Báo chí trong dòng chảy của cách mạng Việt Nam

(Baohatinh.vn) - Ngày 21/6/1925, Báo Thanh niên do Nguyễn Ái Quốc ra số đầu tiên. Kể từ đó, báo chí cách mạng đóng vai trò chủ đạo trên mặt trận tuyên truyền để tập hợp quần chúng đứng lên đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

DSC_0558 mm.jpg
Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm Tòa soạn Báo Hà Tĩnh và trò chuyện, động viên đội ngũ sản xuất chương trình tại trường quay truyền hình (tháng 2/2024)

Nhận biết vai trò quan trọng của báo chí đối với sự nghiệp cách mạng, Nguyễn Ái Quốc đã sớm tiếp cận với lĩnh vực này. Người đã sáng lập Báo Thanh niên, ra số đầu tiên vào ngày 21/6/1925. Kể từ đó, báo chí cách mạng đóng vai trò chủ đạo cùng với các tổ chức báo chí yêu nước tiến bộ góp phần quan trọng trên mặt trận tuyên truyền để tập hợp quần chúng đứng lên đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc của Đảng và của Nhân dân ta.

Tôn chỉ, mục đích của báo chí cách mạng gắn liền với đường lối cách mạng của Đảng, còn hệ thống báo chí nói chung (không kể đến báo chí phản động), ra đời từ cuối thế kỷ XIX vừa có phần chung giao thoa với nền báo chí cách mạng như yêu cầu dân sinh, dân chủ, chống áp bức bóc lột, đấu tranh đòi giải phóng dân tộc..., nhưng vẫn có những khác biệt như là thiếu định hướng chính trị, thiếu sự kiên định, dao động về tư tưởng. Công bằng mà nói, trước sự biến động của thời cuộc với sự nhạy cảm của người làm báo, lực lượng báo chí này cũng đã có những đóng góp nhất định vào sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Trên tổng thể, từ sự ra đời phôi thai như: Gia Định báo (1865-1910), Đại Nam đồng văn nhật báo (1891-1907), Nông-cổ Mín-đàm (1901-1921)… cho đến khi xuất hiện báo chí cách mạng (1925) có sự đan xen giữa báo chí cách mạng với báo chí có xu hướng tiến bộ như: Công Luận báo (1916-1939), Nam Phong tạp chí (1917-1939), Phong Hóa - Ngày Nay (1932-1940), Tri Tân (1941-1946)… Một bộ phận báo chí tiến bộ trong vùng tạm chiếm và ở miền Nam trước giải phóng với nhiều sắc thái và hình thức khác nhau với xu hướng tiến bộ như: Việt bút, Văn hóa, Việt báo Tân việt, Tia sáng, Sài Gòn mới… đều góp phần tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chống thực dân và đế quốc xâm lược, đòi quyền dân sinh, dân chủ, tiến bộ xã hội, thống nhất đất nước.

1a2.jpg
Báo chí cách mạng đóng vai trò chủ đạo trên mặt trận tuyên truyền để tập hợp quần chúng đứng lên đấu tranh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hệ thống báo chí nằm ngoài tổ chức và sự lãnh đạo của Đảng qua các giai đoạn lịch sử đều bị chi phối của cơ chế thị trường, vai trò cá nhân của chủ báo gắn liền với sự cạnh tranh, đua chen, trục lợi, cơ hội, đồng thời cũng phải chịu sự kiểm duyệt và quản lý nghiêm ngặt của chính quyền thực dân. Trong điều kiện như vậy nhưng báo chí với đội ngũ ký giả tự do đa phần là trí thức vẫn bằng nhiều cách để đề cao truyền thống văn hóa dân tộc, khơi gợi tinh thần yêu nước chống ngoại xâm. Như là chủ bút Tạp chí Nam Phong - ông Phạm Quỳnh (1892-1945) với phương châm cách tân thích hợp, đề xuất việc học Quốc ngữ, đã chủ động rung lên tiếng chuông trước quốc dân đồng bào và các nhà chức trách đương thời về quyền lợi dân tộc và tiến bộ xã hội... Hay như với Phan Khôi (1887-1959) đã cùng với hàng ngũ báo giới Bắc - Trung - Nam phát động cuộc tranh đấu đòi giảm sưu thuế, đòi quyền dân chủ, chống áp bức bóc lột… Rồi đến Hàn Mạc Tử (1912-1940) là nhà thơ trẻ góp phần khơi nguồn phong trào thơ mới nhưng lại là người có nhiều ghi chép, phóng sự đăng trên các mặt báo, tạp chí thể hiện lòng nhân ái, tình yêu đất nước, ca ngợi các chí sĩ cách mạng như: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh.

Có thể nói từ khi Báo Thanh niên ra đời (1925), báo chí cách mạng mặc dù hoạt động bí mật, nửa bí mật nhưng đã có tác động đến bộ phận báo chí công khai, cuốn hút họ cùng chung sức để góp phần vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng hướng đến thành công Cách mạng Tháng Tám 1945.

111b.jpg
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí địa phương nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).

Sau Cách mạng Tháng Tám 1945 đến năm 1975, báo chí trong vùng Pháp tạm chiếm (1945-1954) ở Hà Nội và báo chí ở miền Nam bước vào thời kỳ chuyên nghiệp hóa và ý thức rõ về vai trò của ngôn luận. Suốt chặng đường dài ở miền Nam đã xuất hiện nhiều học giả, chủ bút mang tầm đương đại như: Nguyễn Kim Bắc, Trần Ngọc Sơn, Lý Quý Chung, Phạm Thế Truyền, Thanh Lộc, Lý Chánh Trung… Mặc dù báo chí công khai hướng theo quy luật thị trường phát triển tự nhiên có sự phân hóa và phân cực nhưng các nhà báo chân chính vẫn ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, nói lên tiếng nói chính nghĩa, tố cáo tội ác bọn xâm lược và ngụy quân, ngụy quyền..., phù hợp với đường lối cách mạng của Đảng và Mặt trận Giải phóng.

Ở Việt Nam, báo chí ra đời chủ yếu là vào đầu thế kỷ XX, qua một thời gian phát triển thì bắt gặp được dòng báo chí cách mạng. Từ trong đêm đen nô lệ, Báo Thanh niên như một tia sáng mang tầm thời đại đã bắt nhịp được xu thế và mở rộng khả năng tuyên truyền, phối hợp liên kết, góp phần gây dựng thành các phong trào như: Vô sản hóa, Đông Kinh nghĩa thục, Mặt trận bình dân, Mặt trận Việt Minh… Dòng báo chí cách mạng đã giác ngộ, gây dựng, lôi cuốn được số đông những văn nghệ sĩ, trí thức có tên tuổi đương thời từng gắn bó với các tổ chức Tự Lực văn đoàn, báo Phong Hóa - Ngày Nay như: Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Huy Cận, Xuân Diệu, Chế Lan Viên..., giúp họ chuyển hóa gia nhập vào nền văn học và báo chí cách mạng.

111ab.jpg
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nguyễn Xuân Hải trao giải A cho 2 nhóm tác giả đạt Giải Báo chí Trần Phú.

Điểm qua những chặng đường phát triển của báo chí Việt Nam cho thấy mối quan hệ giữa dòng báo chí cách mạng đóng vai trò chủ lưu và các chi lưu theo xu hướng tiến bộ có sự tiếp nối, kế thừa và giao thoa, song, nền báo chí cách mạng luôn đóng vai trò chủ đạo và định hướng cho nền báo chí Việt Nam trong tiến trình đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc theo con đường Đảng vạch ra. Trưởng thành cùng đất nước, trải qua nhiều chặng đường của cách mạng, các chi lưu với sự từng trải và nhạy cảm ngày càng nhận rõ được sự đúng đắn và tất yếu của con đường cách mạng đã hội nhập vào dòng chủ lưu của báo chí cách mạng để cùng phát triển và hướng tới những phương thức hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, đa dạng, phong phú.

Trong công cuộc đổi mới hiện nay, trước xu thế hội nhập của không gian mạng và với nhiều nguồn thông tin đa chiều, báo chí cần xác định rõ vai trò định hướng quan trọng là tiếng nói của Đảng, của Nhà nước và của Nhân dân, vì độc lập dân tộc và CNXH, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.

Chủ đề NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21-6

Đọc thêm

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Mỗi thanh niên Hà Tĩnh là một "đại sứ" du lịch

Không chỉ linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các công trình, phần việc, thanh niên Hà Tĩnh còn tích cực tích lũy kiến thức nhằm hướng tới mục tiêu trở thành những hướng dẫn viên, “đại sứ” du lịch.
Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vì sao là Vĩ tuyến 17?

Vĩ tuyến 17 - nơi ghi dấu nỗi đau chia cắt Nam-Bắc gần 21 năm cũng là nơi tỏa sáng niềm tin bất diệt vào hòa bình, thống nhất của lịch sử đấu tranh bất khuất trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam. Vì sao vĩ tuyến 17 lại được lựa chọn để gánh vác một phần lịch sử bi hùng của đất nước? Lật lại những trang lịch sử Ngoại giao Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn sự lựa chọn này của lịch sử 70 năm về trước.
Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Danh dự của người đảng viên và sự thức tỉnh, cảnh tỉnh

Người sống có liêm sỉ, danh dự là người trung hiếu, tiết nghĩa. Đó là nền tảng đạo đức của con người chân chính. Đối với người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, liêm sỉ, danh dự lại càng phải luôn luôn được coi trọng.
Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Thắng lợi to lớn trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc

Cách đây 70 năm, trải qua tám phiên họp toàn thể và 23 phiên họp hẹp cùng hàng loạt cuộc tiếp xúc song phương và đa phương, Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Ðông Dương được ký kết, với ba Hiệp định đình chỉ chiến sự riêng rẽ ở Việt Nam, Lào, Campuchia. Ngày 21/7/1954, các bên tham gia đã đồng thuận đưa ra Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị Geneva. Ba Hiệp định đình chỉ chiến sự ở ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Tuyên bố cuối cùng về Hội nghị là những văn kiện pháp lý quốc tế đa phương đầu tiên của nước ta.
Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: 'Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất'

Nhớ lại lời căn dặn tâm huyết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đồng chí đã vào cõi vĩnh hằng, mỗi cán bộ đảng viên hãy biến nhận thức thành hành động cách mạng thiết thực, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo, chức vụ càng cao trách nhiệm càng lớn, ảnh hưởng càng rộng thì việc giữ gìn danh dự, uy tín cho mình, cho Đảng càng có ý nghĩa quan trọng.
Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Danh sách Ban Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng ban Lễ tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Để tỏ lòng tiếc thương và tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyết định tổ chức tang lễ đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với nghi thức Quốc tang.
Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Kỷ niệm những lần được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần về thăm và làm việc tại Hà Tĩnh. Khi còn là lãnh đạo ở huyện Can Lộc, rồi ngành VH-TT&DL tỉnh, tôi được phép nhiều lần tham gia đón tiếp, gần gũi Tổng Bí thư. Mỗi lần gặp như thế đều để lại trong tôi những kỷ niệm đẹp...
Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tiếp tục nghiên cứu, phát huy trường phái đối ngoại, ngoại giao mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”

Tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Hội nghị Đối ngoại toàn quốc lần đầu tiên) được tổ chức vào ngày 14/12/2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá "chúng ta đã xây dựng nên một trường phái đối ngoại và ngoại giao rất đặc sắc và độc đáo của Thời đại Hồ Chí Minh, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam", “gốc vững, thân chắc, cảnh uyển chuyển” (“Thân gầy guộc, lá mong manh, mà sao nên lũy, nên thành tre ơi!”), thấm đượm tâm hồn, cốt cách và khí phách của dân tộc Việt Nam.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sống mãi trong lòng cán bộ, đảng viên, Nhân dân Hà Tĩnh

Trái tim lớn đã ngừng đập nhưng hình ảnh và những đóng góp to lớn cho Đảng, cho dân tộc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mãi mãi sống trong lòng cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước nói chung, Hà Tĩnh nói riêng, trở thành động lực quan trọng, góp sức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.