(Baohatinh.vn) - Sáng 29/8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về tăng cường, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC).

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và ứng dụng CNTT

Sáng 29/8, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thiện chủ trì hội nghị trực tuyến với các địa phương về tăng cường, đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC).

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự yêu cầu các sở, ngành, địa phương kiểm tra để loại bỏ những văn bản lỗi thời, thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác

Thời gian qua, công tác ban hành các kế hoạch về CCHC kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; công tác kiểm tra thực hiện CCHC được tổ chức thực hiện đúng kế hoạch và có hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước có sự chuyển biến.

Trong đó, về cải cách thể chế, 6 tháng đầu năm, UBND tỉnh ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật; UBND cấp huyện ban hành 36 văn bản quy phạm pháp luật; toàn tỉnh tổ chức tự kiểm tra 7.572 văn bản; kiểm tra 458 văn bản, trong đó có 338 văn bản quy phạm pháp luật.

Về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), tổng số thủ tục hành chính đang thực hiện tại 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh là 1.742, trong đó: sở, ban, ngành cấp tỉnh là 1.325, cấp huyện 246, cấp xã 171. Trong 6 tháng đã cập nhật 22 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

Về hiện đại hóa hành chính, đã triển khai nâng cấp Văn phòng điện tử di động (MO) thành Văn phòng thông minh (IO); đến nay đã có 31 cơ quan, đơn vị được cài đặt và sử dụng đồng bộ. Các thủ tục hành chính, văn bản chỉ đạo, điều hành được cập nhật kịp thời, đầy đủ trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; 100% sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã xây dựng và đưa cổng/trang thông tin điện tử vào hoạt động.

Đến nay, đã có 47/47 cơ quan hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008 gồm: 21 sở, ban, ngành cấp tỉnh; 12 UBND cấp huyện; 10 chi cục; 4 UBND cấp xã… Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công được tập trung.

Hội nghị cũng nêu lên những ưu điểm, cách làm hay, những kinh nghiệm quý, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong thực hiện CCHC như: nhận thức của một số cấp uỷ, chính quyền các cấp và một bộ phận cán bộ, công chức về CCHC chưa thật sự đầy đủ; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm, đầu tư đúng mức; một số đơn vị thực hiện nhiệm vụ tham mưu chỉ đạo các lĩnh vực quản lý về CCHC theo phân công của UBND tỉnh còn hạn chế; công tác tham mưu, soạn thảo văn bản QPPL ở một số đơn vị, địa phương còn chậm.

Tình trạng nợ đọng văn bản, ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, trái pháp luật tại một số địa phương, đơn vị vẫn xảy ra; việc công bố, cập nhật TTHC mới ban hành, TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ trong một số lĩnh vực còn chậm, hoặc không công bố; việc niêm yết công khai và tổ chức thực hiện TTHC tại một số đơn vị, địa phương chưa đảm bảo; việc công khai TTHC ở 100% cấp huyện, cấp xã hoặc không đầy đủ, hoặc không thống nhất, hoặc vẫn niêm yết TTHC theo công bố cũ đã hết hiệu lực....

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự biểu dương những nỗ lực của các ban, ngành, địa phương trong việc thực hiện CCHC, từng bước cải tiến tác phong, lề lối làm việc, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh.

Thời gian tới, đề nghị cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục vào cuộc và thực hiện nghiêm túc Quyết định 13/2014 của UBND tỉnh Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh về thực hiện cải cách hành chính; nâng cao trách nhiệm của các ngành, địa phương trong việc cải thiện chỉ số PCI, PAPI. Tiếp tục hoàn thiện, tổ chức thực hiện mạnh mẽ và toàn diện Đề án 3713; chỉ đạo xây dựng đề án vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp công lập và cơ quan hành chính của tỉnh; soát xét thực hiện tinh giản biên chế công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra hệ thống văn bản QPPL để loại bỏ những văn bản lỗi thời, không có tác dụng; tiếp tục thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 15/9/2014; thường xuyên công khai, minh bạch, dân chủ trên các phương tiện thông tin đại chúng về các TTHC; mở rộng ứng dụng CNTT trong điều hành tác nghiệp ở các cơ quan cấp tỉnh, huyện, chú trọng liên thông điều hành đến cấp xã; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ về thông tin và truyền thông ở cấp huyện, xã; tăng cường công tác kiểm tra công vụ,…

Vũ Viễn


Vũ Viễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]