(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chú trọng đấu tranh, trấn áp các băng, ổ nhóm, đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án; các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh tăng cường phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, pháo dịp Tết

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chú trọng đấu tranh, trấn áp các băng, ổ nhóm, đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để gây án; các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh tăng cường phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, pháo dịp Tết

Công an huyện Cẩm Xuyên vừa tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà đơn vị vận động thu hồi trên địa bàn trong thời gian qua.

Thời gian qua, chính quyền các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Tuy vậy, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo còn diễn ra phức tạp tại một số địa phương.

Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa của đất nước, địa phương, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh, các trường cao đẳng trên địa bàn, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo đến tận cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân.

Đồng thời, phát động mạnh mẽ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; gắn công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, đấu tranh tố giác đối với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với thực tế của ngành, đơn vị, địa phương.

Tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên và Nhân dân ký cam kết không tham gia sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT, pháo và có hình thức xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm khi để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo trong cơ quan, đơn vị, nhà trường hoặc liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh, sinh viên thuộc quyền quản lý.

UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác vận động Nhân dân giao nộp VK, VLN, CCHT và pháo.

Tăng cường công tác quản lý VK, VLN, CCHT đối với các tổ chức, cá nhân được phép trang bị, sử dụng; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm và chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này.

Tập trung lực lượng phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm và vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo. Trong đó, chú trọng đấu tranh, trấn áp các băng, ổ nhóm, đối tượng tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT để gây án; các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp lựa chọn các vụ án điển hình để tổ chức xét xử lưu động, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, cảng biển, tại các nhà ga, bến tàu, bến xe, trung tâm thương mại, chợ để phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép các loại VK, VLN, CCHT và pháo.

Hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức ký cam kết thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện công tác đăng ký, quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo theo thẩm quyền, đảm bảo tuyệt đối an toàn; tổ chức rà phá bom mìn, tiếp nhận, thu gom, phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT theo quy định, nhất là đối với số bom, mìn, lựu đạn, quả nổ, ngư lôi, thủy lôi, hỏa cụ, vật liệu nổ, đầu đạn do cơ quan, tổ chức và Nhân dân phát hiện, giao nộp; chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và UBND các địa phương liên quan tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các ngày lễ lớn trong năm 2022 (nếu được phép) đảm bảo an ninh, an toàn và tiết kiệm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khu vực biên giới đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo. Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp để chủ động phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm, nhất là đối với các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép VK, VLN, CCHT, pháo qua biên giới, đốt pháo trái phép.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, phối hợp, hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Tĩnh, các cơ quan báo chí hoạt động thường trú trên địa bàn và hệ thống thông tin cơ sở tăng cường thời lượng tuyên truyền, phổ biến Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo, đài; xây dựng các phóng sự, chuyên đề phản ánh các hành vi vi phạm pháp luật và hoạt động đấu tranh, xử lý của lực lượng chức năng đối với các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo.

Phối hợp với Công an tỉnh và các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý việc lợi dụng môi trường mạng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và pháo, nhất là hoạt động mua bán VK, VLN, CCHT, pháo và hướng dẫn chế tạo pháo trái phép…

Sở Công Thương tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Cục Quản lý thị trường tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hộ kinh doanh không sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT và pháo gắn với công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh thẩm định, tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định cấp kinh phí nhằm phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh và tiếp nhận, thu gom, thanh lý, tiêu hủy VK, VLN, CCHT và pháo phù hợp với khả năng cân đối ngân sách và theo quy định của pháp luật.

UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ tình hình, đặc điểm địa bàn để xây dựng kế hoạch, có giải pháp nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, trong đó tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về VK, VLN, CCHT và pháo; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và Nhân dân; phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm và tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, pháo.

Chỉ đạo việc tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm quy định pháp luật về quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT, pháo; không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VK, VLN, CCHT và pháo đến xã, phường, thị trấn; thôn, tổ dân phố, tổ liên gia; các cơ quan tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trên địa bàn.

Chỉ đạo rà soát, lên danh sách các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện hoạt động phạm tội, người có điều kiện, khả năng vi phạm về VK, VLN, CCHT, pháo để tập trung tuyên truyền, vận động “cá biệt”, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm. Đồng thời, chủ động đề ra các giải pháp đấu tranh quyết liệt, hiệu quả; kiên quyết không để xảy ra tình trạng phức tạp về VK, VLN, CCHT và pháo trên địa bàn, nhất là việc sử dụng vũ khí nóng để gây án, đốt pháo trái phép, tai nạn liên quan đến pháo.

Quá trình thực hiện phải quán triệt, phân công nhiệm vụ, gắn trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu các ban, ngành cấp huyện, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn, đồng thời huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để thực hiện công tác tuyên truyền, phòng ngừa, vận động, thu hồi và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, pháo với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết liệt, hiệu quả nhất.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với cơ quan điều tra cùng cấp và các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến VK, VLN, CCHT và pháo đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định của pháp luật; lựa chọn các vụ án điển hình đưa ra xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền và tổ chức cho đoàn viên, hội viên ký cam kết gương mẫu chấp hành quy định pháp luật về VK, VLN, CCHT và pháo, đồng thời vận động người thân, gia đình không vi phạm, nhất là không chế tạo, sử dụng súng săn, súng tự chế, vật liệu nổ và đốt pháo trái phép trong các dịp lễ, Tết. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với tổ chức vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm và tự giác giao nộp VK, VLN, CCHT, pháo.

Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép kinh doanh pháo hoặc được trang bị VK, VLN, CCHT phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống cháy, nổ, không để xảy ra mất, sử dụng sai mục đích.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]