Chevrolet Aveo bị triệu hồi tại Việt Nam
General Motor vừa phát lệnh triệu hồi đối với hơn 500 chiếc Chevrolet Aveo tại Việt Nam để thay thế rô tuyn của hệ thống lái.
daex7db9x6f8cx421dx1800x20acxX0x6cbcx40b6x771cx940bx331bx877fx569exXcx6ac6x8237x919fx2c9cxX2x950exXax591fxXfxX4x609axX6xX15xX3x35a8x21e2xXaxX15xX13xX8x6546xX3xX15xX1dxX8x5b37xe2dxX8xX13xX1cxX2x4c17x15c1xX8xX6x15fdxX2xX8xX13x5606xX2xX8x23bdxX2xX2dxX13xX8x96ecxXbx313cxX0xae6cxX6xX7xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x817cxX15xXbxX1xXfxX4x2cccxX15x1b77xX15xX1cxXbxXaxX8x36caxX1dxX13xX1dxX1cxX8xX3x4d5axXbxX8xX10xX6x6368xX13xX8xXaxX2dxX58xX6xX8xX13xX1cxX2xX2dxX2exX8xX6xX31xX2xX8x3f91x913axX2xX8xX3x385cxX2xX8xX6x19e0xX58xX8x5cefx7604xX89xX8xX9xX6xX2x1793xX9xX8xX18xX6xX15xX3xX1cxX1dxXaxX15xX13xX8xX22xX3xX15xX1dxX8xX13xX35xX2xX8xX38xX2xX2dxX13xX8xX3dxXbxX3fxX8xX7cxadecxX8xX13xX6xXbx43d7xX8xX13xX6xX8fxX8xX1cx575fxX8xX13xX2exXb4xX58xX8xX9xa118xXbxX8xX6xX2dxX8xX13xX6xX7dxX58x8341xX8xXaxX6axX2x1073xX0xX41xX10xX4xX0xX41xX1xX2xX3xX4xX0xX1xX2xX3xX4xX0xX13xXbxX27xXaxX15xX4xX0xX13xX27xX1dxX1xXb4xX4xX0xX13xX1cxX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXb4xXaxX15xXexXfxX13xX15xa792xX13x2f26xXbxXaxX2xXcdxX58x2e2axX8x3bd5xX2exXcxX13xX2x79c6xXb4x165cxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10x2226xX1dxX1xXb4xXfxX4xX0xX2xX3fxXcdxX8xXcxX1cxX9xXexXfxX41xX41xX2xXd2xX27xXbxX1dxX6xXbxX13xX2xX58xX6xXd2xX3xX58xX41xX58xX15x63bdxXcxX41xX7x4e52xX89xe23xX41xX7xX89xX88xX1xX88xX7x50acxX151xX151xX89xX89xX13xX7xX89xX151x15d3xX7xX147xXaxX89xXd2xX10exX10xXcdxXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX1dx3860xX3fxXbxXcdxX15xXfxX8xX41xX4xX0xX41xX10xX4xX0xX41xX13xX1xX4xX0xX41xX13xX1cxX4xX0xX13xX1cxX4xX0xX13xX1xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX18xXbxX10xX13xX2xX1dxX58xXfxX4xX50xX85xX58xX8xX88xX89xX89xX8xX9xX6xX2xX8fxX9xX8xX18xX6xX15xX3xX1cxX1dxXaxX15xX13xX8xX22xX3xX15xX1dxX8xX27xX28xX8xX13xX1cxX2xX2dxX2exX8xX6xX31xX2xX8xX13xX35xX2xX8xX38xX2xX2dxX13xX8xX3dxXbxX3fxXd2xX8xa01bxX58xX6xX10cxX8xX16dxX58xX13xX15xX1cxX58xX15xX13xX0xX41xX10xX4xX0xX41xX13xX1xX4xX0xX41xX13xX1cxX4xX0xX41xX13xX27xX1dxX1xXb4xX4xX0xX41xX13xXbxX27xXaxX15xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXb4xXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xXcdxX58xX10cxX8xX10exX2exXcxX13xX2xX113xXb4xX115xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX120xX1dxX1xXb4xXfxX4x882dxX8fxX8xX6xX1dxX35xX9xX6xX8xX13xX1cxX2xX2dxX2exX8xX6xX31xX2xX8xX9xX6axX9xX8xX104xX15xX8xX18xX6xX15xX3xX1cxX1dxXaxX15xX13xX8xX22xX3xX15xX1dxX8xX9xXc3xXbxX8xX56xX5exX8xX38xX2xX2dxX13xX8xX3dxXbxX3fxX8xX7cx7992xX8xX7cx9498xf9exX9xX8xX18x823exX9xX8x2945xa16fxX58xXcdxX8x44e6xX2xXafxX3fxX8xX38xX2xX2dxX13xX8xX3dxXbxX3fxX8xX10xX6xe31xX8xX1xX2exXb4xX2dxX13xX8xX3x427bxX8xX9xX6x67d2xX58xX6xX8xX13xX6x52eexX9xX8xX27x6999xX13xX8xX7cx9db1xX2exX8xX13xX65xX8xX58xXcdxX294xXb4xX8x17bexX88xX41xX2b1xXd2xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXb4xXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xXcdxX58xX10cxX8xX10exX2exXcxX13xX2xX113xXb4xX115xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX120xX1dxX1xXb4xXfxX4xX11xX6xX15xX1dxX8xX7cx79d1x1744xX8xX13xX1cxX1dxX58xXcdxX8xX7cxX26fxX13xX8xX13xX1cxX2xX2dxX2exX8xX6xX31xX2xX8xX58xX294xXb4xX8xXcx9a16xX8xX9xX2eexX8xX88xX147xX88xX8xX9xX6xX2xX8fxX9xX8xX18xX6xX15xX3xX1cxX1dxXaxX15xX13xX8xX22xX3xX15xX1dxX8xX231xXaxXbxXcxX58xX7xX113xXb4xX2exX8xX3xX294xX8xX3xX294xX8xX22xX3xX15xX1dxX8xX231xXaxXbxXcxX8x3e41xX3dxa856xX8xXcx11c8xX58xX8xX104xX2ex8df1xX13xX8xX13xX65xX8xX2b1x8b31xX41xX353xX41xX2b1xX89xX7xX88xX8xX7cxX8fxX58xX8xX344xX41xX7xX2b1xX41xX2b1xX89xX7xX88xX8xX13xX6xX2ex2ef5xX9xX8xX1xX2xX2dxX58xX8xX13xX1cxX2xX2dxX2exX8xX6xX31xX2xXd2xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXb4xXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xXcdxX58xX10cxX8xX10exX2exXcxX13xX2xX113xXb4xX115xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX120xX1dxX1xXb4xXfxX4xX3dxXcdxX2exXb4xX28bxX58xX8xX58xX6x2aedxX58xX8xX9xXc3xXbxX8xX9xX2exX36dxX9xX8xX13xX1cxX2xX2dxX2exX8xX6xX31xX2xX8xXaxX294xX8xX7cxXafxX8xX27bxX2xXafxX3fxX8xX13xX1cxXbxX8xX13xX6xXbxXb4xX8xX13xX6xX8fxX8xX1cxXbbxX8xX13xX2exXb4xX58xX8xXaxX6axX2xX8xX3fxX81xX2xX8xX9xX6xX1dxX8xX9xX6axX9xX8xX3fx2380xX2exX8xX104xX15xXd2xX8x2007xXbbxX8xX13xX2exXb4xX58xX8xXaxX294xX8xX9xX6xX2xX8xX13xX2xX8fxX13xX8xX1xX35xX58xXcdxX8xX27bxX6xX81xX10xX8xX9xX2a6xX2exX8xX13xX6xX2exX36dxX9xX8xX6xX2dxX8xX13xX6xX7dxX58xXcdxX8xXaxX6axX2xX2efxX8xX58xX2eexX8xX9x526fxX58xXcdxX8xX3xX81xX2xX8xX9xX85xX8xX9xX34cxX2exX8xXaxX6axX2xX2efxX8xX7cx4cc2xX58xX8xX1xX401xX58xX8xX7cxX36dxX58xXcdxX8xXaxX6axX2xX8xX9xXc3xXbxX8xX6xX2dxX8xX13xX6xX7dxX58xXcdxX8xXaxX6axX2xX8xXaxX294xX3fxX8xX58xX6xX2xX2dxX3fxX8xX3xX273xX8xX1xX401xX58xX8xX7cxX36dxX58xXcdxX8xX7cxX2x6dc6xX2exX8xX27bxX6xX2xXafxX58xX8xX27xX6axX58xX6xX8xX104xX15xX8xX1xX401xX58xX8xX6xX26exX81xX58xXcdxX8xX13xX6xX15xX1dxX8xXcx753exX8xX7cxX2xX490xX2exX8xX27bxX6xX2xXafxX58xX8xX9xXc3xXbxX8xX58xXcdxX26ex18b6xX2xX8xXaxX6axX2xX8xX104xX15xXd2xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXb4xXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xXcdxX58xX10cxX8xX10exX2exXcxX13xX2xX113xXb4xX115xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX120xX1dxX1xXb4xXfxX4xX11xX1cxX1dxX58xXcdxX8x35b0xX2exX6axX8xX13xX1cx3294xX58xX6xX8xXaxX2a2xX10xX8xX1cxX6axX10xX2efxX8xX1xX1dxX8xX27bxX6xXbbxX58xXcdxX8xX13xX2exX3baxX58xX8xX13xX6xXc3xX8xX13xX6xX15xX1dxX8xX9xX6axX9xX8xX6xX26exX81xX58xXcdxX8xX1xX401xX58xX8xX13xX1cxX1dxX58xXcdxX8xX3xX2xX2dxX9xX8xX58xX3baxX58xXcdxX8xX6xX35xX2efxX8xX1xX2xX8xX9xX6xX2exXb4xXafxX58xX8xX9xX6axX9xX8xX9xX273xX3fxX8xX9xX85xX8xX9xX34cxX2exX8xX9xXc3xXbxX8xX6xX2dxX8xX13xX6xX7dxX58xXcdxX8xXaxX6axX2xX8xX7cxXafxX8xXaxX2a2xX10xX8xX1cxX6axX10xX8xX9xX2eexX8xX13xX6xXafxX8xXcdxX3baxXb4xX8xX1cxXbxX8xX27xX2xX8fxX58xX8xX1xX35xX58xXcdxX8xX9xX6xX2xX8xX13xX2xX8fxX13xX8xX27xX35xX9xX8xX58xX6xX4b1xXbxX2efxX8xX7cxX31xX58xXcdxX8xX13xX6xX4c5xX2xX8xXaxX294xX3fxX8xX1cxXbbxX8xX13xX2exXb4xX58xX8xX27xX28xX8xX3xXbxX8xX9xX6xX35xX3fxX8xX3xX81xX2xX8xX3x7b20xX8xX27bxX2xX3fxX8xXaxX1dxX35xX2xX8xX9xXc3xXbxX8xX27bxX6xX81xX10xX8xX9xX2a6xX2exX8xXcdxX3baxXb4xX8xX1cxXbxX8xX27xX2xX8fxX58xX8xX1xX35xX58xXcdxX2efxX8xXaxX294xX3fxX8xX9xX1dxX58xXcdxX8xX1cxXbbxX8xX13xX2exXb4xX58xX8xX3xX294xX8xX6xX50dxX58xX6xX8xX13xX6xX294xX58xX6xX8xX9xX6axX9xX8xX3xX8fxX13xX8xX58xX29exX13xX8xX13xX1cxX28bxX58xX8xX13xX6xX3baxX58xX8xX1cxXbbxX8xX13xX2exXb4xX58xX8xX13xX1cxX1dxX58xXcdxX8xX507xX2exX6axX8xX13xX1cxX50dxX58xX6xX8xXcx34a9xX8xX1xX273xX58xXcdxXd2xX8xX408xXbbxX8xX13xX2exXb4xX58xX8xX27xX28xX8xX27xX2xX8fxX58xX8xX1xX35xX58xXcdxX8xX9xX6xX28xX2exX8xX3fxX5d9xX2xX8xX13xX6xX15xX1dxX8xX13xX6xX4c5xX2xX8xXcdxX2xXbxX58xX8xX3xX294xX8xX9xX6axX9xX8xX3xX8fxX13xX8xX58xX29exX13xX8xX58xX294xXb4xX8xX9xX2eexX8xX13xX6xXafxX8xXcdxX3baxXb4xX8xX1cxXbxX8xX6xX2xX2dxX58xX8xX13xX26exX26fxX58xXcdxX8xXcdxX26bxXb4xX8xX1cxXbbxX8xX13xX2exXb4xX58xX2efxX8xX27bxX6xX2xX8fxX58xX8xX9xX6xX1dxX8xX3fxX34cxX13xX8xX27bxX6xX347xX8xX58xX277xX58xXcdxX8xX1xX401xX58xX8xX6xX26exX81xX58xXcdxX8xX3xX294xX8xXcdxX3baxXb4xX8xX58xXcdxX2exXb4xX8xX6xX2xXafxX3fxX8xX9xX6xX1dxX8xX27bxX6xX6axX9xX6xX8xX6xX294xX58xXcdxX8xX13xX1cxX1dxX58xXcdxX8xX507xX2exX6axX8xX13xX1cxX50dxX58xX6xX8xX3x9bdfxX58xX8xX6xX294xX58xX6xX8xX104xX15xXd2xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXb4xXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xXcdxX58xX10cxX8xX10exX2exXcxX13xX2xX113xXb4xX115xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX120xX1dxX1xXb4xXfxX4xX18xXbbxX58xXcdxX8xX13xXb4xX8xX11xX3dxX50xX50xX8xXbbxX8xX13xXbbxX8xX56xX15xX58xX15xX1cxXbxXaxX8xX5exX1dxX13xX1dxX1cxX8xX38xX2xX2dxX13xX8xX3dxXbxX3fxX8xX3xX294xX8xX9xX6axX9xX8xX7cxX35xX2xX8xXax5038xX8xX7cxX26exX26fxX9xX8xXc3xXb4xX8xX507xX2exXb4xX490xX58xX8xXcxX30axX8xX27bxX2xXafxX3fxX8xX13xX1cxXbxX2efxX8xX27bxX6xX2a2xX9xX8xX10xX6xX273xX9xX8xX3fxX2x5a94xX58xX8xX10xX6xX298xX8xXaxa1f2xX2xX8xX9xXc3xXbxX8xX58xX6x3298xX58xXcdxX8xX104xX15xX8xX27xX28xX8xX347xX58xX6xX8xX6xX26ex5a3axX58xXcdxX8xX13xX1cxX1dxX58xXcdxX8xX13xX6xX4c5xX2xX8xXcdxX2xXbxX58xX8xX13xX7dxX2xX8xX7cxXbxX8xX2b1xX8xX13xX2xX8fxX58xXcdxX8xX7cxX31xX58xXcdxX8xX6xX31xXd2xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xXcxX13xXb4xXaxX15xXexXfxX13xX15xX104xX13xX106xXbxXaxX2xXcdxX58xX10cxX8xX10exX2exXcxX13xX2xX113xXb4xX115xXfxX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX120xX1dxX1xXb4xXfxX4xX3dxX6xX26exX8xX3xX711xXb4xX8xXaxX294xX8xX9xX6x2adaxX8xX13xX1cxX1dxX58xXcdxX8xX13xX6xX6axX58xXcdxX8xX2b1xX2efxX8xX7cxX26bxX8xX9xX2eexX8xX2b1xX8xX9xX2exX36dxX9xX8xX13xX1cxX2xX2dxX2exX8xX6xX31xX2xX8xXaxX2xX28bxX58xX8xX13xX2xX8fxX10xX8xX13xX35xX2xX8xX38xX2xX2dxX13xX8xX3dxXbxX3fxXd2xX8xX11xX1cxX26exX81xX9xX8xX7cxX2eexX2efxX8xX9x578dxX58xXcdxX8xX9xX2eexX8xX6xX85xX58xX8xX344xXd2xX89xX89xX89xX8xX104xX15xX8xX50xX1dxX58xX1xXbxX8xX18xX2xX13xXb4xX2efxX8xX18xX2xX3xX2xX9xX2efxX8xX18xX408xX106xX38xX8xX13xX35xX2xX8xX38xX2xX2dxX13xX8xX3dxXbxX3fxX8xX27xX28xX8xX13xX1cxX2xX2dxX2exX8xX6xX31xX2xX8xX1xX1dxX8xXaxX7b4xX2xX8xX7cdxX8xX6xX2dxX8xX13xX6xX7dxX58xXcdxX8xX13x9b7bxX2xX8xX27bxX6xX298xXd2xX0xX41xX10xX4xX0xX10xX8xX9xXaxXbxXcxXcxXexXfxX10xX342xX1dxX2exX1cxX9xX15xXfxX4xX11xX6xX15xX1dxX8xX16dxX18xX11xX58xX15xX143xXcxX0xX41xX10xX4xX0xX41xX1xX2xX3xX4
congthanh