Việt Nam đoạt 2 HCB, 2 HCĐ Olympic Tin học quốc tế
Đoàn cán bộ, học sinh Việt Nam tham gia Olympic Tin học quốc tế sẽ về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 9h30 ngày 20/7.
ca90xdfb7x137a4x121b0x161bdxcfc3x12365x143fex104b8xX7x1123exdd18x15e10xd52fxed91x10646xX5xe071xXax13713xf3fbxXdxee6exXexX3x10768xX6xebcdxX3x10f23x125d9x11e93xXexX3x122f2xX3xd8ffx1348ex15bafxef4axX3xX21xX3xX23xX24x1155cxX3x104e5xX5x10cf3xX1axXbxXdxX4xX3xXcxXdxd40exX3xX1x13caaxX4xX3x15de3x11dbfxd56dxX4xX3xXex13f61xX0x146c4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10x15f0axXex152cbxX6xX5xXdx12565xX38x102b2xX3x1179exX3fxX7xXexXdx134dcxX30xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xee21xXaxX12xX0xXexXdxX1axX10xX12xX0xX46xXexXdxX1axX10xX12xX2cxX1dx13294xX38xX3xX4x145e3xX38xX3x1103fx106c0xX26xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX38xX1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xXexX1xX6xX1axX3xX5cxXdxX6xX3xX2exX5xX30xX1axXbxXdxX4xX3xXcxXdxX38xX3xX1xX3bxX4xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xXexX44xX3xX7x1155fxX3xddc5xcad0xX3xX1cxX44xX38xX3xX7xdcb7xX38xX3xX8dxX6xX30xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xXexX44xX3xX18xX8exXdxX3xX25xX86xXdxX3xXc7xX86xX1dxX3xX1xf5c4xXdxX3x10100xX1xd359x146aexX3xX38xX5cxX86xX30xX3xX21xXf1xX46x13a0bx11515xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX5cxX38xX5exX3xX60xX3fxX7xXexXdxX65xX30xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX1dxX74xX30xXaxX12xX18xX5cxX86xX30xX3xX2xXeexX46xXfbxX26xX3xX24xf1fbxX4xX3x14b6bxX1x14388xX1dxX3xXexX1xce62xX3xXc7xX86xX3xX13dxXdx13a17xX1axX3xX1cx1313fxX38xX1xX3xX4xX1xe539xXexX3xX5xd8ccx15eadxX38xX5cxX3xX5cxXdxX8axX1dxX3xX74xX13axX4xX26xX3xX25xX8exX3xf899xXdxX8axX1dxX3xX74xX13axX4xX58xX2cxX86xX1dxX3xXexX1exX1dxX3xX38xX1x1201bxX38xX3xX1cxX159xX15axX4xX3xXexX1xd9cexX38xX5cxX3xXexXdxX38xX3xX4xX1xX144xX38xX1xX3xXexX1xf76bxX4xX3xXex1481dxX3xX2cxX86xXdxX3x135fexX1dxX6xX38xX3xXc7xXc8xX3xe313xX44xXexX3xX3exX3fxX13fxX3xX74xfd87xX3xXexX1xXdxX3xX2exX5xX30xX1axXbxXdxX4xX3xXcxXdxX38xX3xX1xX3bxX4xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xXexX44xX3xX38xdb2exX1axX3xX21xXf1xX2x11fecxX3xX4x11911xX6xX3xX1cxX8exXdxX3xXexX3fxX30xX14bxX38xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xX5cxXdxX6xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axXfcxX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX8dxX5xX10xX3x1516dxXdxX74xXexX1xX9xXaxX21xXf1xXf1xXaxX3xX8dxX1dx11337xX74xX10xX213xX9xXaxXf1xXaxX3xX6xX5xXdxX5cxX38xX9xXaxX4xX10xX38xXexX10xX213xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX38xX5cxX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX74xX74xXdxX38xX5cxX9xXaxX2xXaxX12xX0xXexX8dxX1dxX74xX30xX12xX0xXexX213xX12xX0xXexX74xX12xX0xXdxX1axX5cxX3xX7xX213xX4xX9xXaxX46xX46xXdxXfcxX8dxX6xX1dxX1xX6xXexXdxX38xX1xXfcxXc7xX38xX46xX38xX10xX205xX7xX46xX2xX1d8xX21x14a77xX46xX2xXf1x1420cxX74xX281xXf1xX27dxXf1xXf1xXex103baxX281xX27dxX2xXeexX5xXf1xXfcxX60xXbxX5cxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX74xX12xX0xX46xXexX213xX12xX0xXexX213xX12xX0xXexX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX6xXbxXexXdxX1dxX38xXaxX12xX1d8xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX38xX1xX3xX13xXdxX15xXexX3xX18xX6xX1axX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX5cxXdxX13fxXdxX3xX2exX5xX30xX1axXbxXdxX4xX3xXcxXdxX38xX3xX1xX3bxX4xX3xX3exX3fxX40xX4xX3xXexX44xX3xX38xX1d2xX1axX3xX21xXf1xX2xXf0xX0xX46xXexX74xX