Hà Tĩnh giao chỉ tiêu biệt phái 55 giáo viên THPT năm 2019

(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng vừa ký ban hành quyết định về việc giao chỉ tiêu biệt phái giáo viên trung học phổ thông năm 2019.

Hà Tĩnh giao chỉ tiêu biệt phái 55 giáo viên THPT năm 2019

Năm 2019, Hà Tĩnh có 55 chỉ tiêu biệt phái giáo viên THPT từ ngày 1/9/2019 đến 30/6/2020

Theo đó, trong tổng số 55 chỉ tiêu tất cả thì có 7 chỉ tiêu Ngữ văn, 3 chỉ tiêu Lịch sử, 2 chỉ tiêu Địa lý, 9 chỉ tiêu Toán, 3 chỉ tiêu Vật lý - KTCN, 3 chỉ tiêu Hóa học, 6 chỉ tiêu Sinh học - KTNN, 3 chỉ tiêu Giáo dục công dân, 11 chỉ tiêu Tiếng Anh, 1 chỉ tiêu Tin học, 7 chỉ tiêu Thể dục - Giáo dục quốc phòng an ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở GD&ĐT ban hành quyết định cử giáo viên biệt phái theo chỉ tiêu đã được phê duyệt; thời gian biệt phái từ ngày 1/9/2019 đến 30/6/2020.

Chế độ, chính sách đối với giáo viên biệt phái thực hiện theo quy định tại Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 9/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định biệt phái giáo viên tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ đơn vị thừa giáo viên đến đơn vị thiếu giáo viên.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách đối với giáo viên biệt phái theo quy định.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast