Chỉ rõ yếu kém để có giải pháp quản lý hiệu quả dự án đầu tư xây dựng

(Baohatinh.vn) - Chiều 3/10, Đoàn giám sát HĐND tỉnh Hà Tĩnh có buổi làm việc với Sở KH&ĐT và một số sở, ngành về tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh: Nguyễn Thị Nữ Y, Võ Hồng Hải và Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Trần Viết Hậu chủ trì buổi làm việc.

chi ro yeu kem de co giai phap quan ly hieu qua du an dau tu xay dung

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Có đánh giá đúng thực trạng tình hình, tiến độ xây dựng cơ bản, chỉ ra những khó khăn, yếu kém về hiệu quả đầu tư, quản lý nợ… nhằm có giải pháp hữu hiệu

Tại buổi làm việc, Sở KH&ĐT, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước và một số cơ quan liên quan báo cáo về tình hình các dự án đầu tư công trên địa bàn.

chi ro yeu kem de co giai phap quan ly hieu qua du an dau tu xay dung

Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Lê Văn Lượng báo cáo tình hình tiến độ, hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2011-2017, việc quản lý đầu tư xây dựng tuân thủ các quy định của pháp luật. Các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực đầu tư xây dựng đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành trung ương xử lý kịp thời nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc; hướng dẫn chủ đầu tư, ban quản lý dự án triển khai đúng tiến độ, đảm bảo trình tự, thủ tục; khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, chống thất thoát, lãng phí; đảm bảo tính công khai, minh bạch.

chi ro yeu kem de co giai phap quan ly hieu qua du an dau tu xay dung

Phó Giám đốc Sở Tài chính Phùng Thị Nguyệt: Sở tiếp tục cung cấp số liệu, bổ sung danh mục các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả để hoàn thiện báo cáo gửi đoàn giám sát.

Theo báo cáo của Sở KH&ĐT, giai đoạn 2011-2017, đã thẩm định, phê duyệt 583 dự án với tổng mức đầu tư 21.733 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn trước 2015, công tác thẩm định, phê duyệt dự án còn có sự chủ quan; mặt khác, do Chính phủ thực hiện chính sách cắt giảm đầu tư công, kiềm chế lạm phát nên nhiều dự án chậm tiến độ. Giai đoạn sau 2015, các dự án trước khi phê duyệt đã cơ bản xác định được nguồn vốn và thời gian cấp vốn nên số dự án chậm tiến độ giảm đáng kể.

chi ro yeu kem de co giai phap quan ly hieu qua du an dau tu xay dung

Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Nguyễn Tiến Dũng: Đề nghị HĐND tỉnh sớm có chỉ đạo các cấp, ngành, chủ đầu tư tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán để thực hiện giải ngân.

Các công trình kết cấu hạ tầng quan trọng của tỉnh được đầu tư, đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Về lĩnh vực tài chính, việc quyết toán vốn đầu tư theo niên độ ngân sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định của Bộ Tài chính; công tác cân đối ngân sách và duyệt dự toán đáp ứng tiến độ giải ngân, đúng quy định, không để xẩy ra các sơ suất như: Chuyển nguồn hạn quá mức, quá dự toán, quá kế hoạch vốn được duyệt…

chi ro yeu kem de co giai phap quan ly hieu qua du an dau tu xay dung

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Văn Tình: Sự phối hợp của một số sở ngành trong thời gian qua về quản lý đầu tư vẫn còn thiếu chặt chẽ, một số địa phương thiếu sự quan tâm đúng mức.

Góp ý tại buổi làm việc, nhiều đại biểu cho rằng, một số quy hoạch đầu tư trong thời gian qua vẫn chưa phù hợp với sự phát triển của địa phương; công tác tham mưu phê duyệt dự án còn nhiều hạn chế; ý thức chấp hành thanh tra, xử phạt của các đơn vị triển khai dự án khi vi phạm chưa cao; sự phối hợp của một số sở, ngành về quản lý đầu tư còn thiếu chặt chẽ, một số địa phương thiếu sự quan tâm đúng mức.

chi ro yeu kem de co giai phap quan ly hieu qua du an dau tu xay dung

Chánh Thanh tra tỉnh Võ Văn Phúc: Một số công trình dù đã hoàn thành nhưng công tác nghiệm thu vẫn còn chậm.

Một số đại biểu đề nghị HĐND tỉnh sớm chỉ đạo các cấp, ngành, chủ đầu tư tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán để giải ngân; các chủ đầu tư tổ chức nghiên cứu, cập nhật một số chính sách mới liên quan đến công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư; việc bố trí nguồn vốn cần bám sát các kế hoạch đã phê duyệt…

chi ro yeu kem de co giai phap quan ly hieu qua du an dau tu xay dung

Trưởng Ban KT-NS HĐND tỉnh Trần Viết Hậu: Sở Tài chính cần đốc thúc các chủ đầu tư thực hiện quyết toán các công trình để đảm bảo nguồn ngân sách tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị Sở KH&ĐT tiếp thu nghiêm túc ý kiến của các đại biểu, bổ sung báo cáo theo yêu cầu của thành viên đoàn giám sát. Bên cạnh đó, cung cấp đầy đủ các thông tin về hồ sơ các dự án mà đoàn lựa chọn giám sát; bố trí cán bộ tham gia các cuộc giám sát, khảo sát trực tiếp của đoàn giám sát.

chi ro yeu kem de co giai phap quan ly hieu qua du an dau tu xay dung

Các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thành báo cáo, đặc biệt là các đơn vị có dự án giám sát; bố trí lãnh đạo ngành tham gia giám sát cùng đoàn. Qua đó, HĐND tỉnh có đánh giá đúng thực trạng tình hình, tiến độ xây dựng cơ bản, chỉ ra những khó khăn, yếu kém về hiệu quả đầu tư, quản lý nợ… nhằm có giải pháp hữu hiệu tăng cường quản lý nhà nước, phát huy hiệu quả đầu tư.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast