Can Lộc tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm

(Baohatinh.vn) - 6 tháng cuối năm ở Can Lộc (Hà Tĩnh) xác định tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động nắm bắt thông tin để kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Sáng 14/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX; công tác GPMB dự án cao tốc Bắc-Nam đoạn đi qua Can Lộc.

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống chủ trì cuộc họp.

Can Lộc tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm

Bí thư Huyện ủy Can Lộc Nghiêm Sỹ Đống chủ trì buổi họp.

Từ sự linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội cùng với sự chung sức đồng lòng của người dân, 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu KT-XH trên địa bàn Can Lộc tiếp tục có những khởi sắc; đời sống Nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị được tăng cường.

Trên lĩnh vực kinh tế, vụ xuân năm 2022 đạt năng suất đạt 58,67 tạ/ha. Tiếp tục thực hiện đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, đến nay toàn huyện đã triển khai được hơn 2.200 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm có sự tăng trưởng, công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện hiệu quả.

Can Lộc tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Võ Xuân Linh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm.

Trong công tác xây dựng NTM, đô thị văn minh, BTV Huyện ủy và Ban Chỉ đạo cấp huyện cùng các đoàn công tác, tổ chỉ đạo kiểm tra, giám sát cơ sở đã thường xuyên làm việc, soát xét việc thực hiện các nhiệm vụ, các tiêu chí; tăng cường công tác kiểm tra, giao ban tại cơ sở; tập trung hướng dẫn các địa phương đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí NTM, đô thị văn minh.

Can Lộc tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm

Trưởng phòng NN&PTNN Phan Cao Kỳ: Cần tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện đề án tập trung ruộng đất, hình thành vùng sản xuất quy mô lớn để xây dựng phương án thực hiện bền vững.

Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 150 tỷ đồng, bằng 75% kế hoạch HĐND huyện giao; phần lớn các sắc thuế được giao cơ bản đạt từ 50% kế hoạch trở lên. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản triển khai theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công các công trình; tổng giá trị đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm ước đạt 732,587 tỷ đồng.

Can Lộc tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm

Trưởng phòng TN&MT Trần Đình Việt: Phòng tiếp tục tập trung giải quyết những tồn đọng, vướng mắc về vấn đề đất đai để xúc tiến việc áp giá, đền bù cho người dân thỏa đáng.

Đối với việc triển khai GPMB Dự án cao tốc Bắc - Nam, đến nay, Ban QLDA Thăng Long đã bàn giao 1.351 mốc GPMB với 19,43/19,43km. Trên cơ sở đó Hội đồng bồi thường - GPMB huyện đã tổ chức kiểm đếm 234 hộ có đất nông nghiệp tại xã Kim Song Trường, thị trấn Đồng Lộc. Lập quy hoạch xây dựng 5 khu TĐC tại các xã Kim Song Trường, Trung Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc.

Huyện cũng đã sẵn sàng các kế hoạch để chuẩn bị cho việc tổ chức Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX.

Can Lộc tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Thị Thanh Hoài: Thời gian tới, ban sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, góp phần triển khai hiệu quả chủ trương, chính sách.

Về văn hóa - giáo dục có nhiều kết quả nổi bật; công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm có nhiều khởi sắc; hoạt động phòng chống dịch COVID-19 được các địa phương bám sát thực hiện. QP-AN được đảm bảo.

Đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới trong chỉ đạo thực hiện. Huyện đã tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; triển khai mạnh mẽ công tác phát triển đảng viên; ban hành các quy định về công tác cán bộ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí được siết chặt.

Can Lộc tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm

Chủ tịch UBND huyện Đặng Trần Phong: Vấn đề xây dựng NTM còn gặp nhiều khó khăn, bởi các tiêu chí ngàng càng nâng cao, nguồn lực giảm, việc duy trì cảnh quan còn hạn chế, vì thế cần có sự đánh giá, rà soát để có sự định hướng, giải pháp cụ thể

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận phân tích hạn chế, đề xuất 12 nhóm giải pháp để khắc phục khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các phòng, ban chuyên môn và Nhân dân trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đặc biệt là trong chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách, GPMB cao tốc Bắc-Nam...

Can Lộc tạo sự đồng thuận, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm

Bí thư Huyện ủy Nghiêm Sỹ Đống kết luận tại cuộc họp.

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Bí thư Huyện ủy đề nghị các đồng chí trong BTV Huyện ủy đôn đốc, chỉ đạo các địa phương sơ kết công tác xây dựng đảng và các nhiệm vụ chính trị một cách nghiêm túc để đánh giá kết quả, xác định hạn chế và tìm giải pháp khắc phục.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền, chủ động nắm bắt thông tin để kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, đặc biệt là thực hiện tốt công tác GPMB tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua huyện Can Lộc.

Trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội, cần tập trung đẩy mạnh thu hút đầu tư; tăng cường công tác quảng bá du lịch; đối với công tác NTM cần chỉ đạo quyết liệt và đầu tư theo hướng trọng tâm, trọng điểm.

Tiếp tục giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế về con người, đội ngũ cán bộ cơ sở để tạo sự đồng thuận, nhất trí trong việc chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast