(Baohatinh.vn) - Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, các chi bộ Đảng trên địa bàn Hà Tĩnh đã không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng đi vào chiều sâu, phát huy tốt vai trò “hạt nhân” chính trị ở cơ sở.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chi bộ là nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt”, các chi bộ Đảng trên địa bàn Hà Tĩnh đã không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng đi vào chiều sâu, phát huy tốt vai trò “hạt nhân” chính trị ở cơ sở.

Đổi mới nội dung, giữ vững nền nếp

Đã thành thông lệ, cứ chiều mùng 3 hằng tháng, các đảng viên Chi bộ thôn Châu Linh (xã Tùng Ảnh, Đức Thọ) lại tập trung về nhà văn hóa thôn sinh hoạt chi bộ. Các buổi sinh hoạt có đại diện cấp ủy cấp trên về tham gia, giám sát; hằng quý, Đảng ủy xã đánh giá chi tiết. Trước buổi sinh hoạt, đảng viên được chi ủy thông tin những nội dung quan trọng để chủ động góp ý, xây dựng.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Cấp ủy Chi bộ Châu Linh, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) hội ý trước khi tiến hành sinh hoạt chi bộ.

Cũng như Chi bộ Châu Linh, chất lượng sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Tùng Ảnh nói riêng và ở Đảng bộ huyện Đức Thọ nói chung ngày càng được nâng cao.

Từ đầu năm 2022, BTV Huyện ủy đã cử 155 cán bộ, đảng viên các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện về tham dự sinh hoạt tại các chi bộ; đồng thời, chỉ đạo phân công các đồng chí cấp ủy, ủy viên phụ trách chi bộ của các đảng bộ cơ sở tham gia sinh hoạt chéo nhằm học hỏi kinh nghiệm, sâu sát chỉ đạo.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ góp phần phát huy tốt vai trò “hạt nhân” chính trị ở cơ sở.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đức Thọ cho biết: “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng được Đảng bộ huyện tập trung, đặc biệt, từ sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, công tác này càng được thực hiện quyết liệt.

Chúng tôi đã tăng cường tham mưu kiểm tra về công tác đảng viên, sinh hoạt chi bộ; thực hiện nghiêm việc nâng cao chất lượng kết nạp Đảng và sàng lọc đảng viên; tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Đặc biệt, tháng 8/2022, BTV Huyện ủy đã tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác phát triển đảng viên nhằm đưa việc sinh hoạt chi bộ đi vào chiều sâu”.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội thảo chuyên đề “Đổi mới nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ Đảng ở thôn, tổ dân phố”.

Tập trung cao cho nhiệm vụ này, nhiều đảng bộ cấp huyện đã ban hành nghị quyết chuyên đề như: BCH Đảng bộ huyện Thạch Hà ban hành Nghị quyết số 03-NQ/HU ngày 10/11/2021 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác đảng viên, giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”; BTV Thị ủy Kỳ Anh ban hành Nghị quyết 02-NQ/ThU ngày 3/2/2021 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ”...

Triển khai thực hiện nghị quyết, các đảng bộ cơ sở đã quán triệt nghiêm túc, sáng tạo trong cách làm như: xây dựng mô hình điểm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; trình chiếu các phóng sự tuyên truyền trước khi bước vào buổi sinh hoạt; mời đảng ủy cấp trên về dự sinh hoạt chi bộ... Nhiều đơn vị đã tập trung tổ chức đợt sinh hoạt chi bộ điểm; tọa đàm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ để đánh giá thẳng thắn những mặt được và chưa được, từ đó rút ra bài học và hướng khắc phục, giải pháp thời gian tới.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh thí điểm triển khai ứng dụng phần mềm quản lý công tác Đảng.

Bắt nhịp chuyển đổi số và siết chặt công tác quản lý sinh hoạt chi bộ, tháng 11/2022, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã thí điểm triển khai ứng dụng phần mềm quản lý công tác Đảng.

