Hà Tĩnh gặp khó khi triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động
(Baohatinh.vn) - Theo kế hoạch, việc triển khai hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) phải được Cục Hải quan Hà Tĩnh hoàn thành trước ngày 30/9/2018, nhưng đến nay, các doanh nghiệp được chọn thí điểm vẫn chưa đồng thuận vì còn nhiều nguyên nhân.
9d59x124bdx11963xe191x12362x1062bxded0x11bd8xf08axX7x12181xf25dxafcbxcd66xc7aaxf8e9xX5xa4f5xXax10b2axd96exb764xX3xXcxaabbxeff9xX1xX3xf8d4x9de4xXbxX3xffcfxX1x11c81xX3xX1fxX1xXdxX3xXexa72axXdxf433xX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xa8b2xX3xXexX1xb7b3xX18xX1bxX3xee0fx1268axf422xX18xX3xX5xb41dxX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexb5aexX3xbb48xed16xX18xX1bxX0x1234dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xb3edxXaxX12xXcxX1xX10xa2a8xX3xX1fx10aeaxX3xX1xX6cxee68xX4xX1xa3ecxX3xb353xXdxX33xX4xX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX4dxX3xX4fxX50xX18xX1bxX3xc443xcf6bx110d9xfcc0xXadxdf86xbae6xf61fxX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX4fxb0cax106faxX4xX3xXafx1160fxX4xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX6cxX14xX18xX3xXexX1xX14xX18xX1xX3xXexX28xXb9xb598xX4xX3xX18xX1bxX14xabc8xX3xc389xc60cxX54xf421xX54x12294xXe9xX2xf2c0xX76xX3xX18xX1xXb9xX18xX1bxX3xX4fxX6fxX18xX3xX18xX6xXe6xX76xX3xX4xf4bfxX4xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX4fxXb9xXbaxX4xX3xX4xX1xf218xX18xX3xXexX1xe328xX3xX4fxXdxX2axc219xX3xX78xfd7cxX18xX3xX4xX1xXb9xX6xX3xX4fxba7axX18xX1bxX3xXexX1xX3cxcce7xX18xX3xX78x10e73xX3xX4x111e9xX18xX3xX18xX1xXdx9fcaxX3cxX3xX18xX1bxX3cxXe6x1071dxX18xX3xX18xX1x11806xX18x11b8cxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb9ebxX6cxX66xXe6xXaxX12xX13xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX4dxX3xX4fxX50xX18xX1bxX3xX5xX14xX3xX124xX50xXexX3xXexX28xX6cxX18xX1bxX3xX18xX1xdb7fxX18xX1bxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX28xX11axX18xX1bxX3xX18xX1xc6c1xX124xX3xXexX73xX6cxX3xXexX1xX3cxX137xX18xX3xX5xXbaxXdxX3xX4xX1xX6cxX3xX1xX6cxX73xXexX3xX4fxX50xX18xX1bxX3xe37dxX3cxc6dexXexX3xX18xX1xX137xXbxX3xX1fxX1xb795xX3cxX3xX1xX14xX18xX1bxX3xX1xX21xX6xX76xX3xX18xX150xX18xX1bxX3xX4xX6xX6cxX3xX1xXdxX33xX3cxX3xX3bxX3cxX3dxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX18xX1xX14xX3xX18xXb9xXe0xX4xX3xX78xX144xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6cxX66xXe6xXaxX12xXb0xXbexX4xX3xX4fxX11fxX4xX1xX3xX4xde28xX6xX3xX78xXdxX33xX4xX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xXabxXacxXadxXadxXafxXb0xX3xX18xX1xX1b3xX124xX3xXex118b7xX18xX1bxX3xX4xXb9x10378xX18xX1bxX76xX3xX18xX150xX18xX1bxX3xX4xX6xX6cxX3xX1xXdxX33xX3cxX3xX3bxX3cxX3dxX3xbd61xX18xX1bxX3xX66xXbexX18xX1bxX3xX4xf2f8xX18xX1bxX3xX18xX1bxX1xX33xX3xXexX1xX280xX18xX1bxX3xXexXdxX18xX3xXexX28xX6cxX18xX1bxX3xX4xX280xX18xX1bxX3xXexX103xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX76xX3xX1bxXdxX103xX124xX3xX7xX103xXexX3xX1xX14xX18xX1bxX3xX1xX21xX6xX3xX28xX6xX76xX3xX78xX14xX6cxX76xX3xXexX130xX18xX3xX4fxX11axX18xX1bxX3xXexX73xXdxX3xX4xX3dxX18xX1bxX76xX3xX1fxX1xX6cxX76xX3xa778x11124xXdxfc53xX3xX1bxX21xXbxX3xXbxX1x12504xX18xX3xX1bxXdxX3dxX124xX3xXexX1xX25fxXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3xX1bxXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX21xX18xX1bxX3xX1xX14xX18xX1bxX76xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX11fxX76xX3xX1bxXdxX1d4xXe6xX3xXexX25fxX76xX3xXexX1xX25fxXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3xX4fxXdxX3xX5xX73xXdxX3xX4xX1xX6cxX