Chỉ số cải cách hành chính TP Hà Tĩnh liên tục đứng đầu khối cấp huyện

(Baohatinh.vn) - Ngày 13/6, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y dẫn đầu có buổi làm việc với UBND TP Hà Tĩnh về công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2015 - 2018.

Chỉ số cải cách hành chính TP Hà Tĩnh liên tục đứng đầu khối cấp huyện

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, lãnh đạo UBND TP Hà Tĩnh và các đơn vị liên quan cùng dự.

Công tác CCHC trên địa bàn TP Hà Tĩnh từ năm 2015 - 2018 được cấp ủy, chính quyền quan tâm triển khai đồng bộ và hiệu quả. Nhờ đó, chỉ số CCHC thành phố 3 năm liên tục đứng thứ nhất trong các đơn vị cấp huyện.

6 nội dung quan trọng của CCHC đều có chuyển biến tích cực như công tác cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách hành chính công và hiện đại hóa nền hành chính.

Chỉ số cải cách hành chính TP Hà Tĩnh liên tục đứng đầu khối cấp huyện

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Phạm Hùng Cường trình bày báo cáo kết quả thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2015 -2018 tại TP Hà Tĩnh

Nhìn chung, chất lượng tiếp nhận, giải quyết TTHC ngày càng nâng lên. Đặc biệt, việc Trung tâm hành chính công TP Hà Tĩnh đi vào hoạt động đã mang lại hiệu quả thiết thực trong việc giải quyết các TTHC cho nhân dân.

Kết quả giải quyết TTHC trực tuyến mức độ 3, 4 bước đầu đạt kết quả tốt. Tinh thần, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng lên. Công tác CCHC được thực hiện hiệu quả đã góp phần phục vụ nhân dân tốt hơn, đồng thời phát huy nguồn lực, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Chỉ số cải cách hành chính TP Hà Tĩnh liên tục đứng đầu khối cấp huyện

Chánh Thanh Tra tỉnh Võ Văn Phúc: Nơi tiếp nhận hồ sơ tại cấp xã, phường cần được quan tâm, bố trí hợp lý, thuận tiện để phục vụ tối đa cho người dân khi đến làm việc.

Tuy vậy, công tác CCHC của TP Hà Tĩnh vẫn còn một số hạn chế như số lượng hồ sơ được tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính, giải quyết TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chưa nhiều; việc thực hiện tự chủ tài chính ở một số đơn vị chưa thực sự hiệu quả do chưa cân đối được nguồn kinh phí; hạ tầng công nghệ thông tin đã có sự quan tâm đầu tư nhưng chưa đáp ứng yêu cầu…

Chỉ số cải cách hành chính TP Hà Tĩnh liên tục đứng đầu khối cấp huyện

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền: TP Hà Tĩnh cần tiếp tục nghiên cứu kỹ để ban hành các văn bản theo đúng quy định để thực hiện hiệu quả cải cách thể chế.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát đánh giá cao công tác CCHC của TP Hà Tĩnh thời gian qua. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp như nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về CCHC; nghiên cứu các giải pháp để đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thực chất; xây dựng kế hoạch, phương án thực hiện chế độ tự chủ của từng đơn vị để thực hiện hiệu quả cải cách tài chính công…

Chỉ số cải cách hành chính TP Hà Tĩnh liên tục đứng đầu khối cấp huyện

Chủ tịch UBND TP Hà Tĩnh Trịnh Văn Ngọc tiếp thu và giải trình một số vấn đề liên quan.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đánh giá cao công tác CCHC của TP Hà Tĩnh giai đoạn 2015 - 2018. Đặc biệt ghi nhận sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ với những quy chế, quy chuẩn trong việc thực hiện công tác CCHC của TP Hà Tĩnh.

Chỉ số cải cách hành chính TP Hà Tĩnh liên tục đứng đầu khối cấp huyện

Để công tác CCHC của TP Hà Tĩnh đạt kết quả cao trong thời gian tới, cần tập trung chỉ đạo giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại sau các đợt thanh tra, kiểm tra công vụ về CCHC; thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện các quy phạm pháp luật liên quan; tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm soát, theo dõi quy trình tiếp nhận và xử lý, giải quyết hồ sơ TTHC cho người dân, doanh nghiệp; chú trọng công tác tuyên truyền, tư tưởng trong việc thực hiện các chủ trương sáp nhập bộ máy hành chính...

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.