(Baohatinh.vn) - Sáng 17/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Sáng 17/1, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng chủ trì hội nghị.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương trong toàn tỉnh

Hà Tĩnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng

Năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả toàn diện. Tăng trưởng kinh tế đạt 10,99%; khu vực công nghiệp tiếp tục là động lực chính cho tăng trưởng. Tổng thu ngân sách đạt 13.811 tỷ đồng, đạt 104,6% dự toán. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 3,41 tỷ USD...

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2019.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại được quan tâm chỉ đạo, thực hiện hiệu quả, góp phần ổn định tình hình chính trị - xã hội, an ninh trật tự.

Trong công tác xây dựng Đảng, tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai kịp thời các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh nghiêm túc, đúng kế hoạch.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Bí thư Thị ủy Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Thời gian tới cần tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục đối thoại nhân dân.

Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện quan trọng của tỉnh, đất nước; tuyên truyền việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã và những vấn đề dư luận quan tâm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được quan tâm chỉ đạo.

Tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ. Đặc biệt là thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã.

Theo đó, Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp 80 đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giảm 46 xã, hình thành 34 xã mới.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ: Mong Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2016 - 2021; 2020 - 2025, 2021 - 2026. BCH Đảng bộ tỉnh ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp...

Năm 2019, toàn đảng bộ kết nạp 1.470 đảng viên, nâng tổng số đảng viên lên 98.847 đồng chí. Xét tặng và truy tặng Huy hiệu Đảng cho 6.382 đồng chí theo đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện chặt chẽ. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể khá hiệu quả; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được tập trung thực hiện đồng bộ. Công tác quân sự, quốc phòng đảm bảo; an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tư pháp được triển khai thực hiện quyết liệt, đi vào chiều sâu.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Võ Công Hàm: Đề nghị tỉnh quan tâm hướng dẫn sát sao các đơn vị hành chính cấp xã mới sáp nhập trong tổ chức Đại hội Đảng.

Về chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tỉnh đã chỉ đạo quán triệt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; ban hành kế hoạch, hướng dẫn; chỉ đạo thành lập tiểu ban phục vụ đại hội Đảng; rà soát tình hình cơ sở, từng bước giải quyết kịp thời sự việc tồn đọng; làm tốt công tác tư tưởng trước đại hội.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Năm 2020, Hà Tĩnh tập trung huy động tối đa nguồn lực, thúc đẩy để có các động lực tăng trưởng mới, phấn đấu đạt tối đa các mục tiêu chỉ tiêu mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

Tập trung chuẩn bị đại hội đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục sắp xếp các tổ chức trong hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, đấu tranh với các thế lực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Công tác xây dựng Đảng là then chốt

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, năm 2019, công tác xây dựng Đảng đã đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó nổi bật là làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị; kiểm tra, giám sát; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

“Hà Tĩnh luôn coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhiệm vụ then chốt” - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh.

Qua phân tích, chỉ rõ những hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, các địa phương, đơn vị cần tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo; phát huy đồng thuận của cả hệ thống chính trị, khơi dậy tinh thần đoàn kết của nhân dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đó làm kết quả chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Cả hệ thống chính trị cần dồn sức cho công tác xây dựng Đảng, đặc biệt tập trung chuẩn bị các điều kiện trước thềm Đại hội Đảng. Tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát huy dân chủ, công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể; kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở; đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các địa phương, đơn vị cần tập trung đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn toàn tỉnh; quan tâm thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo nhân dịp Tết cổ truyền; đảm bảo sản xuất thời vụ...

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Dịp này, Tỉnh ủy Hà Tĩnh khen thưởng 3 tập thể và 25 cá nhân thành viên đoàn công tác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Khen thưởng 3 đảng bộ đạt thành tích xuất sắc...

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

... 2 đảng bộ đạt thành tích tốt ...

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn...

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng...

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y...

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

... trao tặng bằng khen

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

... cho 46 đảng bộ, chi bộ cơ sở xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Trước khi bước vào hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Ủy viên BCH Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y.

Cả hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung dồn sức cho công tác xây dựng Đảng

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến các thế hệ lãnh đạo tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã luôn đồng hành, hỗ trợ để bản thân được cống hiến, phấn đấu, trưởng thành.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]