Công bố thành lập Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Trung tâm Y tế Đức Thọ được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực thuộc UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Công bố thành lập Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ

Sáng 29/5, UBND huyện Đức Thọ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Trung tâm Y tế huyện trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế dự phòng và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ là đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc và chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động tài chính và cơ sở vật chất của UBND huyện Đức Thọ; sự chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế và các chi cục, trung tâm chuyên khoa tuyến tỉnh.

Trung tâm có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; dân số - kế hoạch hóa gia đình và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc; 2 phòng chức năng; 4 khoa chuyên môn.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (cũ) được giao phụ trách Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ cho đến khi bổ nhiệm giám đốc mới.

Công bố thành lập Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ

Ông Nguyễn Tiến Dũng được giao phụ trách Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ cho đến khi bổ nhiệm giám đốc mới.

Việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Đức Thọ nhằm mục đích tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối quản lý, phát huy được trang thiết bị hiện có, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đề nghị Trung tâm Y tế huyện nhanh chóng sắp xếp nhân sự, cơ sở vật chất phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới; cán bộ, viên chức đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe người dân.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ Trần Hoài Đức

Chủ đề Sức khỏe cộng đồng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast