Lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội 5%
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa ký Quyết định 117/QĐ-TTg quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
12bdx40a4x4752x133ex6077x4459x15e0x93cdx74ffx73cfx8445x6a32x4706x2838x852ax4037xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax2592x62cbx724fxXexX0x70e6xXaxX17xX18xX19xXexX0x9606x2fa0xX19x3be1xXexX0xXax6466xX9x2ae9xXdxX18x7bc4xX2fx61cax3f0dx3516xX5x3cfexXbxXdxX17xX32xXex8619x3eb2xX35xX9xX2fx7165x189cxXbxX9xX2cxXaxX24xX9x2b7exX18xX26xX9xXcxX40xX18xX9x54cdxXax1e4cxX9x681bxX9x8bfaxX3cxX9xXax5246xX35xX9x2d00x3a53xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x1aaaxX17xX18xX19xX32xXexX7xXax19f2xX9xX5xXax604exX9xXbx6154x7c4exX50x6e5exX9x5a12xX7ex3c7axX50xX81xX9x556dx21e2xX50xXaxX9xX6fxX40x4167xX9xX48x258exX18xX9x3052x3542xX9x4538xX40xX26x247exXbxX9x951cx7c35xX50xXaxX9xX0xX18xX9xXax5b2axX17x773exX31xX32xXaxXbxXbxX33x15b1xX1cxX1cxX48xX18xX50xX23xX18xX50x98aaxX2cxXaxX35xX50xXaxX33xXaxX40xXbaxX48xX50xX1cxX33xX24xXa8xXbxX18xXdxX1cxX33xX18xX81xX17xX1cxX33xX24xXa8xXbxX18xXdxX1cxX2cxXaxX35xX50xXaxX33xXaxX40xX1cxXaxX17xXbxXaxX24xX50xX81xX48xX18xX50xX23xX18xX50x459dxX2cxXdxX18xX2fxX2fx2556xX35xX19xX31x8505x2845xXf6xX33xX18xX81xX17xX31xX2axXfbxXcxX24xX19xX17xX31xX19xX17xXbxX18xX35xXdxXfbxX19xX24xX2cxX40xXcxX17xX50xXbxXf6xX35xX19xX31xX2ax1978xXfax76e3xX2axX11fxX32xXexX9xX2axX2axX11fxX1cxX99xX89x2ba6xX5xX5xX81xX0xX1cxX18xXexX9x14faxX40xX26xX9cxXbxX9xX9fxXa0xX50xXaxX9xXcx749axX2cxX9xXdxX3cxX35xX9xX2fxX40xX41xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX18xX26xX9xX7exX40xX9xX9fxX3cxX35xX9xX2cxX7bxX18xX9xX2cx78e2xX2cxX9xXbx7472xX9xX2cxXaxX140xX2cxX9xXbx6accxX50xX9xX19x9344xX50xX81xX9xX19xX24xX9x68c9xXaxX52xX9xX50xX7exX7fxX2cxX9xX2cxXax4238xX9xX9fxXa0xX50xXaxX9xXbxXaxX17xX24xX9xX134xX40xX26xX9xX9fxXa0xX50xXaxX9xXbx851cxX35xX9xX177xX81xXaxXa0xX9xX9fxXa0xX50xXaxX9xX2fx970exX9xX2ax3ffaxX1a9xX1cxXfaxX1a9xX2axX5dxX1cxX177xX89xX12bxX4xX7xX9xX50xX81xX52xX26xX9xXfaxX1a9xX1cxX2axX1a9xX1cxXfaxX1a9xX2axX5dxX9xX2cxX7bxX18xX9xX4xXaxX16cxX50xXaxX9xX33xXaxX7bxX9xX48x61daxX9xX33xXaxX160xXbxX9xXbxXa8xX35x545bxX50xX9xX48xX52xX9xX134xX40x9633xX50xX9xXdxX97xX9xX50xXaxX52xX9xX54xX9xX56xX3cxX9xXaxX5axX35xXbaxX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX35xX2cx8be3xX24xX56xX32xX9xX18xXdxX