Bám sát Chỉ thị 35, linh hoạt trong xây dựng báo cáo chính trị Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh như vậy trong kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh nghe và cho ý kiến về Dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, diễn ra chiều 4/10.

Bám sát Chỉ thị 35, linh hoạt trong xây dựng báo cáo chính trị Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng và các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy cùng dự.

Thực hiện kế hoạch xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo xây dựng Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội Đại biểu khóa XIX nhiệm kỳ 2020 -2025.

Đến nay, qua 3 lần lấy ý kiến góp ý, bổ sung, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đã chỉ đạo tổ biên tập tiếp thu tối đa các ý kiến của các thành viên và xây dựng Dự thảo Đề cương sơ bộ.

Bám sát Chỉ thị 35, linh hoạt trong xây dựng báo cáo chính trị Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX

Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Hà Văn Hùng cho ý kiến về bố cục Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị

Theo đó, các nội dung về chủ đề đại hội, phương châm đại hội, các khâu đột phá, bài học kinh nghiệm, nhiệm vụ trọng tâm và bố cục của đề cương sơ bộ tiếp tục có các phương án cần thống nhất thực hiện.

Tại cuộc họp, các đại biểu cho rằng, việc xây dựng báo cáo chính trị phải bám sát cương lĩnh chính trị của Đảng, thể hiện được tầm nhìn, bản lĩnh, ý chí, sức mạnh đoàn kết của toàn Đảng, toàn dân; phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế trên tất cả các lĩnh vực… Do vậy, một số vấn đề cần phải bao quát, tổng thể, tránh chi tiết, ngôn ngữ, câu từ phải đảm bảo tính thống nhất…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Đây là nội dung đặt biệt quan trọng nên cần tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong triển khai thực hiện.

Bám sát Chỉ thị 35, linh hoạt trong xây dựng báo cáo chính trị Đảng bộ Hà Tĩnh khóa XIX

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Tuy vậy, không quá máy móc mà có sự linh hoạt nhất định, đặc biệt trong một số nội dung như bố cục, trình bày…

Trên cơ sở các ý kiến góp ý trực tiếp và góp ý bằng văn bản, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo Tiểu ban Văn kiện đại hội; Tổ giúp việc tiếp thu các ý kiến để tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề cương sơ bộ Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast