102 suất quà đến với nạn nhân chất độc da cam Hà Tĩnh bị ảnh hưởng lũ lụt
(Baohatinh.vn) - Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Tạp chí Da cam Việt Nam vừa trao tặng 102 suất quà trị giá 204 triệu đồng cho các nạn nhân chất độc da cam Hà Tĩnh bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.
4a53xeea8x9126xd57fx10dfax909axe748x72eexceffxX7x10c19x4c40xee69x8d0cxcb77xa5e3xX5xedd8xXaxX3xX7xXexa90cxX5xX10xX9xXaxXexX10xff90xXex8bfexX6xX5xXdxfbb2x100d8x6f0cxX3xX5xX10xf7caxXex8039xXax77b9xX2xc261x8122xX3xX7x12879x10fc1xXexX3xd040xX32x4ee5xX3xea07xd02axX23xX3x11ce3xc3aaxXdxX3xX23xfe58xX23xX3xX23xX1xa80fxX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3ax5e50xX4xX3x11f5bxX6xX3xX4xX6xe960xX3x5b76xX38xX3xXcxfb16xX23xX1xX3x50b6xe42exX3x106dfxX23xX1xX3xX1x5919x11850xX23xX22xX3xX5xf805xX3xX5xd5b5xXexX0x541cxX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5bxX10xX6xX54xXaxX2cxX5bxX51xXdxX3xac81xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX77xX54xXdx9785xX1cxXdxX23xX3xde6cxXdx916cxXexX3xX90xX6xX59xX3xX3exX38xX3xXcxX43xXbxX3xX4xX1x122b5xX3x9afaxX6xX3xX4xX6xX59xX3xXb0xXdxXb2xXexX3xX90xX6xX59xX3xX3ex1011cxX6xX3xXex993axX6xXabxX3xXexfb51xX23xX22xX3xX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xXexXd9xX64xX3xX22xXdx8c40xX3xX2fxX2ex6abdxX3xXexXd9xXdxXb2xX32xX3xX3axfaf6xX23xX22xX3xX4xX1xXabxX3xX4xXf5xX4xX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX63xX6cxXdxX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexd0edxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10001xXabxX54xX15xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxb772xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax5ebexXdxX54xXexX1xX24xX3x86c9xX2x8ab6xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf9xX2xX2exXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX146xX63xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX146xX3exX23xX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xXf9xX77xX2xX181xXf9xX54xX2exX2ex11e35xX2xX17fxX2xXf9xXex9c13xX1c1x9664xX1c9xX17fxX5xX2exX146x9f76xXbxX22xbe15xXd9xX9xX181xX17fxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX178xXdxX54xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf9xX2xX2exXaxX3xX77xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1cfxX32xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cx8373xXf5xX23xX22xX3xX1c9xX77xX2xX2x13007xX3xXexX43xXdxX3xXcxf6e1xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX283xX3xX3axXabxX38xX23xX3xX4xb56bxX23xX22xX3xXexXf5xX4xX3xXcxXd9xX32xX23xX22xX3xX6bxfa41xX23xX22xX3xX1xX51xXdxX283xX3xXcxX43xXbxX3xX4xX1xXc2xX3xXc4xX6xX3xX4xX6xX59xX3xXb0xXdxXb2xXexX3xX90xX6xX59xX3xXexa6d6xX3xX4xX1xc21dxX4xX3xX63xX32xX2ccxXdxX3xXexXd9xX6xXabxX3xX36xX32xX38xX3xX4xX1xXabxX3xX4xXf5xX4xX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX77xX54xXdxXabxX1cxXdxX23xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexX146xX3xX28axX1xfa07xX3xX169xX1x71edxX3xXexX64xX4xX1xX3xXcxX1xX6bx11813xX23xX22xX3xXexXd9xe28fxX4xX3x750axX156xX90xXc4xX3xXexa4ccxX23xX1xX3x6e6fxXdexX23xX22xX3x11007xX32xfcdaxX4xX3xXb0xXdxX23xX1xX3xX4x1243cxX23xX22xX3xX54xX33cxX146xX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXabxX54xX15xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX169xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX54xXexX1xX24xX3xX17fxX2xX181xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf9xX2xX2exXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX146xX63xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX146xX3exX23xX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xXf9xX77xX2xX181xXf9xX54xX2exX2exX1c1xX2xX1c7xXf9xX1c1xXexX2xX2xX1c9xXf9xX2fxX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xX1d2xXd9xX9xX1c1xX2xX17fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX178xXdxX54xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf9xX2xX2exXaxX3xX77xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1cfxX32xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX28axX1xXf5xXexX3xX63xXdx8080xX32xX3xXexX43xXdxX3xX5x6b8dxX3xXexXd9xX6xXabxX3xX36xX32xX38xX283xX3xX29bxX23xX22xX3xX90xX22xX32xX15xX4a2xX23xX3xXb0x6499xX23xX3xa59dxX1xX6xX23xX1xX3xX1exX3xX28axX1xX328xX3xX169xX1xX32cxX3xXexX64xX4xX1xX3xX5bxX51xXdxX3xX90xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX59xX38xX32xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX77xX54xXdxXabxX1cxXdxX23xX3xXb0xXdxXb2xXexX3xX90xX6xX59xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x6dabxX3x100cfxX1xX328xX3xX50bxX1xX4baxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX3axX102xX23xX22xX3xX63xX38xXabxX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX23xX328xXdxX3xX4xX1xX32xX23xX22xX3xX3exX38xX3xX4xXf5xX4xX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX23xX328xXdxX3xXd9xXdx10283xX23xX22xX3xX4xX1xX64xX32xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX23xXdexX23xX22xX3xX23xc800xX3xXexXd9xXabxX23xX22xX3xXexXd9xef83xX23xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexX3xX3exXd5xX6xX3xX36xX32xX6xX146xX3xbc97xX23xX22xX3xX59xXabxX23xX22xX3xXd9x6a65xX23xX22xX3xX63xX38xX3xX4xXabxX23xX3xX7xa7e4xX3xX23x12860xX3xX5xX33cxX4xX3xX3exX6bxX2aaxX23xX3xX5xX559xX23xX3xX3axX49axX3xXexXf5xXdxX3xXexX1xXdxX3bxXexX3xX4xX32xX51xX4xX3xX7xX350xX23xX22xX3xX7xX6xX32xX3xX5xX71xX283xX3xX2ccxX23xX3xX3axX64xX23xX1xX3xX4xX32xX51xX4xX3xX7xX350xX23xX22xX146xX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXabxX54xX15xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX169xX10xX23xXexX10xXd9xX3xX54xXexX1xX32xX59xX63xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX54xXexX1xX24xX3xX17fxX2xX181xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf9xX2xX2exXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX146xX63xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX146xX3exX23xX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xXf9xX77xX2xX181xXf9xX54xX2exX2exX1c1xa3dcxX181xX2exX1c7xXexX181xXf9xX1c9xX2xX2exX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xX1d2xXd9xX9xX2xX181xX2fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX178xXdxX54xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf9xX2xX2exXaxX3xX77xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1cfxX32xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxXcxX43xXdxX3xX4xX1xX6bxX2aaxX23xX22xX3xXexXd9xa8c1xX23xX1xX283xX3xX3axXabxX38xX23xX3xX3ax62a0xX3xXexXd9xX6xXabxX3xX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX283xX3xX59xX5a8xXdxX3xX7xX32xX33xXexX3xXexXd9xX64xX3xX22xXdxXf5xX3xX2fxX3xXexXd9xXdxXb2xX32xX3xX3axX102xX23xX22xX3x12dd3xX63xX6xXabxX3xX22xX102xX59xX24xX3xX2xX3xXexXd9xXdxXb2xX32xX3xX3axX102xX23xX22xX3xXexXdxX572xX23xX3xX59xXdexXexX3xX3exX38xX3xX4xXf5xX4xX3xXbxX1x5e3axX23xX3xX36xX32xX38x8806xX3xX4xX1xXabxX3xX2xX2exX2fxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexX3xXexXd9xX559xX23xX3xX3axX64xX6xX3xX63xX38xX23xX3xXexXabxX38xX23xX3xXexX345xX23xX1xX146xX3xXcxXd9xXabxX23xX22xX3xX3axX328xX283xX3xX2xX1c9xX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX6bx7478xX4xX3xXexXd9xX6xXabxX3xXexXd9xX33cxX4xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX43xXdxX3xX63xX32xX2ccxXdxX3xX5xX4a2xX3xX4xX1xXabxX3xX2xX1c9xX3xX3axX350xXdxX3xXexX6bxX7faxX23xX22xX3xXexXd9xX559xX23xX3xX3axX64xX6xX3xX63xX38xX23xX3xXcxX28axX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX146xX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXabxX54xX15xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX169xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX54xXexX1xX24xX3xX17fxX2xX181xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf9xX2xX2exXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX146xX63xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX146xX3exX23xX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xXf9xX77xX2xX181xXf9xX54xX2exX2exX1c1xXf9xX1c1xX66axXf9xXexX2xX1c1xX2exX2xX181xX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xX1d2xXd9xX9xX2fxX2xX1c1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX178xXdxX54xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf9xX2xX2exXaxX3xX77xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX2cxXcxX1xX29bxX23xX22xX3xX36xX32xX6xX3xX4xXf5xX4xX3xX1xX32xX15xXb2xX23xX3xX1xX51xXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xXexXd9xX6xXabxX3xX1c9xX2exX3xX7xX32xX33xXexX3xX54xX38xX23xX1xX3xX4xX1xXabxX3xX1c9xX2exX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexX3xXexXd9xX559xX23xX3xX3axX64xX6xX3xX63xX38xX23xX3xX169xcfecxX59xX3x6e0bxX32xX15xX559xX23xX283xX3xXcxX1xX43xX4xX1xX3xX5bxX38xX283xX3xX4bdx629fxX3x6344xX23xX1xX283xX3xX169xX6xX23xX3xe3f9xX51xX4xX146xX146xX146xX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXabxX54xX15xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX169xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX54xXexX1xX24xX3xX17fxX2xX181xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf9xX2xX2exXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX146xX63xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX146xX3exX23xX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xXf9xX77xX2xX181xXf9xX54xX2exX2exX1c1xX181xX2fxX181xX1c9xXexX2xX181xX66axX2fxX1c9xX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xX1d2xXd9xX9xX2xX1c1xX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX178xXdxX54xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf9xX2xX2exXaxX3xX77xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1cfxX32xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxXcxX1xX6xX15xX3xX59xXdexXexX3xX22xXdxX6xX3xX3axX72fxX23xX1xX3xX4xXf5xX4xX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX283xX3xX29bxX23xX22xX3xXcxXd5xX3xX169xX29bxX23xX22xX3xXc4xX71xX23xX22xX3xX76dxX1cxX73axX3xXcxX1xX43xX4xX1xX3xX5bxX43xX283xX3xXcxX28axX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX79cxX3xX22xd24dxXdxX3xX5xX336xXdxX3xX4xX66xX59xX3xX2aaxX23xX3xX3axX3bxX23xX3xXcxXd9xX32xX23xX22xX3xX6bxX2aaxX23xX22xX3xX1xX51xXdxX283xX3xXcxX43xXbxX3xX4xX1xXc2xX3xXc4xX6xX3xX4xX6xX59xX3xXb0xXdxXb2xXexX3xX90xX6xX59xX3xX4xX359xX23xX22xX3xX4xXf5xX4xX3xX23xX1xX38xX3xX1xX66xXabxX3xXexX48xX59xX3xX3axX73axX3xX36xX32xX6xX23xX3xXexX48xX59xX3xX3exX38xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX509xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX146xX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXabxX54xX15xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX169xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX54xXexX1xX24xX3xX17fxX2xX181xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf9xX2xX2exXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX146xX63xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX146xX3exX23xX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xXf9xX77xX2xX181xXf9xX54xX2exX2xX2exX2xX1c9xX2exX181xXexX181xX1c9xX2xX1c7xX2exX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xX1d2xXd9xX9xX2xX1c9xX66axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX178xXdxX54xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf9xX2xX2exXaxX3xX77xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1cfxX32xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX349xX6bxX7faxX4xX3xX63xXdxX3bxXexX283xX3xX3axX48xX15xX3xX5xX38xX3xX23xX1x110c7xX23xX22xX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX54xXabxX3xXcxX43xXbxX3xX4xX1xXc2xX3xXc4xX6xX3xX4xX6xX59xX3xXb0xXdxXb2xXexX3xX90xX6xX59xX3xX3exX57cxX23xX3xX3axX51xX23xX22xX3xXexXd5xX3xX7xX33cxX3xX3axX328xX23xX22xX3xX22xX328xXbxX3xX4xX32cxX6xX3xX4xXf5xX4xX3xX54xXabxX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxXb2xXbxX3xX3exX38xX3xX23xX1xX38xX3xX1xX66xXabxX3xXexX48xX59xX3xXexXd9xX559xX23xX3xX4xX66xX3xX23xX6bxX3fxX4xX146xX3xX0xX10xX59xX2cxXcxXd9xXabxX23xX22xX3xX66xX23xX1xX24xX3xXcxXd9xX32xX23xX22xX3xX6bxX2aaxX23xX22xX3xX1xX51xXdxX3xX3exX38xX3xXcxX43xXbxX3xX4xX1xXc2xX3xXc4xX6xX3xX4xX6xX59xX3xXb0xXdxXb2xXexX3xX90xX6xX59xX3xXexX32xX15xX559xX23xX3xX54xX6bxX2aaxX23xX22xX3xX4xXf5xX4xX3xXexX2ccxX3xX4xX1xX2d0xX4xX283xX3xX4xXf5xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX3axX73axX3xXexX38xXdxX3xXexXd9xX7faxX3xX4xX1xX6bxX2aaxX23xX22xX3xXexXd9xX72fxX23xX1xX146xX0xX77xX10xX59xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXabxX54xX15xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX169xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX54xXexX1xX24xX3xX17fxX2xX181xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf9xX2xX2exXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX146xX63xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX146xX3exX23xX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xXf9xX77xX2xX181xXf9xX54xX2exX2xX2exX2xX1c1xX2exX2exXexX17fxX66axX2exX2exX66axX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xX1d2xXd9xX9xX66axX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX178xXdxX54xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf9xX2xX2exXaxX3xX77xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1cfxX32xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxXcxXd9xX6bxX3fxX4xX3xX3axX328xX283xX3xX4xX1xXdxX572xX32xX3xX1c7xX77xX2xX2xX283xX3xX3axXabxX38xX23xX3xX3axX73axX3xXexXd9xX33cxX4xX3xXexXdxX3bxXbxX3xX3axX3bxX23xX3xXexX1xX4baxX59xX3xX1xc2c2xXdxX3xX3exX38xX3xXexXd9xX6xXabxX3xXf9xX3xXbxX1xX796xX23xX3xX36xX32xX38xX3xX4xX1xXabxX3xXf9xX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX3axXdexX4xX3xX63xXdxXb2xXexX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexX3xXexXd9xX559xX23xX3xX3axX64xX6xX3xX63xX38xX23xX3xXcxX28axX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX146xX3xX0xX10xX59xX2cxXcxXd9xXabxX23xX22xX3xX66xX23xX1xX24xX3xX349xXabxX38xX23xX3xXexX1xX4baxX59xX3xX1xXfb5xXdxX3xX3exX38xX3xXexXd9xX6xXabxX3xX36xX32xX38xX3xX4xX1xXabxX3xX22xXdxX6xX3xX3axX72fxX23xX1xX3xX29bxX23xX22xX3xXc4xX6bxX2aaxX23xX22xX3xX349xX72fxX23xX1xX3xX34exX32xX15xX3xX76dxXbxX1xX6bxX336xX23xX22xX3xX5bxX38xX3xX5bxX32xX15xX3xXcxX57cxXbxX283xX3xXcxX28axX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX79cxX146xX0xX77xX10xX59xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXabxX54xX15xXaxX2cx11bf1xX3xX169xX359xX23xX22xX3xXexX33xX59xX3xX5xc47dxX23xX22xX3xX1xX6bxX3fxX23xX22xX3xX3exX572xX3xX3axX102xX23xX22xX3xX63xX38xXabxX3xX63xX73axXabxX3xX5xX74xXexX3xX6cxX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX283xX3xX0xX7xXexXd9xXabxX23xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX28xXabxX23xXexX1exX28xX6xX59xXdxX5xX15xX24xX3xX9daxXd9xXdxX6xX5xX283xX3xXcxXdxX59xX10xX7xX283xX3xX7xX10xXd9xXdxX28xX2axX3xX28xXabxX23xXexX1exX7xXdx5d0bxX10xX24xX3xX2xX1c7xXbxX1cxX2axX3xXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1cfxX32xX7xXexXdxX28xX15xX2axX3xX4xXabxX5xXabxXd9xX24xX3xed59xX2exX2exX2exX2exX2exX2exX2axXaxX2cxX23xX1xX328xX59xX3xXexX1xXdxXb2xX23xX3xX23xX22xX32xX15xXb2xX23xX3x7b48xX169xX3xX1exX3xXcxX72fxX23xX1xX3xX63xX43xX23xX3xX76dxX156xX72fxX23xX1xX3xXc4xX6bxX2aaxX23xX22xX79cxX0xX77xX7xXexXd9xXabxX23xX22xX2cxX3xX3exXd5xX6xX3xXexXd9xX6xXabxX3xXf9xX17fxX2exX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX4xX1xXabxX3xX23xX22xX6bxX336xXdxX3xX54xX48xX23xX3xX349xX2d0xX4xX3xXcxX1xca04xX3xX76dxX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX79cxX3xX3axX49axX3xX3exX6bxX7faxXexX3xX36xX32xX6xX3xX50bxX1xX328xX3xX50bxX1xX4baxX23xX283xX3xX7xX3fxX59xX3xX2ccxX23xX3xX3axX64xX23xX1xX3xX4xX32xX51xX4xX3xX7xX350xX23xX22xX146xX0xX77xXbxX2cxX0xX54xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXd9xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXabxX54xX15xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX169xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX54xXexX1xX24xX3xX17fxX2xX181xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf9xX2xX2exXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX146xX63xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX146xX3exX23xX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xXf9xX77xX2xXf9xX1c1xX54xX17fxX2xX66axX181xX2exX2xX2fxXexXf9xX2fxX1c9xX2fxX1c7xX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xX1d2xXd9xX9xX2xX2fxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX178xXdxX54xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf9xX2xX2exXaxX3xX77xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1cfxX32xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX90xX1xX328xX59xX3xXexX1xXdxXb2xX23xX3xX23xX22xX32xX15xXb2xX23xX3xX1142xX169xX3xX1exX3xXcxX72fxX23xX1xX3xX63xX43xX23xX3xX76dxX156xX72fxX23xX1xX3xXc4xX6bxX2aaxX23xX22xX79cxX3xX54xXabxX3xX4xXabxX23xX3xX10xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX5xX38xX59xX3xX3exXdxXb2xX4xX3xXexX43xXdxX3xXexX345xX23xX1xX3xX156xX72fxX23xX1xX3xXc4xX6bxX2aaxX23xX22xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xX5xX57cxXbxX3xX3axX73axX3xX36xX32xX15xX559xX23xX3xX22xX328xXbxX283xX3xXexXd9xX6xXabxX3xXf9xX17fxX2exX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX283xX3xX59xX5a8xXdxX3xX7xX32xX33xXexX3xXexXd9xX64xX3xX22xXdxXf5xX3xX2fxX181xX2exX3xX23xX22xX1xX72fxX23xX3xX3axX102xX23xX22xX3xX22xXdx8912xXbxX3xX23xX22xX6bxX336xXdxX3xX54xX48xX23xX3xX1cxX73axX3x9f0cxX559xX23xX3xX5bxX102xX283xX3xX34exX32xX6xX23xX22xX3xXb0xX5fxX23xX1xX3xX3exX38xX3xX9daxX23xX3xXc4xX71xX23xX22xX3xX4xX328xX3xXexX1xX559xX59xX3xX3axX51xX23xX22xX3xX5xX33cxX4xX3xX3exX6bxX7faxXexX3xX36xX32xX6xX3xX50bxX1xX328xX3xX50bxX1xX4baxX23xX146xX3xX0xX10xX59xX2cxXcxXd9xXabxX23xX22xX3xX66xX23xX1xX24xX3xX9e3xX73axX23xX1xX3xX3axX43xXabxX3xX1cxX73axX3xX13caxX559xX23xX3xX5bxX102xX3xX3exX38xX3xX90xX1xX328xX59xX3xXexX1xXdxXb2xX23xX3xX23xX22xX32xX15xXb2xX23xX3xXexXd9xX6xXabxX3xX2fxX1c7xX2exX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX4xX1xXabxX3xX23xX22xX6bxX336xXdxX3xX54xX48xX23xX3xXexX1xX29bxX23xX3xXcxXdxX3bxX23xX3xX5bxX109fxX6xX283xX3xX34exX32xX15xX3xXb0xX6bxX7faxX23xX22xX146xX146xX146xX0xX77xX10xX59xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1cfxX32xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX169xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX54xXexX1xX24xX3xX17fxX2xX181xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf9xX2xX2exXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX146xX63xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX146xX3exX23xX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xXf9xX77xX2xXf9xX1c1xX54xX17fxX2xX2fxXf9xX2fxX181xX17fxXexX1c7xX17fxX66axX2exX1c7xX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xX1d2xXd9xX9xX1c9xX66axX17fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX178xXdxX54xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf9xX2xX2exXaxX3xX77xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX1cfxX32xX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX90xX22xXabxX38xXdxX3xXd9xX6xX283xX3xX23xX1xX328xX59xX3xX4xX71xX23xX22xX3xXexXdexX23xX22xX3xXf9xX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX283xX3xX59xX5a8xXdxX3xX7xX32xX33xXexX3xXexXd9xX64xX3xX22xXdxXf5xX3xX2fxX3xXexXd9xXdxXb2xX32xX3xX3axX102xX23xX22xX3xXexXdxX572xX23xX3xX59xXdexXexX3xX3exX38xX3xX36xX32xX38xX3xX4xX1xXabxX3xX4xXf5xX4xX3xX22xXdxX6xX3xX3axX72fxX23xX1xX3xX4xX1xX64xX32xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX23xXdexX23xX22xX3xX23xX572xX3xX63xX6cxXdxX3xX59xX6bxX6xX3xX5xX71xX146xX3xX0xX10xX59xX2cxXcxXd9xXabxX23xX22xX3xX66xX23xX1xX24xX3xX90xX1xX328xX59xX3xXexXd9xX6xXabxX3xXexXdxX572xX23xX3xX59xXdexXexX3xX2fxX3xXexXd9xXdxXb2xX32xX3xX3axX102xX23xX22xX3xX3exX38xX3xX36xX32xX38xX3xX4xX1xXabxX3xX22xXdxX6xX3xX3axX72fxX23xX1xX3xX4xX1xX64xX3xX90xX22xX32xX15xX4a2xX23xX3xXcxX1xX64xX3xXcxX1xX6bxX2aaxX23xX22xX3xX76dxXexX1xX29bxX23xX3xX34exX32xX15xX3xXb0xX6bxX7faxX23xX22xX283xX3xX1cxX73axX3xX13caxX559xX23xX3xX5bxX102xX79cxX146xX0xX77xX10xX59xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXabxX54xX15xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX169xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX54xXexX1xX24xX3xX17fxX2xX181xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf9xX2xX2exXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX146xX63xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX146xX3exX23xX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xXf9xX77xX2xXf9xX1c1xX54xX17fxX2xX2fxXf9xX66axX2xX1c1xXexX1c7xX1c7xX1c9xX1c1xX1c1xX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xX1d2xXd9xX9xX181xX17fxX66axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX178xXdxX54xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf9xX2xX2exXaxX3xX77xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xXd9xX2axXaxX2cxX90xX1xX328xX59xX3xX4xX71xX23xX22xX3xXexXd9xX6xXabxX3xX2xX181xX2exX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX4xX1xXabxX3xX23xX22xX6bxX336xXdxX3xX54xX48xX23xX3xX1cxX73axX3xX34exX32xX6xX23xX22xX3xXb0xX5fxX23xX1xX146xX146xX146xX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX156xXabxX54xX15xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX169xX10xX23xXexX10xXd9xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX178xXdxX54xXexX1xX24xX3xX17fxX2xX181xXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXf9xX2xX2exXbxX1cxX2axXaxX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX77xX77xXdxX146xX63xX6xXabxX1xX6xXexXdxX23xX1xX146xX3exX23xX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xXf9xX77xX2xXf9xX1c1xX54xX17fxX2xXf9xX2xX2fxX2fxX66axXexX1c9xX2fxX181xXf9xXf9xX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xX1d2xXd9xX9xX1c7xXf9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX178xXdxX54xXexX1xX9xXaxX17fxX2xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXf9xX2xX2exXaxX3xX77xX2cxX0xX77xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX169xX6xXbxXexXdxXabxX23xXaxX2cxX146xX146xX146xX3xX3exX38xX3xXexXd9xX6xXabxX3xXf9xX2exX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX4xX1xXabxX3xX23xX22xX6bxX336xXdxX3xX54xX48xX23xX3xXexX1xX29bxX23xX3xX349xX43xXdxX3xX9daxX23xX3xX76dxX1cxX73axX3xX9daxX23xX3xXc4xX71xX23xX22xX79cxX146xX0xX77xXbxX2cxX0xX77xX54xXdxX3exX2cxX0xX54xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXd9xX10xX5xX6xXexX10xX54xXaxX2cxX0xX32xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX32xX59xX63xX1exX6xX23xX54xX1exX7xX6xXbxXabxXaxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90xX1xXdxX572xX32xX3xXexX33xX59xX3xX5xX109fxX23xX22xX3xX7xX509xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX50bxX1xX328xX3xX50bxX1xX4baxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX63xX38xX3xX4xXabxX23xX3xX3exX359xX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xXaxX3xX1xXd9xX10xX28xX9xXaxX77xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXabxXdxX77xX23xX1xXdxX10xX32xX1exXexX6xX59xX1exX5xXabxX23xX22xX1exX7xX10xX1exX4xX1xXdxX6xX1exX50bxX1xXabxX1exX50bxX1xX6xX23xX1exX3exXabxXdxX1exX63xX6xX1exX4xXabxX23xX1exX3exX32xX23xX22xX1exX5xX32xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX77xX2fxX2exX2exX1c7xX17fxX2fxX146xX1xXexX59xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX77xX59xX10xX54xXdxX6xX77xX2xX2fxX2exX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xX2fxX77xX17fxX1c1xX54xX17fxX2fxX66axX181xX66axX2exX1c9xXexX66axX1c9xX66axX66axX5xX2xX1exX2xXf9xXf9xX54xX17fxX2fxX66axX2xX2exX2xX1c7xXexX1c9xX17fxX17fxX1c1xX1c9xX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX77xX2cxX0xX77xX6xX2cxX0xX54xXdxX3exX2cxX0xX7xXexXd9xXabxX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX90xX1xXdxX572xX32xX3xXexX33xX59xX3xX5xX109fxX23xX22xX3xX7xX509xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX50bxX1xX328xX3xX50bxX1xX4baxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX63xX38xX3xX4xXabxX23xX3xX3exX359xX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xXaxX3xX1xXd9xX10xX28xX9xXaxX77xX4xX1xXdxX23xX1xX1exX7xX6xX4xX1xX1exX1cxX6xX1exX1xXabxXdxX77xX23xX1xXdxX10xX32xX1exXexX6xX59xX1exX5xXabxX23xX22xX1exX7xX10xX1exX4xX1xXdxX6xX1exX50bxX1xXabxX1exX50bxX1xX6xX23xX1exX3exXabxXdxX1exX63xX6xX1exX4xXabxX23xX1exX3exX32xX23xX22xX1exX5xX32xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX77xX2fxX2exX2exX1c7xX17fxX2fxX146xX1xXexX59xXaxX2cxX90xX1xXdxX572xX32xX3xXexX33xX59xX3xX5xX109fxX23xX22xX3xX7xX509xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX50bxX1xX328xX3xX50bxX1xX4baxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX63xX38xX3xX4xXabxX23xX3xX3exX359xX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX0xX77xX6xX2cxX0xX77xX7xXexXd9xXabxX23xX22xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX2cxX156xX38xX3xX4xXabxX23xX3xX3exX359xX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX3axX6xX23xX22xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX74xX4xX3xX3axX328xX23xX3xX23xX1xX57cxX23xX3xX23xX1xXd67xX23xX22xX3xXexX33xX59xX3xX5xX109fxX23xX22xX283xX3xX23xX22xX32xX102xX23xX3xX5xX33cxX4xX3xX1xX5a8xX3xXexXd9xX7faxX3xX4xX32cxX6xX3xX4xXf5xX4xX3xXexX2ccxX3xX4xX1xX2d0xX4xX283xX3xX4xXf5xX3xX23xX1xX48xX23xX283xX3xX3axX2aaxX23xX3xX3exX64xX283xX3xX4xX2aaxX3xX36xX32xX6xX23xX3xXexXd9xXabxX23xX22xX3xX3exX38xX3xX23xX22xXabxX38xXdxX3xXexX345xX23xX1xX3xX3axX49axX3xX3exX6bxX2aaxX23xX3xX5xX559xX23xX3xX2ccxX23xX3xX3axX64xX23xX1xX3xX4xX32xX51xX4xX3xX7xX350xX23xX22xX146xX0xX77xXbxX2cxX0xX77xX54xXdxX3exX2cxX0xX77xX5xXdxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX169xXf5xX4xX3xX3axX2aaxX23xX3xX3exX64xX283xX3xX23xX1xX38xX3xX1xX66xXabxX3xXexX48xX59xX3xX4xX1xX32xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX1xX6bxX3fxX23xX22xX3xX3exX572xX3xX23xX22xX6bxX336xXdxX3xX54xX48xX23xX3xX3exX359xX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xXaxX3xX1xXd9xX10xX28xX9xXaxX77xX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX32xX1exX15xX10xX32xX1exXexX1xX32xXabxX23xX22xX77xX4xX6xX4xX1exX54xXabxX23xX1exX3exXdxX1exX23xX1xX6xX1exX1xX6xXabxX1exXexX6xX59xX1exX4xX1xX32xX23xX22xX1exXexX6xX15xX1exX1xX32xXabxX23xX22xX1exX3exX10xX1exX23xX22xX32xXabxXdxX1exX54xX6xX23xX1exX3exX32xX23xX22xX1exX5xX32xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX77xX2fxX2exX2exX17fxX2exX2exX146xX1xXexX59xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX77xX59xX10xX54xXdxX6xX77xX2xX2fxX2exX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exXf9xX2fxX77xX2xXf9xX1c1xX54xX181xX2xX181xX2xX1c7xX66axX1c7xXexX1c9xXf9xX1c1xX1c9xX1c1xX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX77xX2cxX0xX77xX6xX2cxX0xX54xXdxX3exX2cxX0xX7xXexXd9xXabxX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX169xXf5xX4xX3xX3axX2aaxX23xX3xX3exX64xX283xX3xX23xX1xX38xX3xX1xX66xXabxX3xXexX48xX59xX3xX4xX1xX32xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX1xX6bxX3fxX23xX22xX3xX3exX572xX3xX23xX22xX6bxX336xXdxX3xX54xX48xX23xX3xX3exX359xX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xXaxX3xX1xXd9xX10xX28xX9xXaxX77xX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX32xX1exX15xX10xX32xX1exXexX1xX32xXabxX23xX22xX77xX4xX6xX4xX1exX54xXabxX23xX1exX3exXdxX1exX23xX1xX6xX1exX1xX6xXabxX1exXexX6xX59xX1exX4xX1xX32xX23xX22xX1exXexX6xX15xX1exX1xX32xXabxX23xX22xX1exX3exX10xX1exX23xX22xX32xXabxXdxX1exX54xX6xX23xX1exX3exX32xX23xX22xX1exX5xX32xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX77xX2fxX2exX2exX17fxX2exX2exX146xX1xXexX59xXaxX2cxX169xXf5xX4xX3xX3axX2aaxX23xX3xX3exX64xX283xX3xX23xX1xX38xX3xX1xX66xXabxX3xXexX48xX59xX3xX4xX1xX32xX23xX22xX3xXexX6xX15xX3xX1xX6bxX3fxX23xX22xX3xX3exX572xX3xX23xX22xX6bxX336xXdxX3xX54xX48xX23xX3xX3exX359xX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX0xX77xX6xX2cxX0xX77xX7xXexXd9xXabxX23xX22xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX2cxX169xXf5xX4xX3xX3axX64xX6xX3xXbxX1xX6bxX2aaxX23xX22xX283xX3xX3axX2aaxX23xX3xX3exX64xX283xX3xXexX2ccxX3xX4xX1xX2d0xX4xX283xX3xX4xXf5xX3xX23xX1xX48xX23xX3xXexXd9xXabxX23xX22xX3xX3exX38xX3xX23xX22xXabxX38xXdxX3xXexX345xX23xX1xX3xXexXdxX3bxXbxX3xXexX74xX4xX3xXexX1xX33cxX4xX3xX1xXdxXb2xX23xX3xX23xX1xXd67xX23xX22xX3xX1xXabxX43xXexX3xX3axX51xX23xX22xX3x12d8cxX3xX23xX22xX1xX5fxX6xX3xX23xX1xX599xX59xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX509xX3xX50bxX1xX328xX3xX50bxX1xX4baxX23xX283xX3xXexX43xXabxX3xX3axX51xX23xX22xX3xX5xX33cxX4xX3xX3axX49axX3xX63xX38xX3xX4xXabxX23xX3xX3exX359xX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX3exX6bxX2aaxX23xX3xX5xX559xX23xX3xX2ccxX23xX3xX3axX64xX23xX1xX3xX4xX32xX51xX4xX3xX7xX350xX23xX22xX3xX7xX6xX32xX3xXexX1xXdxXb2xXexX3xX1xX43xXdxX3xX54xXabxX3xX59xX6bxX6xX3xX5xX71xX3xX22xX48xX15xX3xXd9xX6xX146xX0xX77xXbxX2cxX0xX77xX54xXdxX3exX2cxX0xX77xX5xXdxX2cxX0xX5xXdxX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd9xX6xXabxX3xXexXdexX23xX22xX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX6cxX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX1xX2aaxX23xX3xX66axX2exX2exX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xXaxX3xX1xXd9xX10xX28xX9xXaxX77xX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX32xX1exX15xX10xX32xX1exXexX1xX32xXabxX23xX22xX77xXexXd9xX6xXabxX1exXexX6xX23xX22xX1exX23xX6xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX4xX1xX6xXexX1exX54xXabxX4xX1exX54xX6xX1exX4xX6xX59xX1exXabxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xXabxX23xX1exX66axX2exX2exX1exX7xX32xX6xXexX1exX36xX32xX6xX77xX2xX1c1xX17fxX1c7xX66axXf9xX146xX1xXexX59xXaxX2cxX0xXdxX59xX22xX3xX7xXd9xX4xX9xXaxX77xX59xX10xX54xXdxX6xX77xX2xX2fxX2exX77xX23xX10xX178xX7xX77xX2fxX2exX66axX2xX77xX2xX2fxX1c1xX54xX181xX2fxX66axX66axX2exX181xX2exXexX181xX1c9xX2xX66axX66axX5xX2exX146xX1cfxXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2xX2exX2fxX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xX3axX3bxX23xX3xX3exX3fxXdxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX63xX64xX3xX66xX23xX1xX3xX1xX6bxX6cxX23xX22xX3xX5xX71xX3xX5xX74xXexXaxX3xX77xX2cxX0xX77xX6xX2cxX0xX54xXdxX3exX2cxX0xX7xXexXd9xXabxX23xX22xX2cxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxXd9xX6xXabxX3xXexXdexX23xX22xX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX6cxX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX1xX2aaxX23xX3xX66axX2exX2exX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xXaxX3xX1xXd9xX10xX28xX9xXaxX77xX23xX1xXdxXbxX1exX4xX6xX32xX1exX15xX10xX32xX1exXexX1xX32xXabxX23xX22xX77xXexXd9xX6xXabxX1exXexX6xX23xX22xX1exX23xX6xX23xX1exX23xX1xX6xX23xX1exX4xX1xX6xXexX1exX54xXabxX4xX1exX54xX6xX1exX4xX6xX59xX1exXabxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exX1xXabxX23xX1exX66axX2exX2exX1exX7xX32xX6xXexX1exX36xX32xX6xX77xX2xX1c1xX17fxX1c7xX66axXf9xX146xX1xXexX59xXaxX2cxXcxXd9xX6xXabxX3xXexXdexX23xX22xX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX3xX6cxX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX1xX2aaxX23xX3xX66axX2exX2exX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX0xX77xX6xX2cxX0xX77xX7xXexXd9xXabxX23xX22xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX54xXaxX2cxX5bxX51xXdxX3xX90xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX77xX54xXdxXabxX1cxXdxX23xX3xX5bxX38xX3xXcxX5fxX23xX1xX3xX3exX38xX3xX4xXf5xX4xX3xX4xX33xXbxX3xX1xX51xXdxX3xXexXd9xXabxX23xX22xX3xXexXabxX38xX23xX3xXexX345xX23xX1xX3xX3axX73axX3xX50bxX559xX32xX3xX22xX1190xXdxX283xX3xX3exX57cxX23xX3xX3axX51xX23xX22xX3xX3axX6bxX7faxX4xX3xX1xX2aaxX23xX3xX66axX2exX2exX3xX7xX32xX33xXexX3xX36xX32xX38xX3xXexXd9xX6xXabxX3xXexXdexX23xX22xX3xX4xX1xXabxX3xX23xX43xX23xX3xX23xX1xX48xX23xX3xX4xX1xX33xXexX3xX3axX51xX4xX3xX54xX6xX3xX4xX6xX59xX77xX54xXdxXabxX1cxXdxX23xX3xXexX43xXdxX3xX4xXf5xX4xX3xX3axX64xX6xX3xXbxX1xX6bxX2aaxX23xX22xX3xXexXd9xXabxX23xX22xX3xXexXabxX38xX23xX3xXexX345xX23xX1xX146xX0xX77xXbxX2cxX0xX77xX54xXdxX3exX2cxX0xX77xX5xXdxX2cxX0xX77xX32xX5xX2cxX0xX54xXdxX3exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd9xXaxX2cxX0xX77xX54xXdxX3exX2cxX0xX77xX54xXdxX3exX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9daxX32xXexX1xXabxXd9xXaxX2cxXcxX1xXdxX559xX23xX3xXb0xc7ebxX3xX1exX3xXb0xX4baxX23xX3xX169xX1xX32xX23xX22xX0xX77xXbxX2c
Thiên Vỹ - Văn Chung