Thống nhất kế hoạch triển khai dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

(Baohatinh.vn) - Dự án “Xây dựng hệ thống thuỷ lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn, nước CHDCND Lào” (bao gồm đoạn kè bờ sông Mê Kông) sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam. UBND tỉnh Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ chủ dự án phía Việt Nam.

Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh do Giám đốc Sở Ngoại vụ Thái Phúc Sơn - Trưởng BQL Dự án xây dựng Hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc - tỉnh Khăm Muộn dẫn đầu vừa làm việc với Cục Thủy lợi - Bộ Nông Lâm nghiệp (CHDCND Lào) và Ban chỉ đạo, Ban chuyên trách Dự án xây dựng Hệ thống thủy lợi huyện Nỏng Bốc - tỉnh Khăm Muộn để thống nhất triển khai, thực hiện dự án.

Thống nhất kế hoạch triển khai dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

Đoàn công tác của tỉnh Hà Tĩnh chào xã giao Bí thư kiêm Tỉnh trưởng tỉnh Khăm Muộn.

Dự án “Xây dựng hệ thống thuỷ lợi huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào)” (bao gồm đoạn kè bờ sông Mê Kông) sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào. UBND tỉnh Hà Tĩnh được Chính phủ Việt Nam giao làm nhiệm vụ chủ dự án phía Việt Nam.

Thống nhất kế hoạch triển khai dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

Đoàn công tác Hà Tĩnh làm với Cục Thủy lợi và Ban chuyên trách Dự án Nỏng Bốc tỉnh Khăm Muộn

Sau khi được giao giao nhiệm vụ chủ dự án, UBND tỉnh đã thành lập Ban quản lý dự án Nỏng Bốc - Hà Tĩnh để phối hợp với Ban chỉ đạo, Ban chuyên trách dự án phía Lào, Cục Thủy lợi (Bộ Nông Lâm nghiệp Lào) triển khai, thực hiện dự án.

Đến nay, hồ sơ dự án đã được Chính phủ Lào phê duyệt; hoàn thành thủ tục và công tác đấu thầu, lựa chọn các đơn vị tư vấn, đơn vị thi công theo quy định của pháp luật hai nước Việt Nam và Lào; hoàn thành giải phóng mặt bằng để triển khai dự án. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng cuối năm 2023.

Thống nhất kế hoạch triển khai dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

Đoàn tham quan thực địa tại hiện trường …

Sau khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần đảm bảo tưới tiêu cho khoảng 500 ha diện tích đất canh tác thuộc 4 bản dân cư cụm Song Muông, huyện Nỏng Bốc, tỉnh Khăm Muộn; chống sạt lở các công trình đầu mối khu vực bờ sông Mê Kông, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khăm Muộn.

Thống nhất kế hoạch triển khai dự án xây dựng hệ thống thủy lợi Nỏng Bốc

… và ký kết biên bản buổi làm việc

Tại buổi làm việc, hai bên đã thống nhất cao kế hoạch thực hiện, tiến tới ký thoả thuận triển khai dự án giai đoạn tiếp theo.

Trên cơ sở các nội dung đã thống nhất trong biên bản, Ban quản lý dự án Nỏng Bốc - Hà Tĩnh và Ban chuyên trách dự án Khăm Muộn cùng nhau phối hợp để thực hiện và hoàn thành tốt các bước tiếp theo của dự án đúng các nội dung được quy định tại Điều 12 của thỏa thuận giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào về quy chế tài chính và quản lý sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam dành cho Chính phủ Lào.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast