(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị người đứng đầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh thực hiện nghiêm việc nêu gương; kiểm tra, giám sát có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Thế Dũng đề nghị người đứng đầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh thực hiện nghiêm việc nêu gương; kiểm tra, giám sát có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm.

Sáng nay (12/1), Đảng ủy khối Các cơ quan và Doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ cùng dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu

Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải, các Phó Bí thư: Nguyễn Thị Lệ Hà, Nguyễn Trọng Vân chủ trì hội nghị.

Năm 2020, Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh và các cấp ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tập trung thực hiện nhiệm vụ, đạt kết quả khá đồng đều trên các lĩnh vực.

Đảng ủy khối đã tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo, đôn đốc việc thảo luận, xây dựng chương trình hành động sát với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Đến ngày 30/12/2020, Đảng bộ khối có 108 tổ chức cơ sở đảng với 8.246 đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối Nguyễn Thị Lệ Hà báo cáo công tác năm 2020.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, cấp ủy và ủy ban kiểm tra hai cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo hướng trọng tâm, trọng điểm. Chủ động nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề mới nảy sinh liên quan đến tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần ổn định tình hình tại cơ sở. Toàn đảng bộ thi hành kỷ luật 39 đảng viên vi phạm (khiển trách 29, cảnh cáo 3, khai trừ 7).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu

Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh Nguyễn Văn Huấn đề xuất các giải pháp xây dựng Đảng trong khối doanh nghiệp.

Các cấp ủy cơ sở cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chương trình công tác của UBND tỉnh.

Tích cực tham mưu nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN, đối ngoại, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng NTM, đô thị văn minh; cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, huy động nguồn lực góp phần vào kết quả chung của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc: Để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong năm 2021, đề nghị các đảng bộ, chi bộ trong khối chủ động vào cuộc sớm chỉ đạo xử lý các vụ việc tồn đọng, vướng mắc kéo dài tại đơn vị mình.

Hội nghị đã thảo luận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2021; trong đó tiếp tục kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch để tạo đồng thuận, thống nhất trong cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ.

Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đối với công tác xây dựng Đảng. Kịp thời sắp xếp, kiện toàn tổ chức đảng, bổ sung cấp ủy cơ sở nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường sự phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy khối với ban cán sự đảng, đảng đoàn, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để rà soát, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chính trị...

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng: Việc sinh hoạt chi bộ một số đơn vị còn thiếu nề nếp, việc nêu gương của người đứng đầu chưa thực sự nghiêm túc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng khẳng định, dù một năm phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song với sự đoàn kết, đồng lòng của cả hệ thống chính trị nên tình hình KT-XH tỉnh nhà được giữ ổn định. Có được kết quả đó có vai trò to lớn của Đảng bộ khối nói chung, từng đảng bộ, chi bộ trực thuộc nói riêng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, công tác cải cách hành chính, đạo đức công vụ còn chưa đáp ứng yêu cầu; sự phối hợp giữa Đảng ủy khối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn những mặt hạn chế; việc sinh hoạt chi bộ một số đơn vị còn thiếu nề nếp; việc nêu gương của người đứng đầu chưa thực sự nghiêm túc, thực chất; công tác kiểm tra, giám sát chưa sâu…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại được chỉ ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng đề nghị, năm 2021 là năm đầu của nhiệm kỳ, chính vì vậy Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh và từng đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình, kế hoạch cho từng tháng, từng quý và toàn khóa sát với nhiệm vụ của đơn vị mình.

Không ngừng đổi mới việc học tập các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy theo hướng thiết thực, hiệu quả để cán bộ, đảng viên nắm bắt, thực hiện nghiêm các nội dung. Thực hiện nghiêm việc nêu gương của người đứng đầu và vai trò giám sát của tập thể đối với người đứng đầu; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và đúng quy định của Điều lệ Đảng. Sớm xây dựng, ban hành quy chế phối hợp giữa Đảng ủy khối và các đơn vị trực thuộc để nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu

Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Đình Hải kết luận và bế mạc hội nghị.

Kết luận hội nghị, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh Nguyễn Đình Hải tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc nghiêm túc nhìn nhận các hạn chế, tồn tại mà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ ra, xây dựng kế hoạch, giải pháp để khắc phục trong thời gian tới.

Nhiệm vụ quan trọng trước mắt là cần nhanh chóng tiến hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với các nhiệm vụ, mục tiêu cụ thể nhất là xây dựng tỉnh NTM, cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm, giảm nghèo; phát huy dân chủ cơ sở, thường xuyên tự phê bình và phê bình, không ngừng củng cố, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nội bộ; đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, thực thi công vụ một cách khách quan, công tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy: Thực hiện nghiêm việc nêu gương đối với người đứng đầu

Tại hội nghị, 21 tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 đã được BTV Đảng ủy khối tặng giấy khen (Ảnh: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng và lãnh đạo Đảng ủy khối trao giấy khen cho các đơn vị).

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]