(Baohatinh.vn) - 220 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các ban, phòng, ngành, đoàn thể tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa được nghe quán triệt các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng tới Nhân dân

220 đại biểu là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các ban, phòng, ngành, đoàn thể tại Thạch Hà (Hà Tĩnh) vừa được nghe quán triệt các nghị quyết, kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương.

Sáng 10/11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị triển khai, học tập, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 12); Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 6/9/2022 của Tỉnh ủy (gọi tắt là Kế hoạch 115), Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 34-KL/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến 2030; Hướng dẫn số 25-HD/BCĐTW ngày 01/8/2022 của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (gọi tắt là Hướng dẫn 25); triển khai chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 20-NQ/TW, 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng tới Nhân dân

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Mở đầu hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Đặng Quốc Thiện - Trưởng Công an huyện quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết 12. Nghị quyết gồm 4 quan điểm chỉ đạo, 7 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm với mục tiêu toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, nắm bắt được thời cơ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng tới Nhân dân

Thượng tá Đặng Quốc Thiện phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Văn Sáu đã thông qua chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW, 20-NQ/TW, 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII.

Tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng tới Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Văn Sáu thông qua chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết 18, 19.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18 đề ra các nhiệm vụ, giải pháp như: Thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quản lý, sử dụng đất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai; đổi mới, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19 với mục tiêu tổng quát là phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Nông thôn phát triển toàn diện, có kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ, hiện đại, cơ cấu kinh tế và hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, môi trường sống an toàn, lành mạnh, giàu bản sắc văn hoá dân tộc...

Tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng tới Nhân dân

Phó Chủ tịch UBND huyện Thạch Hà Nguyễn Bá Hà triển khai chương trình hành động Nghị quyết 20.

Mục tiêu của chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 là phát triển kinh tế tập thể đảm bảo hiệu quả, bền vững, cùng với kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân với nhiều mô hình hợp tác, liên kết trên cơ sở tôn trọng bản chất, giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể; góp phần nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của các thành viên, hộ gia đinh.

Tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng tới Nhân dân

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bùi Thị Hoàng Oanh phổ biến Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW.

Nhiệm vụ được Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21 đề cập tới là củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe quán triệt thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030; kế hoạch số 115; Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 16/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Hướng dẫn số 25.

Tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng tới Nhân dân

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ, đầy đủ nội dung của nghị quyết, hướng dẫn, kế hoạch, chương trình để có định hướng trong thực hiện phù hợp, hiệu quả, sát đúng với tình hình thực tiễn của mỗi địa phương, đơn vị.

Các đảng bộ, chi bộ khẩn trương tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nghiêm túc, sâu rộng, hiệu quả trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên. Tập trung công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp Nhân dân.

Tin liên quan:

Thùy Dương


Thùy Dương

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]