(Baohatinh.vn) - Sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, chiều nay (13/11), tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua một số luật và nghị quyết quan trọng.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua 4 luật và 2 nghị quyết quan trọng

Sau khi nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo luật, chiều nay (13/11), tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua một số luật và nghị quyết quan trọng.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua 4 luật và 2 nghị quyết quan trọng

Toàn cảnh phòng họp biểu quyết tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV,.

4 luật được thông qua gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); Luật Thỏa thuận quốc tế.

2 nghị quyết gồm: Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 và Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được các đại biểu Quốc hội bầm nút thông qua với tỷ lệ 92,53% biểu quyết tán thành.

Luật có bố cục gồm 3 điều với các nội dung chính như: sửa đổi, bổ sung một số quy định về xử phạt vi phạm hành chính theo hướng bổ sung, nâng mức phạt tiền tối đa của một số lĩnh vực; sửa đổi tên, bổ sung, bãi bỏ một số chức danh có thẩm quyền xử phạt; nâng thẩm quyền xử phạt của một số chức danh; sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục xử phạt và việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện hành vi vi phạm hành chính... và một số quy định chung của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua 4 luật và 2 nghị quyết quan trọng

Các đại biểu Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh tham gia biểu quyết.

Với tỷ lệ 93,15% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật Cư trú (sửa đổi) gồm 7 chương, 38 điều. Luật sửa đổi nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Hiến pháp 2013 về quyền tự do cư trú của công dân, tạo hành lang pháp lý bảo đảm tốt hơn việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân và chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư; đồng thời, nhằm ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ trong quản lý cư trú, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đặc biệt, luật ban hành 2 chính sách mới: bãi bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế bằng hình thức quản lý theo số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú; đơn giản hoá các trình tự, thủ tục đăng ký cư trú để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với 93,36% đại biểu tán thành. Với 8 chương, 74 điều, luật tập trung sửa đổi các nội dung như: phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; chính sách của Nhà nước về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động; quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước; quyền và nghĩa vụ của người lao động; về bảo lãnh cho người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài; về chính sách đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp... Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua 4 luật và 2 nghị quyết quan trọng

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cư trú (sửa đổi)

Thông qua với tỷ lệ 94,61%, Luật Thỏa thuận quốc tế gồm 7 chương, 52 điều nhằm tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ và vững chắc hơn để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế, đáp ứng những nhu cầu về pháp luật và thực tiễn đặt ra, tạo cơ sở cho việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và quy định tại Điều 12 Hiến pháp về hội nhập quốc tế, điều chỉnh quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với các văn bản mới được ban hành, đáp ứng nhu cầu ký kết văn bản hợp tác quốc tế ở các cấp chưa được quy định trong Pháp lệnh và khắc phục những điểm chưa thống nhất về kỹ thuật trong Pháp lệnh 2007 gây khó khăn cho việc giải thích và thực hiện. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Tại phiên họp này, Quốc hội cũng đã thông qua 2 nghị quyết. Với 92,15% đại biểu tán thành, nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 được thông qua phân bổ tổng số thu ngân sách trung ương là 739.401 tỷ đồng và tổng số thu ngân sách địa phương là 603.929 tỷ đồng; tổng số chi ngân sách trung ương là 1.058.271 tỷ đồng, trong đó, dự toán 350.804 tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc có 6 chương, 18 điều được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 94,40% đại biểu tán thành. Nghị quyết nhằm xây dựng khung pháp lý về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc để triển khai lực lượng tham gia theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ huy, điều hành, thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo hợp lý chế độ chính sách; chuẩn hóa quy trình, thủ tục pháp lý trong việc chuẩn bị lực lượng, phương tiện, triển khai, điều chỉnh, rút lực lượng và xử lý những vấn đề phát sinh tại địa bàn.

Tin liên quan:

Quang Đức


Quang Đức

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]