Hà Tĩnh phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính các địa phương, đơn vị

(Baohatinh.vn) - Theo kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định Cải cách hành chính tỉnh, năm 2023, UBND TP Hà Tĩnh, Sở KH&CN và Cục Hải quan tỉnh là 3 đơn vị xếp đầu bảng về Chỉ số Cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải vừa ký Quyết định số 519/QĐ-UBND phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 và kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn.

Hà Tĩnh phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính các địa phương, đơn vị

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ về các thủ tục hành chính trên địa bàn Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu.

Theo kết quả thẩm định, đánh giá của Hội đồng thẩm định Cải cách hành chính tỉnh năm 2023, ở khối sở, ngành: Sở KH&CH giữ vị trí số 1 (đây là năm thứ 2 liên tiếp đơn vị giữ vị trí đầu bảng), xếp ở vị trí số 2 là Sở TT&TT (tăng 3 bậc so với năm 2022), xếp vị trí thứ 3 là Sở Ngoại vụ (tăng 8 bậc so với năm 2022)...

Đối với khối UBND các huyện, thành phố, thị xã: với 93,689 điểm, UBND TP Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững vị trí thứ nhất (đây là lần thứ 9 liên tiếp UBND TP Hà Tĩnh đạt thứ hạng đầu bảng về chỉ số CCHC); UBND TX Kỳ Anh xếp vị trí thứ 2 (tăng 1 bậc so với năm 2022); UBND huyện Thạch Hà xếp vị trí thứ 3 (giảm 1 bậc so với năm 2022)...

Ở khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn: Cục Hải quan Hà Tĩnh xếp vị trí thứ nhất (tăng 1 bậc so với năm 2022), Công an tỉnh xếp vị trí thứ 2 (giảm 1 bậc so với năm 2022), Cục Thuế tỉnh xếp vị trí thứ 3 (tăng 1 bậc so với năm 2022)...

Hà Tĩnh phê duyệt Chỉ số Cải cách hành chính các địa phương, đơn vị

Nhiều biến động về thứ 2 trong bảng Chỉ số CCHC giữa các địa phương, đơn vị.

Theo kết quả đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện CCHC đã được phê duyệt thì các địa phương như: UBND TP Hà Tĩnh, UBND TX Kỳ Anh, UBND huyện Thạch Hà, UBND TX Hồng Lĩnh, UBND huyện Cẩm Xuyên, UBND huyện Hương Sơn đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; các địa phương còn lại xếp mức hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với khối sở, ngành, đạt mức độ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gồm: Sở KH&CN, Sở TT&TT, Sở Ngoại vụ, Sở KH&ĐT, Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, Sở GTVT, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở TN&MT; các đơn vị còn lại được xếp mức hoàn thành nhiệm vụ.

Về khối các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, theo kết quả phê duyệt, 6/6 cơ quan gồm: Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, BHXH tỉnh, Kho bạc Nhà nước đều đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Căn cứ kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, nghiêm túc rút kinh nghiệm, có giải pháp cụ thể khắc phục những tồn tại, hạn chế về cải cách hành chính đã được Hội đồng thẩm định CCHC tỉnh chỉ ra trong năm 2023 và đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương những năm tiếp theo; giao Sở Nội vụ chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh căn cứ kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023, báo cáo Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh làm căn cứ xét khen thưởng.

Được biết, đây là năm đầu tiên thực hiện theo dõi, đánh giá công tác CCHC tỉnh trên phần mềm hỗ trợ. Kết quả được trích xuất trực tiếp từ phần mềm nên đảm bảo khách quan, trung thực.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast