(Baohatinh.vn) - TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

TP Hà Tĩnh tăng cường tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu với Nhân dân

TP Hà Tĩnh sẽ tiếp tục tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Sáng 31/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; 1 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/ThU của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; quán triệt một số quy định, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

TP Hà Tĩnh tăng cường tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu với Nhân dân

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng cùng dự hội nghị.

Trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện Quyết định số 657-QĐ/TU đã được Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để các tổ chức cơ sở Đảng, các địa phương triển khai thực hiện kịp thời nhằm giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Sau 5 năm (từ năm 2018 - 2022), thành phố đã 8 lần tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp với bí thư, tổ trưởng, thôn trưởng dân phố; các phường, xã đã tổ chức 272 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Theo đó, tiếp nhận 2.253 ý kiến (thành phố tiếp nhận 236 ý kiến và phường, xã tiếp nhận 2.017 ý kiến); trả lời, xử lý dứt điểm 2.166/2.253 ý kiến (đạt tỷ lệ 96,14%).

TP Hà Tĩnh tăng cường tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu với Nhân dân

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Tĩnh Nguyễn Đức Danh trình bày các báo cáo tại hội nghị.

Hội nghị đối thoại trực tiếp đã thực sự trở thành diễn đàn dân chủ để người dân tham gia bày tỏ nguyện vọng, ý kiến, đề xuất, kiến nghị của mình và được người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền trực tiếp trả lời, giải quyết.

Thông qua đối thoại, dân chủ ở cơ sở được mở rộng, phát huy, giúp người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trực tiếp lắng nghe các ý kiến, kiến nghị; đánh giá được hiệu quả việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; kịp thời phát hiện những bất cập trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để tiến hành điều chỉnh, bổ sung phù hợp.

TP Hà Tĩnh tăng cường tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu với Nhân dân

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Tĩnh Ngô Sỹ Ân: Cần đa dạng các hoạt động đối thoại với Nhân dân để Nhân dân tích cực, chủ động bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, ý kiến.

Việc đối thoại đã nâng cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, tạo đồng thuận cao trong Nhân dân.

Thời gian tới, TP Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp xúc, đối thoại, nhất là việc xử lý kết luận sau đối thoại; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp trên tinh thần thắng thắn, cầu thị; phát huy vai trò của người chủ trì đối thoại trong việc gợi mở, dẫn dắt các vấn đề…

TP Hà Tĩnh tăng cường tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu với Nhân dân

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Phi Khanh: Cần tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; tuyên truyền, phố biến các quy định đến Nhân dân để thực hiện tốt mô hình “cưới văn minh tiết kiệm”.

Về 1 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/Th.U, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị ở cơ sở, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nếp sống văn hóa văn minh.

Sau 1 năm triển khai, nhìn chung, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã chấp hành tốt các quy định về việc cưới, việc tang; một số địa phương đã chỉ đạo điều chỉnh bổ sung hương ước thôn, quy ước tổ dân phố thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang tại địa phương.

Quá trình thực hiện đã có những chuyển biến tích cực, đảm bảo tính pháp lý và phong tục tập quán của địa phương; bước đầu đã xây dựng, hình thành những nét văn hoá mới, tiến bộ, lành mạnh; loại bỏ dần các hủ tục, tập quán lạc hậu.

TP Hà Tĩnh tăng cường tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu với Nhân dân

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Hậu Tuấn phổ biến một số quy định, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy cũng tổ chức quán triệt Quy định 85-QĐ/TW ngày 7/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet, mạng xã hội; Nghị quyết số 34-NQ/TW ngày 9/1/2023 của Bộ Chính trị về một số định hướng lớn triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 31/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tiếp xúc, đối thoại, nhất là chọn vấn đề đối thoại, xử lý có hiệu quả các kết luận của chủ trì hội nghị theo quy định; trả lời rõ những kiến nghị, đề xuất của Nhân dân; nâng cao trình độ chuyên môn, đạo đức, ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức trong xử lý những ý kiến đối thoại của Nhân dân.

TP Hà Tĩnh tăng cường tiếp xúc, đối thoại của người đứng đầu với Nhân dân

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Phát huy vai trò các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tham mưu biện pháp giải quyết kiến nghị, đề xuất; đồng thời tăng cường giám sát việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp sau đối thoại.

Tiếp tục tuyên truyền quán triệt, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; nhân rộng mô hình “cưới văn minh, tiết kiệm”; khuyến khích đám cưới tập thể, đám cưới theo nếp sống văn minh trong đoàn viên, thanh niên, vận động Nhân dân thực hiện hỏa táng khi có người thân từ trần.

Thái Oanh


Thái Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]