Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở SXKD

(Baohatinh.vn) - UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, ngành liên quan, cơ sở SXKD đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19; tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 hằng tuần cho các đối tượng liên quan.

Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở SXKD

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại 1 nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Thạch Hà.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu vừa ký ban hành Công văn số 3300/UBND-VX1 ngày 30/5/2021 về việc hướng dẫn cách ly, xét nghiệm, phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế.

Thực hiện Văn bản số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế (gọi chung là cơ sở sản xuất, kinh doanh) của Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, UBND tỉnh đã ban hành, cụ thể: Công văn số 3836/CV-BCĐ ngày 5/5/2021 của BCĐ quốc gia; Công văn số 1096/BYT-MT ngày 23/02/2021 và Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 2791/UBND-VX1 ngày 11/5/2021 của UBND tỉnh và các hướng dẫn của Sở Y tế.

Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở SXKD

Cán bộ Trạm Y tế xã Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) lấy mẫu xét nghiệm cho công dân có yếu tố dịch tễ.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo, yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Bộ Y tế. Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá để xem xét quyết định cho phép bộ phận, dây chuyền, phân xưởng của cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc toàn bộ cơ sở sản xuất, kinh doanh được tiếp tục sản xuất hoặc dừng sản xuất để khắc phục, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Tổ chức xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 hằng tuần cho các đối tượng liên quan và báo cáo kết quả cho Sở Y tế; các đối tượng phải xét nghiệm hằng tuần bao gồm: Toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp như: ăn uống, dịch vụ khách sạn/lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc...; xét nghiệm ngẫu nhiên cho 30% người lao động tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp và khu ký túc xá/nhà trọ của người lao động có nguy cơ. Chi phí xét nghiệm do các cơ sở sản xuất, kinh doanh chi trả.

Quản lý chặt chẽ người lao động đi, đến từ khu vực có dịch hoặc tham gia các sự kiện tập trung đông người có nguy cơ cao. Yêu cầu phải thực hiện khai báoy tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong khu công nghiệp và những người liên quan (người cung cấp dịch vụ, suất ăn, vận chuyển vật tư, hàng hóa...).

Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch Covid-19 trong các cơ sở SXKD

Công ty TNHH Haivina Hồng Lĩnh luôn bố trí người kiểm soát chặt chẽ ở cổng ra vào.

Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phương tiện vận chuyển người lao động phải đảm bảo các quy định phòng, chống dịch gồm: Giãn cách (sử dụng dưới 50% công suất vận chuyển), mở cửa sổ (nếu có), hạn chế sử dụng điều hòa, vệ sinh - khử khuẩn phương tiện sau mỗi lần đưa đón người lao động và thực hiện 5K.

Khi có ca mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, trước khi đưa các trường hợp tiếp xúc gần (F1) đi cách ly y tế thì phải thực hiện phân nhóm theo từng dây chuyền, phân xưởng sản xuất và mức độ nguy cơ tiếp xúc; những nhóm có cùng nguy cơ (dây chuyền, phân xưởng, bộ phận…) để bố trí cách ly y tế trong cùng phân khu cách ly.

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế: Kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục đánh giá an toàn Covid-19 và cập nhật trên bản đồ an toàn Covid-19.

Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các trung tâm y tế tuyến huyện hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh triển khai xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 hằng tuần cho các đối tượng liên quan.

Hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện tự đánh giá, khẩn trương tổ chức đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; hướng dẫn thực hiện phân luồng cách ly y tế, thiết lập phòng cách ly tạm thời/khu cách ly khi có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19và các trường hợp F1, F2.

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch tại cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh và tham mưu UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với các cơ sở cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast