10 ngôi nhà độc lạ có một không hai trên toàn cầu
Những công trình kiến trúc thế giới này sẽ khiến bạn "há hốc" miệng vì kiến trúc cực kỳ đặc biệt.
6d6cxa6ddx13405xfc3bxca96xfd73xX2xX1xff3cx12d45xX1xX2xX3x11765x128a9xd42exb3d7xXcxa739xX1xXcx8709xc7f9xX15x12696xX17xfcf9xX15x89d1x71cdxX1bxX14xX1bxX1cxXcxc3dfxX8xX4xX1xX11xXfxX11xXcxXdxb385xX2bxXdx9c43x8c9exXcx12ee1xfa3cxX2fxe74dx1157exXcxX2xX1xX7xX8xb057xa150x78bex11affxX15xc2c6xX34xXfxX17xXcx11ceaxX3bxe56dxebfax11fb0xX48x6e32x10417xX2bxX1x7a6cxX2bx1129ex11644x10b30xX4cxX8x8e89xX0xX1xX2xX3xX4xX2xX1xX7xX8xXdxX2bxX2bxXdxX2exX2fxb179xX11xX1xX51xX66xX2xX4bxX34xX11xfa6axX2fxX66xa5abxX17xX1cxX22xX19xX1cxX15xX15xX17xX1bxX72xX4cx94d3x11f22xX66xX4fxX6fxX1xX2fxXexX66x729exX32xXfxX51xXfxX34xX2fxX11xX6fxX66x1221axX3bxX66xX22xX66xX66xd4b8xX2bx7e08xXfxX11xX2xX99xX2fxX34xX66xX66xX8xX56xX0x6e56xX14xX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX7exX2xXfxX2exX2fxX8xX56xX14xX22xX4xX99xXdxeea8xX2xX4xX99xXa5xd6f1xX4xf9afx9368xX97xX4xX2exc2f2xX4xX97xfe46xX4xX6fxXc4xXfxX4x6efbxXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xf943xX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xbd6bxX32xX0xX72xXa5xX14xX56xX0xX72xX1xX2xX3xX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXex109b5xX2fxX11xX1xX8xX56xce2fxXa5x1307exX99xXdxX4xX97xXbcxX99xXdxX4xXfxX34x12801xX99xXa5xX4xXd1xX2xa936xX99xX4xXfxX34x7b31xX97xX4xXfxXa5xX117xX4xXdxX2x8637xX2xX4xX99xXc1xX35xX4xX51x12704xX4xXd1xXa5xX2xX117xX99xX4xX49xXc8xX99xX4x12248xXa5x1332dxX4xXa5x8697xX97x109adxX4xX6fxX2x762cxX99xXdxX4xX3xX111xX4xXd1xX2xX117xX99xX4xXfxX34xX11cxX97xX4xX97x12c89xX97xX4xXd1x12a87xX4xXc3x7efdxX97xX4xX49xX2xX144xXfx84e7xX0xX72xXexX56xX0xX72xX1xX2xX3xX56xX0xX1xX2xX3xX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xX1xX2fxX51xX97xX34xX2xXexXfxX2xX2bxX99xX8xX56xX0xX1xX2xX3xX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xX49xX2bxX1xX35xX8xX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXex75a7xX2bxX1xX35xX8xX56xX14xX164xX4xX139xX3bxX2bxX99xX4xXfxXa5xX32xX35xf7e1xX99xX4xX3x8566xX4xXfxX34x12e3dxX4xX49x11a39xX99xXdxX4xX49xbd79xX99xX140xX4xX97x12a42xX11xX4xXd1xX2xX117xX99xX4xXfxX34xX11cxX97xX4xX51x744exX4xX7exX2fxX34xX32xX99xX2bxX49xX32xX4xX47xX32xX3dxX2xX6fxX2bxX34xX2xX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXexXa5xb730xX2xX4xX2exXc1xX4xX51xX156xX4xXd1xX117xXfxX4xXa5x10ba2xXexX4xXfxX32xX35xX144xXfxX4xX3xee21xX2xX4xXdxX2xX106xX11xX4xXc3xX32xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxXa5xX32xX35xX1b7xX99xX4xX3xXc1xX4xX97xXa5xd918xX2bxX4xX139xXfxX34xXddxX99xX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX140xX4xX51xX11xX2bxa7b7xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xXfxX35xX2exX2fxX7xX8xX1xX2xX51xXexX2exX11xX35x12df2xX4xX49xX2exX2bxX97xXd1x10532xX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX2exX2fxX4bxXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX34xX2xXdxXa5xXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX8xX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX72xX2xX164xX49xX11xX2bxXa5xX11xXfxX2xX99xXa5xX164xX3xX99xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22x13180xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX15xX14xX15xX22xX19xX1bxX1bxXfxX14x7542xX14xX14xX2exX14xX164xXexX99xXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX45xX2xX1xXfxXa5xX7xX8xX40xX22xX22xX8xX4xX72xX56xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX17xX164xX4xX104xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xX99xXdxX1daxX204xX97xX4xXc3xXc4xX97xX4xXc3xX13bxX2bxX4xX99xXc1xX35xX4xXc3xX1daxX204xX97xX4x7ecfx1332exX35xX4xX1xX156xX99xXdxX4xXfxXc8xX2xX4xXfxXa5xXc1xX99xXa5xX4xXexXa5xX13exX4xX3cxX34xX11xX51xX99xX2bxX35xX11xX34xX51xXd1x1270dxX4xX3xX1c7xX99xXdxX4xc94dxX2xX49xX2fxX34xX2xX11xX4xX99xX1daxX125xX97xX4xX104xXdxX11xX164xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xXfxX35xX2exX2fxX7xX8xX1xX2xX51xXexX2exX11xX35xX266xX4xX49xX2exX2bxX97xXd1xX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX2exX2fxX4bxXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX34xX2xXdxXa5xXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX8xX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX72xX2xX164xX49xX11xX2bxXa5xX11xXfxX2xX99xXa5xX164xX3xX99xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX15xX14xX15xX22xX19xX1bxX1bxXfxX15xX14xX17xX14xX2exX17xX164xXexX99xXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX45xX2xX1xXfxXa5xX7xX8xX40xX22xX22xX8xX4xX72xX56xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX1bxX164xX4xX376xX2xX6fxX4xbc39xX11xX2fxXcxX7fxX32xX97xXd1xX4xXcxX4xX3bxXa5xX1ccxX4xXfxcd00xX97xXa5xX4xXfexX2xX144xXexX4xXa5xXc4xX2xX4xX104xXa5xXc1xX4xX3xX144xX4xX51xX2xX99xXa5xX4xX7exXa5xX117xX4xXdxX2xX125xX2xX4xX51xX13exX99xXdxX4xX49xXddxX99xX4xXfxX34xX2bxX99xXdxX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xX1daxX204xX97xX4xXfxXa5xX2xX117xXfxX4xXd1xX117xX4xX99xXa5xX1daxX164xX164xX164xX4xX49x12d4exX99xX4xX97xXe6xX32xX164xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xXfxX35xX2exX2fxX7xX8xX1xX2xX51xXexX2exX11xX35xX266xX4xX49xX2exX2bxX97xXd1xX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX2exX2fxX4bxXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX34xX2xXdxXa5xXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX8xX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX72xX2xX164xX49xX11xX2bxXa5xX11xXfxX2xX99xXa5xX164xX3xX99xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX15xX14xX15xX22xX19xX1bxX1bxXfxX15xX2c4xX40xX1bxX2exX1bxX164xXexX99xXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX45xX2xX1xXfxXa5xX7xX8xX40xX22xX22xX8xX4xX72xX56xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX2b4xX164xX4xX104xXa5xXc1xX4xX1xX34exX32xX4xXfxX34exX35xX4xX376xX11xX99xX34xX2xX2bxX4xXc3xX1daxX204xX97xX4xX34dxX34exX35xX4xX1xX156xX99xXdxX4xX3xXc1xX2bxX4xX99xbc74xX6fxX4xX14xX19xX1cxX2b4xX4xXfxXc8xX2xX4xX7fxX2fxX99xX2fxX99xX97xXa5xX2bxX4bxX32xX36fxX4xX7exX2bxXd1xX35xX2bxX36fxX4xX104xXa5x12327xXfxX4xX1a5xX1f6xX99xX164xX4x7ea8xX34exX35xX4xX2exXc1xX4xX6fxXc4xXfxX4xXfxX34xX2bxX99xXdxX4xX99xXa5xX106xX99xXdxX4xXfxX34xX32xX99xXdxX4xXfxX34exX6fxX4xX6fxX32xX11xX4xX51x121d5xX6fxX4xXc3xXe6xX32xX4xXfxX2xXddxX99xX4xX97xX1ccxX11xX4xX7exX2bxXd1xX35xX2bxX4xX1xXc1xX99xXa5xX4xX97xXa5xX2bxX4xXfxX34xf949xX4xX2fxX6fxX36fxX4xXfxXc8xX2bxX4xX34xX11xX4xX6fxXc4xXfxX4xXfxXa5xX117xX4xXdxX2xX125xX2xX4xXfxX1daxcbdbxX99xXdxX4xXfxX1daxX204xX99xXdxX4xX99x8c72xX2xX4xX97xX13bxX97xX4xX2fxX6fxX4xX97xXcbxX4xXfxXa5xc61exX4xX3xX32xX2xX4xX97xXa5xX68dxX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xX99xXa5xX106xX99xXdxX4xX97xX13bxX99xXa5xX4xXc3xX4daxX99xXdxX4xX1xX34exX32xX4xXfxX34exX35xX164xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xXfxX35xX2exX2fxX7xX8xX1xX2xX51xXexX2exX11xX35xX266xX4xX49xX2exX2bxX97xXd1xX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX2exX2fxX4bxXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX34xX2xXdxXa5xXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX8xX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX72xX2xX164xX49xX11xX2bxXa5xX11xXfxX2xX99xXa5xX164xX3xX99xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX15xX14xX15xX22xX19xX1bxX1bxXfxX17xX1cxX19xX14xX2exX2b4xX164xXexX99xXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX45xX2xX1xXfxXa5xX7xX8xX40xX22xX22xX8xX4xX72xX56xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX15xX164xX4xX61fxX1daxX204xX97xX4xX34dxX34exX35xX4xX1xX156xX99xXdxX4xXfxa3aexX4xX99xXa5xX106xX99xXdxX4xX99xX5f6xX6fxX4xX2c4xX22xX36fxX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xX97xX1ccxX11xX4xX99xXa5xXc1xX4xXfxXa5xX2xX117xXfxX4xXd1xX117xX4xXfxXa5xX20exX2xX4xXfxX34xX11xX99xXdxX4xX91xX2xX2fxX34xX34xX2fxX4xX3bxX11xX34xX1xX2xX99xX4xXc3xX1daxX204xX97xX4xX1a5xXc4xX4xX48xX5f6xX99xX4xXa5xXcbxX11xX4xX91xXa5xX13bxXexX4xX49xX1f6xX2bxX4xXfxX4daxX99xX4xX99xXa5xX1daxX4xX1xX2xX4xXfx887dxX97xXa5xX4xX2exX48axX97xXa5xX4xX51x9376xX164xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xXfxX35xX2exX2fxX7xX8xX1xX2xX51xXexX2exX11xX35xX266xX4xX49xX2exX2bxX97xXd1xX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX2exX2fxX4bxXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX34xX2xXdxXa5xXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX8xX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX72xX2xX164xX49xX11xX2bxXa5xX11xXfxX2xX99xXa5xX164xX3xX99xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX15xX14xX15xX22xX19xX1bxX1bxXfxX15xX14xX2c4xX14xX2exX15xX164xXexX99xXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX45xX2xX1xXfxXa5xX7xX8xX40xX22xX22xX8xX4xX72xX56xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX40xX164xX4xX104xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xX34dxX2xX99xXa5xX4xXc3xf021xXexX4xX99xXc1xX35xX4xXc3xd58cxX4xX99xX1c2xX6fxX4xXfxX34xXddxX99xX4xX6fxXc4xXfxX4xXfxX1f6xX99xXdxX4xXc3xX13bxX4xX682xX4xX376xX2fxX34xX49xX2xX11xX4xXfxX34xX2bxX99xXdxX4xXa5xX68dxX99xX4xX2b4xX15xX4xX99xX5f6xX6fxX164xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xXfxX35xX2exX2fxX7xX8xX1xX2xX51xXexX2exX11xX35xX266xX4xX49xX2exX2bxX97xXd1xX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX2exX2fxX4bxXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX34xX2xXdxXa5xXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX8xX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX72xX2xX164xX49xX11xX2bxXa5xX11xXfxX2xX99xXa5xX164xX3xX99xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX15xX14xX15xX22xX19xX1bxX1bxXfxX15xX40xX40xX1cxX2exX40xX164xXexX99xXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX72xX56xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX2c4xX164xX4xX2c4xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xX6fxX13bxX2xX4xX3x106e0xX6fxX4xXc3xX1daxX204xX97xX4xX34dxX34exX35xX4xX1xX156xX99xXdxX4xX97xXa5xX2bxX4xX99xXa5xX106xX99xXdxX4xX1xX34exX99xX4xX2exXc1xX99xXdxX4xX49xX48axX4xX6fx807bxXfxX4xX99xXa5xXc1xX4xX51xX11xX32xX4xXfxX34xX617xX99xX4xXc3xXc4xX99xXdxX4xXc3xXa89xXfxX4xX682xX4xXfxXa5xXc1xX99xXa5xX4xXexXa5xX13exX4xX97x77c3xX4xe7e4xX2bxXdxX35xX11xXd1xX11xX34xXfxX11xX36fxX4xX52xX99xX1xX2bxX99xX2fxX51xX2xX11xX164xX4xX3bxX13bxX97xX4xX6fxX13bxX2xX4xX3xXa61xX6fxX4xX99xXdxX32xX35xXddxX99xX4xXd1xXa5xX13exX2xX4xX97xXcbxX4xXfxXa5xX69cxX4xX97xXa5xX48axX32xX4xXc3xX1daxX204xX97xX4xXc3xXc4xX99xXdxX4xXc3xXa89xXfxX4xX3xXc1xX4xX51xb0caxX97xX4xXdxX2xXcbxX4xX2exXddxX99xX4xXfxX125xX2xX4xX1bxX22xX15xX4xXd1xX6fxX72xXdxX2xX20exX164xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xXfxX35xX2exX2fxX7xX8xX1xX2xX51xXexX2exX11xX35xX266xX4xX49xX2exX2bxX97xXd1xX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX2exX2fxX4bxXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX34xX2xXdxXa5xXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX8xX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX72xX2xX164xX49xX11xX2bxXa5xX11xXfxX2xX99xXa5xX164xX3xX99xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX15xX14xX15xX22xX19xX1bxX1bxXfxX2c4xX1bxX17xX1bxX2exX2c4xX164xXexX99xXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX72xX56xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX1cxX164xX4xX104xXa5xXc1xX4xX3cxX2fxX34xX2fxXfxX4xXc3xX1daxX204xX97xX4xX4fxX1xXdxX11xX34xX4xX3cxX2fxX34xX2fxXfxX4xX34dxX34exX35xX4xX1xX156xX99xXdxX4xXdxX2xX106xX11xX4xX17xX4xXfxXa61xX11xX4xX99xXa5xXc1xX164xX4xX104xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXa5xX934xXexX4xX99xXc1xX35xX4xX2exXc1xX4xX6fxXc4xXfxX4xXc3xXc1xX2xX4xXfxX1daxX682xX99xXdxX4xX99xX2xX144xX6fxX4xXdxX2xX11xX4xXc3xX111xX99xXa5xX4xX51xX11xX32xX4xXd1xXa5xX2xX4xX97xXa5xX11xX4xX6fxX934xX4xX3cxX2fxX34xX2fxXfxX4xXc3xX93cxX4xX6fxXa89xXfxX4xXfxX34xX2bxX99xXdxX4xX3xX1bfxX4xXfxXa5xX1f6xX6fxX4xX51xX13bxXfxX4xXfexX2bxX2exX2bxX97xX11xX32xX51xXfxX164xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xXfxX35xX2exX2fxX7xX8xX1xX2xX51xXexX2exX11xX35xX266xX4xX49xX2exX2bxX97xXd1xX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX2exX2fxX4bxXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX34xX2xXdxXa5xXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX8xX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX72xX2xX164xX49xX11xX2bxXa5xX11xXfxX2xX99xXa5xX164xX3xX99xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX15xX14xX15xX22xX19xX1bxX1bxXfxX19xX19xX15xX1bxX2exX1cxX164xXexX99xXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX45xX2xX1xXfxXa5xX7xX8xX40xX22xX22xX8xX4xX72xX56xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX19xX164xX4xX104xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xX1bxX4xXexXa5xXa61xX99xXdxX4xX99xXdxX1ccxX4xX99xXc1xX35xX4xXc3xX1daxX204xX97xX4xX2exXc1xX6fxX4xXfxX7c2xX4xX2b4xX4xX97xX2bxX99xXfxX11xX2xX99xX2fxX34xX4xX3xX617xX99xX4xX97xXa5xX32xX35xX69cxX99xX4xX682xX4xX376xX35xX1xX99xX2fxX35xX164xX4xX104xXa5xXc1xX4xX97xXcbxX4xX17xX4xXexXa5xXa61xX99xXdxX4xXfxX645xX6fxX36fxX4xX51xXc1xX99xX4xXdxfdecxX36fxX4xX99xXa5xXc1xX4xX49xX117xXexX36fxX4xXexXa5xXa61xX99xXdxX4xXdxX2xX15dxXfxX4xX1ccxX2xX36fxX4xX3xXc1xX4xX97xXcbxX4xXfxXa5xX69cxX4xXc3xX1daxX204xX97xX4xXd1x93fdxX2bxX4xX34xX11xX4xX3xXc1xX4xX3xX617xX99xX4xX97xXa5xX32xX35xX69cxX99xX4xX99xX117xX32xX4xX97xXe6xX99xX164xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xXfxX35xX2exX2fxX7xX8xX1xX2xX51xXexX2exX11xX35xX266xX4xX49xX2exX2bxX97xXd1xX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX2exX2fxX4bxXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX34xX2xXdxXa5xXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX8xX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX72xX2xX164xX49xX11xX2bxXa5xX11xXfxX2xX99xXa5xX164xX3xX99xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX15xX14xX15xX22xX19xX1bxX1bxXfxX1bxX14xX2b4xX14xX2exX19xX164xXexX99xXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX45xX2xX1xXfxXa5xX7xX8xX40xX22xX22xX8xX4xX72xX56xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX14xX22xX164xX4xe34axX99xXdxX4xX47axX2bxXa5xX99xX4xad20xXf25xX2xX2exXd1xX2bxX3xX2xX51xX97xXa5xX4xXc3xX93cxX4xXfxXc8xX2bxX4xX34xX11xX4xX99xXa5xXc1xX4xX2exX2bxX99xX4xX49xX2xX11xX164xX4xX3bxXa5xef53xX4xX682xX4xX6fxX15dxXfxX4xXfxX2xX1b7xX99xX36fxX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXfxX34xXc1xX99xX4xX99xXdxX617xXexX4xX3xddb1xX4xX2exX2bxX99xX4xX3xXc1xX4xX97xXa5xX11xX2xX4xX49xX2xX11xX4xX34xXde5xX99xXdxX4xX99xXc1xX35xX4xXc3xX93cxX4xX97xXcbxX4xXa5xX68dxX99xX4xX15xX22xX164xX22xX22xX22xX4xX3xXf6cxX4xX2exX2bxX99xX4xX49xX2xX11xX164xX0xX72xXexX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX1a5xX2bxX1xX35xX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xXfxX35xX2exX2fxX7xX8xX1xX2xX51xXexX2exX11xX35xX266xX4xX49xX2exX2bxX97xXd1xX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX2exX2fxX4bxXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX4xX6fxX11xX34xXdxX2xX99xXcxX34xX2xXdxXa5xXfxX266xX4xX11xX32xXfxX2bxX26dxX8xX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX72xX2xX164xX49xX11xX2bxXa5xX11xXfxX2xX99xXa5xX164xX3xX99xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX15xX14xX15xX22xX19xX1bxX1bxXfxX2c4xX15xX40xX2exX14xX22xX164xXexX99xXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX72xX56xX0xX72xXexX56xX0xX1xX2xX3xX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xX1xX34xX2fxX2exX11xXfxX2fxX1xX8xX56xX0xX51xXfxX34xX2bxX99xXdxX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xX1xXfxXa5xX32xX6fxX49xX4xX1xXa5xX2xX1xX2fxX4xX2xX3bxX2fxX99xXfxX2fxX34xX8xX4xX51xXfxX35xX2exX2fxX7xX8xX45xX2xX1xXfxXa5xX266xX4xX40xX14xX15xXexX34dxX26dxX4xXa5xX2fxX2xXdxXa5xXfxX266xX4xX2b4xX14xX22xXexX34dxX26dxX8xX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX72xX2xX164xX49xX11xX2bxXa5xX11xXfxX2xX99xXa5xX164xX3xX99xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX15xX14xX15xX22xX19xX17xX17xXfxX40xX1cxX14xX22xX2exX2c4xXcxX2xX6fxXdxX51xXcxX2fxX6fxX1xX2fxXexXcxX3xX99xXcxX51xXa5xX11xX34xX2fxX164xXexX99xXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX45xX2xX1xXfxXa5xX7xX8xX40xX14xX15xX8xX4xXa5xX2fxX2xXdxXa5xXfxX7xX8xX2b4xX14xX22xX8xX4xX72xX56xX0xX72xX51xXfxX34xX2bxX99xXdxX56xX0xX72xX1xX2xX3xX56xX0xX1xX2xX3xX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xX1xX34xX2fxX2exX11xXfxX2fxX1xX8xX56xX0xX51xXfxX34xX2bxX99xXdxX56xX7exX2xX99xX4xX2exX2xXddxX99xX4xX31xX32xX11xX99xX266xX0xX72xX51xXfxX34xX2bxX99xXdxX56xX0xX32xX2exX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXfxX2xXfxX2exX2fxXcxXfxXa5xX32xX6fxX49xXcxX11xX99xX1xXcxX51xX11xXexX2bxX8xX56xX0xX2exX2xX56xX0xX11xX4xXfxX2xXfxX2exX2fxX7xX8xX91xXa5xX13bxXfxX4xXa5xX2xX144xX99xX4xX6fxXc4xX4xXc3xXc8xX2xX4xXfxXa5xXe6xX99xX4xXfxX34xXbcxX99xXdxX4xX97xX2bxX2xX4xXd1xXa5xX2bxX4xX49xXc8xX97xX4xX97xX1ccxX11xX4xXexXa5xX11xX34xX11xX2bxXa5xX4xX682xX4xX4cxX2xX4xX3bxX617xXexX8xX4xXa5xX34xX2fxX4bxX7xX8xX72xX3xX11xX99xXcxXa5xX2bxX11xXcxXa5xX11xXcxXfxX2xX99xXa5xX72xXexXa5xX11xXfxXcxXa5xX2xX2fxX99xXcxX6fxX2bxXcxX1xX11xX2xXcxXfxXa5xX11xX99xXcxXfxX34xX2bxX99xXdxXcxX97xX2bxX2xXcxXd1xXa5xX2bxXcxX49xX11xX97xXcxX97xX32xX11xXcxXexXa5xX11xX34xX11xX2bxXa5xXcxX2bxXcxX11xX2xXcxX97xX11xXexX72xX17xX22xX22xX19xX40xX17xX164xXa5xXfxX6fxX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX6fxX2fxX1xX2xX11xX72xX14xX17xX22xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX1bxX14xX22xX14xX2c4xX22xX2c4xXfxX17xX2c4xX2b4xX1cxX2exX15xXcxX3xX99xX2fxXcxXfxX2bxX6fxX49xXcxX17xX22xX14xX15xXcxX14xX40xX22xX1bxX2c4xX19xX164xX3dxXexXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX72xX56xX0xX72xX11xX56xX0xX1xX2xX3xX56xX0xX51xXfxX34xX2bxX99xXdxX56xX0xX11xX4xXfxX2xXfxX2exX2fxX7xX8xX91xXa5xX13bxXfxX4xXa5xX2xX144xX99xX4xX6fxXc4xX4xXc3xXc8xX2xX4xXfxXa5xXe6xX99xX4xXfxX34xXbcxX99xXdxX4xX97xX2bxX2xX4xXd1xXa5xX2bxX4xX49xXc8xX97xX4xX97xX1ccxX11xX4xXexXa5xX11xX34xX11xX2bxXa5xX4xX682xX4xX4cxX2xX4xX3bxX617xXexX8xX4xXa5xX34xX2fxX4bxX7xX8xX72xX3xX11xX99xXcxXa5xX2bxX11xXcxXa5xX11xXcxXfxX2xX99xXa5xX72xXexXa5xX11xXfxXcxXa5xX2xX2fxX99xXcxX6fxX2bxXcxX1xX11xX2xXcxXfxXa5xX11xX99xXcxXfxX34xX2bxX99xXdxXcxX97xX2bxX2xXcxXd1xXa5xX2bxXcxX49xX11xX97xXcxX97xX32xX11xXcxXexXa5xX11xX34xX11xX2bxXa5xXcxX2bxXcxX11xX2xXcxX97xX11xXexX72xX17xX22xX22xX19xX40xX17xX164xXa5xXfxX6fxX8xX56xX91xXa5xX13bxXfxX4xXa5xX2xX144xX99xX4xX6fxXc4xX4xXc3xXc8xX2xX4xXfxXa5xXe6xX99xX4xXfxX34xXbcxX99xXdxX4xX97xX2bxX2xX4xXd1xXa5xX2bxX4xX49xXc8xX97xX4xX97xX1ccxX11xX4xXexXa5xX11xX34xX11xX2bxXa5xX4xX682xX4xX4cxX2xX4xX3bxX617xXexX0xX72xX11xX56xX0xX72xX51xXfxX34xX2bxX99xXdxX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXa5xX2fxX11xX1xX8xX56xX3bxX13bxX97xX4xX99xXa5xXc1xX4xXd1xXa5xX1f6xX2bxX4xX97xXaafxX4xXfxX111xX6fxX4xXfxXa5xXa89xX35xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX6fxXc4xX4xX17xX164xX15xX22xX22xX4xX99xX5f6xX6fxX4xXfxX32xXaafxX2xX4xXfxXa5xX32xXc4xX97xX4xX3xX1b7xX4xX6fxXc4xXfxX4xXc3xXc8xX2xX4xXfxXa5xXe6xX99xX36fxX4xX97xXa5xXafexX11xX4xX99xXa5xX2xX1b7xX32xX4xXc3xX4daxX4xXfxXc8xX2bxX4xXfxX13bxX97xX4xX97xXcbxX4xXdxX2xX13bxX4xXfxX34xX48axX164xX0xX72xXexX56xX0xX72xX1xX2xX3xX56xX0xX72xX2exX2xX56xX0xX2exX2xX56xX0xX11xX4xXfxX2xXfxX2exX2fxX7xX8xf07fxX99xX4xXfxX1daxX204xX99xXdxX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXfxX7c2xX4xX99xXa5xX106xX99xXdxX4xX3xX2xXddxX99xX4xXdxXc8xX97xXa5xX4xX34dxX117xXexX4xX97xXa5xXe10xX2bxX4xX2exXddxX99xX4xX99xXa5xX11xX32xX8xX4xXa5xX34xX2fxX4bxX7xX8xX72xXexXa5xX2bxX99xXdxXcxXfxXa5xX32xX35xX72xX11xX99xXcxXfxX32xX2bxX99xXdxXcxX99xXdxX2bxX2xXcxX99xXa5xX11xXcxXfxX32xXcxX99xXa5xX32xX99xXdxXcxX3xX2xX2fxX99xXcxXdxX11xX97xXa5xXcxX34dxX2fxXexXcxX97xXa5xX2fxX2bxXcxX2exX2fxX99xXcxX99xXa5xX11xX32xX72xX17xX22xX22xX19xX17xX22xX164xXa5xXfxX6fxX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX6fxX2fxX1xX2xX11xX72xX14xX17xX22xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX2b4xX1bxX72xX14xX22xX1cxX1xX17xX14xX40xX15xX19xX1bxX1bxXfxX15xX1bxX17xX1cxX2exX1cxXcxX11xX14xXcxX17xX1cxX164xX3dxXexXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX72xX56xX0xX72xX11xX56xX0xX1xX2xX3xX56xX0xX51xXfxX34xX2bxX99xXdxX56xX0xX11xX4xXfxX2xXfxX2exX2fxX7xX8xX14a4xX99xX4xXfxX1daxX204xX99xXdxX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXfxX7c2xX4xX99xXa5xX106xX99xXdxX4xX3xX2xXddxX99xX4xXdxXc8xX97xXa5xX4xX34dxX117xXexX4xX97xXa5xXe10xX2bxX4xX2exXddxX99xX4xX99xXa5xX11xX32xX8xX4xXa5xX34xX2fxX4bxX7xX8xX72xXexXa5xX2bxX99xXdxXcxXfxXa5xX32xX35xX72xX11xX99xXcxXfxX32xX2bxX99xXdxXcxX99xXdxX2bxX2xXcxX99xXa5xX11xXcxXfxX32xXcxX99xXa5xX32xX99xXdxXcxX3xX2xX2fxX99xXcxXdxX11xX97xXa5xXcxX34dxX2fxXexXcxX97xXa5xX2fxX2bxXcxX2exX2fxX99xXcxX99xXa5xX11xX32xX72xX17xX22xX22xX19xX17xX22xX164xXa5xXfxX6fxX8xX56xX14a4xX99xX4xXfxX1daxX204xX99xXdxX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXfxX7c2xX4xX99xXa5xX106xX99xXdxX4xX3xX2xXddxX99xX4xXdxXc8xX97xXa5xX4xX34dxX117xXexX4xX97xXa5xXe10xX2bxX4xX2exXddxX99xX4xX99xXa5xX11xX32xX0xX72xX11xX56xX0xX72xX51xXfxX34xX2bxX99xXdxX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXa5xX2fxX11xX1xX8xX56xX104xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xX99xX1c2xX6fxX4xX682xX4xXfxXf4axX99xXa5xX4xX61fxX4daxX99xXdxX4xX104xX11xX2xX4xX99xXc1xX35xX4xX97xX32xX13exX99xX4xXa5xX11cxXfxX4xX99xXdxX1daxX20exX2xX4xX34dxX2fxX6fxX4xX49xX682xX2xX4xX51xX156xX4xXfxXf4axX4xX6fxXf4axX36fxX4xX97xXa5xX5f6xX6fxX4xX97xXa5xX11cxXfxX4xXd1xXa5xX2xX4xXc3xX1daxX204xX97xX4xX34dxX34exX35xX4xX1xX156xX99xXdxX4xXfxX7c2xX4xX99xXa5xX106xX99xXdxX4xX3xX2xXddxX99xX4xXdxXc8xX97xXa5xX4xX34dxX117xXexX4xX97xXa5xX4daxX99xXdxX4xX97xXa5xXe10xX2bxX4xX2exXddxX99xX4xX99xXa5xX11xX32xX164xX0xX72xXexX56xX0xX72xX1xX2xX3xX56xX0xX72xX2exX2xX56xX0xX2exX2xX56xX0xX11xX4xXfxX2xXfxX2exX2fxX7xX8xX104xXdxXbcxX2xX4xX2exXc1xX99xXdxX4xXfxX34xXddxX99xX4xX99xX11cxX2xX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xX97xXcbxX4xX6fxX32xXde5xX2xX4xX51xX32xX13exXfxX4xXa5xXc1xX99xXdxX4xXfxX34xX5f6xX6fxX4xX99xX5f6xX6fxX8xX4xXa5xX34xX2fxX4bxX7xX8xX72xXdxX2xX11xX2xXcxXfxX34xX2xX72xX99xXdxX2bxX2xXcxX2exX11xX99xXdxXcxXfxX34xX2fxX99xXcxX99xX32xX2xXcxXd1xXa5xX2bxX99xXdxXcxX97xX2bxXcxX6fxX32xX2bxX2xXcxX51xX32xX2bxXfxXcxXa5xX11xX99xXdxXcxXfxX34xX11xX6fxXcxX99xX11xX6fxX72xX14xX19xX1bxX2b4xX17xX2c4xX164xXa5xXfxX6fxX8xX56xX0xX2xX6fxXdxX4xX51xX34xX97xX7xX8xX72xX6fxX2fxX1xX2xX11xX72xX14xX17xX22xX72xX99xX2fxX45xX51xX72xX17xX22xX17xX1bxX72xX14xX22xX40xX1xX14xX17xX17xX2b4xX1cxX1bxX17xXfxX2b4xX1cxX17xX15xX2exX17xX164xX3dxXexX2fxXdxX8xX4xX11xX2exXfxX7xX8xX14xX22xX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX99xXa5xXc1xX4xXc3xXc4xX97xX4xX2exXc8xX4xX97xXcbxX4xX6fxXc4xXfxX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXa5xX11xX2xX4xXfxX34xXddxX99xX4xXfxX2bxXc1xX99xX4xX97xXe6xX32xX8xX4xX72xX56xX0xX72xX11xX56xX0xX1xX2xX3xX56xX0xX51xXfxX34xX2bxX99xXdxX56xX0xX11xX4xXfxX2xXfxX2exX2fxX7xX8xX104xXdxXbcxX2xX4xX2exXc1xX99xXdxX4xXfxX34xXddxX99xX4xX99xX11cxX2xX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xX97xXcbxX4xX6fxX32xXde5xX2xX4xX51xX32xX13exXfxX4xXa5xXc1xX99xXdxX4xXfxX34xX5f6xX6fxX4xX99xX5f6xX6fxX8xX4xXa5xX34xX2fxX4bxX7xX8xX72xXdxX2xX11xX2xXcxXfxX34xX2xX72xX99xXdxX2bxX2xXcxX2exX11xX99xXdxXcxXfxX34xX2fxX99xXcxX99xX32xX2xXcxXd1xXa5xX2bxX99xXdxXcxX97xX2bxXcxX6fxX32xX2bxX2xXcxX51xX32xX2bxXfxXcxXa5xX11xX99xXdxXcxXfxX34xX11xX6fxXcxX99xX11xX6fxX72xX14xX19xX1bxX2b4xX17xX2c4xX164xXa5xXfxX6fxX8xX56xX104xXdxXbcxX2xX4xX2exXc1xX99xXdxX4xXfxX34xXddxX99xX4xX99xX11cxX2xX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xX97xXcbxX4xX6fxX32xXde5xX2xX4xX51xX32xX13exXfxX4xXa5xXc1xX99xXdxX4xXfxX34xX5f6xX6fxX4xX99xX5f6xX6fxX0xX72xX11xX56xX0xX72xX51xXfxX34xX2bxX99xXdxX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXa5xX2fxX11xX1xX8xX56xX104xX1c2xX6fxX4xXfxX34xXddxX99xX4xX6fxXc4xXfxX4xX99xXdx752bxX99xX4xX99xX11cxX2xX36fxX4xX99xXdxXbcxX2xX4xX2exXc1xX99xXdxX4xX99xXc1xX35xX4xXc3xX15dxX97xX4xX49xX2xX144xXfxX4xX682xX4xX97xXa5xXde5xX4xX51xX32xX13exXfxX4xX97xX1f6xX4xXfxX34xX5f6xX6fxX4xX99xX5f6xX6fxX4xX31xX32xX11xX4xXd1xXa5xXbcxX99xXdxX4xXfxXa5xXa89xX35xX4xX34dxX32xXa89xXfxX4xXa5xX2xX144xX99xX4xX49xXcbxX99xXdxX4xX1xX13bxX99xXdxX4xX97xX1ccxX11xX4xX97xX2bxX99xX4xX6fxX32xXde5xX2xX164xX4xX61fxX2xX1b7xX32xX4xX49xX82axX4x79b0xX99xX4xX99xXc1xX35xX4xX3x12075xX99xX4xX97xXa5xX1daxX11xX4xX97xXcbxX4xX2exX20exX2xX4xXdxX2xX1f6xX2xX4xXc3xX13bxXexX164xX0xX72xXexX56xX0xX72xX1xX2xX3xX56xX0xX72xX2exX2xX56xX0xX72xX32xX2exX56xX0xX1xX2xX3xX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xX97xX2exX34xX8xX56xX0xX72xX1xX2xX3xX56xX0xX72xX1xX2xX3xX56xX0xX72xX1xX2xX3xX56xX0xX72xX1xX2xX3xX56xX0xXexX4xX97xX2exX11xX51xX51xX7xX8xXexX376xX2bxX32xX34xX97xX2fxX8xX56xX7exXa5xX2fxX2bxX4xX4fxX6fxX1xX2fxXexX164xX3xX99xX0xX72xXexX56