Địa phương hưởng lợi cần phát huy cách làm trong quá trình thực hiện dự án WOBA

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu đề nghị tổ chức hội phụ nữ các cấp cũng như chính quyền các địa phương được hưởng lợi từ dự án tiếp tục phát huy kinh nghiệm để lan tỏa, nhân rộng kết quả dự án cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ.

Địa phương hưởng lợi cần phát huy cách làm trong quá trình thực hiện dự án WOBA

Chiều 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu và Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà chủ trì hội nghị tổng kết dự án: “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA” giai đoạn 2018-2022.

Tiếp nối các kết quả đạt được từ dự án CHOBA giai đoạn 1 (2012 – 2016), năm 2018, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục là một trong 5 tỉnh được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tổ chức Đông Tây Hội Ngộ lựa chọn là đối tác thực hiện dự án: “Cải thiện vệ sinh và nước sạch dựa trên kết quả do phụ nữ làm chủ - WOBA” giai đoạn 2018-2022.

Địa phương hưởng lợi cần phát huy cách làm trong quá trình thực hiện dự án WOBA

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tăng Thị Linh Chi báo cáo kết quả thực hiện dự án WOBA tỉnh Hà Tĩnh.

Sau 5 năm triển khai, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là sự nỗ lực của hội LHPN các cấp, dự án cơ bản hoàn thành và đạt được các kết quả khả quan.

Theo đó, hợp phần vệ sinh được triển khai tại tại 35 xã thuộc 3 huyện Hương Sơn, Can Lộc và Cẩm Xuyên. Dự án đã vận động, hỗ trợ xây dựng được 3.800 nhà tiêu hợp vệ sinh. Tổng số tiền được được đầu tư và huy động để hỗ trợ cho các hộ dân là hơn 9,2 tỷ đồng. Trong đó, có gần 5 tỷ đồng được trả thưởng trực tiếp cho các hộ dân từ nguồn vốn dự án (bao gồm cả nguồn đối ứng của tỉnh 2,7 tỷ đồng); có hơn 4,2 tỷ đồng do các cấp hội LHPN đã vận dụng từ các chính sách khác và xã hội hóa.

Địa phương hưởng lợi cần phát huy cách làm trong quá trình thực hiện dự án WOBA

Phó Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Hồ Thái Sơn: Việc triển khai dự án trên địa rất bài bản, đạt các chỉ tiêu và đã góp phần thay đổi hành vi, nhận thức cộng đồng; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chia sẻ đối với đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tại 7 xã, thị trấn của 3 huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc thực hiện hợp phần nước sạch, dự án đã tuyên truyền, vận động và lắp đặt được 497 công trình đấu nối nước sạch; góp phần không nhỏ nâng cao chất lượng đời sống và sức khỏe cho người dân. Số tiền giải ngân từ dự án đối với hợp phần nước sạch là 745,5 triệu đồng.

Địa phương hưởng lợi cần phát huy cách làm trong quá trình thực hiện dự án WOBA

Bà Trần Thị Thanh Liên - Chủ tịch Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên: Mặc dù nguồn hỗ trợ trực tiếp đối với người dân tham gia không lớn, nhưng Cẩm Xuyên đã lồng ghép, huy động thêm các nguồn lực khác để triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung dự án.

Có thể khẳng định, dự án đã có ý nghĩa nhân văn, quan tâm đến chất lượng đời sống của các đối tượng yếu thế trong cộng đồng. Trong quá trình triển khai dù còn nhiều khó khăn như nguồn hỗ trợ thấp, nhân lực ít, khối lượng công việc nhiều và còn chồng chéo với các hoạt động khác... nhưng dự án đã được triển khai thành công và đạt mọi chỉ tiêu, yêu cầu của nhà tài trợ.

Địa phương hưởng lợi cần phát huy cách làm trong quá trình thực hiện dự án WOBA

Bà Trần Thị Thúy Hà - Giám đốc Chương trình tổ chức Đông Tây Hội Ngộ: Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục có các hoạt động nghiên cứu, đánh giá dự án. Tổ chức cũng mong muốn các địa phương triển khai dự án tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, đơn vị khác tham quan học tập kinh nghiệm từ dự án.

Bên cạnh đó, dự án cũng góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp và người dân về tầm quan trọng của nước sạch, vệ sinh môi trường; nâng cao chất lượng đời sống, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn vệ sinh môi trường cho gia đình và cộng đồng.

Dự án cũng đã góp phần thúc đẩy mạnh mẽ các phong trào khác của hội phụ nữ, góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", “5 có, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động.

Địa phương hưởng lợi cần phát huy cách làm trong quá trình thực hiện dự án WOBA

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Lệ Hà: Chúng tôi mong muốn cách làm sẽ tiếp tục lan tỏa trong cộng đồng, hiệu quả của dự án vẫn tiếp tục được phát huy.

Tại hội nghị, đại diện các ban, ngành, hội LHPN các huyện, xã và tuyên truyền viên tiêu biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả, hạn chế trong công tác triển khai thực hiện dự án tại địa phương.

Đại biểu cũng đề nghị các cấp quản lý cần tiếp tục quan tâm, hỗ trợ nguồn lực, triển khai thực hiện các nội dung về nước sạch vệ sinh môi trường và công tác an sinh xã hội cho các nhóm đối tượng yếu thế.

Địa phương hưởng lợi cần phát huy cách làm trong quá trình thực hiện dự án WOBA

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận, biểu dương những kết quả của Ban Quản lý dự án, hội LHPN các cấp đã đạt được trong thực hiện dự án WOBA, giai đoạn 2018-2022; cảm ơn Tổ chức Đông Tây Hội Ngộ đã đồng hành, tài trợ cho tỉnh Hà Tỉnh thực hiện dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu cho rằng, mặc dù quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Ban Quản lý dự án các cấp đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để tập trung thực hiện dự án và đạt kết quả rất tích cực. Chính quyền các cấp cũng đã đồng hành, vào cuộc tích cực để dự án được triển khai thuận lợi. Đặc biệt, hội phụ nữ các cấp và địa phương đã lồng ghép các chính sách, huy động xã hội hóa với nguồn kinh phí rất lớn để góp phần thực hiện thành công dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thời gian tới, các huyện, xã được hưởng lợi cần phát huy kinh nghiệm, cách làm trong quá trình thực hiện dự án WOBA; tiếp tục xây dựng kế hoạch, lộ trình và các giải pháp nhân rộng mô hình để giúp đỡ các hộ yếu thế cải thiện các công trình vệ sinh môi trường và nước sạch.

Đề nghị tổ chức hội LHPN các cấp phát huy vai trò trách nhiệm, tiếp tục rà soát, huy động nguồn lực để tạo sự lan tỏa của dự án; tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các đối tượng yếu thế trong tổ chức hội tiếp cận với công trình vệ sinh, nước sạch hợp vệ sinh.

Địa phương hưởng lợi cần phát huy cách làm trong quá trình thực hiện dự án WOBA

Dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng bằng khen cho 4 tập thể...

Địa phương hưởng lợi cần phát huy cách làm trong quá trình thực hiện dự án WOBA

...và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast