Trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí đồng hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ

Sáng 19/1, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì buổi gặp mặt của Thường trực Tỉnh ủy với đội ngũ tri thức, văn nghệ sỹ, báo chí tiêu biểu trên địa bàn.

Cùng dự có Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải; lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy.

tri thuc van nghe sy bao chi dong hanh thuc hien thang loi cac nhiem vu

Tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đã thông báo một số kết quả về phát triển KT-XH, QP-AN và công tác xây dựng Đảng năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

tri thuc van nghe sy bao chi dong hanh thuc hien thang loi cac nhiem vu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, năm 2016, triển khai các nhiệm vụ chính trị trong điều kiện khó khăn chung nhưng với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí trên địa bàn, Hà Tĩnh đã đạt một số kết quả đáng ghi nhận.

tri thuc van nghe sy bao chi dong hanh thuc hien thang loi cac nhiem vu

Năm 2016, đội ngũ trí thức Hà Tĩnh đã phát huy được vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, sáng tạo và vận dụng tri thức khoa học vào thực tiễn, tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần phục vụ nhân dân; hoạt động sáng tác của đội ngũ văn nghệ sỹ góp phần xây dựng, bồi đắp những giá trị văn hóa, tinh thần, vẻ đẹp tâm hồn của con người Hà Tĩnh.

Hoạt động báo chí đã bám sát cơ sở, tích cực phản ánh, kịp thời các nhiệm vụ của tỉnh trên mọi lĩnh vực, chất lượng tin, bài không ngừng được nâng lên, trong đó có nhiều tác phẩm báo chí đạt giải cao tại các giải báo chí, khẳng định sự vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ của người làm báo trên địa bàn.

tri thuc van nghe sy bao chi dong hanh thuc hien thang loi cac nhiem vu

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Hà Tân khái quát tình hình hoạt động của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, nghệ nhân, báo chí năm 2016 và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

Tại buổi gặp mặt, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả mà tỉnh nhà đã đạt được trong năm 2016. Mặc dù gặp nhiều khó khăn như sự cố môi trường biển, thiên tai lũ lụt, nhưng Hà Tĩnh đã từng bước khắc phục khó khăn, ổn định tình hình, đạt được kết quả nhất định.

tri thuc van nghe sy bao chi dong hanh thuc hien thang loi cac nhiem vu

PGS, TS Nguyễn Đình Thọ - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh: Bên cạnh việc thu hút đội ngũ trí thức là con em Hà Tĩnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cần chú trọng thu hút đội ngũ trí thức trên cả nước để tham gia hoạt động tư vấn, góp phần nâng cao công tác quy hoạch, giải pháp cơ cấu lại kinh tế và các chương trình, dự án phát triển KT-XH của tỉnh.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ cũng tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực trong năm 2017 và những năm tiếp theo.

tri thuc van nghe sy bao chi dong hanh thuc hien thang loi cac nhiem vu

Phó TBT Báo Hà Tĩnh Nguyễn Công Thành: Năm 2016, Báo Hà Tĩnh đã phát huy vai trò xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng của Đảng, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh nhà.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và báo chí trên địa bàn trong thời gian qua. Đặc biệt, trong năm 2016, Hà Tĩnh gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng đã vượt qua; trong thành công đó có vai trò quan trọng của đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí trên địa bàn.

tri thuc van nghe sy bao chi dong hanh thuc hien thang loi cac nhiem vu

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn, năm 2017, đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ và báo chí tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong quá trình phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà tỉnh nhà xác định.

Đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ cần phát huy vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, sáng tạo, có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn đời sống, sản xuất; tạo ra sản phẩm có giá trị về vật chất và tinh thần phục vụ nhân dân.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục bám sát tôn chỉ, mục đích, tích cực tuyên truyền đưa các Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh đi vào cuộc sống; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, đồng thời góp phần định hướng dư luận xã hội.

Về phía tỉnh, tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện, cung cấp thông tin để đội ngũ trí thức, văn nghệ sỹ, báo chí hoàn thành sứ mệnh của mình.

Chủ đề 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên) được tổ chức vào ngày 14/12/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá "chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", “gốc vững, thân chắc, cảnh uyển chuyển” (“Thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy, nên thành tre ơi!”), thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Kế thừa những bài học từ Hiệp định Geneva

Kế thừa những bài học từ Hiệp định Geneva

Ngày 21/7/1954, Hiệp định Geneva về Đông Dương được ký kết. Đây là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, đánh dấu bước mở đầu có tính quyết định cho sự sụp đổ hệ thống thực dân trên quy mô toàn cầu, góp phần cổ vũ cuộc đấu tranh giải phóng các dân tộc thuộc địa trên thế giới; đồng thời khẳng định tính tất thắng của cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Lần đầu tiên tất cả các nước lớn đã phải thừa nhận độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.
[Infographic] Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

[Infographic] Tóm tắt tiểu sử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút, ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Theo thông tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia y tế đầu ngành… tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, bệnh nặng, đồng chí đã từ trần vào hồi 13 giờ 38 phút ngày 19/7/2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.