(Baohatinh.vn) - Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát Nghị quyết số 22, triển khai nhiều chủ đề, chuyên đề phù hợp, thiết thực góp phần quan trọng thực hiện việc kiện toàn, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đã bám sát Nghị quyết số 22, triển khai nhiều chủ đề, chuyên đề phù hợp, thiết thực góp phần quan trọng thực hiện việc kiện toàn, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp.

Sáng 3/11, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01 và Chỉ thị số 01 của Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự và chỉ đạo hội nghị.

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Đại biểu tham dự hội nghị.

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh cùng cấp ủy cơ sở đã có nhiều giải pháp hiệu quả.

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Các Phó Bí thư Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh: Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Trọng Vân chủ trì hội nghị.

Cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện cơ bản nghiêm túc các văn bản của cấp trên. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức học tập, quán triệt khá kịp thời, sát với đặc điểm, tình hình của từng loại hình tổ chức cơ sở Đảng trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được quan tâm, góp phần tạo chuyển biến tích cực về thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thị Hương báo cáo tổng kết về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên

Công tác xây dựng đội ngũ đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đảm bảo về số lượng, chất lượng; ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của đảng viên, công chức, viên chức và người lao động từng bước được nâng lên.

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Chánh Văn phòng Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Thanh Lâm báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 10/10/2016 và Chỉ thị số 01-CT/ĐUK ngày 10/3/2016 của Đảng ủy Khối về xây dựng văn hóa công sở và văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân.

Việc thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW và các văn bản của cấp ủy cấp trên đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; đội ngũ cấp ủy cơ sở và cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; sinh hoạt đảng ủy, các chi bộ đảm bảo nguyên tắc, chất lượng từng bước được nâng lên; ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện tiêu cực khác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong toàn tỉnh...

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Toàn cảnh hội nghị

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 01 và Chỉ thị số 01 của Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh về tăng cường lãnh đạo xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp đã đạt kết quả tích cực. Nhận thức của hầu hết cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, của cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Đảng bộ được nâng lên rõ nét, tạo sự hưởng ứng, hiệu ứng và phong trào thi đua trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt: Trong thời gian qua, Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết theo hình thức trực tuyến và kết quả đạt được là rất tốt.

Các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu trong nghị quyết, chỉ thị đã cơ bản hoàn thành, một số chỉ tiêu hoàn thành vượt mức đề ra, góp phần tạo môi trường làm việc trang nghiêm, khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp và thân thiện; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng nghề nghiệp, thái độ giao tiếp, ứng xử, giải quyết công vụ chuyển biến rõ.

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Bí thư Đảng bộ - Giám đốc Sở Nội vụ Phan Thị Tố Hoa: Sau khi Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh triển khai Nghị quyết số 01 và Chỉ thị số 01 về “xây dựng văn hóa công sở và văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân”, văn hóa công sở ngày càng tốt hơn, lề lối làm việc của cán bộ công chức chuyên nghiệp hơn.

Đến cuối năm 2020, có 88/109 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh được UBND các huyện, thành phố, thị xã công nhận đạt chuẩn văn hóa (chiếm tỷ lệ 80,73%); riêng tại thành phố Hà Tĩnh, đã có 80/94 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 85,2% (45 cơ quan, 17 đơn vị, 18 doanh nghiệp).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng cho rằng, thời gian qua, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh đã bám sát Nghị quyết số 22, triển khai nhiều chủ đề, chuyên đề phù hợp, thiết thực, góp phần quan trọng thực hiện việc kiện toàn, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng và xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyển biến rõ nét, kỷ luật, kỷ cương được siết chặt góp phần nâng cao nhiệm vụ chuyên môn.

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ, nâng cao vai trò của tổ chức cơ sở Đảng, người đứng đầu và chất lượng sinh hoạt chi bộ trên nguyên tắc tập trung vào các phương pháp điều hành lãnh đạo, chọn những vấn đề nổi cộm để đưa ra bàn bạc, giải quyết, từ đó, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Siết chặt hơn công tác kết nạp đảng, trong đó chú ý vấn đề về chất lượng đảng viên, năng lực công tác của cán bộ, người lao động.

Trong xây dựng văn hóa công sở, văn hoá doanh nghiệp phải xây dựng được những mô hình điểm, có sức lan tỏa, nhân rộng và có những chủ đề, nội dung sát đúng; có biểu dương, khen thưởng và nhắc nhở kịp thời đối với cán bộ, đảng viên và người lao động.

Phát huy vai trò của người đứng đầu, tạo sự đồng thuận và bứt phá trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Tập trung cải cách hành chính Đảng và đánh giá, xếp loại cuối năm, đảm bảo đúng nguyên tắc, chất lượng.

Dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh trao giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến năm 2020; trao giấy khen cho 20 đảng bộ, chi bộ đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2021.

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

.

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh trao giấy khen cho các đảng bộ, chi bộ có thành tích xuất sắc trong xây dựng văn hoá công sở, văn hoá doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2021.

Nâng cao vai trò tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng sinh hoạt chi bộ

Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh trao giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến năm 2020.

Tin liên quan:

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]