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX152xX3xX13xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX18xX14xXe6xX3xX4xb2dexX18xX1bxX3xX1xf7c3xX3xXexX28xXbaxX3xX4xX280xX18xX1bxX3xXexX103xX4xX3xX1fxXdxX2axX124xX3xXexX28xX6xX76xX3xX4fxX37xXdxX3xX4xX1xXdxX6fxX3cxX76xX3xX4fxX103xX18xX1xX3xX1bxXdxX103xX3xX28xX239xXdxX3xX28xX6cxX76xX3xX1bxXdxX103xX124xX3xX7xX103xXexX3xX78xX14xX3xX1fxXdxX2axX124xX3xX7xX6cxX103xXexX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX73xXdxX3xX4fx11daaxX18xX3xX78xc54exX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6cxX66xXe6xX3xXbxXafxX10xX18xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX124xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXafxX10xX18xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXax10a75xXdxX66xXexX1xaf66xX3x10b4axX2xb1dbxXbxX1d2xX2e1xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX3f1xX3xe5e8xX2xXe9xXbxX1d2xX2e1xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3f1xX54xX54xXdxX152xX2dexX6xX6cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX152xX78xX18xX54xX18xX10xX3ecxX7xX54xX2xXf0xX402xXf0xX54xX2xX2xa37axX66xX2xX2xXe9xX2xXf0xXe8xXe9xXexX431xXe9xX2xXe8xX5xXe8xed05xXedxXebxXe8xX2xX152x11418xXbxX1bxf6f7xX28xX9xX3f5xX402xXe9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1xX21xX3xX1fxX1xXdxX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX4dxX3xX4fxX50xX18xX1bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX12xX13xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xXabxXacxXadxXadxXafxXb0xX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX7x10440xX3xX1bxXdxebf7xXbxX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX1fxX1xX6cxX76xX3xX2dexX2dfxXdxX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xXabxX34fxX18xX1bxX3xc643xX18xX1bxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6cxX66xXe6xXaxX12xc353xX2axX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX4dxX3xX4fxX50xX18xX1bxX3xXabxXacxXadxXadxXafxXb0xX76xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4fxX2dfxX3xXexX1xX280xX18xX1bxX3xX2dexX103xX6cxX3xX78xXe0xXdxX3xX4xX103xX4xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xXexX28xX14bxX18xX3xX4fxX3b1xX6xX3xX2dexX14xX18xX3xX78xX144xX3xX4xX1xX239xX3xXexX28xXb9xX3adxX18xX1bxX76xX3xXe6xX14bxX3cxX3xX4xX2e9xX3cxX76xX3xX1fxX6fxX3xX1xX6cxX73xX4xX1xX3xX1fxX6fxXexX3xX18xX37xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX4dxX3xX4fxX50xX18xX1bxX3xX78xXe0xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX4xX239xX6xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX1fxX1xX6cxX76xX3xX2dexX2dfxXdxX76xX3xX4xX3dxX18xX1bxX76xX3xX4fxX3b1xX6xX3xX4fxXdxX2axX124xX3xX4xX1xX3b1xX3cxX3xX7xX4dxX3xX1bxXdxX103xX124xX3xX7xX103xXexX3xX4xX239xX6xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6cxX66xXe6xXaxX12xb11bxX1bxX6xXe6xX3xX7xX6xX3cxX3xX4fxX21xX76xX3xXafxXbexX4xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX34fxX18xX1bxX3xXexXdxX6fxX18xX3xX1xX14xX18xX1xX3xX1fxX1xX3dxX6cxX3xX7xX103xXexX76xX3xX4fxX103xX18xX1xX3xX1bxXdxX103xX3xX1xXdxX33xX18xX3xXexX28xX73xX18xX1bxX3xX276xX18xX1bxX3xX66xXbexX18xX1bxX3xX4xX280xX18xX1bxX3xX18xX1bxX1xX33xX3xXexX1xX280xX18xX1bxX3xXexXdxX18xX3xX4xX239xX6xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xXexX28xX6cxX18xX1bxX3xX4xX280xX18xX1bxX3xXexX103xX4xX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX14xX18xX1bxX3xX1xX21xX6xX3xX28xX6xX76xX3xX78xX14xX6cxX76xX3xXexX130xX18xX3xX4fxX11axX18xX1bxX3xXexX73xXdxX3xX1fxX1xX6cxX76xX3xX2dexX2dfxXdxX76xX3xX4xX3dxX18xX1bxX2e1xX3xX4fxX103xX18xX1xX3xX1bxXdxX103xX3xX4xX103xX4xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX4xX3dxX18xX1bxX76xX3xX1fxX1xX6cxX76xX3xX2dexX2dfxXdxX3xX4xX21xX3xX5xXb9xX3cxX3xX5xXb9xXbaxX18xX1bxX3xX1xX14xX18xX1bxX3xX1xX21xX6xX3xX1d2xX3cxX1d4xXexX3xX18xX1xX137xXbxX3xX1fxX1xX1dexX3cxX3xX5xXe0xX18xX2e1xX3xX124xX276xX4xX3xX4fxX50xX3xX7x120b2xX18xX3xX7xX14xX18xX1bxX3xX78xX144xX3xX276xX18xX1bxX3xX66xXbexX18xX1bxX3xX4xX280xX18xX1bxX3xX18xX1bxX1xX33xX3xXexX1xX280xX18xX1bxX3xXexXdxX18xX3xX4xX6xX6cxX3xX4fxX2axX3xX5xX4dxX6xX3xX4xX1xX11axX18xX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xXexX28xXb9xXe0xX4xX76xX3xX7xX6xX3cxX3xX4fxX21xX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX4xX103xX4xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX4xX13exX18xX3xX5xX73xXdxX3xXexX1xX10xX6cxX3xX5xX50xX3xXexX28xX13bxX18xX1xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6cxX66xXe6xXaxX12xf98exX3cxX6xX3xX1fxX1xX3dxX6cxX3xX7xX103xXexX76xX3xXafxXbexX4xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xX4fxX2dfxX3xX5xX4dxX6xX3xX4xX1xX11axX18xX3xXe8xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX11fxX3xX4fxXdxX2axX124xX3xX5xX14xX3f1xX3xXafxX280xX18xX1bxX3xXexXe6xX3xXafx1088dxX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xX3bxX3cxX37xX4xX3xXexX6fxX3x102b7xX14xX6cxX3xd255xX3xXabxXdxX33xXexX2e1xX3xXafxX280xX18xX1bxX3xXexXe6xX3xXcxX651xX13xX13xX3x11b19xX6xX18xX1bxX3xXexX1xb589xXbxX3xX13xXb9xX18xX1bxX3xX651xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xd7a4xX6cxX28xX124xX6cxX7xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX78xX14xX3xXafxX1xXdxX3xX18xX1xX103xX18xX1xX3x116f5xX259xX18xX1bxX3xX66xX2e9xX3cxX3xX66xX2e9xX3cxX3xX1fxX1xX11fxX3xXabxX34fxX18xX1bxX3xX501xX18xX1bxX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6cxX66xXe6xX3xXbxXafxX10xX18xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX124xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXafxX10xX18xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxX3ecxXdxX66xXexX1xX3f1xX3xX3f3xX2xX3f5xXbxX1d2xX2e1xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX3f1xX3xX402xX2xXe9xXbxX1d2xX2e1xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3f1xX54xX54xXdxX152xX2dexX6xX6cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX152xX78xX18xX54xX18xX10xX3ecxX7xX54xX2xXf0xX402xXf0xX54xX2xX2xX431xX66xX2xX2xXe9xX402xXe8xXe9xX2xXexX2xXebxXedxX5xXedxX441xX3f3xXe9xX2xX402xX402xX152xX447xXbxX1bxX44axX28xX9xX3f3xXf0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1xX21xX3xX1fxX1xXdxX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX4dxX3xX4fxX50xX18xX1bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX12xX13xXb9xXe0xX18xX1bxX3xX66xX127xX18xX3xX4xX14xXdxX3xX4fxX1cxXexX76xX3xX7x11574xX3xX66xXbexX18xX1bxX3xXbxX1xX2e9xX18xX3xX124xX144xX124xX3xX4xX1xX6cxX3xX4xX103xX4xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX1fxX1xX6cxX76xX3xX2dexX2dfxXdxX3xXexX28xX14bxX18xX3xX4fxX3b1xX6xX3xX2dexX14xX18xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6cxX66xXe6xXaxX12xX651xX1bxX14xXe6xX3xXf0xX54xX2xX2xX76xX3xXafxXbexX4xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4fxX2dfxX3xX124xX25fxXdxX3xXafxX280xX18xX1bxX3xXexXe6xX3xX4xX3cxX18xX1bxX3xX4xX1d4xXbxX3xXbxX1xX2e9xX18xX3xX124xX144xX124xX3xXcxX1xX103xXdxX3xXadxX3adxX18xX3xX4fxX6fxX18xX3xXexX28xXbexX3xX7xe991xX3xXafxX1xXdxX3xX4xXbexX4xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXafxX9f1xX6xX3xX1fxX1xX1dexX3cxX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xXabxX34fxX18xX1bxX3xX501xX18xX