Khung cảnh Giáng sinh Covid-19 trên khắp thế giới
Đại dịch Covid-19 bùng phát khiến hình ảnh ấm áp trong những ngày cận kề Giáng sinh trở nên khác lạ.
6872x10e6cx9dfdx10ba6x9e2dx98b5xc504xffb3x8fdfxX7xb498xd901x8712x9402x7419xb79exX5x7ab3xXaxc118x6e57xX1xcd6exf74fxad62xX3xX4x1130dxX16xX1xX3x71fcxXdxfd28xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xd700xab95x10169xXdxccd4x73f2xX2xe18exX3xXex8e06xb352xX16xX3xf1f5xX1x10650xXbxX3xXexX1x108dcxX3xX17xXdx6a02xXdxX0xbc16xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb0e8xX10xX6xX2dxXaxX12x11554x97fdxXdxX3xX2dxc2eaxX4xX1xX3xX29xX2axX2bxXdxX2dxX2exX2xX30xX3x845ex10394xX16xX17xX3xXbxX1xX20xXexX3xX37xX1xXdxX3exX16xX3xX1x10a37xX16xX1xX3xX1axX16xX1xX3xef0bx6ffaxX3xX20xXbxX3xXexX33xX2axX16xX17xX3xX16xX1xa18fxX16xX17xX3xX16xX17xa19dxe15cxX3xX4xf696xX16xX3xX37x7dfaxX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXexX33x1072exX3xX16xX34xX16xX3xX37xX1xX20xX4xX3xX5xX5bxc3fdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef64xX2axX2dxX9axXaxX12xX0xXdxX86xX17xX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXax1009cxXdxX2dxXexX1xd0bfxX3xa95fxcc79x90bexXbxc57bx90daxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe4xX3xa592xb202xb690xXbxXeaxXebxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe4xX45xX45xXdxXbdxX6cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX16xX1xXbdxX2bxX16xX45xX16xX10xXdfxX7xX45xXe7xXe8xXf6xX30xX45xX2xXe8xXe6xX2dx97e8xX2xXe8xX126xXf5xXf6xXf7xXex8a02xXf6xXe6xXe6xX5xX30xX2exXf5xXf6xX12exXe7xX2exX2xXbdxd36bxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX29xX2axX2bxXdxX2dxX2exX2xX30xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX17xXdxX42xXdxXaxX3xXdfxXdxX2dxXexX1xX9xXaxXe6xXe7xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXf5xXf6xXf7xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX2axX16xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX2exX6xX5xXdxX17xX16xXe4xX3xX13cxX15xX7xXexXdx10d05xX9axXebxXaxX12x104bdxc7d1xXexX3xX6cx7c50xX4xX3xXexa303xfebaxX16xX17xX3xffcexX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xf0dbxX2axX10xX5xX3xX5xd55axXexX3xXexX1x77daxX86xX3xX17xXdxX93xX6xX3xfa43xX33xb7c7xX16xX17xa5adxX3xX37xX1xa54exX15xX3xXexX33xX6xX16xX17xXbdxX3xX5axX5bxXdxX3xX2dxX5fxX4xX1xX3xX29xX2axX2bxXdxX2dxX2exX2xX30xX3xX37xX1xXdxX3exX16xX3xX37xX1xX1fbxX15xX3xXexX33xX6xX16xX17xX3xXexX33xXb0xX3xXexX1xX99xX16xX1xX3xX86xX1caxXexX3xXbxX1xa0c3xX16xX3xX37xX1xX1d7xX16xX17xX3xXexX1xdb79xX3xXexX1xXdxX3exX15xX3xXexX33xX2axX16xX17xX3xX4xX15xX1caxX4xX3xX7xdb86xX16xX17xX3xXexX1xX1d2x85e2xX16xX17xX3xX16xX1xX9dxXexXbdxX3xX29xX20xX4xX3xX16xX1xXdxX3exXbxX3xX1axX16xX1xX3xX17xXdxX6xX3xX4x9f39xX16xX17xX3xX2dxc1c5xX6xX3xXexX33xX34xX16xX3xed17xX3xXexX1d2xXb0xX16xX17xX3xX37xX1xX1fbxX15xX3xXexX33xX6xX16xX17xX3xc94fxX243xX3xX7xX20xX16xX17xX3xXexX20xX4xX3xX16xX1xXdxXa1xX15xX3xXexX20xX4xX3xXbxX1xX1fbxX86xX3xX16xX17xX1xcc7bxX3xXexX1xX15xX9dxXexXbdxX3xc953xX16xX1xXe4xX3x9f81xX2axX10xX5xX3xbd39xX6xX17xX10xXexX45xa7bbx68b1xe365xX45xX1exX10xXexXexX9axX3x9ca0xX86xX6xX17xX10xX7xXbdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX2axX2dxX9axXaxX12xX0xXdxX86xX17xX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXdfxXdxX2dxXexX1xXe4xX3xXe6xXe7xXe8xXbxXeaxXebxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe4xX3xXf5xXf6xXf7xXbxXeaxXebxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe4xX45xX45xXdxXbdxX6cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX16xX1xXbdxX2bxX16xX45xX16xX10xXdfxX7xX45xXe7xXe8xXf6xX30xX45xX2xXe8xXe6xX2dxX126xX2xXe8xX126xXf5xX126xX126xXexXe7xXf6xX126xXe8xX5xX126xX2exXf5xXf6xX12exXe7xX2exX2xXbdxX13cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX29xX2axX2bxXdxX2dxX2exX2xX30xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX17xXdxX42xXdxXaxX3xXdfxXdxX2dxXexX1xX9xXaxXe6xXe7xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXf5xXf6xXf7xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX2axX16xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX2exX6xX5xXdxX17xX16xXe4xX3xX13cxX15xX7xXexXdxX1c4xX9axXebxXaxX12xX1c9xX1caxXexX3xX16xX17xX1d2xX25exXdxX3xX29bxX99xX16xX3xX1d7xX16xX17xX3xXexX33xX2axX16xX17xX3xXexX33xX6xX16xX17xX3xXbxX1xfda2xX4xX3xX1d7xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xXbdxX3xXcxX1xX6xX9axX3xX2bxX7dxX3xX4xX238xX86xX3x72c0xX15xX99x9e5cxX3xXexX33xX34xX16xX3xXexX6xX9axX3xX16xX17xX1d2xX25exXdxX3xX16xX99xX9axX3xX5xX5bxXdxX3xXexX2axX99xX16xX3xX37xX1xX1fbxX15xX3xXexX33xX6xX16xX17xX3xX9axX3xXexX3exXbdxX3xX2c2xX16xX1xX3xX4xX1xX40exXbxX3xXb0xX3xXcxX10xX5xX3xX2d2xX2bxXdxX2bxX42exX3xX2dcxX7xX33xX6xX10xX5xXbdxX3xX1dfxX1xX93xX16xX17xX3xX6cxX1cexX4xX3xX1axX16xX1xX3xX4xX1xX40exXbxX3xX1d7xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xX3xX2bxX42xXdxX3xX4xX1xXdxX3exX4xX3xX37xX1xX1fbxX15xX3xXexX33xX6xX16xX17xX3xX6cxXdxX3exX16xX3xX86xX6dxX6xX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX16xcef2xX86xX3xX16xX6xX9axX3xXexX33xXb0xX3xX16xX34xX16xX3xX37x7790xX3xX5xX5bxXbdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX2axX2dxX9axXaxX12xX0xXdxX86xX17xX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXdfxXdxX2dxXexX1xXe4xX3xXe6xXe7xXe8xXbxXeaxXebxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe4xX3xXf6xXf7xX2xXbxXeaxXebxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe4xX45xX45xXdxXbdxX6cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX16xX1xXbdxX2bxX16xX45xX16xX10xXdfxX7xX45xXe7xXe8xXf6xX30xX45xX2xXe8xXe6xX2dxX126xX2xXe8xX126xXf6xXf5xX12exXexXf5xXe8xXe6xX126xX5xX2xXe8xX2exX2xXe7xX30xX126xX30xXe6xXf6xXe8xX2exX2xXf7xXeaxX30xX2exXeaxX5xX6xX33xX17xX10xXbdxX13cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX29xX2axX2bxXdxX2dxX2exX2xX30xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX17xXdxX42xXdxXaxX3xXdfxXdxX2dxXexX1xX9xXaxXe6xXe7xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXf6xXf7xX2xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX2axX16xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX2exX6xX5xXdxX17xX16xXe4xX3xX13cxX15xX7xXexXdxX1c4xX9axXebxXaxX12xX2ccxX2axXbxX1xXdxX6xX3xd340xX20xX2axX3xXexX33xX39xX16xX17xadc3xX3xX16xb30fxXdxX3xX16xX4c4xX86xX3xX16xX6xX9axX3xX5xX99xX3xX86xX1caxXexX3xX86xX6dxX6xX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX4xX1xX1d2xX6xX3xXexX1f4xX16xX17xX3xX4xX606xXbdxX3xf0fbxX86xX3xX2ccxX2axXbxX1xXdxX6xX42exX3xX2dcxX86xX2axX17xX10xX16xX42exX3xX33xX85xXexX3xX86xX15xX257xX16xX3xX1d7xX86xX3xX1d7xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xX3xX2bxX7dxX3xX4xX1axX86xX3xX17xXdxX20xX4xX3xX1f2xX86xXa1xX86xX3xX86xX5bxXdxX42exX3xX85xX86xX3xX20xXbxX1f7xXbdxX3xXcxX15xX9axX3xX16xX1xXdxX34xX16xX42exX3xX29bxXdxXa1xX15xX3xX29bxX606xX3xXexX1xX280xX4xX3xX7xX280xX3xX6cxX85xXexX3xX37xX1xX1axX3xXexX1xXdxX3xX2bxX99xX2axX3xX16xX4c4xX86xX3xX16xX6xX9axXbdxX3xX1c9xX1e5xXdxX3xX16xX4c4xX86xX42exX3xX4xX20xX4xX3xX6cxae66xX3xXexX1xX1d2xX25exX16xX17xX3xX16xX17x9d90xXdxX3xX5xX34xX16xX3xX5xfa9dxX16xX17xX3xX2bxX99xX3xX29bxX1cexX16xX17xX3xX7xX20xXexX3xX17xX238xX16xX3xX1d7xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xXbdxX3xX1dfxX4c4xX86xX3xX16xX6xX9axX42exX3xX4xX1xcb47xX16xX17xX3xXbxX1xX1axXdxX3xX17xXdxX93xX3xX37xX1xX2axX1axX16xX17xX3xX4xX20xX4xX1xX3xX2bxX42xXdxX3xX1d7xX16xX17xX3xX29bxX243xX3xX29bxX1axX86xX3xX6cxX1axX2axX3xX6xX16xX3xXexX2axX99xX16xXbdxX3xX2c2xX16xX1xXe4xX3xX13xX10xX2bxXdxX16xX3xX1dfxX17xX15xX9axa4cexX16xXbdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX2axX2dxX9axXaxX12xX0xXdxX86xX17xX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXdfxXdxX2dxXexX1xXe4xX3xXe6xXe7xXe8xXbxXeaxXebxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe4xX3xXf5xXf6xX12exXbxXeaxXebxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe4xX45xX45xXdxXbdxX6cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX16xX1xXbdxX2bxX16xX45xX16xX10xXdfxX7xX45xXe7xXe8xXf6xX30xX45xX2xXe8xXe6xX2dxX126xX2xXe8xX126xXf6xXe7xXe6xXexXe6xX126xX12exXf6xX5xXe6xX2exX2xXe7xX30xX126xX30xX30xXf6xXe6xX2exX126xXeaxXe7xX2exXeaxX5xX6xX33xX17xX10xXbdxX13cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX29xX2axX2bxXdxX2dxX2exX2xX30xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX17xXdxX42xXdxXaxX3xXdfxXdxX2dxXexX1xX9xXaxXe6xXe7xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXf5xXf6xX12exXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX2axX16xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX2exX6xX5xXdxX17xX16xXe4xX3xX13cxX15xX7xXexXdxX1c4xX9axXebxXaxX12xX1f2xX1dfxX1xXdxXa1xX15xX3xX29bxX1cexX6xX3xXexX33xbbf1xX3xX86xX15xX257xX16xX3xX1d7xX86xX3xX4xX1xX701xX16xX17xX3xXexX1d7xXdxXbdxX3xXcxX15xX9axX3xX16xX1xXdxX34xX16xX42exX3xX29bxXdxXa1xX15xX3xX29bxX606xX3xX5xX99xX3xX37xX1xX1d7xX16xX17xX3xXexX1xX243xXbdxX3xX1c9xX1e5xXdxX3xXexX1xX1cexX3xXexX1xX280xX4xX3xX7xX280xX3xX33xX85xXexX3xX37xX1xX20xX4xX3xX16xX1xX1d2xX16xX17xX3xX4xX1xX701xX16xX17xX3xXexX1d7xXdxX3xX4xX238xX16xX3xXexX1xfccexX4xX1xX3xX16xX17xX1xXdxX1f7xX42exX3xX86xX1caxXexX3xX1d7xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xX3xXb0xX3xXexX6d4xX6xX3xX16xX1xX99xX3xX1dfxX93xX3xX1xX2axX99xX16xX17xX3x7930xXdxX4xXexX2axX33xXdxX6xX3xX5faxX2ccxX9axX2dxX16xX10xX9axX42exX3xX2d2xX15xX7xXexX33xX6xX5xXdxX6xX603xX3xX16xX606xXdxXbdxX3xX2c2xX16xX1xXe4xX3xX13xX10xX2bxXdxX16xX3xX1dfxX17xX15xX9axX745xX16xXbdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX2axX2dxX9axXaxX12xX0xXdxX86xX17xX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXdfxXdxX2dxXexX1xXe4xX3xXe6xXe7xXe8xXbxXeaxXebxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe4xX3xXf5xXf6xXf7xXbxXeaxXebxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe4xX45xX45xXdxXbdxX6cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX16xX1xXbdxX2bxX16xX45xX16xX10xXdfxX7xX45xXe7xXe8xXf6xX30xX45xX2xXe8xXe6xX2dxX126xX2xXe8xX126xXf6xXe8xX126xXexXf6xXf5xXe8xXf6xX5xX2xX2exXf5xXf6xX30xXe8xXbdxX13cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX29xX2axX2bxXdxX2dxX2exX2xX30xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX17xXdxX42xXdxXaxX3xXdfxXdxX2dxXexX1xX9xXaxXe6xXe7xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXf5xXf6xXf7xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX2axX16xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX2exX6xX5xXdxX17xX16xXe4xX3xX13cxX15xX7xXexXdxX1c4xX9axXebxXaxX12xX2ccxXexX6xX16xX3xXcxX1xX2axX86xXbxX7xX2axX16xX3xX86x6acexX4xX3xXexX33xX6xX16xX17xX3xXbxX1xX40exX4xX3xX1d7xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xX3xX2bxX99xX3xX16xX606xXdxX3xX4xX1xX15xX9axX2b9xX16xX3xX2bxX42xXdxX3xX86xX1caxXexX3xX29bxX1cexX6xX3xXexX33xX86dxX3xXexX33xX2axX16xX17xX3xXeaxX10xXbdxX3xX5axXdxXa1xX15xX3xX16xX99xX9axX3xX1xX2axX99xX16xX3xXexX2axX99xX16xX3xX29bxX1axX86xX3xX6cxX1axX2axX3xX42bxX15xX9axX3xX29bxX5fxX16xX1xX3xX6xX16xX3xXexX2axX99xX16xX3xX2bxXa1xX3xX37xX1xX2axX1axX16xX17xX3xX4xX20xX4xX1xXbdxX3xX2c2xX16xX1xXe4xX3xX2c7xX6xX4xX37xX3xX13xX15xX33xXex7cb7xX45x101d1xX15xX86xX6xX3x1098cxXdxX33xX10xX45x9984xX10xXeaxX45xX2ccxX1xX15xXexXexX10xX33xX7xXexX2axX4xX37xXbdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX2axX2dxX9axXaxX12xX0xXdxX86xX17xX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXdfxXdxX2dxXexX1xXe4xX3xXe6xXe7xXe8xXbxXeaxXebxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe4xX3xXf5xXf5xXf6xXbxXeaxXebxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe4xX45xX45xXdxXbdxX6cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX16xX1xXbdxX2bxX16xX45xX16xX10xXdfxX7xX45xXe7xXe8xXf6xX30xX45xX2xXe8xXe6xX2dxX126xX2xXe8xX126xX126xXf6xXe8xXexX126xX30xXe8xXe7xX5xXe7xX2exXf6xX126xX2xXf5xXbdxX13cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX29xX2axX2bxXdxX2dxX2exX2xX30xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX17xXdxX42xXdxXaxX3xXdfxXdxX2dxXexX1xX9xXaxXe6xXe7xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXf5xXf5xXf6xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX2axX16xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX2exX6xX5xXdxX17xX16xXe4xX3xX13cxX15xX7xXexXdxX1c4xX9axXebxXaxX12x907dxX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xX3xX5xX99xX3xX86xX1caxXexX3xX16xX1x84d1xX16xX3xX2bxX9dxXexX3xX17xX39xX16xX3xX5xXdxXa1xX16xX3xX2bxX42xXdxX3xX2dxX5fxXbxX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xXbdxX3xX54xX7dxX16xX1xX3xX1axX16xX1xX3xX1d7xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xX3xX17xX39xX16xX3xX2bxX42xXdxX3xX6cxX1caxX3xX42bxX15xX238xX16xX3xX20xX2axX3xX29bxX1eaxX42exX3xX6cxX1caxX3xX33xXc16xX15xX3xXexX33xX39xX16xX17xX3xX2bxX99xX3xXexX1xX1d2xX25exX16xX17xX3xXexXa4dxX16xX17xX3xX42bxX15xX99xX3xXexX33xX86dxX3xX10xX86xXbdxX3xXcxX1xX10xX2axX3xX5xX25exXdxX3xX29bxX6ccxX16xX42exX3xX1d7xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xX3xX7xX257xX16xX17xX3xXb0xX3xXcdxX39xX4xX3xX29xX280xX4xX3xX2bxX99xX3xX2dxXdxX3xX4xX1xX15xX9axX243xX16xX3xX6cx10f39xX16xX17xX3xXeaxX10xX3xXexX15xX238xX16xX3xX5xX1caxX4xX3xX6cxX6xX9axXbdxX3xX2c2xX16xX1xXe4xX3x7140xX2axX15xX17xX3xX54xX2axX37xX10xX45xX2d2xX2d4xXbdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX2axX2dxX9axXaxX12xX0xXdxX86xX17xX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXdfxXdxX2dxXexX1xXe4xX3xXe6xXe7xXe8xXbxXeaxXebxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe4xX3xXf5xXf6xXf5xXbxXeaxXebxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe4xX45xX45xXdxXbdxX6cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX16xX1xXbdxX2bxX16xX45xX16xX10xXdfxX7xX45xXe7xXe8xXf6xX30xX45xX2xXe8xXe6xX2dxX126xX2xXe8xX126xX126xXe8xX12exXexXe7xXe8xXe8xX5xX2xX2exX126xX30xXf6xXf6xXbdxX13cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX29xX2axX2bxXdxX2dxX2exX2xX30xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX17xXdxX42xXdxXaxX3xXdfxXdxX2dxXexX1xX9xXaxXe6xXe7xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXf5xXf6xXf5xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX2axX16xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX2exX6xX5xXdxX17xX16xXe4xX3xX13cxX15xX7xXexXdxX1c4xX9axXebxXaxX12xX1dfxX1xX93xX16xX17xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX2axX4xX2axX5xX6xXexX10xX3xX1xX7dxX16xX1xX3xX1d7xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xX3xX16xX6xX9axX3xX5xX5bxXdxX3xX4xX606xX3xXexX1xX34xX86xX3xX86xX1caxXexX3xX86xXdxX3exX16xX17xX3xX37xX1xX1fbxX15xX3xXexX33xX6xX16xX17xX3xX2bxX6xX16xXdxX3xXexX33xX39xX16xX17xXbdxX3xX2c2xX16xX1xXe4xX3xXae6xX2axX16xX6xX5xX2dxX3xXae1xXdxXexXexX10xX37xX45xX635xX2d4xX2d2xXbdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX2axX2dxX9axXaxX12xX0xXdxX86xX17xX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXdfxXdxX2dxXexX1xXe4xX3xXe6xXe7xXe8xXbxXeaxXebxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe4xX3xXf5xXf6xXf5xXbxXeaxXebxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe4xX45xX45xXdxXbdxX6cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX16xX1xXbdxX2bxX16xX45xX16xX10xXdfxX7xX45xXe7xXe8xXf6xX30xX45xX2xXe8xXe6xX2dxX126xX2xXe8xX126xXe7xXf6xXf5xXexXf7xXe6xXf5xXf7xX5xX2xXe8xX2exXf6xX30xXe7xXe6xXbdxX13cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX29xX2axX2bxXdxX2dxX2exX2xX30xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX17xXdxX42xXdxXaxX3xXdfxXdxX2dxXexX1xX9xXaxXe6xXe7xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXf5xXf6xXf5xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX2axX16xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX2exX6xX5xXdxX17xX16xXe4xX3xX13cxX15xX7xXexXdxX1c4xX9axXebxXaxX12xX54xX7dxX16xX1xX3xX1axX16xX1xX3xX1d7xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xX3xX4xX40exX16xX17xX3xXexX6xX9axX3xX2bxX42xXdxX3xX4xX9dxX15xX3xX6cxX6c1xX3xXb0xX3xf77bxX2axX16xX2dxX2axX16xX3xX5faxX2d2xX16xX1xX603xXbdxX3xX901xXdxX2b9xX4xX3xXexXdxX3exXbxX3xXeaxX701xX4xX3xXexX33xX280xX4xX3xXexXdxX3exXbxX3xX2bxX42xXdxX3xX16xX17xX1d2xX25exXdxX3xX5xX5bxX3xXexX33xX2axX16xX17xX3xX6cxX257xXdxX3xX4xX1axX16xX1xX3xX29bxX5bxXdxX3xX2dxX5fxX4xX1xX3xX2bxac44xX16xX3xX1xX2axX99xX16xX1xX3xX1xX99xX16xX1xX3xX5xX99xX3xX29bxXdxXa1xX15xX3xX17xXc16xX9axX3xX16xX1xXdxXa1xX15xX3xX33xed82xXdxX3xX33xX2axXbdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXcdxX2axX2dxX9axXaxX12xX0xXdxX86xX17xX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXdfxXdxX2dxXexX1xXe4xX3xXe6xXe7xXe8xXbxXeaxXebxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexXe4xX3xXf5xX126xXe6xXbxXeaxXebxXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxXe4xX45xX45xXdxXbdxX6cxX6xX2axX1xX6xXexXdxX16xX1xXbdxX2bxX16xX45xX16xX10xXdfxX7xX45xXe7xXe8xXf6xX30xX45xX2xXe8xXe6xX2dxX126xX2xXe8xX126xXe7xXe7xX2xXexXe7xXe8xX126xXf5xX5xX2xXe8xX2exXf6xXf7xXe6xX12exXbdxX13cxXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1axX16xX1xX3xX1exXdxX20xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX29xX2axX2bxXdxX2dxX2exX2xX30xX3xXexX33xX34xX16xX3xX37xX1xX39xXbxX3xXexX1xX3exX3xX17xXdxX42xXdxXaxX3xXdfxXdxX2dxXexX1xX9xXaxXe6xXe7xXe8xXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxXf5xX126xXe6xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX6xXbxXexXdxX2axX16xXaxX3xX7xXexX9axX5xX10xX9xXaxXexX10xXeaxXexX2exX6xX5xXdxX17xX16xXe4xX3xX13cxX15xX7xXexXdxX1c4xX9axXebxXaxX12xXcdxX6c1xX3xX17xX20xXdxX3xX29bxX10xX2axX3xX37xX1xX1fbxX15xX3xXexX33xX6xX16xX17xX3xX29bxX9dxXbxX3xXexX6xX9axX3xX4xX6dxX16xX17xX3xX1d7xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xX3xXb0xX3xX6cxX6xX16xX17xX3xX1c9xX6xX7xX7xX6xX4xX1xX15xX7xX10xXexXexX7xX42exX3xX1c9xb576xXbdxX3xXc00xX16xX17xX3xX17xXdxX99xX3xX1dfxX2axX10xX5xX3xX4xX606xX3xX29bxX10xX2axX3xX17xX4c4xX16xX17xX3xXexX6xX9axX3xXbxX1xX6d4xX16xX17xX3xX1xX1caxX3xX2bxX99xX3xX86xXa4dxXexX3xX16xX5bxX3xX29bxX243xX3xXexX33xX20xX16xX1xX3xXexXdxX3exXbxX3xXeaxX701xX4xXbdxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ccxX2axX15xX33xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xXadcxXdxX16xX17xX0xX45xXbxX12