Lầu Năm Góc: quân đội được bắn hạ máy bay không người lái
Các quan chức Mỹ cho biết Lầu Năm Góc cho phép quân đội tại các căn cứ quân sự Mỹ quyền bắn hạ máy bay không người lái thương mại hoặc tư nhân được xem là mối đe dọa.
c2c7x11e03x175fcx1440ex176bax16728x10fa6x13216x1291bx11fb4xX3x17c16xd1b8xX1xX1x13e56x12650x11613xXbxX5xX7xXfx133d7xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3xX6xX7xX4xX2xX7xX4xX8xXfxX15xX0x113a4xe8c1xX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxd996xe6e2xX5xX4xXaxX2xXfxX15x107fbxeb36x12f72xX8xd04bx16e1fxX10xX8x15d1fx14b63xX3xf65cxX8x11005xX45x15715xX7xX8xecf5xf6c6xX5xX8xX55x17792x161d0xX3xX8x16635x13ff7xX7xX8xX31x11e12xX8xX10xe975xd404xX8xX5exXbxX67xX8x110fdxX31x13d6bxX7x16be2xX8xX7xX71xX5ax108f7xX5xX8xXaxX66xX5xX0xc992xX31xX32xX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bxd21fxX2xXbx13be6xXfxX15x18081xX66xX3xX8xX50xX45xXbxX7xX8xX3xX31xf25dxX3xX8x104f4x16304xX8xX3xX31xX6xX8xX5exX5x1247bxX4xX8xX43xX44xX45xX8xX47xX48xX10xX8xX4bxX4cxX3xX8xX3xX31xX6xX8xX3bxX31x18100xX3bxX8xX50xX45xX52xX7xX8xX55xX56xX5xX8xX4xX63xX5xX8xX3xX66xX3xX8xX3xX48xX7xX8xX3xX9dxX8xX50xX45xX52xX7xX8xX1xd328xX8xXa0xXa1xX8xX50xX45xX67x154a7xX7xX8xX5exX5fxX7xX8xX31xX63xX8xX10xX66xX67xX8xX5exXbxX67xX8xX6dxX31xX6fxX7xX71xX8xX7xX71xX5axX76xX5xX8xXaxX66xX5xX8xX4xX31xX5axe027xX7xX71xX8xX10xX63xX5xX8xX31xX6xf550xX3xX8xX4xX5axX8xX7xX31xX52xX7xX8xX55xX5axX5bxX3xX8x12277xX2xX10xX8xXaxdab3xX8xX10xd979xX5xX8xX55xX2xX8xX8fx15777xXbxc820xX0xX7dxX3bxX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bxX92xXbxX3bxX4xX5xX6xX7xXfxX15xX0xX5xX10xX71xX8xXbxXaxX4xXexXfxXaxXbxX45xX8xX7xXbxX10xX8xX71xX6xX3xX8xX50xX45xXbxX7xX8xX8fxX6xX5xX8xX8fxX45xX6xX3xX8xX5exXbxX7xX8xX31xXbxX8xX10xXbxX67xX8xX5exXbxX67xX8xX6dxX31xX6xX7xX71xX8xX7xX71xX45xX6xX5xX8xXaxXbxX5xXfxX8xX1xe61dxX3xXexXfxX31xX4xX4xX3bxX4exX7dxX7dxX5xX137xX5exXbxX6xX31xXbxX4xX5xX7xX31xX137xdc5bxX7xX7dxX7xX2x15daaxX1xX7dxX32x13d2exc9bex14a7dxX7dxX1b5xX1b5xX8fxX1b7x17e9bxc9a1xX4xX1b6x13d79x1624fxXaxX1bdxX137xef11xX3bxX71xXfxX8xX7dxX15xX0xX7dxX3bxX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bxX92xXbxX3bxX4xX5xX6xX7xXfxX15xXa0xX56xX4xX8xX10xX66xX67xX8xX5exXbxX67xX8xX6dxX31xX6fxX7xX71xX8xX7xX71xX5axX76xX5xX8xXaxX66xX5xX8xX5exXbxX67xX8xX4xX195x13a03xX7xX8xX5exX44xX45xX8xX4xX195xX76xX5xX8xX4xX31xX12bxX7xX31xX8xX3bxX31xX12exX8xX47xX2xX1b1xX8x17be3xX6xX195xX6dxX137xX8x1052dxX7xX31xX4exX8x16ac1x1377cx14fe5xX0xX7dxX3bxX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bx141b2xX6xX8fxX67xXfxX15xX47xX71xX5axX76xX5xX8xX3bxX31xX66xX4xX8xX7xX71xX6fxX7xX8xX43xX44xX45xX8xX47xX48xX10xX8xX4bxX4cxX3x15ebcxX8xda9bxX63xX5xX8xc77bxX67xX8xX8cx1421exX5xX8xX50xX45xX52xX7xX8x16400xX2xe6fexX273xX8xf662xXbxX1acxX5xX1xX8xX7xX71xX12bxX67xX8xX1b5x15333xX1bexX8xX3xX31xX6xX8xX5exX5xXa9xX4xX8xX3xX66xX3xX8xX3xX48xX7xX8xX3xX9dxX8xX50xX45xX52xX7xX8xX1xXdfxX8xX4xX195xX207xX7xX8xX6dxX31xX5fxX3bxX8xX7xX5ax17f97xX3xX8xXa0xXa1xX8xX55xcc1exX8xX7xX31xd89cxX7xX8xX55xX5axX5bxX3xX8xX31xX5axX2adxX7xX71xX8xX8fxe3edxX7xX8xX7xX4cxX5xX8xX4xX195xX207xX7xX137xX0xX7dxX3bxX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bxX23exX6xX8fxX67xXfxX15xc5a4xX12exX8xXaxX5axX5bxX7xX71xX8xX10xX66xX67xX8xX5exXbxX67xX8xX6dxX31xX6fxX7xX71xX8xX7xX71xX5axX76xX5xX8xXaxX66xX5xX25fxX8xX7xX31xX5axX8x1205bxX2xX45xX4xX2xX195xX1xX8xX55xX5axXbxX8xX4xX5xX7xX25fxX8xX55xX2b4xX8xX1acxX12bxX8xX55xXbxX7xX71xX8xX4xX48xX7xX71xX8xXaxX207xX7xX8xX7xX31xXbxX7xX31xX8xX3xX31xX4cxX7xX71xX8xX4xX195xX207xX7xX8xX5exX44xX45xX8xX4xX195xX76xX5xX8xX7xX5axX2adxX3xX8xXa0xXa1xX8xX4xX195xX6xX7xX71xX8xX7xX31x15392xX7xX71xX8xX7xX48xX10xX8xX71xX44xX7xX8xX55xX52xX67xX137xX8x11d68x14b4cxX10xX8xX4xX31xX2xX6xX8xX55xX4cxX8xXaxX12bxX8xX1xXdfxX8xX71xX5xXbxX8xX4xX48xX7xX71xX8xX10xX12exX5xX8xXaxX6xX8xX7xX71xX63xX5xX8xX3x15ea5xXbxX8xX3xX66xX3xX8xX50xX45xXbxX7xX8xX3xX31xX9dxX3xX8xX1acxXe7xX8xX1acxX5x17be9xX3xX8xX6dx172e8xX8xX4xX31x1349fxX8xX3xX4cxX8xX4xX31x17204xX8xX3xX4cxX8xX3xX10cxX8xX31xX56xX5xX8xX4xX5xXa9xX3bxX8xX3xX2b8xX7xX8xX50xX45xX66xX8xX71xX44xX7xX8xX3xX66xX3xX8xX55x14fb0xXbxX8xX55xX5xX3bbxX10xX8xX7xX31xX5axX8xX3xX66xX3xX8xX3xX48xX7xX8xX3xX9dxX8xX50xX45xX52xX7xX8xX1xXdfxX25fxX8xX1xX52xX7xX8xX5exXbxX67xX8xX1acxX12bxX8xX1xX52xX7xX8xX1acxX2b8xX7xX8xX55xX56xX7xX71xX137xX0xX7dxX3bxX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bxX23exX6xX8fxX67xXfxX15xXa0xX116xX3xX8xX8fxX3b4xX8xX3xX31xX5xX8xX4xX5xXa9xX4xX8xX3xX396xXbxX8xX3xX31x15cc6xX7xX31xX8xX1xX66xX3xX31xX8xX10xX2adxX5xX8xX1acxX2c7xX7xX8xX3xX31xX5axXbxX8xX55xX5axX5bxX3xX8xX3xX6fxX7xX71xX8xX5exX12exX8xX7xX31xX5axX7xX71xX8xX6fxX7xX71xX8xX276xXbxX1acxX5xX1xX8xX7xX4cxX5xX8xX195x17bf1xX7xX71xX8xX71xX5xX76xX8xX55xX52xX67xX8xX7xX31xX52xX7xX8xX1acxX5xX207xX7xX8xX4xX63xX5xX8xX3xX66xX3xX8xX3xX48xX7xX8xX3xX9dxX8xX50xX45xX52xX7xX8xX1xXdfxX8xX3xX4cxX8xX4xX31xX3bbxX8xX7xX31xX5fxX10xX8xX55xXa9xX7xX8xX3xX66xX3xX8xX10x1427bxX3xX8xX4xX5xX207xX45xX8xXaxX12bxX8xX10xX66xX67xX8xX5exXbxX67xX8xX6dxX31xX6fxX7xX71xX8xX7xX71xX5axX76xX5xX8xXaxX66xX5xX8xX4xX63xX5xX8xX3xX66xX3xX8xX1acxX3b4xX7xX71xX8xX3x11899xX10xX8xX5exXbxX67xX8xX7xXa9xX45xX8xX7xX31xX2b8xX7xX8xX4xX31xX4ebxX67xX8xX55xX4cxX8xXaxX12bxX8xX10xX12exX5xX8xX55xX2xX8xX8fxX135xXbxX8xX55xX12exX5xX8xX1acxX2adxX5xX8xX3xX6xX7xX8xX7xX71xX5axX76xX5xX25fxX8xX3xX10cxX8xX1x16180xX8xX1acxX2b8xX4xX8xX3xX31xX4ebxX4xX8xX31xX6xX116xX3xX8xX3xX66xX3xX8xX4xX12bxX5xX8xX1xX269xX7xX8xX6dxX31xX66xX3xX137xX0xX7dxX3bxX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bxX23exX6xX8fxX67xXfxX15xXfxX92xX31xX265xX7xX71xX8xX4xX6fxX5xX8xX1acxX2c7xX7xX8xX71xX5xX35dxX8xX50xX45xX67xXe7xX7xX8xX4xXdfxX8xX5exX269xX6xX8xX1acxX3acxX8xX1acxX12bxX8xX6dxX31xX5xX8xX3xX66xX3xX8xX10xX66xX67xX8xX5exXbxX67xX8xX6dxX31xX6fxX7xX71xX8xX7xX71xX5axX76xX5xX8xXaxX66xX5xX8xX31xX6xX63xX4xX8xX55xX56xX7xX71xX8xX4xX63xX5xX8xX3xX66xX3xX8xX3xX48xX7xX8xX3xX9dxX8xX50xX45xX52xX7xX8xX1xXdfxX25fxX8xX31xX5axX2adxX7xX71xX8xX8fxX2c7xX7xX8xX10xX2adxX5xX8xX7xX12bxX67xX8xX1xe58axX8xX71xX5xX265xX3bxX8xX3xX31xX265xX7xX71xX8xX4xX6fxX5xX8xX3xX4cxX8xX55xX396xX8xX6dxX31xX269xX8xX7xX48xX7xX71xX8xX55xX3bbxX8xX7xX71xX48xX7xX8xX3xX31xX116xX7xX8xX7xX31xX35dxX7xX71xX8xX10xX12exX5xX8xX55xX2xX8xX8fxX135xXbxX8xX4xX5xXe7xX10xX8xX7xX48xX7xX71xX137xX8xX261xX5xXe7xX45xX8xX7xX12bxX67xX8xX5exXbxX6xX8xX71x16b95xX10xX8xX1acxX6fxX8xX31xX5xX3acxX45xX8xX31xX4cxXbxX25fxX8xX4xX31xX2xX6xX8xX8fx16ed8xX5xX8xX1acxX12bxX8xX3bxX31xX66xX8xX31xX396xX67xX8xX10xX4baxX3xX8xX4xX5xX207xX45xXfxX8xX282xX8xX3bxX31xX66xX4xX8xX7xX71xX6fxX7xX8xX1acxX5xX207xX7xX8xX276xXbxX1acxX5xX1xX8xX4xX31xX6fxX7xX71xX8xX4xX5xX7xX137xX0xX7dxX3bxX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bxX23exX6xX8fxX67xXfxX15xX8cxX2b4xX7xX71xX8xX4xX5xX7xX8xX22cxX22dxX22exX8xX3xX31xX6xX8xX5exX5xXa9xX4xX8xX4xX4ebxX4xX8xX3xX269xX8xX3xX66xX3xX8xX31xX6xX63xX4xX8xX55xX56xX7xX71xX8xX5exXbxX67xX8xX6dxX31xX6fxX7xX71xX8xX7xX71xX5axX76xX5xX8xXaxX66xX5xX8xX4xX63