Cập nhật: 18:49 29/06/2020
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng đối với mô hình tổ chức Đảng không có đơn vị hành chính cùng cấp.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng đối với mô hình tổ chức Đảng không có đơn vị hành chính cùng cấp.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Chiều 29/6, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Cùng dự có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hoàn thành đại hội Đảng bộ cấp cơ sở ở 108 đảng bộ, chi bộ

Theo báo cáo, đến ngày 28/6/2020, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội Đảng bộ cấp cơ sở với 67 đảng bộ, 41 chi bộ. Trong đó, 45/67 đảng bộ thực hiện bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Thiết thực chào mừng đại hội Đảng các cấp, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối đã có 116 công trình, phần việc cụ thể được đăng ký thực hiện.

Đối với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI, đến nay đã xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị lần thứ 7. Dự thảo báo cáo xác định chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh”.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Đình Hải báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ Khối.

Dự thảo báo cáo đánh giá khái quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020, thẳng thắn chỉ ra 10 nhóm nội dung hạn chế, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, chỉ ra 5 bài học kinh nghiệm để xây dựng phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ tới với 9 nhóm giải pháp.

Dự thảo xác định 3 nội dung đột phá: nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, doanh nghiệp; tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, phát triển hạ tầng kinh tế số đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Về đề án nhân sự, danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trình Đại hội có 30 đồng chí, dự kiến Ban chấp hành Đảng bộ gồm 29 đồng chí, thực hiện bầu tại Đại hội 27 đồng chí; danh sách Ban Thường vụ Đảng bộ Khối trình Đại hội là 8 đồng chí, dự kiến bầu 7 đồng chí.

Ngoài ra các văn kiện trình Đại hội, công tác hậu cần, điều kiện đảm bảo cũng đã được Đảng ủy Khối chuẩn bị cơ bản hoàn thành; công tác tuyên truyền đang được triển khai thực hiện hiệu quả.

Bổ sung rõ giải pháp, bám sát các nội dung đột phá

Theo đánh giá của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh và các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, hồ sơ Đại hội Đảng bộ Khối được chuẩn bị khá nghiêm túc, kỹ lưỡng, danh mục tài liệu đầy đủ theo yêu cầu; dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành cơ bản đảm bảo các nội dung; đề án nhân sự được thực hiện đúng hướng dẫn, quy định.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh trình bày báo cáo thẩm định của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh.

Tuy nhiên, theo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, bố cục dự thảo báo cáo chính trị cần cân đối hơn giữa phần đánh giá thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025. Xem xét, bổ sung đánh giá việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Khối doanh nghiệp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện báo cáo thẩm định của các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy.

Cần rà soát, xem xét bổ sung, làm rõ hơn nhiệm vụ giải pháp nói chung, giải pháp thực hiện nội dung đột phá nói riêng. Đối với nội dung lãnh đạo, chỉ đạo thành công thí điểm tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới cần tách thành ý hoặc mục riêng...

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Mũi đột phá nhiệm kỳ tới cần có nội dung liên quan đến khối các doanh nghiệp.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh: Đảng bộ Khối đã xác định khá tốt các mũi đột phá, tuy nhiên trong phần giải pháp cần bám sát để xác định nhiệm vụ, giải pháp sát đúng.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nguyễn Thị Gái: Đồng tình phương án nhân sự, quy trình các bước mà Đảng bộ Khối đã trình. Ngoài ra, đối với dự thảo báo cáo chính trị cần làm rõ nội dung kết quả công tác kiểm tra, giám sát và bổ sung giải pháp về nội dung này.

Liên quan đến nội dung về công tác xây dựng Đảng và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy cho rằng, trước khi đi vào đánh giá từng khối cần đánh giá sâu hơn về tổng thể, làm nổi bật vai trò, vị trí của toàn Đảng bộ Khối.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Bổ sung đánh giá thêm những nhiệm vụ đột phá đã đưa ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; bổ sung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu xây dựng các nghị quyết, chính sách quan trọng trong nhiệm kỳ; đánh giá rõ hơn về chất lượng phát triển tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở...

Cần đánh giá rõ hơn công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đánh giá sâu hơn về kết quả nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, vai trò của các đoàn thể... Xem xét bổ sung một số tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Dự thảo báo cáo chính trị cần “gia công” dày dặn, có chiều sâu hơn trong công tác xây dựng Đảng.

Đối với giải pháp, cần làm rõ giải pháp trong công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; công tác dân vận.

Tại cuộc họp, đại biểu đóng góp ý kiến về cách dùng từ trong chủ đề đại hội; chương trình, kịch bản đại hội và các nội dung dự thảo báo cáo chính trị. Đại biểu cho rằng, Đảng bộ Khối cần đánh giá thêm chất lượng phát triển tổ chức đảng và đảng viên; đánh giá rõ hơn về quy chế dân chủ cơ sở, sự phối hợp giữa Bí thư cấp ủy với lãnh đạo chuyên môn, thủ trưởng cơ quan; kết quả thực hiện phong trào xây dựng cơ quan công sở văn hóa...

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Dự thảo báo cáo chính trị cần đánh giá rõ về kết quả sau thời gian hợp nhất Khối các cơ quan và Khối các doanh nghiệp; nêu rõ vai trò của sinh hoạt đoàn thể, vai trò của cơ quan, đơn vị trong đỡ đầu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và hoạt động an sinh xã hội. Về các tồn tại, hạn chế, cần nhìn thẳng trong thực hiện phong trào xây dựng cơ quan công sở văn minh; áp dụng công nghệ thông tin trong điều hành lãnh đạo; công tác phối hợp giữa Đảng ủy Khối và các địa phương; nội dung, phương thức sinh hoạt chi bộ; công tác phát triển Đảng, hoạt động đoàn thể... Trên cơ sở đó, đối với phương hướng, nhiệm vụ đột phá cần chú trọng công tác xây dựng Đảng; xây dựng cơ quan công sở văn minh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác kiểm tra giám sát. Đối với báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ Khối cần có tính chiến đấu cao hơn; nêu rõ hơn vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ qua.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Điều chỉnh một số nội dung dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá, dù có số lượng Đảng bộ, chi bộ cơ sở lớn nhưng Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đã đảm bảo tiến độ tổ chức đại hội cấp cơ sở, chuẩn bị cơ bản tốt các nội dung Đại hội Đảng bộ Khối.

Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ Khối CCQ&DN Hà Tĩnh cần nêu bật công tác xây dựng Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn kết luận cuộc họp.

Đi sâu góp ý cụ thể từng nội dung, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh tiếp thu nghiêm túc các ý kiến của đại biểu tại cuộc họp để điều chỉnh một số nội dung trong văn kiện phù hợp. Trong đó, cần xem xét, bổ sung làm rõ kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị; việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Khối doanh nghiệp.

Đặc biệt, dự thảo báo cáo chính trị cần nêu bật các nội dung trong công tác xây dựng Đảng đối với mô hình tổ chức Đảng không có đơn vị hành chính cùng cấp.

Trong công tác xây dựng Đảng, cần thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế, phân tích thật kỹ nguyên nhân, gắn nội dung công tác kiểm tra, giám sát với nội dung kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Trong chủ đề đại hội và các mũi đột phá, cần lưu ý nội dung về khuyến khích, bảo vệ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm đồng thời kiểm soát quyền lực thông qua phê bình và tự phê bình, thông qua giám sát của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chú trọng xây dựng người cán bộ, đảng viên có mối quan hệ gắn bó và mật thiết với Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ Khối trình, tuy nhiên lưu ý, cần rà soát nhân sự theo đúng hồ sơ tiêu chuẩn quy định, xem xét cơ cấu các đồng chí dự kiến tham gia Ban chấp hành đã phù hợp hay chưa.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối cần chú trọng công tác giải quyết các đơn thư khiếu nại tố cáo; đảm bảo số lượng, chất lượng nội dung tham luận tại đại hội...

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]