Cập nhật: 12:01 05/12/2022
(Baohatinh.vn) - Tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hà Tĩnh đã kết nối đến 330 điểm cầu cấp huyện, xã với sự tham dự của hơn 31.600 đại biểu trong toàn tỉnh.

Hà Tĩnh kết nối 330 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Hà Tĩnh đã kết nối đến 330 điểm cầu cấp huyện, xã với sự tham dự của hơn 31.600 đại biểu trong toàn tỉnh.

Hà Tĩnh kết nối 330 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Điểm cầu Trung ương (ảnh chụp màn hình trực tuyến).

Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Hội nghị được kết nối đến hơn 11.600 điểm cầu trong cả nước với gần 1,2 triệu đại biểu tham dự.

Tại Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành dự ở điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh. Hội nghị cũng được kết nối đến 330 điểm cầu cấp huyện, xã với sự tham dự của hơn 31.600 đại biểu trong toàn tỉnh.

Hà Tĩnh kết nối 330 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Đại biểu Hà Tĩnh dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Theo chương trình hội nghị, trong thời gian 2 ngày (5 - 6/12), đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo các Ban Đảng Trung ương, đại diện lãnh đạo Chính phủ chuyển tải các chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045“; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Sáng 7/12, các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương thảo luận dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Hà Tĩnh kết nối 330 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Hội nghị được kết nối đến hơn 11.600 điểm cầu trong cả nước.

Mở đầu chương trình hội nghị sáng nay, đại biểu được nghe Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Hà Tĩnh kết nối 330 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Đại biểu được nghe Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chuyển tải chuyên đề về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Theo đó, mục tiêu tổng quát là hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, do Ðảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; có hệ thống pháp luật hoàn thiện, được thực hiện nghiêm minh, nhất quán; thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; bộ máy nhà nước tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, thực sự chuyên nghiệp, liêm chính; quản trị quốc gia hiện đại, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững, trở thành nước phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045.

Hà Tĩnh kết nối 330 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Điểm cầu xã Tượng Sơn (Thạch Hà).

Trọng tâm xác định bao gồm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện phát luật nghiêm minh, nhất quán; bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực pháp luật. Hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức, cá nhân trong bộ máy nhà nước đi đôi với nâng cao năng lực thực thi; xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Hà Tĩnh kết nối 330 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Tại huyện Vũ Quang, hội nghị được kết nối đến 16 điểm cầu ở cấp huyện và các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị với gần 1.000 đại biểu tham dự.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, bảo đảm tính độc lập của tòa án theo thẩm quyền xét xử, thẩm phán, hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết đã đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ, ban ngành Trung ương, địa phương.

Hà Tĩnh kết nối 330 điểm cầu học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Điểm cầu huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh.

Tiếp tục chương trình hội nghị, chiều nay (5/12), Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai sẽ truyền đạt chuyên đề: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là cơ sở quan trọng để định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 bảo đảm thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội.

Từ ngày 3/10 đến ngày 9/10, tại Thủ đô Hà Nội, BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6 để xem xét thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, đề án, báo cáo của Bộ Chính trị liên quan một số vấn đề lớn, cơ bản và quan trọng. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, xem xét, thảo luận kỹ lưỡng, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, cụ thể, toàn diện, ban hành các kết luận, nghị quyết quan trọng về các vấn đề như: Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023 - 2025; định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng báo cáo những công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 5 đến Hội nghị Trung ương 6 và một số nhiệm vụ trọng tâm từ Hội nghị Trung ương 6 đến Hội nghị Trung ương 7 khoá XIII; báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2021 và thực hiện một số nội dung công tác cán bộ.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]