Công bố quyết định thành lập Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Chiều 31/1, hội nghị công bố quyết định kiện toàn tổ chức, bộ máy Đoàn khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (Đoàn khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh) đã được tổ chức.

Công bố quyết định thành lập Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp Hà Tĩnh

Bí thư Đảng uỷ khối CCQ&DN tỉnh Trần Thế Dũng, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn trao quyết định kiện toàn tổ chức, bộ máy Đoàn khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh được thành lập theo Quyết định số 82 - QĐ/TĐTN-TCKT, ngày 28/01/2019 của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh trên cơ sở hợp nhất Đoàn khối CCQ tỉnh và Đoàn Khối doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyên Bí thư Đoàn khối CCQ tỉnh Trần Công Hoan được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Đoàn khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh.

Đoàn khối CCQ&DN tỉnh Hà Tĩnh có 106 tổ chức cơ sở và 8.119 đoàn viên; là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ khối trong việc lãnh đạo, quản lý đoàn viên, thanh niên trong các cơ quan và doanh nghiệp trực thuộc; chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Việc thành lập tổ chức Đoàn khối CCQ&DN tỉnh nhằm thực hiện thống nhất mô hình tổ chức đoàn theo mô hình tổ chức Đảng, đảm bảo thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công bố quyết định thành lập Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn phát biểu giao nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thế Hoàn nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, có tác động tích cực, đáp ứng yêu cầu về điều kiện sinh hoạt, nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn.

Thời gian tới, Đoàn khối CCQ&DN tỉnh cần khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn, xây dựng quy chế, chương trình làm việc; triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình công tác của Trung ương đoàn, Tỉnh đoàn về công tác thanh niên trong từng giai đoạn.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động tạo môi trường, điều kiện để tập hợp, giáo dục, rèn luyện đoàn viên thanh niên, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị; tham mưu với cấp ủy Đảng và phối hợp với các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác thanh niên, chăm lo công tác xây dựng Đoàn, tham gia xây dựng Đảng.

Công bố quyết định thành lập Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp Hà Tĩnh

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Đảng uỷ khối CCQ&DN tỉnh Trần Thế Dũng, Phó bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thành Đồng đã trao tặng cờ thi đua xuất sắc của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Đoàn khối CCQ tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2018…

Công bố quyết định thành lập Đoàn khối Cơ quan - Doanh nghiệp Hà Tĩnh

…. và trao tặng bằng khen của Trung ương đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2018.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast