Từ khóa: "Công tác dân vận ở Hà Tĩnh"

36 kết quả

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận cơ sở; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.
Nỗ lực đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, vì Nhân dân

Nỗ lực đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, vì Nhân dân

Phát huy truyền thống vẻ vang 93 năm công tác dân vận của Đảng, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh không ngừng đổi mới công tác dân vận theo hướng sát cơ sở, thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”.
Hà Tĩnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo thuận lợi cho sự phát triển

Hà Tĩnh đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo thuận lợi cho sự phát triển

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị ban dân vận các cấp, lực lượng vũ trang ở Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong thực hiện công tác dân vận, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở TP Hà Tĩnh

Phát huy vai trò của lực lượng vũ trang trong công tác dân vận ở TP Hà Tĩnh

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đề nghị Ban Dân vận Thành ủy, Đảng ủy Công an, Đảng ủy Quân sự TP Hà Tĩnh cần tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận phù hợp thực tiễn địa phương, đơn vị.
Công tác dân vận cần bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Công tác dân vận cần bám sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu thời gian tới, các địa phương, đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh cần tiếp tục tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận; cụ thể hóa kịp thời, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận sát yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở Hà Tĩnh

Công tác dân vận góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở Hà Tĩnh

Sau 10 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, công tác dân vận ở Hà Tĩnh đã có nhiều bước tiến, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.
Tập trung công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân

Tập trung công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của Nhân dân

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trương Thanh Huyền đề nghị tăng cường công tác tổ chức đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân; nâng cao công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong Nhân dân.
Hà Tĩnh đổi mới hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Hà Tĩnh đổi mới hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Trước thực tiễn tình hình và những yêu cầu mới, Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận nhằm tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò của Nhân dân thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị.
Hà Tĩnh tăng cường đối thoại với Nhân dân để làm tốt công tác dân vận

Hà Tĩnh tăng cường đối thoại với Nhân dân để làm tốt công tác dân vận

Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân là một trong những giải pháp quan trọng trong công tác dân vận được cấp ủy đảng, chính quyền ở Hà Tĩnh thực hiện nhằm tạo đồng thuận trong Nhân dân, đưa nghị quyết đi vào cuộc sống.
Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Ký kết phối hợp chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Hà Tĩnh

Chương trình ký kết phối hợp giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam sẽ góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên các địa bàn ven biển, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Cảnh sát biển Việt Nam trong tình hình mới.
Dân vận khéo, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng ở TX Kỳ Anh

Dân vận khéo, tạo sự đồng thuận trong giải phóng mặt bằng ở TX Kỳ Anh

Xác định công tác giải phóng mặt bằng là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, thời gian qua, TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận dụng sáng tạo công tác dân vận để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.
“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

“Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”

Ngay từ những ngày đầu cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định công tác vận động quần chúng là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa quyết định cho sự thành bại của cách mạng. Người từng nói: “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác dân vận bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác dân vận bám sát nghị quyết đại hội Đảng các cấp

Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đề nghị Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung xây dựng chương trình hành động thực hiện công tác dân vận bám sát nội dung nghị quyết đại hội Đảng các cấp.