Cập nhật: 16:59 28/07/2020
(Baohatinh.vn) - Đó là một trong những đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại cuộc họp Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chiều 28/7.

Kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành “vùng đệm” để phát huy lợi thế của huyện Kỳ Anh

Đó là một trong những đề nghị của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn tại cuộc họp Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chiều 28/7.

Kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành “vùng đệm” để phát huy lợi thế của huyện Kỳ Anh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng tham dự.

Công tác chuẩn bị kỹ lưỡng, cơ bản đáp ứng yêu cầu

Báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia cho biết, đến nay, dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đã qua 8 lần chỉnh sửa, trên cơ sở xin ý kiến của các đồng chí trong đoàn công tác BTV Tỉnh ủy chỉ đạo huyện, các sở, ban, ngành cấp tỉnh, nguyên cán bộ chủ chốt trên địa bàn…

Kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành “vùng đệm” để phát huy lợi thế của huyện Kỳ Anh

Bí thư Huyện ủy Kỳ Anh Trần Đình Gia báo cáo công tác chuẩn bị đại hội

Dự thảo báo cáo đưa ra các phương hướng, mục tiêu tổng quát như: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy đoàn kết, dân chủ, sức sáng tạo của Nhân dân. Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất chuyên canh, liên kết chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa; giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo QPAN, sớm xây dựng huyện Kỳ Anh đạt chuẩn nông thôn mới, phát triển nhanh, bền vững…

Dự thảo báo cáo chính trị cũng đưa ra 6 nhóm chỉ tiêu với 29 chỉ tiêu cụ thể, 3 nhiệm vụ đột phá và 15 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành “vùng đệm” để phát huy lợi thế của huyện Kỳ Anh

Đối với công tác nhân sự, BTV Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo rà soát quy hoạch; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các kết luận thanh, kiểm tra và phản ánh của công dân liên quan đến nhân sự đại hội. Tiến hành thẩm tra nhân sự theo quy định. Tổ chức thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự công khai, dân chủ, khách quan, đầy đủ.

Đến nay, đề án nhân sự đã chuẩn bị đầy đủ, kỹ lưỡng. Theo đó, cơ cấu dự kiến của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 là 37 đồng chí; BTV Huyện ủy là 12 đồng chí.

Đánh giá đúng lợi thế để có định hướng phát triển phù hợp

Theo thẩm định của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh đã được chuẩn bị nghiêm túc, công phu, chi tiết; bám sát dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh; bố cục, kết cấu khá cân đối; phương hướng, mục tiêu thể hiện quyết tâm chính trị cao, có trọng tâm, trọng điểm…

Kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành “vùng đệm” để phát huy lợi thế của huyện Kỳ Anh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh thay mặt Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình bày báo cáo thẩm định Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện Kỳ Anh.

Tuy nhiên, báo cáo cần xem xét, bổ sung đánh giá kết quả đạt được về thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, đóng góp các ngành vào tăng trưởng kinh tế. Làm rõ hơn cơ hội, thời cơ của huyện Kỳ Anh trong dự báo tình hình và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ tới.

Kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành “vùng đệm” để phát huy lợi thế của huyện Kỳ Anh

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Công tác nhân sự được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, khách quan, dân chủ.

Đặc biệt, xét về tổng thể, Kỳ Anh thuộc nhóm địa phương còn nhiều khó khăn. Do vậy, báo cáo cần làm rõ hơn những khó khăn, hạn chế, định vị Kỳ Anh so với mặt bằng chung toàn tỉnh để đề ra giải pháp sát đúng trong nhiệm kỳ tới.

Kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành “vùng đệm” để phát huy lợi thế của huyện Kỳ Anh

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải: Cần đánh giá rõ hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đặc biệt là chưa khai thác hết tiềm năng, lợi thế về lợi thế vùng biển, rừng… Xem xét lại trách nhiệm nêu gương người đứng đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Cần chỉnh sửa lại chủ đề đại hội theo hướng ngắn gọn, trọng tâm…

Về nhiệm kỳ tới, huyện cần bám sát đặc trưng riêng của địa phương về vị trí địa lý, cơ hội phát triển (nằm trong vùng gắn kết với KKT Vũng Áng được xác định là trung tâm động lực phát triển, trục hành lang kinh tế Đông - Tây…) để đánh giá đúng lợi thế, thời cơ để nắm bắt và có định hướng phát triển phù hợp.

Kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành “vùng đệm” để phát huy lợi thế của huyện Kỳ Anh

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: 3 nhiệm vụ đột phá được huyện xây dựng khá chính xác, phù hợp. Huyện có lợi thế về du lịch, thu hút sản xuất công nghiệp… nên cần kiên trì khai thác để phát huy hiệu quả. Chủ đề đại hội cần đưa “dân chủ” lên trước hết. Báo cáo kiểm điểm cần xem xét lại chất lượng hơn…

Đại biểu cũng cho rằng, cần đánh giá sâu hơn về những hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 và các quy định về việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Ngoài ra, các ý kiến đề nghị cần chỉnh sửa một số thuật ngữ, một số nội dung cần khái quát, bám sát tình hình thực tế; nhiệm vụ đột phá cần nghiên cứu đến việc tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ; đánh giá sâu hơn một số ngành có lợi thế của địa phương như nuôi trồng thủy hải sản, du lịch; điều chỉnh một số chỉ tiêu theo hướng phù hợp hơn…

Kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành “vùng đệm” để phát huy lợi thế của huyện Kỳ Anh

Cần làm rõ hơn chất lượng và phương thức sinh hoạt chi bộ; công tác phê bình, tự phê bình và khắc phục hạn chế chưa thường xuyên, tính thẳng thắn chưa cao; huy động nội lực trong xây dựng NTM chưa đạt yêu cầu; làm sâu sắc hơn việc thực hiện quy chế dân chủ. Trong phần hạn chế, đề nghị phân tích rõ hơn công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; định hình lại công tác xuất khẩu lao động và hệ lụy đối với đời sống. Báo cáo kiểm điểm BCH cần bổ sung thêm các giải pháp; chương trình đại hội cần khoa học, ngắn gọn…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng

Nhìn nhận nghiêm túc công tác xây dựng Đảng

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn hoan nghênh huyện Kỳ Anh trong điều kiện có biến động lớn về cán bộ nhưng với tinh thần quyết tâm cao nhất đã hoàn thành cơ bản các nội dung đại hội. Điều này thể hiện sự cố gắng, đồng thuận cao.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị địa phương tiếp thu nghiêm túc, tối đa các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh nội dung đại hội. Trên tinh thần đó, hoàn thiện các văn kiện đại hội theo quy định mới tại Công văn số 11966-CV/BTCTW, ngày 16/7/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về nâng cao chất lượng các văn kiện.

Kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành “vùng đệm” để phát huy lợi thế của huyện Kỳ Anh

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị, huyện Kỳ Anh phải mạnh dạn nhìn thẳng vào công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Đảng lãnh đạo Nhà nước. Mặc dù trong nhiệm kỳ đã nhận diện được vấn đề này nhưng vẫn không làm được. Đây là nguyên nhân cần nhìn nhận nghiêm túc. Về lĩnh vực kinh tế, phải tìm giải pháp để khai thác được sức mạnh của Nhân dân; tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành “vùng đệm” để phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, các giải pháp phát triển cần bàn bạc vấn đề về công nghiệp sạch, công nghiệp xanh như điện gió, điện mặt trời; khai thác đất rừng, phát huy lợi thế “vùng đệm”; các nội dung giải pháp, chỉ tiêu cần bám sát theo quy định.

Báo cáo kiểm điểm cần nhìn thẳng vào sự thật để hoàn thiện. Thể hiện tinh thần phê bình, tự phê bình để tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Chương trình đại hội phải bám sát quy định, đưa thảo luận xây dựng Đảng lên trước; phần bầu cử cần đảm bảo nguyên tắc…

Tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy cũng làm rõ một số vấn đề liên quan đến đơn thư, tố cáo…

Tin liên quan:

Thành Chung – Đình Nhất


Thành Chung – Đình Nhất

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]