Theo đó, Đảng ủy khối sẽ quản lý quá trình thực hiện công tác Đảng tại toàn bộ đảng bộ, chi bộ trực thuộc và chi bộ tại các đảng bộ qua phần mềm điện tử, từ đó đánh giá, nhận xét, chấm điểm, xếp loại, phân loại chi bộ, đảng bộ. Đây cũng là cơ sở để các đảng bộ, chi bộ chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng.

Đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cách làm được Huyện ủy Hương Sơn đặt lên hàng đầu và chỉ đạo quyết liệt đó là triển khai các đợt sinh hoạt chuyên đề. Nội dung chuyên đề được các chi bộ linh động, sáng tạo đề ra gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của địa phương, đơn vị, của chi bộ và chức trách từng đảng viên.

Trong năm 2022, Đảng bộ huyện đã tổ chức 3 đợt sinh hoạt chuyên đề về nội dung “tự soi, tự sửa”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương”; “Nâng cao chất lượng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị gắn với truyền thống văn hóa, con người Hương Sơn”.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Chi bộ thôn 3, Đảng bộ xã Sơn Bình (Hương Sơn) tổ chức sinh hoạt chuyên đề tháng 10/2022.

Ông Bùi Nhân Sâm - Bí thư Huyện ủy Hương Sơn cho biết: “Hằng quý, BTV Huyện ủy xây dựng chương trình, kế hoạch, lựa chọn chủ đề phù hợp tình hình thực tiễn và cung cấp thông tin định hướng để các chi bộ tổ chức sinh hoạt. Để các buổi sinh hoạt đạt hiệu quả, chất lượng, các ủy viên BTV Huyện ủy được phân công luân phiên tham dự sinh hoạt cùng chi bộ cơ sở; các nội dung sinh hoạt chuyên đề cũng được phân tích, thảo luận gắn với trách nhiệm của từng đảng viên”.

Kết thúc năm 2022 cũng là lúc các tổ chức Đảng trực thuộc Huyện ủy Hương Khê hoàn thành sinh hoạt chuyên đề với 3 chủ đề lớn: “Tự soi, tự sửa”; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; “155 năm thành lập huyện - những cột mốc đáng nhớ”.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Đại hội Chi bộ tổ dân phố 10, thị trấn Hương Khê (Hương Khê) tổ chức vào giữa tháng 9/2022.

Ông Hoàng Đức Tuệ - đảng viên Chi bộ tổ dân phố 6, thị trấn Hương Khê chia sẻ: “Sinh hoạt chuyên đề là “diễn đàn” tốt nhất để các đảng viên “hiến kế” thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy trách nhiệm nêu gương. Thông qua các chuyên đề, đảng viên nghiên cứu chuyên sâu hơn và nâng cao ý thức trách nhiệm, từ đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ”.

Đẩy mạnh sinh hoạt chuyên đề cũng là cách làm được các đảng bộ: Cẩm Xuyên, Nghi Xuân, Vũ Quang, huyện Kỳ Anh và Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh... triển khai. Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ không ngừng được nâng lên.

Ông Trần Đình Trung - Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: “Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra, đó là: tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và đảng viên; tạo chuyển biến tích cực về chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo của chi bộ...

Cụ thể hóa nội dung này, từ sau đại hội đến nay, các tổ chức Đảng đã quan tâm triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, trong đó, cấp ủy một số địa phương đã ban hành nghị quyết hoặc kết luận chuyên đề về nội dung này để tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện”.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Các bí thư chi bộ, cấp ủy viên cơ sở ở huyện Đức Thọ được tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng.

Thời gian tới, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy cho rằng, các tổ chức Đảng cần tiếp tục bám sát Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, nhất là Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 30/9/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW để cụ thể hóa phù hợp với thực tiễn từng đơn vị, địa phương và từng loại hình chi bộ.

Trong đó, xác định rõ quan điểm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt chi bộ; tập trung đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt; phân công nhiệm vụ cho đảng viên; triển khai hiệu quả mô hình “Chi bộ 4 tốt”, “Đảng bộ cơ sở 4 tốt” (hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; chất lượng sinh hoạt tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; cán bộ, đảng viên tốt) và có chế độ kiểm tra, giám sát nghiêm túc; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong tình hình mới.

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]