Cảnh sát Dubai tập sử dụng xe bay để bắt tội phạm
Hôm 12/11, giới chức Dubai cho phép cảnh sát nước này mở các khóa huấn luyện xe bay với mong muốn xây dựng một lực lượng đặc biệt trong năm 2020.
b4eaxb96exe62bxc973x1544ax1536fx13e43xf50dx12309xX7xc634x10256xbf11x11fd6x13709x14958xX5x1528dxXaxccbex1540axb536xda53xX1xX3xX7xdb63xXexX3xefffxbc57xbf39xX6xXdxX3xXexe472xXbxX3xX7xf165xX3xde5dxe909xX15xdb0fxX3x1333fxX10xX3xX1exX6xdeb1xX3xf09cx14064xX3xX1excffexXexX3xXex103bbxXdxX3xXbxX1xeb6fxbeefxX0xe3f5xX1xX2xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxbb84xX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX43xX6xXdxX15xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf80exX10xX6xX29xXaxX12xX6axf0f2xX43xX3xX2xc481xX45xX2xX2xc7d1xX3xX2cxXdxf65exXdxX3xX4xX1x10968xX4xX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1xf20cxXbxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX15x12b9exX7dxX4xX3xX15xddc3xX33xX3xX43xf0d0xX3xX4xX19xX4xX3xd468xX1x123e8xX6xX3xX1xX1dx1407fxX15xX3xX5xX1dxX33xcdeexX15xX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xf854xX7dxXdxX3xX43xX4fxX15xX2cxX3xX43xX1dx14cf8xX15xX3xX2exd9c8xX33xX3xX29xbd05xX15xX2cxX3xX43xX3dxXexX3xX5xXd7xX4xX3xX5xX9ex12898xX15xX2cxX3xX35xf818xX4xX3xX1exXdxXbaxXexX3xXexc220xX4fxX15xX2cxX3xX15xbe85xX43xX3xX75x1457bxX75xXfdx1464dxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexb8d0xX6xX5xXdxX2cxX15xc025xX3xX4xX10xX15xXexX10xXf3x11bd6xXaxX3xX29xX6xXexX6xX123xXc4xXdxX29xX10xX4fxX123xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xca93xX15xX10x13e02xX7xX123xX43xX4xX5xX4fxX1dxX29xX123xX1ex10a23xX123xX7xX75xX100xX14cxX6xX29xX15xX100xXc4xX15xX45xXadxX14cxX43x11784xb5f4xX4xX1dxfc97x133f7xX2xcadaxX45xX15axdfbbxX10x128fbxX2xX15axX6xbb73xX174xX16fxX10xX75xX1exX2xX1exX4xX10xX16fxX15ax131bfxX45xX186xX16fxX1exX10xXfdxX186xX186xX16exX75xX16exX176xX4xX4xXfdxX75xX75xX16exX16exX17axX29xX45xX176xX75xXfdxX45xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX1exXdxXadxX10x1214axd48cxX186xX1aaxX75xXfdxX2xX16exX1aaxX1cxX1dxX1exX6xXdxX1aaxfa85xX4fxX5xXdxX4xX10xX100xX43xXbxX16bx13761xX6xX1dxXexX1xX10xX15xX9xX10xX2exXbxX9xX2xX174xX16bxX75xX75xX176xX16bxX75xXfdxX186xeebfxX6xX4xX5xX9xX45xXadxX14cxX43xX16axX16bxX4xX1dxX16exX16fxX2xX171xX45x12868xX1d9xX1xX43xX6xX4xX9xX4xX16bxX17axX16exX2xX16bxX15axX176xXfdxXfdxX17axX17axX4xX2xX16exX4xX29xX16exX186xX10xX75xX1exX174xX176xX75xX16fxX16fxX186xX6xX2xX2xX29xXaxX12xX0xXc4xXdxX29xX10xX4fxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xX14cxX15xX10xX14fxX7xX123xX43xX4xX5xX4fxX1dxX29xX123xX1exX15axX123xX7xX75xX100xX14cxX6xX29xX15xX100xXc4xX15xX45xX176xXbxX16fxcc7exX2cxX246xdd8bxX29xf0dbxX1b9xXfdxX45xX16bxX186xX4xX16fxX1exX16exX16fxX16exX15axX10xX4xX29xX2xX176xX16exX186xX16bxX10xX29xX4xX45xX176xX1exX1exX176xX174xXfdxX186xXfdxX176xX6xX176xX174xX16exX186xX75xX1exX4xX6xX17axX16bxX45xX16bxX16fxXfdxX45xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX1exXdxXadxX10xX1aaxX1abxX186xX1aaxX75xXfdxX2xX16exX1aaxX1cxX1dxX1exX6xXdxX1aaxX1b9xX4fxX5xXdxX4xX10xX100xX43xXbxX16bxX1c3xX6xX1dxXexX1xX10xX15xX9xX10xX2exXbxX9xX2xX174xX16bxX75xX75xX176xX16bxX75xXfdxX186xX1d9xX6xX4xX5xX9xX45xX176xXbxX16fxX246xX2cxX246xX249xX29xX24bxX1b9xXfdxX45xX1ebxX1d9xX1xX43xX6xX4xX9xX75xX176xX174xX16bxX15axX4xXfdxX29xX6xX16bxX176xX29xX6xX4xX16exX16bxX16fxX16fxX10xX75xX186xX29xX174xX6xX176xX4xX2xXfdxX17axX75xX1exX176xXaxX3xXbxX4fxX7xXexX10xXf3xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xX14cxX15xX10xX14fxX7xX123xXbxX1xX4fxXexX4fxX100xX14cxX6xX29xX15xX100xXc4xX15xX45xX14fxX17axX17axXfdxX45xX16axXbxX5xX4fxX6xX29xX10xX29xX45xX43xX29xX15axX1aaxXadxX2exXf3xX29xXf3xX7xX45xX75xXfdxX2xX16fxX1aaxX2xX2xX1aaxX2xX186xX45xX43xX6xX2exXf3xX10xX7xX29xX10xX15axX6xX1dxX5xXexX100x11bb3xXbxX2cxXaxX3xXbxXf3xX10xX5xX4fxX6xX29xX9xXaxX15xX4fxX15xX10xXaxX3xX43xX1dxXexX10xX29xX9xXaxXaxX3xX4xX4fxX15xXexXf3xX4fxX5xX7xX9xXaxX4xX4fxX15xXexXf3xX4fxX5xX7xXaxX12xX0xX7xX4fxX1dxXf3xX4xX10xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xX14cxX15xX10xX14fxX7xX123xX43xX4xX5xX4fxX1dxX29xX123xX43xXbxX5xX123xX7xX75xX100xX14cxX6xX29xX15xX100xXc4xX15xX45xX123xX16exXfdx10727x1265dxX5xf5bbxX5xXf3x15347xX2cxX45xX14fxX1xX5xX7xX45xXc4xX4fxX29xX45xXfdxX45xX176xb651xXdxe1aaxX15axX4xX16bxX13xX186xX3abxXf3xX1cx107e1xX3aexX1aax11953xX15xX43xX45xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX1exXdxXadxX10xX1aaxX1abxX186xX1aaxX75xXfdxX2xX16exX1aaxX1cxX1dxX1exX6xXdxX1aaxX1b9xX4fxX5xXdxX4xX10xX100xX43xX186xX1dxX16fxX1c3xX6xX1dxXexX1xX10xX15xX9xX10xX2exXbxX9xX2xX174xX16bxX75xX75xX186xX2xXfdxXfdxX186xX1d9xX6xX4xX5xX9xX45xX123xX16exXfdxX3abxX3acxX5xX3aexX5xXf3xX3b1xX2cxX45xX1ebxX1d9xX1xX43xX6xX4xX9xX174xX1exX75xX16bxX2xX176xX4xX1exX29xX186xX29xX75xX174xXfdxX176xX174xX2xX17axXfdxX4xX29xX6xX1exX16bxX16exX16exX2xX29xX176xXfdxX16fxX16fxXaxX3xXexX33xXbxX10xX9xXaxX6xXbxXbxX5xXdxX4xX6xXexXdxX4fxX15xX45xX2exX123xX43xXbxX10xX2cxX16axX3b1xX3acxXaxX3xX45xX12xX0xX7xX4fxX1dxXf3xX4xX10xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xX14cxX15xX10xX14fxX7xX123xX43xX4xX5xX4fxX1dxX29xX123xX1exX15axX123xX7xX75xX100xX14cxX6xX29xX15xX100xXc4xX15xX45xX176xXbxX16fxX246xX2cxX246xX249xX29xX24bxX1b9xXfdxX45xX16bxX186xX4xX16fxX1exX16exX16fxX16exX15axX10xX4xX29xX2xX176xX16exX186xX16bxX10xX29xX4xX45xX176xX1exX1exX176xX174xXfdxX186xXfdxX176xX6xX176xX174xX16exX186xX75xX1exX4xX6xX17axX16bxX45xX16bxX16fxXfdxX45xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX1exXdxXadxX10xX1aaxX1abxX186xX1aaxX75xXfdxX2xX16exX1aaxX1cxX1dxX1exX6xXdxX1aaxX1b9xX4fxX5xXdxX4xX10xX100xX43xXbxX16bxX1c3xX6xX1dxXexX1xX10xX15xX9xX10xX2exXbxX9xX2xX174xX16bxX75xX75xX176xX16bxX75xXfdxX186xX1d9xX6xX4xX5xX9xX45xX176xXbxX16fxX246xX2cxX246xX249xX29xX24bxX1b9xXfdxX45xX1ebxX1d9xX1xX43xX6xX4xX9xX75xX176xX174xX16bxX15axX4xXfdxX29xX6xX16bxX176xX29xX6xX4xX16exX16bxX16fxX16fxX10xX75xX186xX29xX174xX6xX176xX4xX2xXfdxX17axX75xX1exX176xXaxX3xXexX33xXbxX10xX9xXaxXc4xXdxX29xX10xX4fxX45xX43xXbxX16bxXaxX3xX45xX12xX0xX7xX4fxX1dxXf3xX4xX10xX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xX14cxX15xX10xX14fxX7xX123xX43xX4xX5xX4fxX1dxX29xX123xX1exX15axX123xX7xX75xX100xX14cxX6xX29xX15xX100xXc4xX15xX45xXadxX14cxX43xX16axX16bxX4xX1dxX16exX16fxX2xX171xX45xX15axX174xX10xX176xX2xX15axX6xX17axX174xX16fxX10xX75xX1exX2xX1exX4xX10xX16fxX15axX186xX45xX186xX16fxX1exX10xXfdxX186xX186xX16exX75xX16exX176xX4xX4xXfdxX75xX75xX16exX16exX17axX29xX45xX176xX75xXfdxX45xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX1exXdxXadxX10xX1aaxX1abxX186xX1aaxX75xXfdxX2xX16exX1aaxX1cxX1dxX1exX6xXdxX1aaxX1b9xX4fxX5xXdxX4xX10xX100xX43xXbxX16bxX1c3xX6xX1dxXexX1xX10xX15xX9xX10xX2exXbxX9xX2xX174xX16bxX75xX75xX176xX16bxX75xXfdxX186xX1d9xX6xX4xX5xX9xX45xXadxX14cxX43xX16axX16bxX4xX1dxX16exX16fxX2xX171xX45xX1ebxX1d9xX1xX43xX6xX4xX9xX4xX16bxX17axX16exX2xX16bxX15axX176xXfdxXfdxX17axX17axX4xX2xX16exX4xX29xX16exX186xX10xX75xX1exX174xX176xX75xX16fxX16fxX186xX6xX2xX2xX29xXaxX3xXexX33xXbxX10xX9xXaxXc4xXdxX29xX10xX4fxX45xX43xXbxX16bxXaxX3xX45xX12xX0xX45xXc4xXdxX29xX10xX4fxX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4fxX15xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX123xX6xX5xXdxX2cxX15xX129xX3xX346xX1dxX7xXexXdxX15axX33xX131xXaxX3xX29xX6xXexX6xX123xXc4xXdxX29xX10xX4fxX123xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX129xX45xX45xX14cxX15xX10xX14fxX7xX123xX43xX4xX5xX4fxX1dxX29xX123xX1exX15axX123xX7xX75xX100xX14cxX6xX29xX15xX100xXc4xX15xX45xXadxX14cxX43xX16axX16bxX4xX1dxX16exX16fxX2xX171xX45xX15axX174xX10xX176xX2xX15axX6xX17axX174xX16fxX10xX75xX1exX2xX1exX4xX10xX16fxX15axX186xX45xX186xX16fxX1exX10xXfdxX186xX186xX16exX75xX16exX176xX4xX4xXfdxX75xX75xX16exX16exX17axX29xX45xX176xX75xXfdxX45xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX1exXdxXadxX10xX1aaxX1abxX186xX1aaxX75xXfdxX2xX16exX1aaxX1cxX1dxX1exX6xXdxX1aaxX1b9xX4fxX5xXdxX4xX10xX100xX43xXbxX16bxX1c3xX6xX1dxXexX1xX10xX15xX9xX10xX2exXbxX9xX2xX174xX16bxX75xX75xX176xX16bxX75xXfdxX186xX1d9xX6xX4xX5xX9xX45xXadxX14cxX43xX16axX16bxX4xX1dxX16exX16fxX2xX171xX45xX1ebxX1d9xX1xX43xX6xX4xX9xX4xX16bxX17axX16exX2xX16bxX15axX176xXfdxXfdxX17axX17axX4xX2xX16exX4xX29xX16exX186xX10xX75xX1exX174xX176xX75xX16fxX16fxX186xX6xX2xX2xX29xXaxX12xX0xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX12xX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xX5xX1dxX33xXbaxX15xX3xXexX23xXbxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX0xX45xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX12xX3xcd17x10a26xX1dxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xXadx132e9xXexX3xX1xXe5xXbxX3xX2cxXdx13e94xX6xX3xXexX1xXdxX79fxXexX3xXadxX79fxX3xX43xX19xX33xX3xX1exX6xX33xX3xXadxX1xX71xX15xX2cxX3xX15xX2cxX9ex140f9xXdxX3xX5xX19xXdxX3xXc4xXa3xX3xX2exX10xX3xX43xX19xX33xX3xX16bxX3xX1exX19xX15xX1xX3xX35xX6xX15xX2cxX3xX35xX9exXe5xX4xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexXf3xXdxX36xX15xX3xXadxX1xX6xXdxX3xX5xX1dxX33xXbaxX15xX3xXexX23xXbxX100xX0xX45xXbxX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX43xX6xXf3xX2cxXdxX15xX129xX3xX75xXbxX2exX3xX6xX1dxXexX4fxX131xXaxX12xX0xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX43xX2cxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xX3xX1x11f1cxX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX2xX3xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxX100xX1exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xXc4xX15xX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxX16bxX17axX45xX2xX75xX16bxX29xX186xXfdxX16bxX174xXfdxX186xX176xXexX16fxX174xX17axX2xX5xX2xX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4fxX15xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX123xX6xX5xXdxX2cxX15xX129xX3xX346xX1dxX7xXexXdxX15axX33xX131xXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xX13xX24bxX24bxX79xX3xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX7xX1dxXf3xX15axX79xX3xX4xX71xX15xX2cxX3xXexX33xX3xXadxX1xXa7xXdxX3xX15xX2cxX1xXdxXbaxXbxX3xXa7xX3xX13xX6xX5xXdxX15axX4fxXf3xX15xXdxX6xX79xX3xX793xdf2bxX3xXf3xX6xX3xX43xX39xXexX3xX43xX794xX1dxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX43xX7dxXdxX3xX1abxX186xX3xX75xXfdxX2xX16exX3xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX1exXdxXadxX10xX100xX3xX13xX71xX15xX2cxX3xXexX33xX3xX43xX1dxXcfxX15xX3xX4xX1xX82xX15xX2cxX3xX43xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX9ex139b4xX15xX2cxX3xXexXdxXbaxX15xX3xX4xXb4xXexX3xX1xX42xX3xX4xX19xX15xX1xX3xXexX1x11cfaxX15xX2cxX3xX35xX82xX15xX2cxX3xd452xX10xX246xXcxdb2axX3acxf493xX3xXc4xX23xX15xX3xX1xXa3xX15xX1xX3xX1exff25xX15xX2cxX3xX35xXdxXbaxX15xX3xXexX1xXd7xX4xX3xX7xXd7xX3xX4xXafxX3xXexX1xX36xX3xX1xX4fxX42xXexX3xX35xX3dxX15xX2cxX100xX3xXcxX1xX10xX4fxX3xXexX1xb8acxX6xX3xXexX1xX1dxX23xX15xX3xXadx14aaexX3xXadxX79fxXexX3xX15xXf9xX43xX3xX75xXfdxX2xX176xX79xX3xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX7xX1dxXf3xX15axX3xX35x113cfxX3xX2cxXdxX6xX4fxX3xX5xX4fxX42xXexX3xX2exX10xX3xX2exX1dxXb4xXexX3xX2exX9exXa7xX15xX2cxX3xX35xc1f4xX1dxX3xXexXdx151a6xX15xX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xX35xX36xX3xXexXdxX79fxX15xX3xX1xXa3xX15xX1xX3xX1xX1dxXb4xX15xX3xX5xX1dxX33xXbaxX15xX3xX1exX6xX33xX100xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xX45xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xX45xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX43xX6xXf3xX2cxXdxX15xX129xX3xX75xXbxX2exX3xX6xX1dxXexX4fxX131xXaxX12xX0xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX43xX2cxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xX3xX1xX87exX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX75xX3xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxX100xX1exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xXc4xX15xX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxX16bxX17axX45xX2xX75xX16bxX29xX186xXfdxX16bxX174xXfdxX186xX176xXexX2xX75xX16exX16bxX5xX75xX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4fxX15xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX123xX6xX5xXdxX2cxX15xX129xX3xX346xX1dxX7xXexXdxX15axX33xX131xXaxX12xXcxX42xXdxX3xX7xXd7xX3xXadxXdxXbaxX15xX3xX3abxXdxXexX10xX2exX3xXcxX10xX4xX1xX15xX4fxX5xX4fxX2cxX33xX3xef61xX10xX10xXadxX79xX3xX2cxXdxX7dxXdxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xX4xd27bxX15xX2cxX3xX2cxXdxX7dxXdxX3xXexX1xXdxXbaxX1dxX3xX43xX794xX1dxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX4xX1xX79fxX3xXexX42xX4fxX3xX29xXa3xX15xX1xX3xXf3xXdxXa63xX15xX2cxX3xX4xX1xX4fxX3xX15xX9exX7dxX4xX3xX15xXa3xX33xX3xX43xX6xX15xX2cxX3xXexXa63xX15xX3xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX7xX1dxXf3xX15axX3xX1abxX4xXf3xX4fxXbxXdxX4fxX15xX100xX3xX24bxX2cxXa3xX33xX3xX2xX75xX45xX2xX2xX79xX3xX4xX1xX9exX9c2xX15xX2cxX3xXexXf3xX87exX15xX1xX3xX1xX1dxXb4xX15xX3xX5xX1dxX33xXbaxX15xX3xX5xXd7xX4xX3xX5xX9exXe5xX15xX2cxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX4xX1xec80xX15xX1xX3xXexX1xX82xX4xX3xXadxX1xXa7xXdxX3xX35xX3dxX15xX2cxX100xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xX45xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xX45xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX43xX6xXf3xX2cxXdxX15xX129xX3xX75xXbxX2exX3xX6xX1dxXexX4fxX131xXaxX12xX0xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX43xX2cxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xX3xX1xX87exX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX186xX3xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxX100xX1exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xXc4xX15xX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxX16bxX17axX45xX2xX75xX16bxX29xX186xXfdxX16bxX174xXfdxX186xX176xXexX174xX176xX2xX16exX5xX186xX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4fxX15xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX123xX6xX5xXdxX2cxX15xX129xX3xX346xX1dxX7xXexXdxX15axX33xX131xXaxX12x15490xX42xXdxX3xXexX19xX3xX3aexX1xX6xX5xXdxX29xX3xX24bxX6xX7xX7xX10xXf3xX3xX249xX5xXf3xX6xX14cxX4fxX4fx14b82xXdxX79xX3xX2cxXdxX19xX43xX3xX35xXcfxX4xX3xX1abxXa7xX3xXexXf3xXcb7xX3xXexX1dxXbaxX3xX15xX1xXd3xX15xX3xXexX42xX4fxX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX79xX3xX43xX71xX3xXexX14xX3xX43xX794xX1dxX3xX10xX246xXcxX9e6xX3acxX3xX5xXa3xX3xXbxX1xX9exX9c2xX15xX2cxX3xXexXdxXbaxX15xX3xXbxX1xX14xX15xX3xX82xX15xX2cxX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX1dxX33xXa63xX15xX3xX29x133a4xX15xX2cxX3xX35xX36xX3xXexXdxX79fxXbxX3xX4xX23xX15xX3xX15xX1xX7a8xX15xX2cxX3xXadxX1xX1dxX3xXc4xXd7xX4xX3xX1xXdxX36xX43xX3xXexXf3xXa7xX100xX3xcbffxX15xX2cxX3xX35xXeaxXexX3xX43xX2axX4xX3xXexXdxXa63xX1dxX3xX35xX9exX6xX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xXc4xXa3xX4fxX3xX1xX4fxX42xXexX3xX35xX3dxX15xX2cxX3xX15xXf9xX43xX3xX75xXfdxX75xXfdxX100xX3xXaxX6axXdxXbaxX15xX3xX15xX6xX33xX79xX3xX4xX1x11309xX15xX2cxX3xXexX71xXdxX3xX35xX6xX15xX2cxX3xXexX23xXbxX3xX1xX1dxXb4xX15xX3xX5xX19xXdxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX4xX1xX4fxX3xX1xX6xXdxX3xX35xX3dxXdxX3xXc4xXa3xX3xX35xX6xX15xX2cxX3xXexXf9xX15xX2cxX3xXexX1xXa63xX43xX3xX7xXcfxX3xX5xX9exXe5xX15xX2cxXaxX79xX3xXe1dxX42xXdxX3xXexX19xX3xX249xX5xXf3xX6xX14cxX4fxX4fxXe39xXdxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xda38xX100xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xX45xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xX45xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX43xX6xXf3xX2cxXdxX15xX129xX3xX75xXbxX2exX3xX6xX1dxXexX4fxX131xXaxX12xX0xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX43xX2cxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xX3xX1xX87exX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX16bxX3xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxX100xX1exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xXc4xX15xX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxX16bxX17axX45xX2xX75xX16bxX29xX186xXfdxX16bxX174xXfdxX186xX176xXexX16fxX16fxX16exX2xX5xX16bxX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4fxX15xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX123xX6xX5xXdxX2cxX15xX129xX3xX346xX1dxX7xXexXdxX15axX33xX131xXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xX3cbxX4fxX7xX10xXbxX1xX3xX1abxX10xX2cxX1dxXf3xX6xX123xX13xX4fxX15xX15xX79xX3xX2cxXdxX19xX43xX3xX35xXcfxX4xX3xXc4xX23xX15xX3xX1xXa3xX15xX1xX3xX4x14e40xX6xX3xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX7xX1dxXf3xX15axX79xX3xX15xX2cxX9exX7c5xXdxX3xX29xXea0xX15xX2cxX3xX4xXafxX3xXexX1xX36xX3xX5xX19xXdxX3xXbxX1xX9exX9c2xX15xX2cxX3xXexXdxXbaxX15xX3xX2cxXdxXcfxX15xX2cxX3xX15xX1xX9exX3xX35xXdxd95exX1dxX3xXadxX1xXdxX36xX15xX3xX43xX3dxXexX3xX4xX1xXdxX79fxX4xX3xX2exX10xX3xX43xX19xX33xX79xX3xX35xde3fxX15xX2cxX3xXexX1xX7c5xXdxX3xXexXf3xX14xXdxX3xX15xX2cxX1xXdxXbaxX43xX3xX4xX1xX82xX4xX3xX15xXf9xX15xX2cxX3xX4xX10ebxX6xX3xX43xX3dxXexX3xX4xX1xXdxX79fxX4xX3xX29xXf3xX4fxX15xX10xX3xXadxX1x11559xX15xX2cxX3xX5xX1143xX100xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xX45xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xX45xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX43xX6xXf3xX2cxXdxX15xX129xX3xX75xXbxX2exX3xX6xX1dxXexX4fxX131xXaxX12xX0xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX43xX2cxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xX3xX1xX87exX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX174xX3xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxX100xX1exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xXc4xX15xX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxX16bxX17axX45xX2xX75xX16bxX29xX186xXfdxX16bxX174xXfdxX186xX176xXexX17axX186xX17axX75xX5xX174xX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4fxX15xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX123xX6xX5xXdxX2cxX15xX129xX3xX346xX1dxX7xXexXdxX15axX33xX131xXaxX12xX793xX794xX1dxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xXadxX79fxXexX3xX1xXe5xXbxX3xX2cxXdxX7a8xX6xX3xXexX1xXdxX79fxXexX3xXadxX79fxX3xX43xX19xX33xX3xX1exX6xX33xX3xXadxX1xX71xX15xX2cxX3xX15xX2cxX9exX7c5xXdxX3xX5xX19xXdxX3xXc4xXa3xX3xX2exX10xX3xX43xX19xX33xX3xX16bxX3xX1exX19xX15xX1xX100xX3xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX7xX1dxXf3xX15axX3xXadxX1xX71xX15xX2cxX3xX4xXafxX3xX1exX19xX15xX1xX3xX2exX10xX79xX3xX16bxX3xX4xX19xX15xX1xX3xXe39xX1dxX42xXexX3xX2cxX39xX15xX3xXa7xX3xX16bxX3xX2cxXafxX4xX3xX4xX10ebxX6xX3xXexX1xXdxX79fxXexX3xX1ex11dbfxX3xX4xX1dxX15xX2cxX3xX4xXb4xXbxX3xX5xXd7xX4xX3xX15xXd3xX15xX2cxX3xXadxX1xX4fxX14xX15xX2cxX3xX75xX16bxXfdxX3xXadxX2cxX100xX3xX3c0xX10xX3xX4xXafxX3xXexX1xX36xX3xX35xX42xXexX3xXc4xX23xX15xX3xXexXcfxX4xX3xXadxX1xX4fxX14xX15xX2cxX3xX16exXfdxX3xXadxX43xX45xX1xX3xX15xX1xX9exX15xX2cxX3xX4xX1x11b27xX3xXc4xX23xX15xX3xX1xXa3xX15xX1xX3xXexXf3xX4fxX15xX2cxX3xXc4xea72xX15xX2cxX3xX2xXfdxX123xX75xX174xX3xXbxX1xXf09xXexX3xXexXf3xX4fxX15xX2cxX3xXadxX1xXdxX3xXexXcfxX15xX3xX35xX79fxX15xX3xX75xX3xXexXdxX79fxX15xX2cxX3xX7xX42xX4xX3xXbxXdxX15xX100xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xX45xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xX45xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX43xX6xXf3xX2cxXdxX15xX129xX3xX75xXbxX2exX3xX6xX1dxXexX4fxX131xXaxX12xX0xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX43xX2cxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xX3xX1xX87exX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX17axX3xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxX100xX1exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xXc4xX15xX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxX16bxX17axX45xX2xX75xX16bxX29xX186xXfdxX16bxX174xXfdxX186xX176xXexX186xX176xX16bxX17axX5xX17axX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4fxX15xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX123xX6xX5xXdxX2cxX15xX129xX3xX346xX1dxX7xXexXdxX15axX33xX131xXaxX12xXcxXdxX43xX3xX3b1xX4fxX1exXdxX15xX7xX4fxX15xX79xX3xXexX1178xX15xX2cxX3xX1exXdxXa63xX15xX3xXexX23xXbxX3xXexX42xXbxX3xX4xX1xXcb7xX3xX249xX10xXf3xX4fxX7xXbxX6xX4xX10xX79xX3xX15xX1xX23xX15xX3xX2exX91xXexX3xX4xX19xX4xX3xX43xX794xX1dxX3xX10xX246xXcxX9e6xX3acxX7xX3xX1xXdxXbaxX15xX3xX15xX6xX33xX3xX4xX13bexX15xX3xX1xX42xX15xX3xX4xX1xX79fxX3xX29xX4fxX3xX4xX71xX15xX2cxX3xX15xX2cxX1xXbaxX3xXbxXdxX15xX3xX15xX1xX9exX15xX2cxX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xXa3xX15xX1xX3xXexXd7xX1dxX3xXc4xX1127xX3xX82xX15xX2cxX3xX29xX2axX15xX2cxX3xXc4xX23xXexX3xX5xXdxXbaxX1dxX3xX43xX7dxXdxX3xX15xX1xX9exX3xX2cxXf3xX6xXbxX1xX10xX15xX10xX3xX4xXafxX3xXexX1xX36xX3xX2cxXdxXf09xXbxX3xXexXf9xX15xX2cxX3xXexX1xX7c5xXdxX3xX2cxXdxX6xX15xX3xX1exX6xX33xX3xXexXf3xX4fxX15xX2cxX3xXexX9exX9c2xX15xX2cxX3xX5xX6xXdxX100xX3xX13xX14xX3xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX7xX1dxXf3xX15axX3xXc4xXa3xX3xX4xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xX1b9xX4fxX5xXdxX4xX10xX3xX35xX1127xX1dxX3xX35xX6xX15xX2cxX3xX1xX9exX7dxX15xX2cxX3xXexX7dxXdxX3xX43xX2axX4xX3xXexXdxXa63xX1dxX3xX15xXa3xX33xX3xXexX1xX71xX15xX2cxX3xXe39xX1dxX6xX3xX4xX14xXdxX3xXexXdxX79fxX15xX3xX4xX71xX15xX2cxX3xX15xX2cxX1xXbaxX3xXbxXdxX15xX3xX1xX4fxXeaxX4xX3xXbxX1xX19xXexX3xXexXf3xXdxX36xX15xX3xX35xX3dxX15xX2cxX3xX4xX9c2xX3xX35x11f0fxX33xX3xX1xXdxXbaxX1dxX3xXe39xX1dxX14xX3xX1xX9c2xX15xX100xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xX45xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xX45xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX43xX6xXf3xX2cxXdxX15xX129xX3xX75xXbxX2exX3xX6xX1dxXexX4fxX131xXaxX12xX0xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX43xX2cxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xX3xX1xX87exX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX176xX3xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxX100xX1exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xXc4xX15xX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxX16bxX17axX45xX2xX75xX16bxX29xX186xXfdxX16bxX174xXfdxX186xX176xXexX186xX16bxX16fxX2xX5xX176xX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4fxX15xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX123xX6xX5xXdxX2cxX15xX129xX3xX346xX1dxX7xXexXdxX15axX33xX131xXaxX12xX3abxXdxX19xX3xX1exX19xX15xX3xX4xX10ebxX6xX3xX4xX1xXdxX79fxX4xX3xX2exX10xX3xX5xXa3xX3xX2xX174xXfdxX100xXfdxXfdxXfdxX3xX16axX1abxX1cxX3xX9e2xXadxX1xX4fxX14xX15xX2cxX3xX186xX3xXex12302xX3xX246xX24bxX1cxX9e8xX100xX3xX3aexX1xX71xX15xX2cxX3xX4xXa5exX15xX3xX1exX9f4xX15xX2cxX3xXbxX1xXdxX3xX4xX71xX15xX2cxX3xX35xX36xX3xX5xX19xXdxX3xXc4xXa3xX3xX4xX71xX15xX2cxX3xX29xXd3xX15xX3xX1exX87exX15xX1xX3xXexX1xX9exX7c5xX15xX2cxX3xX4xXafxX3xXexX1xX36xX3xX43xX1dxX6xX3xX35xX9exXe5xX4xX79xX3xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX7xX1dxXf3xX15axX3xXadxX1xX1dxX33xX79fxX15xX3xX4xX19xX4fxX3xX15xX2cxX9exX7c5xXdxX3xX29xXea0xX15xX2cxX3xX1xXa43xX33xX3xX4xXd3xX15xX3xX15xX1xX39xX4xX3xXadxe441xX3xX4xXa3xX15xX2cxX3xXexXf3xX9exX7dxX4xX3xXadxX1xXdxX3xX43xX1dxX6xX100xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xX45xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xX45xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXexX6xX1exX5xX10xX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX43xX6xXf3xX2cxXdxX15xX129xX3xX75xXbxX2exX3xX6xX1dxXexX4fxX131xXaxX12xX0xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXdxX43xX2cxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xX3xX1xX87exX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xX16fxX3xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxX100xX1exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xXc4xX15xX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxX16bxX17axX45xX2xX75xX16bxX29xX186xXfdxX16bxX174xXfdxX186xX176xXexX17axX174xX174xX174xX5xX16fxX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xXexXf3xX12xX0xXexX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4fxX15xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX123xX6xX5xXdxX2cxX15xX129xX3xX346xX1dxX7xXexXdxX15axX33xX131xXaxX12xX1abxX6xX1dxX3xXadxX1xXdxX3xX4xX1xXdxX79fxX4xX3xX6axX4fxXc4xX10xXf3xX7xX1dxXf3xX15axX3xX1abxX4xXf3xX4fxXbxXdxX4fxX15xX3xXf3xX6xX3xX43xX39xXexX79xX3xX15xX1xXdxX1127xX1dxX3xX15xX2cxX9exX7c5xXdxX3xX29xXea0xX15xX2cxX3xXcxX14fxXdxXexXexX10xXf3xX3xX1exXa3xX33xX3xXexXa1exX3xX15x109b3xXdxX3xX1xX4fxXa3xXdxX3xX15xX2cxX1xXdxX3xXc4xX1127xX3xX7xX14xX15xX3xXbxX1xX1699xX43xX100xX3xXaxXe1dxX10ebxX3xX4xX1xX4fxX3xX2xX3xX15xX2cxX9exX7c5xXdxX3xX15xX2cxX1143xXdxX3xXexX1xX87exX3xXexX71xXdxX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xX3xXadxXdxX36xX1dxX3xX2cxX87exX79xX3xX29xXea0xX15xX2cxX3xX4xX19xX15xX1xX3xXe39xX1dxX42xXexX3xXexXb4xX15xX3xX4xX71xX15xX2cxX3xXbxX1xX42xX43xX3xX15xX1xXd3xX15xX3xX7xX6xX4fxXaxX79xX3xX15xX2cxX9exX7c5xXdxX3xX29xXea0xX15xX2cxX3xX249xX43xXf3xX4fxX3xX15xXafxXdxX100xX3xXaxX24bxX2cxX1143xXdxX3xXadxX1xX71xX15xX2cxX3xXc4xX7a8xX15xX2cxX3xX43xXa3xX3xX15xX2cxXa43xX3xXc4xXa3xX4fxX3xX43xXb4xX33xX3xX4xX19xXdxX3xX4xX19xX15xX1xX3xXe39xX1dxX42xXexX3xX35xX6xX15xX2cxX3xXe39xX1dxX6xX33xX3xXexX1xX87exX3xXadxX1xX71xX15xX2cxX3xX1exXdxX79fxXexX3xX6xXdxX3xXbxX1xXdxX1127xX15xX3xX1xX9c2xX15xX3xX6xXdxXaxX79xX3xX43xX3dxXexX3xX15xX2cxX9exX7c5xXdxX3xX29xXea0xX15xX2cxX3xXcxX14fxXdxXexXexX10xXf3xX3xX1xXafxX43xX3xX1xX13acxX15xX1xX3xXexXf3xX14xX3xX5xX7c5xXdxX100xX0xX45xXbxX12xX0xX45xXexX29xX12xX0xX45xXexXf3xX12xX0xX45xXexX1exX4fxX29xX33xX12xX0xX45xXexX6xX1exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10696xX4fxX29xX33xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxXexX10xX2exXexX123xX6xX5xXdxX2cxX15xX129xX3xX4xX10xX15xXexX10xXf3xX131xXaxX12xX0xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX15xXexX10xXf3xXaxX12xX0xXdxX43xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xXexX1xX1dxX43xX1exX3xX29xX1xXdxX29xX10xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xXf3xXaxX3xX7xXexX33xX5xX10xX9xXaxX14fxXdxX29xXexX1xX129xX3xX17axX2xX174xXbxX2exX131xX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX129xX3xX16bxX2xXfdxXbxX2exX131xXaxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX129xX45xX45xXdxX100xX1exX6xX4fxX1xX6xXexXdxX15xX1xX100xXc4xX15xX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxX16bxX17axX45xX2xX75xX16bxX29xX186xXfdxX16bxX174xXfdxX75xX17axXexX2xX186xX16bxX176xX5xX