5 ngân hàng ở Hà Tĩnh giải ngân hơn 22,7 tỷ đồng gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm

(Baohatinh.vn) - 5 ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đã giải ngân 22,724 tỷ đồng gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh.

Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh (tổng gói hỗ trợ khoảng 40.000 tỷ đồng). Chính sách này được kỳ vọng là “phao cứu sinh” của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh trong bối cảnh hậu COVID-19.

5 ngân hàng ở Hà Tĩnh giải ngân hơn 22,7 tỷ đồng gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh là 1 trong 5 ngân hàng trên địa bàn phát sinh dư nợ gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm.

Ngay khi Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã ban hành Thông tư số 30/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, NHNN Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền chính sách đến người dân, HTX, doanh nghiệp. Đồng thời, rà soát các khoản vay được giải ngân trong năm 2022 mà khách hàng có đơn đề nghị được hỗ trợ lãi suất để triển khai chính sách đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

5 ngân hàng ở Hà Tĩnh giải ngân hơn 22,7 tỷ đồng gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ AZ Home HT (TP Hà Tĩnh) đã được Ngân hàng ACB Hà Tĩnh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm.

Theo đó, NHNN tỉnh Hà Tĩnh triển khai hội nghị trực tuyến triển khai, giải đáp khó khăn, vướng mắc liên quan đến chính sách; phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp với sự tham gia của một số sở, ngành, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các ngân hàng thương mại và hơn 50 doanh nghiệp trên địa bàn. Đây là những diễn đàn nhằm triển khai, giải đáp ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp về chính sách hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP.

Tính đến ngày 30/11/2022, có 5 ngân hàng thương mại trên địa bàn đã phát sinh dư nợ đối với gói vay ưu đãi này. Đó là các chi nhánh ngân hàng: Agribank Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh II, Vietinbank Hà Tĩnh, Vietcombank Hà Tĩnh và ACB Hà Tĩnh, giải ngân cho 7 doanh nghiệp với doanh số cho vay được hỗ trợ là 22,724 tỷ đồng.

5 ngân hàng ở Hà Tĩnh giải ngân hơn 22,7 tỷ đồng gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm

Ngân hàng Vietinbank Hà Tĩnh giải ngân gói hỗ trợ lãi suất 2%/năm đảm bảo đúng đối tượng.

Ngày 20/5/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách Nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh.

Nghị định này quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối với các khoản vay bằng đồng Việt Nam phát sinh từ hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại đối với khách hàng là doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh thuộc một trong các đối tượng sau:

(1) Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành: hàng không; vận tải kho bãi; du lịch; dịch vụ lưu trú ăn uống; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo; xuất bản phần mềm; lập trình máy tính và hoạt động liên quan; hoạt động dịch vụ thông tin, trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên.

(2) Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Mức lãi suất hỗ trợ đối với khách hàng là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định.

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast