Hương Khê cần dồn sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2021, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã giành nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh lực với 32/39 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch...

Hương Khê cần dồn sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Đại biểu dự hội nghị

Sáng 7/1, huyện Hương Khê tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các đoàn công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hà Văn Hùng tới dự.

Năm 2021, mặc dù trong bối cảnh khó khăn nhưng công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN ở Hương Khê vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong năm, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành 5 nghị quyết, 10 chỉ thị, 2 chương trình hành động, 55 kết luận và nhiều văn bản khác để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trên các lĩnh vực.

Hương Khê cần dồn sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Hương Khê Từ Thị Hoà báo cáo một số kết quả xây dựng Đảng năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

Về lĩnh vực kinh tế, năm 2021 có 32/39 chỉ tiêu vượt và đạt kế hoạch (trong đó có nhiều chỉ tiêu quan trọng, như: Thu ngân sách trên đại bàn; tổng sản lượng lương thực; thành lập mới doanh nghiệp, hợp tác xã; vườn mẫu đạt chuẩn; sản phẩm đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh...). Bên cạnh đó, tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất 12,1%; thu nhập bình quân đầu người đạt 49,22 triệu đồng/người/năm.

Hương Khê cần dồn sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Bí thư Huyện uỷ Hương Khê Lê Ngọc Huấn đề nghị các phòng, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2022.

Kinh tế vườn, kinh tế trang trại tiếp tục được tập trung chỉ đạo; trong năm phát triển thêm 97 mô hình, lũy kế toàn huyện có 3.365 mô hình cho doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên/năm.

Các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch, giáo dục, y tế… tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo còn 3,96%, giảm 1,02%; hộ cận nghèo còn 4,93%, giảm 0,13%.

Trong xây dựng NTM, dự kiến toàn huyện có 381 tiêu chí đạt chuẩn (tăng 19 tiêu chí so với năm 2020); có thêm 4 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Thêm 2 tiêu chí NTM cấp huyện đạt chuẩn, lũy kế đến nay có 4/9 tiêu chí đạt chuẩn. Thị trấn Hương Khê đạt 8/18 tiêu chí đô thị văn minh. Có thêm 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP hạng 3 sao cấp tỉnh. Huyện đã tập trung cao cho công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, huyện đã tiêm được 87.646 người thuộc các đối tượng theo quy định, đạt tỷ lệ 97,1%.

BCH Đảng bộ huyện đã thường xuyên quan tâm công tác xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên; kết nạp 169 đảng viên mới, tăng 121 đảng viên so với năm 2020, đạt 112,6% kế hoạch năm.

Năm 2021, cấp ủy các cấp kiểm tra đối với 222 lượt tổ chức đảng, 39 đảng viên. Các tổ chức Đảng theo thẩm quyền đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 98 đảng viên.

Năm 2022, Đảng bộ huyện Hương Khê xác định nhiệm vụ trọng tâm là chủ động, linh hoạt thực hiện mục tiêu kép, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển KT-XH phù hợp với tình hình mới. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung dồn lực xây dựng huyện đạt chuẩn NTM… Huyện đề ra chỉ tiêu: tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất trên 13%; thu nhập bình quân đầu người trên 51,5 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách trên địa bàn đạt 72 tỷ đồng; tổng giá trị đầu tư toàn xã hội trên 3.200 tỷ đồng; có thêm 2 tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM; xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn NTM, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao. Phấn đấu kết nạp trên 150 đảng viên; có trên 80% tổ chức cơ sở đảng được xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Văn Hùng đánh giá cao những kết quả tích cực của huyện Hương Khê. Trong đó, Đảng bộ huyện đã đoàn kết, thống nhất, có nhiều đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; từ đầu nhiệm kỳ đã ban hành nhiều Nghị quyết chuyên đề và các cơ chế, chính sách để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, huyện đã dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Hương Khê cần dồn sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, năm 2022, Đảng bộ huyện cần phát huy những kết quả đạt được, thích ứng linh hoạt trong phòng, chống dịch, tiếp tục ban hành các chủ trương, chính sách; phát huy tinh thần đoàn kết để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Đặc biệt, dồn sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong đó phải có phong trào, có chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm; bên cạnh đầu tư, ưu tiên các xã chưa về đích cũng cần quan tâm các địa phương đã về đích để giữ vững và nâng cao các tiêu chí.

Hương Khê cần tiếp tục xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm địa phương, đẩy mạnh hoạt động thương mại điện tử để tiêu thụ sản phẩm; tập trung xây dựng khu xử lý rác thải; quan tâm xây dựng thị trấn đạt đô thị văn minh; đẩy mạnh cải cách hành chính... Trước mắt, huyện cần có phương án đảm bảo an toàn, phòng dịch trong dịp tết; triển khai tốt các hoạt động an sinh xã hội, động viên các đối tượng yếu thế trong xã hội chung vui đón tết.

Hương Khê cần dồn sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Dịp này, lãnh đạo huyện cũng đã trao giấy khen cho các tập thể...

Hương Khê cần dồn sức thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

... và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xã hội năm 2021.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục định hướng cho Quốc hội không ngừng đổi mới và phát triển

Cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư duy nhất quán, tầm nhìn chiến lược, sâu sắc của đồng chí về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam “thực sự của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân”...
Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Hiệu quả trong công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh

Công tác luân chuyển cán bộ ở Hà Tĩnh thời gian qua được triển khai hiệu quả, nghiêm túc, đúng quy định; tạo môi trường giúp cán bộ đào tạo, rèn luyện và từng bước khắc phục khó khăn tại các địa phương, đơn vị.
 Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Sáng 9/7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhân dịp này, đồng chí Ngô Minh Tuấn - Tổng Biên tập Tạp chí Xây dựng Đảng, Báo cáo viên Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng có cuộc trao đổi về tầm quan trọng và những điểm mới của Chỉ thị số 35-CT/TW.
Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Quán triệt nghiêm túc các quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị

Sáng 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Gần 46.000 cán bộ, đảng viên ở Hà Tĩnh được quán triệt Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị

Cùng với cán bộ, đảng viên cả nước, gần 46.000 cán bộ, đảng viên trên địa bàn Hà Tĩnh đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW ngày 09/5/2024 về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.