Hà Tĩnh triển khai Luật Trồng trọt cho các địa phương, doanh nghiệp

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/12, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh tổ chức hội nghị triển khai Luật Trồng trọt được thông qua ngày 19/11/2018 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 thay thế Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL - UBTVQH.

Hà Tĩnh triển khai Luật Trồng trọt cho các địa phương, doanh nghiệp

Dự hội nghị có đại diện một số sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; cán bộ ngành nông nghiệp; một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh triển khai, giới thiệu những nội dung chính trong Luật Trồng trọt. Theo đó, Luật gồm có 7 chương, 85 điều, quy định bao quát các vấn đề về giống cây trồng, phân bón, canh tác, thu hoạch, mua, bán, chế biến, quản lý chất lượng sản phẩm cây trồng.

Hà Tĩnh triển khai Luật Trồng trọt cho các địa phương, doanh nghiệp

Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Tĩnh Nguyễn Trí Hà giới thiệu những nội dung chính về Luật Trồng trọt cho các đại biểu

Đặc biệt, một số điểm mới của Luật Trồng trọt so với Pháp lệnh Giống cây trồng đã được bổ sung và luật hóa công tác xây dựng chiến lược phát triển trong lĩnh vực trồng trọt gắn với trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc thực hiện quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; điều chỉnh các quy định quản lý giống cây trồng theo hướng hiện đại, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và năng lực quản lý.

Bên cạnh đó, Luật hóa quy định về hoạt động canh tác nhằm từng bước điều chỉnh hoạt động của các nhà quản lý, doanh nghiệp và người sản xuất theo hướng thay đổi quan hệ sản xuất, thiết lập mối liên kết sản xuất bền vững ...

Hà Tĩnh triển khai Luật Trồng trọt cho các địa phương, doanh nghiệp

Các đại biểu nghiên cứu về những nội dung mới trong Luật Trồng trọt

Luật Trồng trọt được ban hành đã tạo khung pháp lí điều chỉnh các quan hệ xã hội trong lĩnh vực trồng trọt, đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả, khả thi để phát triển trồng trọt theo định hướng thị trường, tạo nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng và từng bước hiện đại hóa, đảm bảo phát triển bền vững, an ninh lương thực, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nông dân, thích ứng biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, công chức trong ngành nông nghiệp, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp nhận thức rõ hơn về những quy định của pháp luật trong lĩnh vực trồng trọt, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức, triển khai, kiểm tra, thi hành luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast