(Baohatinh.vn) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng.

Sáng 8/5, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức trực tuyến Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ tổ quốc”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng chủ trì hội thảo.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước

Đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư (Ảnh Phương Hoa/TTXVN)

Hội thảo được tổ chức trực tuyến từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội) đến 68 điểm cầu tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và 5 học viện trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban ngành cấp tỉnh, lãnh đạo địa phương và trường Chính trị Trần Phú.

Vận dụng đúng đắn sáng tạo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào thực tiễn sinh động của đất nước

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: Cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một bản anh hùng ca cách mạng, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác và đạo đức cách mạng trong sáng.

Những thắng lợi vẻ vang trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập dân tộc đều gắn liền với đường lối đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo. 90 năm qua, đặc biệt là trong hơn 30 năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vận dụng một cách sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với mọi giai đoạn, vì một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh thêm một số nội dung về mối quan hệ giữa giai cấp cách mạng vô sản và cách mạng thuộc địa, giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, về quy luật ra đời và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản xây dựng một chính Đảng Mác - xít ở một nước thuộc địa và phong kiến, việc tập hợp và xây dựng lực lượng trong cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam, xây dựng khối đại đoàn kết tạo thành sức mạnh thời đại.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước

GS.TS Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Xây dựng XHCN trong điều kiện một đất nước nông nghiệp có điểm xuất phát thấp không đi qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa; Xây dựng lý luận, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh; Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân, gắn liền với nền dân chủ XHCN...

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu cần nắm được sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc vận dụng phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” về phong cách học tập tinh thần xử lý mọi việc, quán triệt sâu sắc chân lý phổ biến của Chủ nghĩa Mác - Lê nin, bám sát, kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, không ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới, phù hợp với xu thế của thời đại.

Mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần lời căn dặn của Người về “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, sự tồn vong của chế độ và sự phát triển của đất nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho con đường Cách mạng Việt Nam

Tại hội thảo, đại biểu đã được nghe Nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan chia sẻ những kỷ niệm, câu chuyện ý nghĩa về vị lãnh tụ giản dị, thân tình và luôn thực hành “nói đi đôi với làm”.

Cũng tại hội thảo, đại biểu đã tham luận làm rõ hơn nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh với sự nghiệp đổi mới và phát triển, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; Mặt trận Việt Minh và bài học phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong tình hình hiện nay; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Đại biểu cũng phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng Công an nhân dân; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong sự nghiệp đổi mới và phát triển đát nước hiện nay; quan điểm của Hồ Chí Minh về kết hợp và phát huy vai trò của các thành phần kinh tế trong phát triển đất nước; văn hóa hòa bình của Hồ Chí Mnh và ý nghĩa thời đại.

Phát biểu kết luận hội thảo, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao các tham luận được trình bày tại hội thảo và các bản tham luận được gửi về hội thảo.

Các tham luận đã khẳng định cuộc đời sự nghiệp cách mạng cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các giá trị to lớn trong đạo đức, tư tưởng, phong cách Người để lại...

Đồng chí Võ Văn Thường khẳng định, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhân dân luôn kiên định lý tưởng mục tiêu lấy chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chi nam cho mọi hành động. Đây vừa là nhu cầu vừa là yêu cầu có tính nguyên tắc trong công cuộc đổi mới hiện nay.

Tư tưởng Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước

Thu Hà


Thu Hà

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]