Huyện Kỳ Anh tìm giải pháp cải thiện vị trí cuối bảng trong cải cách hành chính

(Baohatinh.vn) - Năm 2019, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) nằm ở vị trí cuối bảng. Xác định được các điểm nghẽn, Kỳ Anh đang triển khai các giải pháp để từng bước khắc phục.

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định chỉ số cải cách hành chính tỉnh, năm 2019, huyện Kỳ Anh đạt 86,16 điểm, xếp thứ 13 ở khối huyện, thị, thành phố. Huyện Kỳ Anh đã nhìn nhận rõ những hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại địa phương này.

Huyện Kỳ Anh tìm giải pháp cải thiện vị trí cuối bảng trong cải cách hành chính

Theo đánh giá của Hội đồng thẩm định, chỉ số CCHC tỉnh năm 2019 của huyện Kỳ Anh xếp thứ 13.

Theo đó, trong công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đến nay, tỷ lệ UBND các xã công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC chưa đạt theo yêu cầu. Tình trạng trễ hẹn, chậm giải quyết hồ sơ TTHC nhưng chưa có xin lỗi kịp thời với người dân còn xảy ra.

Đặc biệt, trong công tác hiện đại hóa nền hành chính, cổng thông tin điện tử huyện còn nhiều hạn chế về chất lượng. Kỳ Anh chưa phát sinh hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 cũng như chưa phát sinh hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đến nay, chỉ mới khoảng 80% đơn vị hành chính cấp xã xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001.

Huyện Kỳ Anh tìm giải pháp cải thiện vị trí cuối bảng trong cải cách hành chính

Hạ tầng phục vụ CCHC còn nhiều hạn chế.

Kỳ Anh cũng còn nhiều bất cập trong xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách bộ máy, cải cách tài chính công; chưa thực hiện tốt việc tuyên truyền về CCHC trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Sự tác động của CCHC đến sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện chưa thực sự mạnh mẽ, rõ nét nhất là trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, thu ngân sách...

Theo ông Nguyễn Anh Hoan – Trưởng phòng Nội vụ huyện Kỳ Anh, bên cạnh những yếu tố về mặt chủ quan thì cũng có những lý do khách quan ảnh hưởng lớn đến công tác CCHC, nhất là trong lĩnh vực hiện đại hóa nền hành chính. Hiện nay, do UBND huyện đang phải làm việc tại trụ sở tạm, nên cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác CCHC, nhất là Trung tâm Hành chính công huyện.

Huyện Kỳ Anh tìm giải pháp cải thiện vị trí cuối bảng trong cải cách hành chính

Thời gian tới, Kỳ Anh sẽ tập trung rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

Trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ bưu chính công ích dù có nhiều nỗ lực song cái khó lớn nhất là hiện nay người dân vẫn muốn trực tiếp lên cơ quan nhà nước để nộp hồ sơ thay vì nộp qua mạng internet hoặc qua BCCI. Đây là thói quen và tâm lý mà người dân khó thay đổi.

“Đánh giá của Hội đồng thẩm định chỉ số CCHC tỉnh đã giúp cho huyện xác định rõ những điểm nghẽn trong công tác CCHC để có các giải pháp khắc phục kịp thời trong thời gian tới” – ông Hoan khẳng định.

Một trong những giải pháp được Kỳ Anh xác định trong thời gian tới là tập trung cao cho công tác thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, nhất là cải thiện nội dung tuyên truyền, chú trọng thông tin sâu về các tiện ích trong cải cách thủ tục hành chính.

Kỳ Anh sẽ tiếp tục rà soát, đánh giá thủ tục hành chính, triển khai kế hoạch chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001.

Huyện Kỳ Anh tìm giải pháp cải thiện vị trí cuối bảng trong cải cách hành chính

Phát triển các mô hình dịch vụ bưu chính công ích cấp xã

Đặc biệt, huyện sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra công vụ định kỳ và đột xuất để chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là tại cấp xã.

Theo ông Nguyễn Đình Tuệ - Chủ tịch UBND xã Kỳ Đồng, thời gian tới, cùng với việc thường xuyên rà soát, niêm yết công khai thủ tục hành chính để người dân nắm bắt, xã quan tâm đến đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, trực tiếp tiếp xúc với người dân.

Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao về cả trình độ lẫn ý thức trách nhiệm; gắn với nhiệm vụ này là tăng cường kiểm tra công vụ, xiết chặt kỷ luật kỷ cương nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.