Cùng với các địa phương, đơn vị trong cả nước, Thành phố Hà Tĩnh đang triển khai một cách quyết liệt để sớm đưa Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vào cuộc sống.

Từng bước đưa Nghị quyết Trung ương 4 vào cuộc sống

Cùng với các địa phương, đơn vị trong cả nước, Thành phố Hà Tĩnh đang triển khai một cách quyết liệt để sớm đưa Nghị quyết TW4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” vào cuộc sống.

Xác định rõ tầm quan trọng đặc biệt của NQTW4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh đã tập trung tổ chức quán triệt, học tập nhằm đưa NQTW 4 lan tỏa, thấm sâu vào từng cán bộ, đảng viên ở các đơn vị. Trước hết, BTV Thành ủy ra Kế hoạch số 22 ngày 20/4 về việc thực hiện Nghị quyết(NQ) TƯ4 gửi xuống các đảng bộ,chi bộ trực thuộc, các cơ quan và tổ chức đoàn thể trong thành phố. Cho đến thời điểm này, 264 cán bộ cốt cán của thành phố đã được học tập, quán triệt NQ và có bài thu hoạch liên hệ đến cương vị công tác, đạo đức lối sống của bản thân. Theo kế hoạch, phấn đấu hết tháng 5 Thành ủy sẽ hoàn thành việc học tập và quán triệt Nghị quyết.

TP Hà Tĩnh

Nhằm thực hiện NQ có hiệu quả, một trong những vấn đề trọng tâm mà Thành ủy quan tâm nhất theo tinh thần Nghị quyết TW4 là thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các cấp ủy, tổ chức Đảng, tập thể, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ từ thành phố đến cơ sở. Ngày 20/4/2012, Thành ủy Hà Tĩnh đã có Hướng dẫn số 04/KH/Th.u gửi đến các Đảng bộ, chi bộ hướng dẫn cụ thể việc thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Căn cứ vào 3 vấn đề cấp bách của NQTƯ4 đã nêu và Quy định về những điều Đảng viên không được làm, các tổ chức, cá nhân phải đối chiếu với tình hình thực tế, liên hệ đến những năm trước đó để tiến hàng kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Nội dung kiểm điểm tập trung vào 3 vấn đề chính: Đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng; Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đáp ứng yêu cầu thời kỳ Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu, tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Trong 3 nội dung này, vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là nội dung trọng tâm, xuyên suốt. Quy trình kiểm điểm qua 3 bước gồm lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân và gợi ý kiểm điểm của cấp trên đối với tập thể, cá nhân; Tiếp thu kiểm điểm tập thể và cá nhân; bước cuối cùng là báo cáo, thông báo kết quả kiểm điểm. Thời gian kiểm điểm từ nay cho đến tháng 11/2012.

Thực hiện kế hoạch 35-KH/TU, ngày 27/2/2012 của BTV Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 31, ngày 26/3/2012 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Hướng dẫn số 05/HD/Th.u ngày 20/4/2012 về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện NQTƯ4 theo tinh thần Chỉ thị 03 ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị: Các đảng bộ, chi bộ phải đưa học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên, liên hệ với tình hình tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm ở từng tổ chức Đảng, đảng viên. Phải xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong Đảng và trong xã hội. Thành ủy yêu cầu các đảng ủy, chi ủy trực thuộc căn cứ vào nội dung Hướng dẫn, xác định rõ việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là giải pháp hàng đầu trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo tinh thần NQTƯ4.

Để NQTƯ4 đi vào cuộc sống, sắp tới Thành phố Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ với bước đi theo lộ trình đã đề ra, có phương pháp đúng đắn, khoa học để đạt được hiệu quả thiết thực, từng bước tạo chuyển biến trong thực tiễn.

Thế Công


Thế Công

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]