xX5xX8xXa0xXa1xX8xX55xXe7xX45xX8xX3bxX31xX269xX5xX8xX4xX45xX52xX7xX8xX4xX31xX396xX8xX3xX66xX3xX8xX50xX45xX5xX8xX4xX5fxX3xX8xX1acxX12bxX8xX31xX5axX2adxX7xX71xX8xX8fxX2c7xX7xX8xX3xX396xXbxX8xX92xX4baxX3xX8x17ee7xX45xX269xX7xX8xXaxdf87xX8xX8cxX12bxX7xX71xX8xX6dxX31xX6fxX7xX71xX8xX43xX5xX207xX7xX8xX5exXbxX7xX71xX8xXa0xXa1xX8x12907xX22dxX22cxX22cxffc7xX137xX0xX7dxX3bxX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bxX23exX6xX8fxX67xXfxX15xX92xX66xX3xX8xX1acxX3ddxX8xX4xX195xX440xX8xX4xX195xX135xX7xX71xX8xX67xXa9xX45xX8xX7xX31xX5axX8xX43xX44xX45xX8xX47xX48xX10xX8xX4bxX4cxX3xX8xX1acxX12bxX8x1038exXbxX1xX31xX5xX7xX71xX4xX6xX7xX8xX55xXe7xX45xX8xX4xX31xX45xX56xX3xX8xXfxX1acxX3b4xX7xX71xX8xX3xX4ebxX10xX8xX5exXbxX67xXfxX137xX0xX7dxX3bxX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bxX23exX6xX8fxX67xXfxX15xX8cxX5axX2adxX7xX71xX8xX8fxX2c7xX7xX8xX10xX2adxX5xX8xX8fxXdfxXbxX8xX4xX195xX207xX7xX8xX7xX31xX35dxX7xX71xX8xX31xX63xX7xX8xX3xX31xXa9xX8xX3xX396xXbxX8xX22dxX22cxX22cxX8xX4x1562cxX7xX71xX8xX55xX5axXbxX8xX195xXbxX8xX31xX630xX5xX8xX4xX31xX66xX7xX71xX8x10993xX25fxX8xX4xX195xX6xX7xX71xX8xX55xX4cxX8xX50xX45xX5xX8xX55xX3ddxX7xX31xX8xX1acxX5xX3acxX3xX8xX31xX63xX7xX8xX3xX31xXa9xX8xX1x1444exX8xX8fxX4baxX7xX71xX8xX10xX66xX67xX8xX5exXbxX67xX8xX6dxX31xX6fxX7xX71xX8xX7xX71xX5axX76xX5xX8xXaxX66xX5xX8xX4xX195xX207xX7xX8xX32xX1b6xX1b6xX8xX3xX48xX7xX8xX3xX9dxX8xX50xX45xX52xX7xX8xX1xXdfxX8xX3xX396xXbxX8xXa0xXa1xX137xX0xX7dxX3bxX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bxX23exX6xX8fxX67xXfxX15xX47xX31xX35dxX7xX71xX8xX7xX71xX5axX76xX5xX8xX55xX5xXe7xX45xX8xX6dxX31xX5xX3bbxX7xX8xX3xX66xX3xX8xX10xX66xX67xX8xX5exXbxX67xX8xX6dxX31xX6fxX7xX71xX8xX7xX71xX5axX76xX5xX8xXaxX66xX5xX8xX1acxX5xX8xX3bxX31xX63xX10xX8xX3xX66xX3xX8xX50xX45xX5xX8xX55xX3ddxX7xX31xX8xX4xX195xX207xX7xX8xX3xX4cxX8xX4xX31xX3bbxX8xX3bxX31xX269xX5xX8xX3xX31xX3ddxX45xX8xX3bxX31xX63xX4xX8xX8fxX52xX7xX8xX1xXdfxX8xX31xX6xX116xX3xX8xX55xX12exX5xX8xX10xX116xX4xX8xX1acxX2adxX5xX8xX3xX66xX6xX8xX5exX45xX56xX3xX8xX31x126d1xX7xX31xX8xX1xXdfxX137xX0xX7dxX3bxX15xX0xX3bxX8xX3xXaxXbxX1xX1xXexXfxX3bxX2e8xX6xX45xX195xX3xX2xXfxX15xX3cxX31xX2xX6xX8xX3cxX45x14a66xX5xX8xX4xX195xX3b0xX0xX7dxX3bxX15xX0xX7dxX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15xX0xX7dxX1xX2xX3xX4xX5xX6xX7xX15