Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh nộp ngân sách Nhà nước hơn 502 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Năm 2019, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh nộp ngân sách nhà nước hơn 502 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 397 lao động với mức thu nhập bình quân người lao động 9,8 triệu đồng/người/tháng.

Đây cũng là đơn vị đóng nộp ngân sách lớn thứ 3 trên địa bàn tỉnh, sau Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa và Công ty Bia Sài Gòn.

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh nộp ngân sách Nhà nước hơn 502 tỷ đồng

Hệ thống cửa hàng phân phối của Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn 5s, được phân bố rộng khắp trên địa bàn tỉnh đã tạo thuận lợi cho người tiêu dùng và tăng sản lượng xuất bán.

Năm 2019, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cấp hệ thống mạng lưới các cửa hàng bán lẻ trên địa bàn; thực hiện cơ chế giao khoán và chấm điểm thi đua đến từng cán bộ nhân viên công ty, tạo động lực thúc đẩy công tác bán hàng trong toàn hệ thống.

Nhờ nâng cao công tác quản lý, điều hành, năm 2019 tổng sản lượng xăng dầu xuất bán đạt hơn 168.000 m3, trong đó, sản lượng bán lẻ chiếm 65% tổng sản lượng xuất bán. Năm 2019, công ty nộp ngân sách nhà nước hơn 502 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 397 lao động với mức thu nhập bình quân mỗi người đạt 9,8 triệu đồng /tháng.

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh nộp ngân sách Nhà nước hơn 502 tỷ đồng

Lãnh đạo Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh trao tặng nhà tình nghĩa cho các gia đình tại huyện Hương Sơn

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh đã tích cực triển khai nhiều chương trình, hoạt động xã hội giàu ý nghĩa nhân văn, hướng tới cộng đồng.

Một số chương trình hỗ trợ nổi bật mà Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh thực hiện thời gian gần đây như: Ủng hộ ngành Y tế tỉnh Hà Tĩnh gói thiết bị trị giá hơn 2 tỷ đồng; chung tay xây dựng NTM, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà cho hộ nghèo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng… với tổng số tiền khoảng 3 tỷ đồng.

Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh nộp ngân sách Nhà nước hơn 502 tỷ đồng
Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh nộp ngân sách Nhà nước hơn 502 tỷ đồng

Với những kết quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp an sinh xã hội, năm 2019, ông Võ Văn Tân – Chủ tịch, kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được Tập đoàn Xăng dầu khen thưởng.

Chủ đề Thu ngân sách

Đọc thêm

Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

Thương hiệu Vilaco 20 năm trên đất bạn Lào

20 năm đóng chân trên đất nước Triệu Voi, Công ty TNHH MTV Việt - Lào (Vilaco) đã tạo được nền móng vững chắc, góp phần tô thắm tình hữu nghị 2 tỉnh Hà Tĩnh - Khăm Muồn và 2 nước Việt - Lào.