75xX123xX6xX2xX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX12xX0xX45xXbxX12xX0xX29xXdxXc4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX29xXf3xX10xX5xX6xXexX10xX29xXaxX12xX0xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxXa63xX15xX3xXe39xX1dxX6xX15xX129xX0xX45xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX12xX0xX1dxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX123xXexX1xX1dxX43xX1exX123xX6xX15xX29xX123xX7xX6xXbxX4fxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24bxX1xX7a8xX15xX2cxX3xX4xX71xX15xX2cxX3xX4xX2axX3xXcxXf3xX1dxX15xX2cxX3xX3c2xX1dxXcfxX4xX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX35xX36xX3xX2cxXdxX19xX43xX3xX7xX19xXexX3xX2xX79xX16bxX3xXexX182bxX3xX29xXd3xX15xXaxX3xX1xXf3xX10xX15axX9xXaxX45xXe39xX1dxX4fxX4xX123xXexX10xX45xX15xX1xX1dxX15xX2cxX123xX4xX4fxX15xX2cxX123xX4xX1dxX123xXexXf3xX1dxX15xX2cxX123xXe39xX1dxX4fxX4xX123xX7xX1dxX123xX29xX1dxX15xX2cxX123xX29xX10xX123xX2cxXdxX6xX43xX123xX7xX6xXexX123xX2xX123xX16bxX123xXexX33xX123xX29xX6xX15xX45xX2xX174xX16exX16bxX75xX16exX100xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX2cxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX45xX43xX10xX29xXdxX6xX45xX2xX75xXfdxX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxX186xX75xX45xX2xXfdxX17axX29xXfdxX2xXfdxX16bxXfdxX2xX17axXexX17axX17axX174xXfdxX5xX16bxX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX29xXdxXc4xX12xX0xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX24bxX1xX7a8xX15xX2cxX3xX4xX71xX15xX2cxX3xX4xX2axX3xXcxXf3xX1dxX15xX2cxX3xX3c2xX1dxXcfxX4xX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX35xX36xX3xX2cxXdxX19xX43xX3xX7xX19xXexX3xX2xX79xX16bxX3xXexX182bxX3xX29xXd3xX15xXaxX3xX1xXf3xX10xX15axX9xXaxX45xXe39xX1dxX4fxX4xX123xXexX10xX45xX15xX1xX1dxX15xX2cxX123xX4xX4fxX15xX2cxX123xX4xX1dxX123xXexXf3xX1dxX15xX2cxX123xXe39xX1dxX4fxX4xX123xX7xX1dxX123xX29xX1dxX15xX2cxX123xX29xX10xX123xX2cxXdxX6xX43xX123xX7xX6xXexX123xX2xX123xX16bxX123xXexX33xX123xX29xX6xX15xX45xX2xX174xX16exX16bxX75xX16exX100xX1xXexX43xXaxX12xX24bxX1xX7a8xX15xX2cxX3xX4xX71xX15xX2cxX3xX4xX2axX3xXcxXf3xX1dxX15xX2cxX3xX3c2xX1dxXcfxX4xX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX35xX36xX3xX2cxXdxX19xX43xX3xX7xX19xXexX3xX2xX79xX16bxX3xXexX182bxX3xX29xXd3xX15xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX13xX1xXcb7xX15xX1xX3xXbxX1xX10ebxX3xXcxXf3xX1dxX15xX2cxX3xX3c2xX1dxXcfxX4xX3xXexX1xX6xX43xX3xXc4xf9c7xX15xX2cxX3xX2exXd3xX33xX3xX29xXd7xX15xX2cxX3xX1xXbaxX3xXexX1xXcfxX15xX2cxX3xX35xX1143xX3xX7xX3dxX79xX3xXadxX79fxXexX3xX1xXe5xXbxX3xX15xX1xXdxX1127xX1dxX3xX1exXdxXbaxX15xX3xXbxX1xX19xXbxX3xXc4xXa3xX3xX4xX71xX15xX2cxX3xX15xX2cxX1xXbaxX79xX3xX15xX1xX9f4xX43xX3xX2cxXdxX19xX43xX3xX7xX19xXexX3xX1xX4fxX42xXexX3xX35xX3dxX15xX2cxX3xX4xX10ebxX6xX3xX2xX79xX16bxX3xXexX182bxX3xX4xX71xX15xX2cxX3xX29xXd3xX15xX3xX15xX9exX7dxX4xX3xX43xX87exX15xX1xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX29xXdxXc4xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b1xX10xX1dxXexX10xXf3xX7xX3xXc4xXdxX79fxXexX3xXc4xX1127xX3xX15xX1xX7a8xX15xX2cxX3x10154xX1xXdxXbaxXbxX3xX7xX18a9xX3xX35xX9exX7c5xX15xX2cxX3xXbxX1xXcfx1265axX3xXa7xX3xX246xXdxXbaxXexX3xX24bxX6xX43xXaxX3xX1xXf3xX10xX15axX9xXaxX45xX29xXdxX10xX43xX123xX15xX4fxX15xX2cxX45xXf3xX10xX1dxXexX10xXf3xX7xX123xXc4xXdxX10xXexX123xXc4xX10xX123xX15xX1xX1dxX15xX2cxX123xX1xXdxX10xXbxX123xX7xXdxX123xX29xX1dxX4fxX15xX2cxX123xXbxX1xX4fxX123xX4fxX123xXc4xXdxX10xXexX123xX15xX6xX43xX45xX2xX174xX174xX176xXfdxXfdxX100xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX2cxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX45xX43xX10xX29xXdxX6xX45xX2xX75xXfdxX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxX75xX75xX45xX2xX75xX16bxX29xX174xX2xX176xXfdxX16exX16bxX16bxXexX2xX2xX2xX174xX5xX16bxX123xX2xX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX29xXdxXc4xX12xX0xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3b1xX10xX1dxXexX10xXf3xX7xX3xXc4xXdxX79fxXexX3xXc4xX1127xX3xX15xX1xX7a8xX15xX2cxX3xX1fb9xX1xXdxXbaxXbxX3xX7xX18a9xX3xX35xX9exX7c5xX15xX2cxX3xXbxX1xXcfxX1fcbxX3xXa7xX3xX246xXdxXbaxXexX3xX24bxX6xX43xXaxX3xX1xXf3xX10xX15axX9xXaxX45xX29xXdxX10xX43xX123xX15xX4fxX15xX2cxX45xXf3xX10xX1dxXexX10xXf3xX7xX123xXc4xXdxX10xXexX123xXc4xX10xX123xX15xX1xX1dxX15xX2cxX123xX1xXdxX10xXbxX123xX7xXdxX123xX29xX1dxX4fxX15xX2cxX123xXbxX1xX4fxX123xX4fxX123xXc4xXdxX10xXexX123xX15xX6xX43xX45xX2xX174xX174xX176xXfdxXfdxX100xX1xXexX43xXaxX12xX3b1xX10xX1dxXexX10xXf3xX7xX3xXc4xXdxX79fxXexX3xXc4xX1127xX3xX15xX1xX7a8xX15xX2cxX3xX1fb9xX1xXdxXbaxXbxX3xX7xX18a9xX3xX35xX9exX7c5xX15xX2cxX3xXbxX1xXcfxX1fcbxX3xXa7xX3xX246xXdxXbaxXexX3xX24bxX6xX43xX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX13xX19xX4xX3xX1fb9xX1xXdxXbaxXbxX3xX7xX18a9xX3xX35xX9exX7c5xX15xX2cxX3xXbxX1xXcfxX1fcbxX3xXa7xX3xXcxX1b9xX3xX6axX1143xX3xX13xX1xXcb7xX3xX793xXdxX15xX1xX3xXadxX1xX71xX15xX2cxX3xXbxX1xX14xXdxX3xX5xXa3xX3xX15xX1xX7a8xX15xX2cxX3xX4xX1xXdxX79fxX15xX3xX1exXdxX15xX1xX3xXexX1xX7c5xXdxX3xXcxXf3xX1dxX15xX2cxX3xX4xX1178xX3xX35xXdxX36xX15xX3xX1xX87exX15xX1xX100xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX29xXdxXc4xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3aexXdxX79fxX15xX3xXexXf3xXf09xX4xX3xX35x14613xXbxX3xX43xXa63xX3xX1xX1143xX15xX3xX4xX10ebxX6xX3xXexX1xXa3xX15xX1xX3xXbxX1xXcfxX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexd7a6xX3xXexXf3xXa63xX15xX3xX4xX6xX4fxXaxX3xX1xXf3xX10xX15axX9xXaxX45xX29xX1dxX123xX5xXdxX4xX1xX45xXadxXdxX10xX15xX123xXexXf3xX1dxX4xX123xX29xX10xXbxX123xX43xX10xX123xX1xX4fxX15xX123xX4xX1dxX6xX123xXexX1xX6xX15xX1xX123xXbxX1xX4fxX123xX29xX1dxX1exX6xXdxX123xXexX1dxX123xXexXf3xX10xX15xX123xX4xX6xX4fxX45xX2xX16bxX16exX174xX17axX75xX100xX1xXexX43xXaxX12xX0xXdxX43xX2cxX3xX7xXf3xX4xX9xXaxX45xX43xX10xX29xXdxX6xX45xX2xX75xXfdxX45xX15xX10xX14fxX7xX45xX2xX16fxXfdxX16fxX45xX2xXfdxX75xX29xXfdxXfdxX17axX75xX17axX186xX75xXexX16exX16bxX75xX2xX5xXfdxX100xX346xXbxX2cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX23xXbxX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xX2exX10xX3xX1exX6xX33xX3xX35xX36xX3xX1exX39xXexX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX42xX43xXaxX3xX45xX12xX0xX45xX6xX12xX0xX29xXdxXc4xX12xX0xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX3aexXdxX79fxX15xX3xXexXf3xXf09xX4xX3xX35xX2216xXbxX3xX43xXa63xX3xX1xX1143xX15xX3xX4xX10ebxX6xX3xXexX1xXa3xX15xX1xX3xXbxX1xXcfxX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX2235xX3xXexXf3xXa63xX15xX3xX4xX6xX4fxXaxX3xX1xXf3xX10xX15axX9xXaxX45xX29xX1dxX123xX5xXdxX4xX1xX45xXadxXdxX10xX15xX123xXexXf3xX1dxX4xX123xX29xX10xXbxX123xX43xX10xX123xX1xX4fxX15xX123xX4xX1dxX6xX123xXexX1xX6xX15xX1xX123xXbxX1xX4fxX123xX29xX1dxX1exX6xXdxX123xXexX1dxX123xXexXf3xX10xX15xX123xX4xX6xX4fxX45xX2xX16bxX16exX174xX17axX75xX100xX1xXexX43xXaxX12xX3aexXdxX79fxX15xX3xXexXf3xXf09xX4xX3xX35xX2216xXbxX3xX43xXa63xX3xX1xX1143xX15xX3xX4xX10ebxX6xX3xXexX1xXa3xX15xX1xX3xXbxX1xXcfxX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX2235xX3xXexXf3xXa63xX15xX3xX4xX6xX4fxX0xX45xX6xX12xX0xX45xX7xXexXf3xX4fxX15xX2cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX29xXaxX12xX24bxX1xXdxX79fxXbxX3xX14xX15xX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX1b8fxX6xX4xX1xXdxXf3xX3xX793xX4fxX1dxXadxX6xXf3xX14cxX10xX5xX3xX35xXa43xX3xX7xX27xX3xX29xX2axX15xX2cxX3xXexX1xXdxX79fxXexX3xX1exX135cxX3xX1exX6xX33xX3xXadxX1xX71xX15xX2cxX3xX15xX2cxX9exX7c5xXdxX3xX5xX19xXdxX3xX35xX36xX3xX2cxX1xXdxX3xX5xX42xXdxX3xX15xX1xX7a8xX15xX2cxX3xX1xX87exX15xX1xX3xX14xX15xX1xX3xXexX1dxX33xXbaxXexX3xX35xX2216xXbxX3xXc4xX1127xX3xXexX1xXa3xX15xX1xX3xXbxX1xXcfxX3xX1cxX1dxX1exX6xXdxX3xXexX2235xX3xXexXf3xXa63xX15xX3xX4xX6xX4fxX100xX0xX45xXbxX12xX0xX45xX29xXdxXc4xX12xX0xX45xX5xXdxX12xX0xX45xX1dxX5xX12xX0xX29xXdxXc4xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf3xXaxX12xX0xX45xX29xXdxXc4xX12xX0xX45xX29xXdxXc4xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX4fxX15xX3xXdxX29xX9xXaxX29xXdxXc4xX13xX4fxX43xX43xX10xX15xXexXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX1xX10xX123xX6xXf3xXexXdxX4xX5xX10xX123xX4xX4fxX43xX43xX10xX15xXexXaxX12xX0xX45xX7xX10xX4xXexXdxX4fxX15xX12xX0xX7xX10xX4xXexXdxX4fxX15xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xXdxX29xX10xX1exX6xXf3xXaxX12xX0xX6xXf3xXexXdxX4xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xXf3xXexXdxX4xX5xX10xX123xXdxXexX10xX43xX3xXexX33xXbxX10xX123xX1xX6xX7xXc4xXdxX29xX10xX4fxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1abxX4fxX1dxXf3xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX4fxX3xd8b5xXdxX15xX2cxX0xX45xXbxX12xX0xX45xX6xXf3xXexXdxX4xX5xX10xX12xX0xX45xX7xX10xX4xXexXdxX4fxX15xX12xX0xX45xX7xX10xX4xXexXdxX4fxX15xX12