BTV các huyện ủy Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ năm 2024

(Baohatinh.vn) - Thời gian tới, BTV huyện ủy, BCH đảng bộ các huyện Thạch Hà và Lộc Hà (Hà Tĩnh) tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, nhạy bén, linh hoạt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đảng, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN...

Chiều 25/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và đại diện lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy tham dự.

BTV các huyện ủy Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ năm 2024

Đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, mặc dù triển khai nhiệm vụ trước bối cảnh không ít khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể cấp tỉnh, sự nỗ lực vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà đã chỉ đạo công tác xây dựng Đảng và các nhiệm vụ chính trị, đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; các mũi đột phá được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả; có 22/24 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra.

Công tác chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, kịp thời với nhiều hình thức sáng tạo, linh hoạt. Có nhiều cách làm hiệu quả trong học và làm theo Bác, tạo lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm thực hiện công tác đảng viên, trong năm, kết nạp 212 đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng được tăng cường và thi hành nghiêm túc. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể bám sát nhiệm vụ chính trị.

BTV các huyện ủy Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ năm 2024

Thường trực Huyện ủy Thạch Hà chủ trì hội nghị.

Về lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023, thu ngân sách ước đạt hơn 1.595 tỷ (đạt 158% kế hoạch tỉnh giao); thu hút đầu tư 5 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư 3.632 tỷ đồng, bằng 350,8% so với năm 2022; giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 3.482 tỷ đồng; tốc độ phát triển tăng 3,05% so với năm 2022.

Trong xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện có thêm 2 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, nâng tổng số xã đạt NTM nâng cao là 10 xã. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM năm 2023 gần 7.000 tỷ đồng.

Năm 2024, Thạch Hà tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mũi đột phá nhiệm kỳ 2020 - 2025. Cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, đề án, kế hoạch của Trung ương, của BCH Đảng bộ tỉnh, BCH Đảng bộ huyện đã ban hành. Tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư; tập trung cao độ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu ngân sách, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm của cán bộ, công chức.

Một số chỉ tiêu cụ thể gồm: phấn đấu kết nạp 270 đảng viên; tổng thu ngân sách trên địa bàn 355 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 2.700 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 53,3 triệu đồng/người; hoàn thành 1 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đề nghị, thời gian tới, BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt, nhạy bén, linh hoạt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ công tác Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

BTV các huyện ủy Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng và triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp; tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh... Thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu ngân sách; phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh thu hút đầu tư; quyết liệt triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện NTM nâng cao; phát triển văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh...

BTV các huyện ủy Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ năm 2024

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm trong thời gian tới để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện khóa XXX.

Tại hội nghị, huyện Thạch Hà đã tiến hành ký kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2024; tặng giấy khen cho 9 tập thể và 60 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng; 8 tập thể, 9 cá nhân và 5 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Thạch Hà chung sức xây dựng NTM năm 2023”.

BTV các huyện ủy Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Võ Hồng Hải và lãnh đạo các sở, ngành, huyện Thạch Hà trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Chiều 25/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và lãnh đạo một số sở, ban, ngành tham dự.

BTV các huyện ủy Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ năm 2024

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2023, Đảng bộ huyện Lộc Hà đã tập trung chăm lo công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Theo đó, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã được thực hiện thường xuyên, sâu rộng; công tác tổ chức, cán bộ, bộ máy được chăm lo, kiện toàn, kết nạp mới 106 đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng được tăng cường...

Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở Lộc Hà ngày càng được nâng cao, đã góp phần tham gia giám sát, phản biện xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được tăng cường. Công tác tổ chức chính quyền có nhiều đổi mới. Công tác cải cách tư pháp được chú trọng...

BTV các huyện ủy Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ năm 2024

Bí thư Huyện ủy Lộc Hà Nguyễn Thế Hoàn định hướng thảo luận, trao đổi công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, trong tổng số 32 chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH đã có 25 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; tổng giá trị sản xuất đạt 4.182 tỷ đồng (tăng 9,34% so với cùng kỳ); thu ngân sách trên địa bàn đạt 141 tỷ đồng; NTM có nhiều chuyển biến tích cực, địa phương đã được đề xuất Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn NTM; lĩnh vực VH-XH tiếp tục đạt kết quả khá toàn diện; an sinh xã hội được chăm lo...

Với chức trách, nhiệm vụ được giao, các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở đã hoạt động tích cực, sâu sát, kịp thời nắm bắt tình hình và chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, các đoàn công tác xác định các nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở là: nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; xây dựng thôn, tổ dân phố vững mạnh; thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH; tập trung xây dựng NTM, đô thị văn minh; đẩy mạnh xây dựng phát triển các mô hình kinh tế, chuyển đổi, tích tụ ruộng đất; giữ vững QP-AN...

Phát huy kết quả đạt được, năm 2024, Đảng bộ huyện Lộc Hà tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy hiệu quả hoạt động các đoàn công tác chỉ đạo cơ sở để làm tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN. Phấn đấu trong năm kết nạp 80 đảng viên mới, có trên 70% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 100% chính quyền, MTTQ và các đoàn thể “hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Giá trị sản xuất theo giá hiện hành 4.250 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 50 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách đạt 120 tỷ đồng, các xã tiếp tục giữ vững đạt chuẩn tiêu chí NTM, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,5%, có 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện và đảm bảo trật tự an toàn xã hội...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng nhấn mạnh, BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện Lộc Hà phải nâng cao công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của tỉnh, của huyện đã ban hành từ đầu nhiệm kỳ đến nay và có sự đánh giá, soát xét nghiêm túc để chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn trong thời gian tới.

BTV các huyện ủy Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Huyện cũng cần phải bám sát chương trình công tác trọng tâm năm 2024 của tỉnh và rà soát chương trình công tác toàn khóa để xác định các nhiệm vụ cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Qua đó, tạo được bứt phá trong thực hiện, quyết liệt trong lãnh đạo và điều hành, cụ thể từng công việc, đoàn kết trong những việc khó...

Trưởng ban Tuyên giáo Tinh ủy cũng đề nghị BTV Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện Lộc Hà thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm khác như: kịp thời định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao vì sự phát triển chung; cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần gương mẫu, làm việc hết trách nhiệm; tiếp tục xác định rõ những tiềm năng, lợi thế để phát triển KT-XH; tập trung “nâng chất” các tiêu chí xã NTM, huyện NTM; chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị tại cơ sở...

BTV các huyện ủy Thạch Hà, Lộc Hà triển khai nhiệm vụ năm 2024

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng và Bí thư Huyện ủy Lộc Hà trao giấy khen cho 6 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng Đảng năm 2023.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thông báo của Bộ Chính trị về tình hình sức khỏe của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Thời gian qua, theo yêu cầu của Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa điều hành công việc, vừa điều trị, chăm sóc sức khỏe. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và đồng chí Thường trực Ban Bí thư đã trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung huy động đội ngũ các giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, chuyên gia đầu ngành và những điều kiện thuận lợi nhất để điều trị, chăm sóc sức khỏe cho đồng chí Tổng Bí thư.
Các vấn đề về xây dựng "nóng" nghị trường

Các vấn đề về xây dựng "nóng" nghị trường

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Quốc Hà là người đăng đàn trả lời chất vấn với các nội dung xoay quanh xây dựng nhà ở xã hội, tiến độ lập quy hoạch đô thị, dự án trong quy hoạch không được triển khai…