(Baohatinh.vn) - 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều cách làm hay, nhiều gương điển hình tiên tiến đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN, trọng tâm là xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II.

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhiều cách làm hay, nhiều gương điển hình tiên tiến đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN, trọng tâm là xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II.

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Sáng 15/4, Đảng bộ TP Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành uỷ Dương Tất Thắng dự hội nghị.

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, nhìn chung, các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cấp thành phố Hà Tĩnh đã quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

Nhiều sáng tạo, cách làm hay, nhiều gương điển hình tiên tiến góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN, trọng tâm là xây dựng thành phố đạt chuẩn đô thị loại II.

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Lương Quốc Tuấn trình bày báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức có nhiều chuyển biến tích cực; tác phong làm việc sâu sát cơ sở, gần gũi, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Từ đó, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Phó trưởng Công an thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Đông Hưng: Trong những năm qua, đơn vị đã có nhiều cách làm sáng tạo để xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung đổi mới và ngày càng đi vào chiều sâu, tập trung hướng về cơ sở; hiệu lực quản lý Nhà nước được tăng cường.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt đồng bộ đạt kết quả cao. Thành phố cũng là đơn vị tiên phong trong việc xây dựng và thực hiện quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm, phân loại người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và chủ tịch UBND các phường, xã.

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh Trần Nguyên Phú: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác đã tạo sức lan toả, sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của mỗi đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của bệnh viện với cam kết “Đến niềm nở, ở tận tình, ra về dặn dò chu đáo”.

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Bí thư Chi bộ tổ dân phố 6 phường Nguyễn Du Trần Hữu Hoà: Học Bác, bản thân tôi luôn xác định phải là một cán bộ miệng nói tay làm, sâu sát cụ thể, lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để có những cách làm phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ sở.

Để cụ thể hóa mục tiêu nghị quyết, cấp ủy, chính quyền thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp, nhất là trong việc tạo cơ chế huy động nguồn lực tổng hợp của các tầng lớp Nhân dân để phát triển KT- XH toàn diện.

Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 10,84%; quy mô nền kinh tế đến năm 2020 đạt trên 13.600 tỷ đồng, gấp 1,68 lần so với năm 2015; 5/5 xã đạt xã nông thôn mới, 10/10 phường đạt chuẩn văn minh đô thị...

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến phát huy hiệu quả, thiết thực. Từ năm 2016 đến nay thành phố đã vinh danh, khen thưởng 40 tập thể, 60 cá nhân; có 6 cá nhân và 3 tập thể được BTV Tỉnh ủy vinh danh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng ghi nhận và biểu dương thành phố Hà Tĩnh có những chương trình hành động cụ thể, thiết thực để thực hiện tốt Chỉ thị 05 - CT/TW, góp phần phát triển KT-XH địa phương, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Đề nghị thành phố tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng để làm nền tảng thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; tập trung thực hiện việc nêu gương người đứng đầu, tạo sức lan toả trong đội ngũ Đảng viên, các tầng lớp Nhân dân.

Cấp ủy Đảng các cấp phải nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, nội dung của Chỉ thị 05 - CT/TW để chỉ đạo việc thực hiện sát với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động tìm giải pháp hay và phù hợp trong quá trình tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với công tác xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác, chú trọng phát hiện xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả, có chất lượng.

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh đã biểu dương, khen thưởng 20 tập thể và 36 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 5 năm qua.

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Bí thư Thành uỷ Dương Tất Thắng trao giấy khen của BCH Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh cho 20 tập thể tiêu biểu trong học và làm theo Bác.

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lê Văn Khánh, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Lương Quốc Tuấn…

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

…trao biểu trưng và tặng hoa cho 36 cá nhân tiêu biểu

Triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng thành phố Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt tinh thần nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục quan tâm lãnh đạo đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên, nền nếp trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể.

Thành phố Hà Tĩnh tôn vinh 56 điển hình học tập và làm theo gương Bác

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng thời, quyết liệt thực hiện các khâu đột phá đã xác định trong kế hoạch hằng năm của cấp ủy; giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên về đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở; phát huy hơn nữa trách nhiệm của bí thư cấp ủy các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

Tin liên quan:

Thái Oanh


Thái Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]