(Baohatinh.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu đưa các tiêu chí về đảm bảo an toàn thực phẩm vào chương trình hoạt động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, từng giai đoạn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh yêu cầu đưa các tiêu chí về đảm bảo an toàn thực phẩm vào chương trình hoạt động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, từng giai đoạn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 3/6/2021 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm.

Công tác quản lý cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức

Chỉ thị nêu rõ, thời gian qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân hưởng ứng, đồng hành. Nhận thức của toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của thực phẩm sạch đối với sức khỏe con người từng bước được nâng cao. Công tác quản lý an toàn thực phẩm được tăng cường; việc đảm bảo an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất đến tiêu thụ được quan tâm hơn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn trước dịp lễ 30/4/2021. Ảnh tư liệu

Tuy vậy, tình trạng sử dụng chất cấm trong sản xuất, bảo quản, chế biến, kinh doanh thực phẩm và lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật trong trồng trọt còn diễn ra; thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhập lậu, thực phẩm giả, kém chất lượng vẫn lưu thông trên thị trường. Một số tổ chức, cá nhân gian dối trong quảng cáo thực phẩm, đề cao công dụng sản phẩm, nhất là thực phẩm chức năng.

Tình trạng ngộ độc thực phẩm còn xảy ra, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Tuy mức sống của người dân được nâng lên nhưng số người mắc các bệnh nan y có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, trong đó một phần nguyên nhân do sử dụng, tiêu thụ thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân, trong đó một phần do công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền thiếu quyết liệt; công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về an toàn thực phẩm chưa đồng bộ, hiệu quả thấp; phối hợp giữa các ngành chức năng chưa chặt chẽ, thiếu thống nhất; tổ chức bộ máy, trang thiết bị phục vụ thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập; công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức.

Một số tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm còn chạy theo lợi nhuận, chưa chú trọng đến quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng. Công tác kiểm tra của một số ngành chức năng chưa thường xuyên, kịp thời. Việc phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm còn thiếu tính răn đe, ngăn chặn.

Để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm về tầm quan trọng của đảm bảo ATTP

1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Luật An toàn thực phẩm, Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới. Quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân về tầm quan trọng của đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sức khỏe, sự phát triển toàn diện con người và thế hệ tương lai.

2. Xác định công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an toàn thực phẩm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, trong đó vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng hết sức quan trọng. Chỉ đạo đưa các tiêu chí về đảm bảo an toàn thực phẩm vào chương trình hoạt động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, từng giai đoạn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm theo nhiệm vụ được giao trên địa bàn quản lý, theo lĩnh vực phụ trách.

3. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, giáo dục về an toàn thực phẩm; tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho cán bộ cơ sở, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh; tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho người tiêu dùng. Nâng cao trách nhiệm của nhân dân, các cơ quan truyền thông trong việc phát hiện các biểu hiện vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Các cơ quan thông tấn, báo chí tăng thời lượng tin, bài, chuyên trang, chuyên mục, chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm. Tăng cường công tác quản lý quảng cáo, nhất là quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân gian dối, quảng cáo sai sự thật về nguồn gốc, xuất xứ, công dụng, chất lượng sản phẩm. Biểu dương kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác an toàn thực phẩm; phản ánh, cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm quy định về an toàn thực phẩm để kịp thời xử lý.

4. Khuyến khích các doanh nghiệp, người sản xuất nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, kinh doanh thực phẩm an toàn. Tiếp tục phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm an toàn, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến gắn với chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), sản phẩm đồ uống... Đẩy nhanh chuyển đổi số, sản xuất nông nghiệp thông minh để truy xuất nguồn gốc các loại nông sản; tăng cường quản lý nhà nước thông qua ứng dụng công nghệ.

5. Tăng cường đầu tư nguồn lực cho hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, đảm bảo đủ nhân lực, phương tiện, trang thiết bị hiện đại cho công tác quản lý an toàn thực phẩm; nâng cao năng lực phân tích, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng sản phẩm. Phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, hàng hóa, nhất là sản phẩm địa phương, sản phẩm sạch, an toàn, đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ.

6. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm; chú trọng kiểm tra, giám sát tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn của các trường học, bệnh viện, nhà máy sản xuất, các cửa hàng kinh doanh ăn uống, giải khát...

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Đoàn kiểm tra liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh lập biên bản xử phạt cơ sở kinh doanh vi phạm VSATTP ở thị xã Kỳ Anh vào tháng 4/2021. Ảnh tư liệu

Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng dưới hình thức đa cấp, kinh doanh trực tuyến, bán hàng tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn; nhân rộng mô hình chợ thí điểm đảm bảo an toàn thực phẩm. Quản lý chặt chẽ việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân sản xuất, vận chuyển, tiêu thụ thực phẩm là hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng; công khai trên phương tiện thông tin đại chúng để khuyến cáo người tiêu dùng và giáo dục, cảnh báo, răn đe các đối tượng vi phạm.

Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ chất lượng nguồn nước sử dụng trong sản xuất thực phẩm, ăn uống, sinh hoạt, nhất là tại các địa điểm gần khu, cụm công nghiệp, cơ sở chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, khu xử lý rác thải…

Chú trọng giám sát diễn biến, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, việc kinh doanh, sử dụng các loại hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi; rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện quy định về an toàn thực phẩm tại các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Áp dụng chế tài xử phạt các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định của pháp luật: xử lý vi phạm hành chính (phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đình chỉ hoạt động có thời hạn…) hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định.

Phản ánh kịp thời vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở cơ sở

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, giao trách nhiệm cho các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị này.

Đảng đoàn Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm; thường xuyên giám sát, phản ánh kịp thời vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ở cơ sở và công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh, Sở Y tế, Sở NN&PTNT, Sở Công Thương, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về đảm bảo an toàn thực phẩm; thông tin về các tổ chức, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt quy định về an toàn thực phẩm, phản ánh các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp chặt chẽ với thường trực các huyện, thành, thị ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị gắn với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên chỉ đạo tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm; chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan liên quan theo dõi, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện chỉ thị.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh chỉ thị tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]