(Baohatinh.vn) - Sáng 24/4, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững (GNBV), đô thị văn minh và “Mỗi xã 1 sản phẩn” họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng cần tập trung cho giảm nghèo bền vững

Sáng 24/4, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng, Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo bền vững (GNBV), đô thị văn minh và “Mỗi xã 1 sản phẩn” họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ đến nay và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng cần tập trung cho giảm nghèo bền vững

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, các Ủy viên BTV Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng dự họp.

Đến nay, Hà Tĩnh có 16 đô thị, gồm 1 đô thị loại 2 (là thành phố Hà Tĩnh), 2 đô thị loại IV (là thị xã Kỳ Anh và Hồng Lĩnh) và 13 đô thị loại V. Một số đô thị như thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh những năm gần đây thu hút được nguồn lực đầu tư lớn, góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy và phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng cần tập trung cho giảm nghèo bền vững

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Việt Hùng: Hầu hết các đô thị chưa có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế, xã hội nên việc thu hút đầu tư, huy động nguồn lực để xây dựng và phát triển còn hạn chế.

Tuy nhiên, nhìn chung tỉ lệ đô thị hóa của tỉnh còn thấp so với cả nước. Hầu hết các đô thị vẫn còn một số tồn tại hạn chế, như: Việc tổ chức thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch phân khu, chương trình phát triển đô thị còn chậm; nguồn vốn đầu tư hạn chế; hạ tầng kỹ thuật, vệ sinh môi trường, kiến trúc cảnh quan đô thị chưa xứng tầm với quy mô đô thị, chưa đảm bảo theo các tiêu chí, tiêu chuẩn của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH. Do chưa có tiêu chí về đô thị văn minh nên các đô thị chưa có sở để xây dựng triển khai thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng cần tập trung cho giảm nghèo bền vững

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Phạm Hữu Bình: Tỉnh cần có cơ chế chính sách cho phát triển xây dựng đô thị cấp huyện.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, nguyên nhân tồn tại, hạn chế đó là do hầu hết các đô thị chưa có nhiều lợi thế về phát triển KT-XH nên việc thu hút đầu tư, huy động nguồn lực còn hạn chế; ngân sách Nhà nước hạn hẹp, vì vậy không thể đủ vốn để đầu tư các dự án phát triển; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, cắt giảm đầu tư công.

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng cần tập trung cho giảm nghèo bền vững

Bí thư Thành ủy TP Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh: Thành phố Hà Tĩnh đã tập trung cao công tác chỉ đạo và áp dụng tiêu chí đô thị theo quy định, hướng dẫn của Trung ương để triển khai thực hiện.

Bên cạnh nguyên nhân khách quan, có nguyên nhân chủ quan do các cơ chế hỗ trợ của tỉnh; thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa chưa nhiều; cấp ủy chính quyền một số nơi chưa quyết liệt; chưa thường xuyên bám sát các mục tiêu, lộ trình nâng loại của các đô thị để có sự chỉ đạo kịp thời...

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng cần tập trung cho giảm nghèo bền vững

Giám đốc Sở LĐTB&XH Nguyễn Trí Lạc: Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng tỷ lệ hộ nghèo chung của tỉnh còn cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước; chưa duy trì được tính bền vững trong công tác giảm nghèo.

Về thực hiện chương tình giảm nghèo bền vững, sau 3 năm thực hiện (từ 2016-2018), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11,4% xuống còn 6,92%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm từ 8,4% xuống còn 6,57%. Trong 3 năm, toàn tỉnh có 27.083 hộ thoát nghèo, 1.762 hộ tái nghèo, 10,353 hộ nghèo phát sinh mới.

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng cần tập trung cho giảm nghèo bền vững

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn: Công tác rà soát đánh giá hộ nghèo chưa chính xác, cách tính điểm chưa đúng...Thời gian tới địa phương tập trung phân loại hộ nghèo và có giải pháp giảm hộ nghèo phù hợp.

Mặc dù cả hệ thống chính trị đã vào cuộc và đạt kết quả nhất định, nhưng tỷ lệ hộ nghèo ở Hà Tĩnh còn cao hơn so với mặt bằng chung của cả nước, nhất là tại huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, huyện Hương Khê (trên 10,48%); chưa duy trì được tính bền vững trong công tác giảm nghèo; chính sách lồng ghép chương trình giảm nghèo với các chương trình khác thiếu sự đồng bộ.

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng cần tập trung cho giảm nghèo bền vững

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung cao cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo giảm nghèo, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Tại hội nghị, đại biểu đã phân tích, chỉ rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế trong xây dựng đô thị văn minh, chương trình giảm nghèo bền vững và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng cần tập trung cho giảm nghèo bền vững

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh: Cần điều tra, rà soát lại hộ nghèo với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, minh bạch, đúng đối tượng. Hàng năm có phân loại đối tượng cụ thể để tham mưu, ban hành chính sách giảm nghèo sát thực tế.

Kết luận cuộc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn ghi nhận các ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm cao, trong đó, đã nhìn nhận được trách nhiệm cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh.

Bí thư Tỉnh ủy cho rằng 3 nội dung: Giảm nghèo, xây dựng đô thị văn minh, chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm” có mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhau, và trong tổ chức thực hiện cần phải được lồng ghép cả 3 nội dung.

Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng nông thôn mới có nhiều nội dung, nhưng cần tập trung cho giảm nghèo bền vững

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Cốt lõi xây dựng NTM có nhiều nội dung, nhưng hết sức tập trung cho giảm nghèo bền vững. Xây dựng NTM phải gắn với đô thị văn minh. Đây là nội dung rất quan trọng từ gắn kết không gian đô thị, gắn kết sản xuất, gắn kết con người; gắn kết công nghiệp, nông nghiệp với chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm”.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai rà soát, phúc tra hộ nghèo đảm bảo khách quan, trung thực; gắn trách nhiệm người đứng đầu chính quyền và sự lãnh đạo của Đảng; không vì thành tích mà ảnh hưởng đến người nghèo. Sau rà soát sẽ xem xét, điều chỉnh, bổ sung chính sách phù hợp đảm bảo giúp thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần có giải pháp tốt để thoát nghèo, giảm nghèo bền vững; có phân công các tổ chức, cá nhân phụ trách, giúp đỡ những địa chỉ giảm nghèo cụ thể.

Đối với xây dựng đô thị văn minh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy chính quyền tập trung vào cuộc quyết liệt; căn cứ quy định, thông tư của Chính phủ, bộ ngành để triển khai thực hiện; đẩy mạnh huy động xã hội hóa nguồn lực xây dựng đô thị…

Tin liên quan:

Thanh Hoài – Anh Tấn


Thanh Hoài – Anh Tấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]