1bxX3xX4fxX2axX3xX1bxXdxXe0xXdxX3xXexX1xXdxX33xX3cxX76xX3xX1xXb9xXe0xX18xX1bxX3xX66xX127xX18xX3xX4xX14xXdxX3xX4fxX1cxXexX3xX78xX14xX3xX7xX9f1xX3xX66xXbexX18xX1bxX3xXbxX1xX2e9xX18xX3xX124xX144xX124xX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX4dxX3xX4fxX50xX18xX1bxX3xX4xX1xX6cxX3xX4xX103xX4xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX4xX3dxX18xX1bxX76xX3xX1fxX1xX6cxX76xX3xX2dexX2dfxXdxX3xXexX28xX14bxX18xX3xX4fxX3b1xX6xX3xX2dexX14xX18xX152xX3xX651xX1bxX14xXe6xX3xXebxX54xX2xX2xX76xX3xXafxX1xXdxX3xX4xXbexX4xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xX4xX9f1xX6xX3xX1fxX1xX1dexX3cxX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xXabxX34fxX18xX1bxX3xX501xX18xX1bxX3xX4xX21xX3xX4xX280xX18xX1bxX3xX78xX259xX18xX3xX7xX37xX3xX431xXf0xX2xX54xX13xX812xXabxXacxX3xX87cxX3xX651xXabxX13xX812xX3xX1bxX9f1xXdxX3xX4fxX6fxX18xX3xX4xX103xX4xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX4fxX2axX3xX4fxX280xX18xX3xX4fxX37xX4xX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX4dxX4xX3xX1xXdxX33xX18xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6cxX66xXe6xXaxX12xed12xX18xX1bxX3xXafxX6xX6cxX3xXcxX1xaf7dxX18xX1bxX3xX87cxX3xXafxX1xXdxX3xX4xXbexX4xX3xXexX28xXb9xXa9exX18xX1bxX3xXafxX1xXdxX3xX4xXbexX4xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXafxX9f1xX6xX3xX1fxX1xX1dexX3cxX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xXabxX34fxX18xX1bxX3xX501xX18xX1bxX3xX4xX1xX6cxX3xX2dexXdxX6fxXexX3f1xX3xcb14xXafxX280xX18xX1bxX3xXexXe6xX3xXcxX651xX13xX13xX3xX891xX6xX18xX1bxX3xXexX1xX898xXbxX3xX13xXb9xX18xX1bxX3xX651xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX8a7xX6cxX28xX124xX6cxX7xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX6cxX3xX28xX1b3xX18xX1bxX3xX1xX11axX3xX1fxX1xX280xX18xX1bxX3xX4xX21xX3xX4xX1xX276xX4xX3xX18xX259xX18xX1bxX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX1fxX1xX6cxX3xX2dexX2dfxXdxX3xX18xX14bxX18xX3xX4fxX6xX18xX1bxX3xX4xX150xX18xX3xX18xX1xXc06xX4xX3xX78xXdxX33xX4xX3xX4xX21xX3xX18xX14bxX18xX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1fxX1xX6cxX3xX2dexX2dfxXdxX76xX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xX1xX6xXe6xX3xX1fxX1xX280xX18xX1bxX152xX3xXafxX13exX18xX3xXafxX280xX18xX1bxX3xXexXe6xX3xXafxX869xX3xXafxX3dxX18xX1bxX3xX3bxX3cxX37xX4xX3xXexX6fxX3xX878xX14xX6cxX3xX87cxX3xXabxXdxX33xXexX3xXexX1xX13bxX3xX4fxX6xX18xX1bxX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1xX21xX3xX1fxX1xX259xX18xX3xX78xX144xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX11fxX18xX1xX3xX18xX14bxX18xX3xX1d2xXdxX18xX3xX5xeb38xXdxX3xXexX1xX25fxXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3xXexX1xX4dxX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX78xX14xX6cxX3xX4fxX2e9xX3cxX3xX18xX259xX124xX3xXedxXe9xX2xXebxX152xX3x113adxXdxX14bxX18xX1bxX3xXafxX1xXdxX3xX18xX1xX103xX18xX1xX3xX8c4xX259xX18xX1bxX3xX66xX2e9xX3cxX3xX66xX2e9xX3cxX3xX1fxX1xX11fxX3xXabxX34fxX18xX1bxX3xX501xX18xX1bxX3xXexX1xX13bxX3xX4xX1xX6cxX3xX28xX1b3xX18xX1bxX76xX3xX78xXdxX33xX4xX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX4xX14xXdxX3xX4fxX1cxXexX3xXbxX1xX2e9xX18xX3xX124xX144xX124xX3xX4fxX6xX18xX1bxX3xXbxX1xXbexX3xXexX1xX3cxX50xX4xX3xX78xX14xX6cxX3xXcx1279bxX18xX1bxX3xXafxX280xX18xX1bxX3xXexXe6xX3xX1d2xX259xX18xX1bxX3xX66xX2e9xX3cxX3xXabxXdxX33xXexX3xX651xX6xX124xX3xX18xX14bxX18xX3xX4xX1xXb9xX6xX3xXexX1xX2axX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxafd4xX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6cxX66xXe6xX3xXbxXafxX10xX18xXexX10xX28xXaxX12xX0xXdxX124xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXafxX10xX18xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexXe6xX5xX10xX9xXaxX3ecxXdxX66xXexX1xX3f1xX3xX3f3xX2xX3f5xXbxX1d2xX2e1xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX3f1xX3xX402xX2xXe9xXbxX1d2xX2e1xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX3f1xX54xX54xXdxX152xX2dexX6xX6cxX1xX6xXexXdxX18xX1xX152xX78xX18xX54xX18xX10xX3ecxX7xX54xX2xXf0xX402xXf0xX54xX2xX2xX431xX66xX2xX2xXe9xXe8xX431xXe8xX3f3xXexXebxXebxX5xX431xX441xXedxXebxXedxXe8xX152xX447xXbxX1bxX44axX28xX9xX3f5xXebxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1xX21xX3xX1fxX1xXdxX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX4dxX3xX4fxX50xX18xX1bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX6xXbxXexXdxX6cxX18xXaxX12xXafxX103xX18xX3xX2dexX50xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xX1bxXdxX103xX124xX3xX7xX103xXexX3xX1xX14xX18xX1bxX3xX1xX21xX6xX3xX28xX6xX76xX3xX78xX14xX6cxX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xXabxX34fxX18xX1bxX3xX501xX18xX1bxX3xXexX1xX280xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX6xX3xX4xX6xX124xX10xX28xX6xX3xX1bxXdxX103xX124xX3xX7xX103xXexX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6cxX66xXe6xXaxX12xe14cxX1xX21xX3xX18xX1xX1d4xXexX3xX1xXdxX33xX18xX3xX18xX6xXe6xX3xX5xX14xX3xXexX73xX6cxX3xX4fxXb9xXbaxX4xX3xX7xX4dxX3xX4xX1xX3cxXe6xX2axX18xX3xX2dexXdxX6fxX18xX3xX78xX144xX3xX18xX1xX137xX18xX3xXexX1xX276xX4xX3xX4xX239xX6xX3xX4xX103xX4xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX1fxX1xX6cxX76xX3xX2dexX2dfxXdxX76xX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xX4fxX2axX3xXexd619xX3xX4fxX21xX3xXbxX1xX37xXdxX3xX1xXbaxXbxX3xX78xXe0xXdxX3xX4xX3adxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX152xX3xXabxX13bxX3xX78xX137xXe6xX76xX3xXafxXbexX4xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexe615xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4fxX6xX18xX1bxX3xX4fxX1dexXe6xX3xX124xX73xX18xX1xX3xXexX3cxXe6xX14bxX18xX3xXexX28xX3cxXe6xX144xX18xX76xX3xX78xX137xX18xX3xX4fxX50xX18xX1bxX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX152xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX162xX6cxX66xXe6xXaxX12xXc4dxX651xX1xX199xX18xX1bxX3xX1fxX1xX21xX3xX1fxX1xX259xX18xX3xX124xX14xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX18xX14bxX3cxX3xX4xX1xX4d3xX18xX1bxX3xXexX280xXdxX3xX4fxX6xX18xX1bxX3xXexX28xX13bxX18xX1xX3xXcxXdefxX18xX1bxX3xX4xXbexX4xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xX1d2xX10xX124xX3xX1d2xX898xXexX152xX3xXafxX1xX4d3xX18xX1bxX3xXexX280xXdxX3xX4fxX6xX18xX1bxX3xX4fxX1dexXe6xX3xX124xX73xX18xX1xX3xXexX3cxXe6xX14bxX18xX3xXexX28xX3cxXe6xX144xX18xX3xX78xX137xX18xX3xX4fxX50xX18xX1bxX3xX4fxX2axX3xXbxX1xX1d4xX18xX3xX4fxX1d4xX3cxX3xX4xX3cxX37xXdxX3xX18xX259xX124xX3xXedxXe9xX2xXf0xX76xX3xX4xX103xX4xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX7xX4cfxX3xX4fxXdxX3xX78xX14xX6cxX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX18xX1xX1b3xX124xX3xXexX37xXdxX3xXb9xX3cxX3xX1xX6cxX103xX3xX1xX6cxX73xXexX3xX4fxX50xX18xX1bxX3xX1bxXdxX6xX6cxX3xX18xX1xX137xX18xX3xX1xX14xX18xX1bxX3xX1xX6cxX103xX3xX4xX239xX6xX3xX4xX103xX4xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX1fxXdxX18xX1xX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX4xX3dxX18xX1bxX76xX3xX1fxX1xX6cxX3xX2dexX2dfxXdxX3xX78xX14xX3xX18xX150xX18xX1bxX3xX4xX6xX6cxX3xX18xX259xX18xX1bxX3xX5xX4dxX4xX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1bxXdxX103xX124xX3xX7xX103xXexX3xX1xX14xX18xX1bxX3xX1xX21xX6xX3xX28xX6xX76xX3xX78xX14xX6cxX76xX3xXexX130xX18xX3xX4fxX11axX18xX1bxX3xXexX73xXdxX3xX1fxX1xX6cxX76xX3xX2dexX2dfxXdxXe24xX3xX87cxX3xXcxX28xXb9xXa9exX18xX1bxX3xXbxX1xX13exX18xX1bxX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX78xXbexX3xXafxXbexX4xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX519xX14xX6cxX3xXafxX1xX11fxX3xXcxX1xX14xX18xX1xX3xX18xX1xX1d4xX18xX3xX124xX73xX18xX1xX152xX0xX54xXbxX12xX0xX66xXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xX28xX10xX5xX6xXexX10xX66xXaxX12xX0xX7xXexX28xX6cxX18xX1bxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX14bxX18xX3xX3bxX3cxX6xX18xX3f1xX0xX54xX7xXexX28xX6cxX18xX1bxX12xX0xX3cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX441xXexX1xX3cxX124xX2dexX441xX6xX18xX66xX441xX7xX6xXbxX6cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX651xX354xX3xX5xX4dxX4xX3xXexX28xX3cxXe6xX3xX1d2xX3cxX1d4xXexX3xX18xX1bxX3cxX130xX18xX3xX1bxX37xX4xX3xX1xX3dxXdxX3xX7xX3dxX18xX3xXexX73xXdxX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xX4xX103xX3xXafxX9f1xX6xX3xXadxX21xXexXaxX3xX1xX28xX10x120cdxX9xXaxX54xX18xX6cxX18xX1bxX441xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX54xX18xX6cxX441xX5xX3cxX4xX441xXexX28xX3cxXe6xX441xX1d2xX3cxX6xXexX441xX18xX1bxX3cxX6cxX18xX441xX1bxX6cxX4xX441xX1xX6xXdxX441xX7xX6xX18xX441xXexX6xXdxX441xX4xX6xX18xX1bxX441xX4xX6xX441xX4xX3cxX6xX441xX7xX6cxXexX54xX2xX3f3xX402xXe8xX402xX402xX152xX1xXexX124xXaxX12xX0xXdxX124xX1bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX54xX124xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXedxXe9xX54xX18xX10xX3ecxX7xX54xX2xXf0xX402xX431xX54xX2xXe8xX3f5xX66xXe8xX2xX402xXedxX3f3xX2xX431xXexX3f5xXe9xX3f5xX2xX5xX431xX441xX2xX402xX2xX66xXe8xX2xXe9xX402xX3f5xXe8xXf0xXexXf0xX2xX3f5xX3f5xX5xXedxX441xX6xX152xX447xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1xX21xX3xX1fxX1xXdxX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX4dxX3xX4fxX50xX18xX1bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX78xX12xX0xX7xXexX28xX6cxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX651xX354xX3xX5xX4dxX4xX3xXexX28xX3cxXe6xX3xX1d2xX3cxX1d4xXexX3xX18xX1bxX3cxX130xX18xX3xX1bxX37xX4xX3xX1xX3dxXdxX3xX7xX3dxX18xX3xXexX73xXdxX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xX4xX103xX3xXafxX9f1xX6xX3xXadxX21xXexXaxX3xX1xX28xX10xX12f6xX9xXaxX54xX18xX6cxX18xX1bxX441xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX54xX18xX6cxX441xX5xX3cxX4xX441xXexX28xX3cxXe6xX441xX1d2xX3cxX6xXexX441xX18xX1bxX3cxX6cxX18xX441xX1bxX6cxX4xX441xX1xX6xXdxX441xX7xX6xX18xX441xXexX6xXdxX441xX4xX6xX18xX1bxX441xX4xX6xX441xX4xX3cxX6xX441xX7xX6cxXexX54xX2xX3f3xX402xXe8xX402xX402xX152xX1xXexX124xXaxX12xX651xX354xX3xX5xX4dxX4xX3xXexX28xX3cxXe6xX3xX1d2xX3cxX1d4xXexX3xX18xX1bxX3cxX130xX18xX3xX1bxX37xX4xX3xX1xX3dxXdxX3xX7xX3dxX18xX3xXexX73xXdxX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xX4xX103xX3xXafxX9f1xX6xX3xXadxX21xXexX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX28xX6cxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXcxX28xXb9xXe0xX4xX3xXaxX5xX354xX3xX1xXdefxX18xX1bxXaxX3xX1fxXdxX2axX124xX3xX7xX6cxX103xXexX3xXexX14xX3cxX3xXexX1xX3cxXe6xX144xX18xX3xX1d2xX3cxX1d4xXexX76xX3xX4xX137xXbxX3xX4xX3dxX18xX1bxX76xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4fxX2dfxX3xX78xX14xX3xX4fxX6xX18xX1bxX3xX78xX14xX6cxX3xX4xX3cxX50xX4xX3xX3bxX3cxXe6xX6fxXexX3xX5xXdxX33xXexX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX4xX1xX1cxXexX3xX4xX1xX4cfxX3xXexX14xX3cxX3xXexX1xX3cxXe6xX144xX18xX3xX4fxX2axX3xXexX28xX3cxXe6xX3xX1d2xX3cxX1d4xXexX3xX18xX1bxX3cxX130xX18xX3xX1bxX37xX4xX3xX1xX3dxXdxX3xX7xX3dxX18xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX3bxX3cxXe6xX3xX4fxX3b1xX18xX1xX3xX4xX239xX6xX3xdf02xXafxX3xXaaxe785xXe6xX3xX2dexX6xX18xX3xXafxX1xX150xX3cxX3xX150xX3cxXb1xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX78xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXabxX34fxX18xX1bxX3xX501xX18xX1bxX3xXebxX3xXexX1xX103xX18xX1bxX3xXexX1xX3cxX3xX18xX1bxX150xX18xX3xX7xX103xX4xX1xX3xX1bxX2e9xX18xX3xXe8xX152xX431xXe9xXe9xX3xXex104aexX3xX4fxX130xX18xX1bxXaxX3xX1xX28xX10xX12f6xX9xXaxX54xX1fxXdxX18xX1xX441xXexX10xX54xX1xX6xXdxX441xX3bxX3cxX6xX18xX441xX78xX3cxX18xX1bxX441xX6xX18xX1bxX441xXebxX441xXexX1xX6xX18xX1bxX441xXexX1xX3cxX441xX18xX1bxX6xX18xX441xX7xX6xX4xX1xX441xX1bxX6xX18xX441xXe8xX441xX431xXe9xXe9xX441xXexXe6xX441xX66xX6cxX18xX1bxX54xX2xX3f3xX2xX3f5xXe9xX2xX152xX1xXexX124xXaxX12xX0xXdxX124xX1bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX54xX124xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXedxXe9xX54xX18xX10xX3ecxX7xX54xX2xXf0xXe8xXebxX54xX2xX2xX431xX66xX2xX2xXe9xX402xXf0xX3f5xXebxXexX2xX3f3xXe9xX431xX5xXe8xX441xX2xXe9xX3f3xX66xX3f3xX2xX3f5xX2xXedxXe8xX2xXexX3f5xXebxXf0xXedxX5xX431xX441xX2xX152xX447xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1xX21xX3xX1fxX1xXdxX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX4dxX3xX4fxX50xX18xX1bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX78xX12xX0xX7xXexX28xX6cxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXabxX34fxX18xX1bxX3xX501xX18xX1bxX3xXebxX3xXexX1xX103xX18xX1bxX3xXexX1xX3cxX3xX18xX1bxX150xX18xX3xX7xX103xX4xX1xX3xX1bxX2e9xX18xX3xXe8xX152xX431xXe9xXe9xX3xXexX15e6xX3xX4fxX130xX18xX1bxXaxX3xX1xX28xX10xX12f6xX9xXaxX54xX1fxXdxX18xX1xX441xXexX10xX54xX1xX6xXdxX441xX3bxX3cxX6xX18xX441xX78xX3cxX18xX1bxX441xX6xX18xX1bxX441xXebxX441xXexX1xX6xX18xX1bxX441xXexX1xX3cxX441xX18xX1bxX6xX18xX441xX7xX6xX4xX1xX441xX1bxX6xX18xX441xXe8xX441xX431xXe9xXe9xX441xXexXe6xX441xX66xX6cxX18xX1bxX54xX2xX3f3xX2xX3f5xXe9xX2xX152xX1xXexX124xXaxX12xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXabxX34fxX18xX1bxX3xX501xX18xX1bxX3xXebxX3xXexX1xX103xX18xX1bxX3xXexX1xX3cxX3xX18xX1bxX150xX18xX3xX7xX103xX4xX1xX3xX1bxX2e9xX18xX3xXe8xX152xX431xXe9xXe9xX3xXexX15e6xX3xX4fxX130xX18xX1bxX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX28xX6cxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXafxX1xXdxX6fxX124xX3xX1bxX2e9xX18xX3xXebxXe9x11697xX3xXexXdefxX18xX1bxX3xXexX1xX3cxX3xX18xX1bxX150xX18xX3xX7xX103xX4xX1xX3xXexXff6xX3xXexX1xX3cxX6fxX3xX1d2xX3cxX1d4xXexX3xX18xX1xX137xXbxX3xX1fxX1xX1dexX3cxX3xX4xX239xX6xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX76xX3xXexX1xX25fxXdxX3xX1bxXdxX6xX18xX3xX3bxX3cxX6xX76xX3xXafxX1xXdxX3xX4xXbexX4xX3xX13xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xX4xX9f1xX6xX3xX1fxX1xX1dexX3cxX3xX4xX3dxX18xX1bxX3xXabxX34fxX18xX1bxX3xX501xX18xX1bxX3xX4fxX2dfxX3xX18xX354xX3xX5xX4dxX4xX3xXexX1xX103xX6cxX3xX1bxafd0xX3xX1fxX1xX21xX3xX1fxX1xX259xX18xX3xX4xX1xX6cxX3xX66xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX4fxX2axX3xXexX1xX4dxX4xX3xX1xXdxX33xX18xX3xXexX37xXexX3xX78xXdxX33xX4xX3xXexX1xX3cxX3xXexX1xX3cxX6fxX152xX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX78xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxc130xX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX18xXbaxX3xX1xX3adxX18xX3xXf0xXebxX3xXexX15e6xX76xX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX6fxX3xXcxX869xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXc4dxX4fxX6xX3cxX3xX4fxX2e9xX3cxXe24xX3xX4fxXdxX3xX4fxX13exXdxcbbaxXaxX3xX1xX28xX10xX12f6xX9xXaxX54xX1fxXdxX18xX1xX441xXexX10xX54xX66xX6cxX6xX18xX1xX441xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX441xX18xX6cxX441xX1xX6cxX18xX441xXf0xXebxX441xXexXe6xX441xX18xX1bxX6xX18xX1xX441xXexX1xX3cxX10xX441xXexXbxX441xX1xX6xX441xXexXdxX18xX1xX441xX66xX6xX3cxX441xX66xX6xX3cxX441xX66xXdxX441xX66xX6cxXdxX54xX2xX3f5xXf0xX402xXe8xXebxX152xX1xXexX124xXaxX12xX0xXdxX124xX1bxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX54xX124xX10xX66xXdxX6xX54xX2xXedxXe9xX54xX18xX10xX3ecxX7xX54xX2xXf0xXe8xXe9xX54xX431xX431xX66xX402xXe9xXf0xXe8xX2xXe9xXe8xXexX2xX3f3xX402xX402xX5xXe9xX441xX2xX2xXe9xX66xXe8xXedxXe9xXedxXebxXe8xX431xXexX3f3xXe8xX431xX5xXe9xX441xXdxX124xX152xX447xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1bxX1cxXbxX3xX1fxX1xX21xX3xX1fxX1xXdxX3xXexX28xXdxX2axX18xX3xX1fxX1xX6xXdxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX18xX1bxX3xX3bxX3cxX3dxX18xX3xX5xX41xX3xX1xX3dxXdxX3xX3bxX3cxX6xX18xX3xXexX4dxX3xX4fxX50xX18xX1bxXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX66xXdxX78xX12xX0xX7xXexX28xX6cxX18xX1bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX18bdxX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX18xXbaxX3xX1xX3adxX18xX3xXf0xXebxX3xXexX15e6xX76xX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX6fxX3xXcxX869xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXc4dxX4fxX6xX3cxX3xX4fxX2e9xX3cxXe24xX3xX4fxXdxX3xX4fxX13exXdxX18fexXaxX3xX1xX28xX10xX12f6xX9xXaxX54xX1fxXdxX18xX1xX441xXexX10xX54xX66xX6cxX6xX18xX1xX441xX18xX1bxX1xXdxX10xXbxX441xX18xX6cxX441xX1xX6cxX18xX441xXf0xXebxX441xXexXe6xX441xX18xX1bxX6xX18xX1xX441xXexX1xX3cxX10xX441xXexXbxX441xX1xX6xX441xXexXdxX18xX1xX441xX66xX6xX3cxX441xX66xX6xX3cxX441xX66xXdxX441xX66xX6cxXdxX54xX2xX3f5xXf0xX402xXe8xXebxX152xX1xXexX124xXaxX12xX18bdxX6cxX6xX18xX1xX3xX18xX1bxX1xXdxX33xXbxX3xX18xXbaxX3xX1xX3adxX18xX3xXf0xXebxX3xXexX15e6xX76xX3xX18xX1bxX14xX18xX1xX3xXexX1xX3cxX6fxX3xXcxX869xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXc4dxX4fxX6xX3cxX3xX4fxX2e9xX3cxXe24xX3xX4fxXdxX3xX4fxX13exXdxX18fexX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexX28xX6cxX18xX1bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX66xXaxX12xXabxX1d4xX18xX3xX4fxX144xX3xX18xXdefxXdxX3xX5xX14bxX18xX3xXexX28xX6cxX18xX1bxX3xX1xX6cxX73xXexX3xX4fxX50xX18xX1bxX3xXexX1xX3cxX3xX18xX1bxX150xX18xX3xX7xX103xX4xX1xX3xX18xX1xX199xX18xX1bxX3xXexX1xX103xX18xX1bxX3xX4fxX2e9xX3cxX3xX18xX259xX124xX3xXedxXe9xX2xXf0xX3xX4xX239xX6xX3xXafxX1xXdxX3xX4xXbexX4xX3xXexX1xX3cxX6fxX3xXcxX869xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX5xX14xX3xXexX13bxX18xX1xX3xXexX28xX73xX18xX1bxX3xX18xXbaxX3xXexX1xX3cxX6fxX152xX3xXafxX1xXdxX6fxX124xX3xXexX28xX14bxX18xX3xX2xX402xX17e5xX3xX7xX6cxX3xX78xXe0xXdxX3xXexXdefxX18xX1bxX3xX7xX37xX3xXexX1xX3cxX76xX3xX4xX1xXb9xX6xX3xX2dexX6xX6cxX3xX1bxXdxX25fxX3xX4fxX3adxX18xX3xX78xX3b1xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xXc4dxX4fxX6xX3cxX3xX4fxX2e9xX3cxXe24xX3xX78xXe0xXdxX3xX4xX103xX4xX3xX1fxX1xX6cxX3dxX18xX3xX18xXbaxX3xXexX1xX3cxX6fxX3xX18xX1xXb9xX3xX1xXdxX33xX18xX3xX18xX6xXe6x11e0exX0xX54xXbxX12xX0xX54xX66xXdxX78xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX3cxX5xX12xX0xX66xXdxX78xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX54xX66xXdxX78xX12xX0xX54xX66xXdxX78xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxX3cxXexX1xX6cxX28xXaxX12xX869xX1xX6xX18xX3xXcxX28xX150xX124xX0xX54xXbxX12
Phan Trâm