(Baohatinh.vn) - Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sau sắp xếp tại TP Hà Tĩnh đã ổn định, đi vào hoạt động tốt, góp phần củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

TP Hà Tĩnh thực hiện nghiêm Nghị quyết 18-NQ/TW, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sau sắp xếp tại TP Hà Tĩnh đã ổn định, đi vào hoạt động tốt, góp phần củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Sáng 4/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng tham dự và chỉ đạo hội nghị.

TP Hà Tĩnh thực hiện nghiêm Nghị quyết 18-NQ/TW, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy

Trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18-NQ/TW), Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh luôn xác định đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là nhiệm vụ cấp bách thường xuyên, chiến lược và lâu dài; xây dựng lộ trình, tiến độ thực hiện, phân công rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện. Từ đó, Nghị quyết số 18-NQ/TW được triển khai thực hiện có hiệu quả tại các cấp, ban, ngành.

Cơ cấu tổ chức bộ máy của các đơn vị sau sắp xếp sớm ổn định, đi vào hoạt động. Việc sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động, đặc biệt số cán bộ dôi dư được giải quyết bảo đảm quyền lợi cho từng đối tượng nên hoạt động của các đơn vị sau sáp nhập, hợp nhất có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được quan tâm đầu tư.

TP Hà Tĩnh thực hiện nghiêm Nghị quyết 18-NQ/TW, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Tống Thị Quỳnh Hoa báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Thành phố Hà Tĩnh đã thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch MTTQ thành phố; Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố; chuyển chức năng công tác nội chính từ Văn phòng Thành ủy về Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; xây dựng đề án vị trí việc làm của các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành phố, Trung tâm Chính trị thành phố.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, thành phố đã tiến hành sáp nhập nhiều đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với thực tiễn. Hiện nay, thành phố có 39 đơn vị sự nghiệp trường học và 8 đơn vị sự nghiệp công lập (Trung tâm Chính trị thành phố, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng, Ban Bồi thường - hỗ trợ và tái định cư, Ban Dịch vụ tang lễ và Quản lý nghĩa trang, Đội Quản lý trật tự đô thị, Trung tâm Ứng dụng khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng, vật nuôi, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông, Trung tâm Y tế).

TP Hà Tĩnh thực hiện nghiêm Nghị quyết 18-NQ/TW, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Môn Hồ Sỹ Trình chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong quá trình sáp nhập xã.

Đối với xã, phường, thành phố thực hiện việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đối với 2 xã chưa đảm bảo điều kiện tiêu chuẩn, theo đó giảm 1 xã; giảm 19 cán bộ, công chức cấp xã; 7 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đến tháng 1/2022, xã Đồng Môn đã hoàn thành sắp xếp cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sáp nhập.

Đối với thôn, tổ dân phố, địa phương đã giảm 20 thôn, tổ dân phố chưa đảm bảo điều kiện về quy mô số hộ (từ 144 thôn, tổ dân phố năm 2017 xuống còn 124 thôn, tổ dân phố năm 2022). Việc bố trí người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố được đảm bảo thực hiện theo quy định hiện hành, tối đa không quá 2 người một thôn, tổ dân phố.

TP Hà Tĩnh thực hiện nghiêm Nghị quyết 18-NQ/TW, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Trần Hậu Tuấn: Cần khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc.

Tổng số biên chế viên chức giảm tại các đơn vị sự nghiệp công lập là 48 người. Việc thực hiện tinh giản biên chế đã góp phần làm tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Công tác tuyển dụng mới công chức, viên chức bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn và yêu cầu vị trí việc làm, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị.

TP Hà Tĩnh thực hiện nghiêm Nghị quyết 18-NQ/TW, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy

Đại biểu tham gia hội nghị lắng nghe các ý kiến đóng góp, đề xuất việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhìn nhận những điểm hạn chế như: một số cơ quan, đơn vị chưa thể hiện quyết tâm cao trong việc thực hiện nghị quyết. Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, tổ chức vẫn còn chồng chéo, trùng lắp. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tiến độ còn chậm… Các đại biểu cũng đã thảo luận và đề xuất những giải pháp để thực hiện nghị quyết trong giai đoạn mới, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt Nghị quyết 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ diện BTV Thành ủy quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ đến năm 2030 và Nghị quyết 03 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về phát triển giáo dục - đào tạo.

TP Hà Tĩnh thực hiện nghiêm Nghị quyết 18-NQ/TW, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức bộ máy

Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Dương Tất Thắng đề nghị thời gian tới, thành phố cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị; đồng thời bổ sung, hoàn thiện đề án thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Cùng đó, khắc phục triệt để sự trùng lắp, chồng chéo chức năng, nhiệm vụ để một tổ chức có thể đảm nhiệm nhiều việc, giảm các tổ chức phối hợp liên ngành; mạnh dạn thí điểm hợp nhất một số phòng ban, đơn vị.

Bí thư Thành ủy cho rằng cần nghiên cứu sâu thêm để đề xuất với tỉnh tăng cường phân cấp, phân quyền hợp lý giữa Ủy ban nhân tỉnh, sở, ngành cấp tỉnh với UBND thành phố, nhất là trên các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng, đầu tư, giao thông, y tế… đối với chính quyền đô thị; phân cấp, phân quyền giữa UBND thành phố với UBDN phường, xã.

Các địa phương, ban, ngành tham mưu giải quyết các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức sau sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế.

Tin liên quan:

Thái Oanh


Thái Oanh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]