Hà Tĩnh có hơn 10 vạn thuê bao cài đặt ứng dụng Bluezone phòng dịch Covid-19
(Baohatinh.vn) - Tính đến thời điểm hiện tại, Hà Tĩnh đã có hơn 10 vạn thuê bao cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh.
cd0dx10a69x117d5xd01ax12a51x15ee7xe2efxcd3ax154d6xX7x15edbxec70xf469x10a64x12ab5x14a4axX5xf2a6xXaxd5e8xdc2ax139f1xX3xXcx11f26x11855xX1xX3xX4x13114xX3xX1xff17xX18xX3xX2x10b7dxX3xe182x12396xX18xX3xXexX1xeac0xf415xX3x10195xX6x160faxX3xX4xX14xXdxX3x15e39x13df7xXexX3xfb53xX18x135c9xX3x126cfx13573xX18xX3cxX3x1334axX5xX2bxX10x10667xX30xX18xX10xX3xXbxX1xe442xX18xX3cxX3xX3ex15815xX4xX1xX3x160d9xX30xX25xXdxX3ex11303xX2x119dfxX0x1345axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX3exXaxX12xXcxe196xX18xX1xX3xX36x11f41xX18xX3xXexX1x10402xXdxX3xX36xXdx1290axebe0xX3xX1xXdx121c3xX18xX3xXexX26xXdx159bdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX36x141baxX3xX4xX1cxX3xX1xX1fxX18xX3xX2xX23xX3xX25xX26xX18xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX3xX4xX14xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xXex107f3xX2cxX18xX3xX36xXdxX8axX18xX3xXexX1xX30xX26xXdxX3xXexX1x11564xX18xX3cxX3xX86xXdxX18xX1x16277xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX30xX3ex12707xXaxX12xX0xXdxX86xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXax1402bxXdxX3exXexX1x15f11xX3x11473xX2x10cc3xXbxd2f2xfa39xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX11fxX3xd66axX2xX23xXbxX125xX126xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX60xX60xXdxXe8xX2exX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe8xX25xX18xX60xX18xX10xX11axX7xX60xd9d1xX23xdf63xX158xX60xX2xX130xX121xX3exX2xX23x107a9xX123xX15axX158xX130xXexX121xX123xX158xX2xX23xX5xX23xXe8x13abaxXbxX3cx15751xXcfxX9xX2xe0afxX123xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1xX1fxX18xX3xX2xX23xX3xX25xX26xX18xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX3xX4xX14xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xXbxX1xX4exX18xX3cxX3xX3exX53xX4xX1xX3xX57xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exXaxX3xX11axXdxX3exXexX1xX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxX130xX2xX23xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX30xX3exXfbxXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xXexX1x1131axX18xX3cxX3x13b02xX2cxX3xX4x1373exX6xX3xX57xX3fxX4xX3xe72axXdx1019fxX18xX3xXexX1xXe0xX18xX3cxX3xX25xX14xX3xX20axX1xX30xX3xX3ex11267xX3xX5xXdxX8axX2bxX3xX86xf507xXdxX3xX18xX1xd2ffxXexX3xX4xX20exX6xX3xX4xdfe0xX4xX3xX18xX1xX14xX3xX86xX26xX18xX3cxX90xX3xXexX76xX18xX1xX3xX36xX7bxX18xX3xXexX1xX80xXdxX3xX36xXdxX85xX86xX3xX4xX2bxX206xXdxX3xX4xX1xXdxf100xX2bxX3xX5exX60xX178xX90xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX2xX23xX158xXe8xX5exX163xX15axX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX3xX4xX14xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xXexXcfxX2cxX18xX3xX36xXdxX8axX18xX3xXexX1xX30xX26xXdxX3xXexX1xXe0xX18xX3cxX3xX86xXdxX18xX1xXe8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX30xX3exXfbxXaxX12xXcxXcfxX30xX18xX3cxX3xX36xX1cxX11fxX3xXcxfe05xXe8xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX158xX158xXe8xX123xX121xX123xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX126xX3xXcxX1xX26xX4xX1xX3xX13xX14xX3xX2xX23xXe8xX2xX15axX5exX126xX3xXcx14372xX3x10ec8x11cbexX3x121f1xX18xX1xX3xX5exXe8xX2xX130xX163xX126xX3x1440cxX3cxX1xXdxX3xX30cxX2bx11432xX18xX3xX5exXe8xX23xX163xX2xX126xX3xX57xd2b8xX86xX3xX30cxX2bxXfbxX2cxX18xX3xX5exXe8xX23xX123xX5exX126xX3xX57xX6xX18xX3x145d7x105fbxX4xX3xX178xXe8xX23xX130xX5exXe8xXe8xXe8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX30xX3exXfbxXaxX12xX0xXdxX86xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX11axXdxX3exXexX1xX11fxX3xX121xX2xX123xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX11fxX3xX130xX2xX23xXbxX125xX126xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX60xX60xXdxXe8xX2exX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe8xX25xX18xX60xX18xX10xX11axX7xX60xX158xX23xX15axX158xX60xX2xX130xX121xX3exX2xX23xX163xX123xX158xX130xX121xXexX158xX163xX123xX163xX23xX5xX23xXe8xX171xXbxX3cxX174xXcfxX9xX5exX130xX158xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1xX1fxX18xX3xX2xX23xX3xX25xX26xX18xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX3xX4xX14xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xXbxX1xX4exX18xX3cxX3xX3exX53xX4xX1xX3xX57xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exXaxX3xX11axXdxX3exXexX1xX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxX130xX2xX23xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX12xX57xX23dxX18xX3xX2exX343xX3xd712xX30xX14xX18xX3xXbxX1xe5d0xX80xX18xX3cxX3xX30exX30fxX3xX342xXdxX2cxX18xX90xX3xXcxX30cxX3xX30exX30fxX3xX311xX18xX1xX3xXexX2bxXfbxX2cxX18xX3xXexXcfxX2bxXfbxX265xX18xX3xX4xX14xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xX4xX1xX30xX3xX18xX3cxX475xX80xXdxX3xX3exX323xX18xX3xXexXcfxX2cxX18xX3xX36xX53xX6xX3xX2exX14xX18xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX30xX3exXfbxXaxX12xfc4axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX20axX1xX32exX2bxX3xXexXcfxX6xX18xX3cxX3xX36xXdxX8axX18xX3xXexd191xX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xX36xX475x1582cxX4xX3xX43xX343xX3xXcxX1xXe0xX18xX3cxX3xXexXdxX18xX3xX25xX14xX3xXcxXcfxX2bxXfbxX265xX18xX3xXexX1xXe0xX18xX3cxX90xX3xX43xX343xX3x14ef5xX3xXexX7bxX3xXcfxX6xX3xX86x146b4xXexX3xXex10ec0xX3xX18xX3cxX14xXfbxX3xX2xX178xX60xX130xXe8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX30xX3exXfbxXaxX12xX46exX323xXfbxX3xX5xX14xX3xX3cxXdx15441xXdxX3xXbxX1xX23dxXbxX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX4xXe0xX18xX3cxX3xX18xX3cxX1xX8axX3xX36xX53xX18xX1xX3xX25xX53xX3xX43xX5xX2bxX10xXexX30xX30xXexX1xX3xX18xdd07xX18xX3cxX3xX5xX475xX50axX18xX3cxX3xXexX1xX235xXbxX90xX3xX36xXdxX8axX18xX3xXexX1xX30xX26xXdxX3xX4xX14xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX18xX14xXfbxX3xX4xX1cxX3xXexX1xX85xX3xX3cxXdxX6xX30xX3xXexXdxX7bxXbxX3xX25xX230xXdxX3xX18xX1xX6xX2bxX3xXexXcfxX30xX18xX3cxX3xX20axX1xX30xX565xX18xX3cxX3xX4xX23dxX4xX1xX3xX158xX3xX86xX90xX3xX3cxX1xXdxX3xX18xX1xea63xX18xX3xX7x110ccxX3xXexXdxX7bxXbxX3xX125x1407fxX4xX3xX3cx15dbdxX18xX90xX3xXexX1xX80xXdxX3xX3cxXdxX6xX18xX3xXexXdxX7bxXbxX3xX125xX606xX4xX90xX3xXexX53bxX3xX36xX1cxX3xXbxX1xX3fxX4xX3xX25xX3fxX3xX25xXdxX8axX4xX3xXexXcfxX2bxXfbxX3xX25xX7bxXexX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdxX217xX86xX3xX25xX14xX3xX4xX23dxX4xX3xX4xX6xX3xX18xX3cxX1xXdxX3xX18xX1xXdxX217xX86xX3xX4xX1cxX3xXexXdxX7bxXbxX3xX125xX606xX4xX3xX3cxX60axX18xX3xX25xX230xXdxX3xX4xX6xX3xX3exX475xX1fxX18xX3cxX3xXexX76xX18xX1xXe8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX30xX3exXfbxXaxX12xX0xXdxX86xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX57xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX11axXdxX3exXexX1xX11fxX3xX121xX2xX123xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX11fxX3xX130xX2xX23xXbxX125xX126xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX11fxX60xX60xXdxXe8xX2exX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe8xX25xX18xX60xX18xX10xX11axX7xX60xX158xX23xX15axX158xX60xX2xX130xX121xX3exX2xX23xX163xX123xX15axX23xX123xXexX2xX15axX121xX23xX23xX5xX23xXe8xX171xXbxX3cxX174xXcfxX9xX121xX5exX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1xX1fxX18xX3xX2xX23xX3xX25xX26xX18xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX3xX4xX14xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xXbxX1xX4exX18xX3cxX3xX3exX53xX4xX1xX3xX57xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exXaxX3xX11axXdxX3exXexX1xX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxX130xX2xX23xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX57xX6xXbxXexXdxX30xX18xXaxX12xX4e3xX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xX36xX6xX18xX3cxX3xX36xX7bxX18xX3xX3cxX60axX18xX3xX1xX1fxX18xX3xX25xX230xXdxX3xX4xX23dxX4xX3xXexX60axX18xX3cxX3xX5xX230xXbxX3xX31cxX1xX323xX18xX3xX3exX323xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX30xX3exXfbxXaxX12xX4e3xX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xX7xX4fdxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX4xXe0xX18xX3cxX3xX18xX3cxX1xX8axX3xX86xX230xXdxX90xX3xX86xX6xX18xX3cxX3xXexX76xX18xX1xX3xX36xX343xXexX3xXbxX1xX23dxX3xX36xX85xX3xX1x153cdxX3xXexXcfxX50axX3xX1xXdxX8axX2bxX3x1204fxX2bxX565xX3xX4xXe0xX18xX3cxX3xXexX23dxX4xX3xXbxX1xX4exX18xX3cxX3xX4xX1xX206xX18xX3cxX3xX3exX53xX4xX1xXe8xX3xX31cxX3cxX2bxXfbxX2cxX18xX3xXexX537xX4xX3xX1xX30xX26xXexX3xX36xX343xX18xX3cxX3xX4xX20exX6xX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xX5xX14xX3xX2exX565xX30xX3xX86xX5faxXexX90xX3xX32exX18xX3xX3exX6xX18xX1xX3xX25xX14xX3xX86xXdxX18xX1xX3xX2exX26xX4xX1xX3xX18xX2cxX18xX3xX86x1112fxXdxX3xX18xX3cxX475xX80xXdxX3xX3exX323xX18xX3xX4xX1cxX3xXexX1xX85xX3xXfbxX2cxX18xX3xXexX323xX86xX3xX7xX4fdxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xXexXcfxX30xX18xX3cxX3xX20axX1xX6xXdxX3xX2exX23dxX30xX3xXfbxX3xXexX7bxX3xX4x11438xX18xX3cxX3xX18xX1xX475xX3xX4xX23dxX4xX3xXexX1xXe0xX18xX3cxX3xXexXdxX18xX3xX4xX23dxX3xX18xX1xX323xX18xXe8xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX30xX3exXfbxXaxX12xX0xXdxX86xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXexX1xX2bxX86xX2exX3xX3exX1xXdxX3exX10xX3xXdxX57xX10xX18xXexX10xXcfxXaxX3xX7xXexXfbxX5xX10xX9xXaxX11axXdxX3exXexX1xX11fxX3xX121xX2xX123xXbxX125xX126xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX11fxX3xX130xX2xX23xXbxX125xX126xXaxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX60xX60xXdxXe8xX2exX6xX30xX1xX6xXexXdxX18xX1xXe8xX25xX18xX60xX18xX10xX11axX7xX60xX158xX23xX15axX158xX60xX2xX23xX123xX3exX2xX2xX2xX123xX123xX130xX121xXexX163xX2xX163xX158xX5xX130xX5cxX2xX15axX158xX3exX15axX23xX2xX123xX5exX2xX163xXexX5exX2xX123xX158xX121xX5xX23xXe8xX171xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1xX1fxX18xX3xX2xX23xX3xX25xX26xX18xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX3xX4xX14xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xXbxX1xX4exX18xX3cxX3xX3exX53xX4xX1xX3xX57xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exXaxX3xX11axXdxX3exXexX1xX9xXaxX121xX2xX123xXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxX130xX2xX23xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xX3exXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3exXcfxX10xX5xX6xXexX10xX3exXaxX12xX0xX2bxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX5cxXexX1xX2bxX86xX2exX5cxX6xX18xX3exX5cxX7xX6xXbxX30xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31cxX3cxX475xX80xXdxX3xX3exX323xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX1xX475x11e54xX18xX3cxX3xX3axX18xX3cxX3x15dd3xX20axX1xX32exX2bxX3xXexXcfxX6xX18xX3cxX3xX36xXdxX8axX18xX3xXexX4fdxXaxX3xX1xXcfxX10x1495dxX9xXaxX60xX20axX1xX30xX6xX5cxX1xX30xX4xX5cxX4xX30xX18xX3cxX5cxX18xX3cxX1xX10xX60xX18xX3cxX2bxX30xXdxX5cxX3exX6xX18xX5cxX1xX6xX5cxXexXdxX18xX1xX5cxX1xX2bxX30xX18xX3cxX5cxX2bxX18xX3cxX5cxX20axX1xX6xX2bxX5cxXexXcfxX6xX18xX3cxX5cxX3exXdxX10xX18xX5cxXexX2bxX5cxX2exX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX5cxXbxX1xX30xX18xX3cxX5cxX3exXdxX4xX1xX5cxX4xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exX60xX2xX5exX121xX121xX2xX121xXe8xX1xXexX86xXaxX12xX0xXdxX86xX3cxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX60xX86xX10xX3exXdxX6xX60xX2xX158xX23xX60xX18xX10xX11axX7xX60xX158xX23xX15axX2xX60xX2xX130xX15axX3exX15axX158xX158xX15axX158xX23xX178xXexX130xX130xX158xX5exX5xX23xX5cxX3exX3exXe8xX171xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1xX1fxX18xX3xX2xX23xX3xX25xX26xX18xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX3xX4xX14xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xXbxX1xX4exX18xX3cxX3xX3exX53xX4xX1xX3xX57xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX3exXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12xff9fxX343xXexX3xXexXcfxX30xX18xX3cxX3xX18xX1xX228xX18xX3cxX3xX3cxXdxX565xXdxX3xXbxX1xX23dxXbxX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX57xX31cxXcxXcxX3xX36xX475xX50axX4xX3xXexd499xX18xX1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXcfxXdxX85xX18xX3xX20axX1xX6xXdxX3xX36xX85xX3xXbxX1xX4exX18xX3cxX3xX4xX1xX206xX18xX3cxX3xX3exX53xX4xX1xX3xX57xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exX3xX5xX14xX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xXe8xX3xX4e3xX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX36xX6xX18xX3cxX3xX36xX475xX50axX4xX3xX18xX3cxX475xX80xXdxX3xX3exX323xX18xX3xX1xX475xXa6bxX18xX3cxX3xX3axX18xX3cxX3xXexX76xX4xX1xX3xX4xX5fexX4xXe8xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX3exXdxX25xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31cxX3cxX475xX80xXdxX3xX3exX323xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3ex1127bxX18xX3cxX3xXa73xXcfxX6xX3exX6xXcfx118d2xX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xX36xX85xX3xXexX5fexX3xX2exX565xX30xX3xX25xX8axX3xX86x14ddbxX18xX1xX3xXexXcfxX475xX230xX4xX3xX57xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exXaxX3xX1xXcfxX10xXa8bxX9xXaxX60xXexX1xXdxX10xXexX5cxX2exXdxX5cxX7xX30xX60xX18xX3cxX2bxX30xXdxX5cxX3exX6xX18xX5cxX1xX6xX5cxXexXdxX18xX1xX5cxX3exX2bxX18xX3cxX5cxXcfxX6xX3exX6xXcfxX5cxX2exX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX5cxX3exX10xX5cxXexX2bxX5cxX2exX6xX30xX5cxX25xX10xX5cxX86xXdxX18xX1xX5cxXexXcfxX2bxX30xX4xX5cxX4xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exX60xX2xX5exX121xX123xX123xX178xXe8xX1xXexX86xXaxX12xX0xXdxX86xX3cxX3xX7xXcfxX4xX9xXaxX60xX86xX10xX3exXdxX6xX60xX2xX158xX23xX60xX18xX10xX11axX7xX60xX158xX23xX15axX2xX60xX2xX15axX158xX3exX15axX23xX158xX23xX123xX15axX178xXexX130xX163xX23xX163xX123xX5xX23xXe8xX171xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1cxX3xX1xX1fxX18xX3xX2xX23xX3xX25xX26xX18xX3xXexX1xX2bxX2cxX3xX2exX6xX30xX3xX4xX14xXdxX3xX36xX37xXexX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xXbxX1xX4exX18xX3cxX3xX3exX53xX4xX1xX3xX57xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exXaxX3xX60xX12xX0xX60xX6xX12xX0xX3exXdxX25xX12xX0xX7xXexXcfxX30xX18xX3cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX31cxX3cxX475xX80xXdxX3xX3exX323xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3exXc7axX18xX3cxX3xXa73xXcfxX6xX3exX6xXcfxXc84xX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xX36xX85xX3xXexX5fexX3xX2exX565xX30xX3xX25xX8axX3xX86xXc9dxX18xX1xX3xXexXcfxX475xX230xX4xX3xX57xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exXaxX3xX1xXcfxX10xXa8bxX9xXaxX60xXexX1xXdxX10xXexX5cxX2exXdxX5cxX7xX30xX60xX18xX3cxX2bxX30xXdxX5cxX3exX6xX18xX5cxX1xX6xX5cxXexXdxX18xX1xX5cxX3exX2bxX18xX3cxX5cxXcfxX6xX3exX6xXcfxX5cxX2exX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX5cxX3exX10xX5cxXexX2bxX5cxX2exX6xX30xX5cxX25xX10xX5cxX86xXdxX18xX1xX5cxXexXcfxX2bxX30xX4xX5cxX4xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exX60xX2xX5exX121xX123xX123xX178xXe8xX1xXexX86xXaxX12xX31cxX3cxX475xX80xXdxX3xX3exX323xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX3exXc7axX18xX3cxX3xXa73xXcfxX6xX3exX6xXcfxXc84xX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xX36xX85xX3xXexX5fexX3xX2exX565xX30xX3xX25xX8axX3xX86xXc9dxX18xX1xX3xXexXcfxX475xX230xX4xX3xX57xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exX0xX60xX6xX12xX0xX60xX7xXexXcfxX30xX18xX3cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX3exXaxX12x14f14xX53xX4xX1xX3xX2exX8axX18xX1xX3xX36xX6xX18xX3cxX3xX3exXdxX217xX18xX3xX2exXdxX7bxX18xX3xXbxX1xX3axX4xX3xXexX26xXbxX90xX3xX18xX1xXdxX265xX2bxX3xX18xX3cxX475xX80xXdxX3xX3exX323xX18xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX36xX9bxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX1cxX18xX3cxX3xX7xX4fdxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX25xX14xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe21axX3xX3axX18xX3cxX3xX3exX3fxX18xX3cxX3xX86xX230xXdxX3xX86xX6xX18xX3cxX3xXexX2cxX18xX3xX43xX5xX2bxX10xX47xX30xX18xX10xX3xX25xX230xXdxX3xX20axX1xX565xX3xX18xX593xX18xX3cxX3xX4xX565xX18xX1xX3xX2exX23dxX30xX3xX7xX230xX86xX3xX20axX1xXdxX3xXexXdxX7bxXbxX3xX125xX606xX4xX3xX25xX230xXdxX3xX18xX3cxX475xX80xXdxX3xX18xX1xXdxX217xX86xX3xX57xX30xX25xXdxX3exX5cxX2xX5exXe8xX0xX60xXbxX12xX0xX60xX3exXdxX25xX12xX0xX60xX5xXdxX12xX0xX60xX2bxX5xX12xX0xX3exXdxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXcfxXaxX12xX0xX60xX3exXdxX25xX12xX0xX60xX3exXdxX25xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX311xX2bxXexX1xX30xXcfxXaxX12xXcxX1xX2bxX3xXcxXcfxX6xX18xX3cxX0xX60xXbxX12
Thu Trang