12xX0xX46xXexX213xX12xX0xX46xXexX8dxX1dxX74xX30xX12xX0xX46xXexX6xX8dxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX5cxX38xX5exX3xX60xX3fxX7xXexXdxX65xX30xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX1dxX74xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX1cxf9faxX26xX3xX4xX13fxX3xX1d8xX46xX1d8xX3xXexX1xX144xX3xX7xXdxX38xX1xX3xX74xX1b3xX3xXexX1xXdxX3xX1cxXc8xX3fxX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX5cxXdxX13fxXdxX26xX3xX5cxXebxX1axX5exX3xX21xX3xX23xX3fxX30xX3xX4xX1xX159x12319xX38xX5cxX3xX25xX1exX4xX3xXc7xX86xX3xX21xX3xX23xX3fxX30xX3xX4xX1xX159xX37dxX38xX5cxX3xX2cxXebxX38xX5cxXfcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX5cxX38xX5exX3xX60xX3fxX7xXexXdxX65xX30xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX1dxX74xX30xXaxX12xX24xX13axX3xXexX1xX14bxX5exX3xd1dbxX1axX3xX18xX5cxX3fxX30xe7fbxX38xX3x148ccxX3fxX6xX38xX5cxX3x132f5x134a2xX38xX5cxX26xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX38xX1xX3xX5xe647xXbxX3xX2xX21xX26xX3xXcxX213xX159x105d4xX38xX5cxX3xXcxX213xX3fxX38xX5cxX3xX1xX3bxX4xX3xXbxX1x12bf5xX3xXexX1xX188xX38xX5cxX3xX4xX1xX3fxX30x12eafxX38xX3xX2cxX1exXdxX3xX1xX3bxX4xX3x14cd9xX159xX3xXbxX1xX1exX1axX3xX23xX86xX3xX18xX8exXdxX26xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX23xX3fxX30xX3xX4xX1xX159xX37dxX38xX5cxX3xX25xX1exX4xd247xX3xX3d3xX1axX3xX18xX5cxX188xX3xX23xX1dxX86xX38xX5cxX3xe2bcxX38xX1xX3x138bcxX1xe08fxX4xX26xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX38xX1xX3xX5xX3f3xXbxX3xX2xX21xX26xX3xXcxX213xX159xX3fdxX38xX5cxX3xXcxX213xX3fxX38xX5cxX3xX1xX3bxX4xX3xXbxX1xX40dxX3xXexX1xX188xX38xX5cxX3xX4xX1xX3fxX30xX419xX38xX3xX13dxX1xX1dxX6xX3xX1xX3bxX4xX3xXcxX1b3xX3xX38xX1xXdxX419xX38xX26xX3xX2cxX1exXdxX3xX1xX3bxX4xX3xX3ddxX3fxX40xX4xX3xX5cxXdxX6xX3xX23xX86xX3xX18xX8exXdxX26xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX23xX3fxX30xX3xX4xX1xX159xX37dxX38xX5cxX3xX25xX1exX4xX447xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexX58xX6xX5xXdxX5cxX38xX5exX3xX60xX3fxX7xXexXdxX65xX30xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX1dxX74xX30xXaxX12xX3d3xX1axX3xX2cxd13dxX3x10b86xX3fxXcfxX38xX3xX13xXdxX15xXexX26xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX38xX1xX3xX5xX3f3xXbxX3xX2xX21xX26xX3xXcxX213xX159xX3fdxX38xX5cxX3xXcxX213xX3fxX38xX5cxX3xX1xX3bxX4xX3xXbxX1xX40dxX3xXexX1xX188xX38xX5cxX3xX4xX1xX3fxX30xX419xX38xX3xX13dxX1xX1dxX6xX3xX1xX3bxX4xX3xXcxX1b3xX3xX38xX1xXdxX419xX38xX26xX3xX2cxX1exXdxX3xX1xX3bxX4xX3xX3ddxX3fxX40xX4xX3xX5cxXdxX6xX3xX23xX86xX3xX18xX8exXdxX26xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX23xX3fxX30xX3xX4xX1xX159xX37dxX38xX5cxX3xX2cxXebxX38xX5cxX447xX3xX3d3xX1axX3xX18xX5cxX3fxX30xX3daxX38xX3xXcxXdxX44xX38xX3xXcxX213xX3fxX38xX5cxX3xX13dxXdxX419xX38xX26xX3xX1xX3bxX4xX3xX7xXdxX38xX1xX3xX5xX3f3xXbxX3xX2xX2xX26xX3xXcxX213xX159xX3fdxX38xX5cxX3xXcxX213xX3fxX38xX5cxX3xX1xX3bxX4xX3xXbxX1xX40dxX3xXexX1xX188xX38xX5cxX3xX4xX1xX3fxX30xX419xX38xX3xX13dxX1xX1dxX6xX3xX1xX3bxX4xX3xXcxX1b3xX3xX38xX1xXdxX419xX38xX26xX3xX2cxX1exXdxX3xX1xX3bxX4xX3xX3ddxX3fxX40xX4xX3xX5cxXdxX6xX3xX23xX86xX3xX18xX8exXdxX26xX3xX1cxX1dxX1exXexX3xX23xX3fxX30xX3xX4xX1xX159xX37dxX38xX5cxX3xX2cxXebxX38xX5cxXfcxX46xXfcxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX424xX1dxX3fxX213xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xX0xX7xXexX213xX1dxX38xX5cxX12xX24xX1xX3fxX3x14187xXdxX419xX38xX0xX46xX7xXexX213xX1dxX38xX5cxX12xX46xX13xX2exX13xXfcxX13xX18xX0xX46xXbxX12
congthanh