Khối doanh nghiệp học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(Baohatinh.vn) - Sáng 24/2, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Doanh nghiệp tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

khoi doanh nghiep hoc tap tu tuong dao duc phong cach ho chi minh

Tại hội nghị, 250 cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp trong khối được nghe PGS, TS Phạm Ngọc Anh - Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) quán triệt chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và ý thức học tập, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm; chống chủ nghĩa cá nhân, biểu hiện chủ nghĩa cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, thành nề nếp trong sinh hoạt; gương mẫu làm tròn nhiệm vụ của Đảng giao phó; trau dồi phẩm chất, năng lực, đạo đức, lối sống.

khoi doanh nghiep hoc tap tu tuong dao duc phong cach ho chi minh

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu…

Sau khi học tập, cán bộ lãnh đạo các doanh nghiệp sẽ tiếp tục triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, từ đó nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast