UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo cấp nước an toàn, ứng phó nguy cơ hạn hán

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân, khách hàng sử dụng nước tiết kiệm, an toàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà vừa ký văn bản về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn.

UBND tỉnh chỉ đạo đảm bảo cấp nước an toàn, ứng phó nguy cơ hạn hán

Nhiều năm qua, người dân ở tổ dân phố 8, phường Đậu Liêu (TX Hồng Lĩnh) phải sử dụng nguồn nước giếng khoan, nước khe không đảm bảo, ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày.

Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Xây dựng về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp nước an toàn ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt các nội dung liên quan.

Theo đó, cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao tại Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 23/1/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; chủ động nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Xây dựng tại tại Văn bản số 460/BXD-HTKT ngày 26/1/2024 để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực cấp nước; hướng dẫn các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch lập, triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn, quản lý rủi ro. Đồng thời, kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch có các giải pháp về: dự phòng nguồn nước; kết nối, điều tiết giữa các hệ thống cấp nước do đơn vị quản lý; xây dựng hồ sơ lắng và các bể dự trữ nước trên hệ thống cấp nước.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước; sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm, mùa khô. Phối hợp với các tổ chức, đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch trong tổ chức diễn tập nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các sự cố hạn hán, xâm nhập mặn và mất an ninh, an toàn cấp nước.

Các đơn vị quản lý, vận hành hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh lập và triển khai thực hiện kế hoạch bảo đảm cấp nước an toàn, quản lý rủi ro. Chủ động nghiên cứu và triển khai các giải pháp về: dự trữ nguồn nước; kết nối, tăng cường khả năng điều tiết giữa các hệ thống cấp nước thuộc đơn vị quản lý; xây dựng hồ sơ lắng và các bể dự trữ nước trên hệ thống cấp nước. Xây dựng quy trình và tổ chức diễn tập nhằm sẵn sàng ứng phó khi xảy ra các sự cố hạn hán, xâm nhập mặn và mất an ninh, an toàn cấp nước. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân, khách hàng sử dụng nước tiết kiệm, an toàn; tái sử dụng lại nguồn nước; dự trữ nước sạch, đặc biệt là giai đoạn cao điểm, mùa khô.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.