35xX81xX50xX31xX32xX2cxX17xX50xXbxX17xXa8xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxXa8xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxX81xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32x1f09xX35xX19xXbxXaxXb1x173bxX5dxX1a9xX33xX56xX32xX9xX2fxXa8xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXb1xX1cxX1cxX35xXbaxX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX50xXaxXbaxX48xX50xX1cxX50xX17xX23fxX2fxX1cxX2ax3a8fxX1a9x1799xX1cxX11fxX11fxX19xX245xX2ax391cxX5dxX11dxX5dxX276xXbxX2axX26fxX11fxX2axXdxX1a9xXbax257axX33xX81xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXdxX18xX35xX9xX2fxX40xX18xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX18xX26xX9xXcxX40xX18xX9xX50xXaxX18xX9xX24xX9xX56xX18xX9xXaxX24xX35xX9xX5dxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXa8xXexX0xXbxXa8xXexX0xXbxX19xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xX17xX2fxX2cxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX50xX32xXex85c4xX50xXaxX9xXcxX35xX50xXaxX9xXax84cfxX18xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxXa8xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX210xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX9fxX77x899bxX9xXcxX140xX2cxX9xXdxX3cxX35xX9xX2fxX40xX41xXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX18xX26xX9xX7exX40xX9xX9fxX3cxX35xX9xX2cxX7bxX18xX9xX2cxX160xX2cxX9xXbxX164xX9xX2cxXaxX140xX2cxX9xXbxX16cxX50xX9xX19xX170xX50xX81xX9xX19xX24xX9xX177xXaxX52xX9xX50xX7exX7fxX2cxX9xX2cxXaxX182xX9xX9fxXa0xX50xXaxX9xX160xX33xX9xX19xX170xX50xX81xX9xXbxXa8xX24xX50xX81xX9xX50x940cxXcxX9xXfaxX1a9xX2axX26dxX9xX9fxX1a6xX35xX9xX48xX7fxX35xX9xX19xX7exX9xX50x65f2xX9xX2cxX7bxX18xX9xX2cxX160xX2cxX9xX96xXaxX24xX1e8xX50xX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX18xX26xX9xX9fxX1e0xX9xXcxX40xX18xX329xX9xXbxXaxX40x221fxX329xX9xXbxXaxX40xX3bbxX9xXcxX40xX18xX9xX50xXaxX52xX9xX54xX9xX56xX3cxX9xXaxX5axX35x814dxX9xX56x7d02xX26xX9xX19x3121xX50xX81xX9xXcxX7fxX35xX9xXaxX24x7ad9xX2cxX9xX2cxX1e8xX35xX9xXbxX198xX24xX329xX9xX2fx4fdbxX18xX9xX2cxXax7633xX18xX9xX50xXaxX52xX9xX9fxX1e0xX9xX54xX9xXbxXaxX17xX24xX9xX134xX40xX26xX9xX9fxXa0xX50xXaxX9xXbxX198xX35xX9xX177xX81xXaxXa0xX9xX9fxXa0xX50xXaxX9xX2fxX1a6xX9xX0xX18xX9xXaxXa8xX17xXaaxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXb1xX1cxX1cxX48xX18xX50xX23xX18xX50xXbaxX2cxXaxX35xX50xXaxX33xXaxX40xXbaxX48xX50xX1cxX33xX24xXa8xXbxX18xXdxX1cxX33xX18xX81xX17xX1cxX33xX24xXa8xXbxX18xXdxX1cxX2cxXaxX35xX50xXaxX33xXaxX40xX1cxXaxX17xXbxXaxX24xX50xX81xX48xX18xX50xX23xX18xX50xXf0xX2cxXdxX18xX2fxX2fxXf6xX35xX19xX31xX2axXfbxXf6xX33xX18xX81xX17xX31xX2axXfbxXcxX24xX19xX17xX31xX19xX17xXbxX18xX35xXdxXfbxX19xX24xX2cxX40xXcxX17xX50xXbxXf6xX35xX19xX31xX2axX26dxXfaxX1a9xX276xX5dxX32xXexX9xX2axX1a9xX1a9xX1cxXfaxX1a9xX2axX5dxX1cxX177xX89xX12bxX4xX7xX0xX1cxX18xXexX9xX50xX81xX52xX26xX9xXfaxX1a9xX1cxX2axX1a9xX1cxXfaxX1a9xX2axX5dxX9xX2cxX7bxX18xX9xX4xXaxX16cxX50xXaxX9xX33xXaxX7bxX9xX48xX1d6xX9xX33xXaxX160xXbxX9xXbxXa8xX35xX1e0xX50xX9xX48xX52xX9xX134xX40xX1e8xX50xX9xXdxX97xX9xX50xXaxX52xX9xX54xX9xX56xX3cxX9xXaxX5axX35xX9xXdxX52xX9xX5dxX5exX1cxX50xX384xXcxXbaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX210xX24xX19xX26xX32xXexX99xX40xX26xX9cxXbxX9xX9fxXa0xX50xXaxX9xX2cxX77xX9xXaxX35xX90xX40xX9xXdxX3daxX2cxX9xXbxXaxX35xX9xXaxX52xX50xXaxX9xX96xX1e0xX9xXbxX93xX9xX50xX81xX52xX26xX9xX96xX97xX9xX48xX52xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXbxXaxX9cxX9xX99xX40xX26xX9cxXbxX9xX9fxXa0xX50xXaxX9xX2fxX1a6xX9xX0xX18xX9xXaxXa8xX17xXaaxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXb1xX1cxX1cxX48xX18xX50xX23xX18xX50xXbaxX2cxXaxX35xX50xXaxX33xXaxX40xXbaxX48xX50xX1cxX33xX24xXa8xXbxX18xXdxX1cxX33xX18xX81xX17xX1cxX33xX24xXa8xXbxX18xXdxX1cxX2cxXaxX35xX50xXaxX33xXaxX40xX1cxXaxX17xXbxXaxX24xX50xX81xX48xX18xX50xX23xX18xX50xXf0xX2cxXdxX18xX2fxX2fxXf6xX35xX19xX31xXfaxXfbxXf6xX33xX18xX81xX17xX31xX2axXfbxXcxX24xX19xX17xX31xX19xX17xXbxX18xX35xXdxXfbxX19xX24xX2cxX40xXcxX17xX50xXbxXf6xX35xX19xX31xX2axX26dxX26dxX1a9xX2axX11dxX32xXexX9xX26fxX26dxX1cxX99xX89xX12bxX5xX5xX81xX0xX1cxX18xXexX9xX50xX81xX52xX26xX9xX2axX245xX1cxX2axX1cxXfaxX1a9xX2axX11fxX9xX2cxX7bxX18xX9xX5xXaxX7bxX9xXbxX7exX7fxX50xX81xX9xX4xXaxX16cxX50xXaxX9xX33xXaxX7bxXbaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX210xX24xX19xX26xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX177xX81xXaxXa0xX9xX9fxXa0xX50xXaxX9xX2fxX1a6xX9xX2axX1a9xX1a9xX1cxXfaxX1a9xX2axX5dxX1cxX177xX89xX12bxX4xX7xX329xX9xX9fxX1a6xX35xX9xXbxX7exX398xX50xX81xX9xX9fxX7exX398xX2cxX9xX48xX18xX26xX9xX48xX1a6xX50xX9xX7exX40xX9xX9fxX3cxX35xX9xX9fxX1e0xX9xXcxX40xX18xX329xX9xXbxXaxX40xX3bbxX329xX9xXbxXaxX40xX3bbxX9xXcxX40xX18xX9xX50xXaxX52xX9xX54xX9xX56xX3cxX9xXaxX5axX35xX3d3xX9xX56xX3d6xX26xX9xX19xX3daxX50xX81xX9xXcxX7fxX35xX9xXaxX24xX3e4xX2cxX9xX2cxX1e8xX35xX9xXbxX198xX24xX329xX9xX2fxX3f1xX18xX9xX2cxXaxX3f6xX18xX9xX50xXaxX52xX9xX9fxX1e0xX9xX54xX9xXdxX52xX9xX9fxX1a6xX35xX9xXbxX7exX398xX50xX81xX9xX134xX40xX26xX9xX9fxXa0xX50xXaxX9xXbxX198xX35xX9xX2cxX160xX2cxX9x5577xXaxX24xX1e8xX50xX9xX2axX329xX9xX26fxX329xX9xX5dxX329xX9xX276xX9xX48xX52xX9xX11fxX9xX89xX35xX1d6xX40xX9xX26fxX11dxX9xX2cxX7bxX18xX9xX0xX18xX9xXaxXa8xX17xXaaxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXb1xX1cxX1cxX48xX18xX50xX23xX18xX50xXbaxX2cxXaxX35xX50xXaxX33xXaxX40xXbaxX48xX50xX1cxX33xX24xXa8xXbxX18xXdxX1cxX33xX18xX81xX17xX1cxX33xX24xXa8xXbxX18xXdxX1cxX2cxXaxX35xX50xXaxX33xXaxX40xX1cxXaxX17xXbxXaxX24xX50xX81xX48xX18xX50xX23xX18xX50xXf0xX2cxXdxX18xX2fxX2fxXf6xX35xX19xX31xX2axXfbxXf6xX33xX18xX81xX17xX31xX2axXfbxXcxX24xX19xX17xX31xX19xX17xXbxX18xX35xXdxXfbxX19xX24xX2cxX40xXcxX17xX50xXbxXf6xX35xX19xX31xX2axX11fxX26dxX2axX245xX26fxX32xXexX9xX3bxX40x3d2dxXbxX9xX177xXaxX52xX9xX54xX0xX1cxX18xXexXbaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX210xX24xX19xX26xX32xXexX4xX160xX2cxX9xX9fxX1a6xX35xX9xXbxX7exX398xX50xX81xX9xXbxXa8xX3bbxX50xX9xX9fxX7exX398xX2cxX9xX48xX18xX26xX9xXbxX1a6xX35xX9xXbxXaxX35xX1e0xX40xX9xXdxX52xX9xX2axX5dxX9xX50xX384xXcxX9xX96xX1e0xX9xXbxX93xX9xX50xX81xX52xX26xX9xX81xX35xX1e8xX35xX9xX50xX81xX3d6xX50xX9xX96xXaxX24xX1e8xX50xX9xX48xX18xX26xX9xX9fx8979xX40xX9xXbxX35xX3bbxX50xXbaxX9xX5xXa8xX7ex17d0xX50xX81xX9xXaxX398xX33xX9xX96xXaxX160xX2cxXaxX9xXaxX52xX50xX81xX9xX2cxX77xX9xX50xXaxX40xX9xX2cxX7f2xX40xX9xX48xX18xX26xX9xX48xX7fxX35xX9xXbxXaxX7fexX35xX9xXaxX198xX50xX9xXbxXaxX41xX33xX9xXaxX85xX50xX9xXbxXaxX7fexX35xX9xXaxX198xX50xX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX18xX26xX9xXbxX1a6xX35xX9xXbxXaxX35xX1e0xX40xX9xXbxXaxX8axX9xX9fxX7exX398xX2cxX9xXbxXax68a2xX18xX9xXbxXaxX40xX780xX50xX9xX48xX7fxX35xX9xX50xX81xX3d6xX50xX9xXaxX52xX50xX81xX9xX48xX1d6xX9xXbxXaxX7fexX35xX9xXaxX198xX50xX9xX2cxXaxX24xX9xX48xX18xX26xX9xXbxXaxX41xX33xX9xXaxX85xX50xXbaxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x26e9xX24xX40xXa8xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x22a3xX35xX50xXaxX9xX6fxX35xX1e0xX50xX1cxX83x9601xX7xX9xX177xX17xX23fxX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe